Bảng tra cứu nhân vật KOF UM OL Nhật Bản 2

 

ava-kyo ava-benimaru ava-daimon ava-terry ava-andy ava-joe
ava-kyonests ava-benimaru2003 ava-terry2003
ava-ryo ava-robert ava-yuri ava-ralf ava-leona ava-clark
ava-mrkarate2 ava-robert02um ava-leonadi
ava-athena ava-kensou ava-chin ava-chizuru ava-mai ava-king
ava-athena02um ava-maki ava-mairemake
ava-kim ava-chang ava-choi ava-chris ava-yashiro ava-shermie
ava-kimxiii ava-chrishoa ava-yashirotho ava-shermieloi
ava-ryuji ava-mary ava-billy ava-iori ava-mature ava-vice
ava-ioridi
ava-heidern ava-takuma ava-saisyu ava-heavyd ava-lucky ava-brian
ava-mrkarate
ava-eiji ava-kasumi ava-shingo ava-orochi ava-rugal ava-goenitz
ava-omegarugal ava-goeniko
ava-geese ava-krauser ava-mrbig ava-kula ava-foxy ava-angel
ava-nmgeese
ava-nakoruru ava-haohmaru ava-ukyo ava-k' ava-whip ava-maxima
ava-bao ava-momoko ava-igniz ava-krizalid ava-zero
ava-clonezero
ava-maylee ava-lixiangfei ava-hinako ava-adel
ava-vanessa ava-ramon ava-ash ava-shenwoo
ava-jhunhoon ava-nameless ava-lin ava-mukai ava-magaki ava-saiki
ava-kyo2003 ava-ioribn ava-tung ava-shunei
ava-leonameo ava-elisabeth
ava-oswald ava-robertxi

Hồn hổ

TT Võ sĩ Đặc điểm
Đả  Kyo Giảm nộ
Đả  Kyo Nests Thiêu hồn, buff team lửa
Đả  Kyo 2003 Phiên bản nâng cấp Kyo và Kyo Nests
Đả  Terry 2003 Hạt nhân hổ
Đả  Robert 02 UM Cặp long hổ
Đả  Heavy D! Bộ ba America
Đả  Mr. Big Buff team điện
Đả  Ukyo Sát thương hàng dọc cao
Đả  K’ Sát thương hàng ngang cao
Đả  Clone Zero Sát thương cao
Đả  May Lee Biến hình nữ hiệp
Đả  Jhun Hoon Sát thương hàng dọc cao
Đả  Shun Ei Trùm chí mạng, khắc chế team lửa
 Athena Buff máu toàn đội
 Mai Buff nộ
 Kula Khống chế nhiều
 Nakoruru Giảm kháng sát thương địch
 Mukai Khống chế mạnh

Hồn rắn

TT Võ sĩ Đặc điểm
Đả  Yuri Buff công nam
Đả  Angel Sát thương cao
Đả  Momoko Hạt nhân vị thành niên
Đả  Krizalid Hạt nhân rắn
Đả  Li Xiang Fei Buff team nữ
Đả  Ash Hồi máu khi gần chết
 Goeniko Sát thương cao, giải hiệu ứng tốt
 Mai Remake Hồi nộ cho team
 Robert XI Sát thủ một mục tiêu
 Benimaru Gây tê liệt, giảm thủ nữ
 Terry Giảm công địch
 Andy Choáng hàng sau
 Leona Sát thủ hàng sau
 Leona Dị Buff tứ hồn
 Athena 02 UM Hạt nhân team nữ
 Shermie Hạt nhân team nữ
 Heidern Buff team lính đánh thuê
 Lucky Bộ ba America
 Eiji Ám sau khi chết
 Foxy Kháng sát thương tuyệt kỹ
 Whip Giảm công và thủ mạnh
 Lin Phun độc
Vệ  Mr.Karate II Cặp long hổ
Vệ  Shingo Giảm nộ
Vệ  Geese Thủ mạnh, miễn khống cao

Hồn rùa

TT Võ sĩ Đặc điểm
Đả  Nameless Hạt nhân rùa
Đả  Tung Fu Rue Buff đệ tử
Đả  Shen Woo Tăng công liên tục
 Kensou Hồi máu cao
 Mr.Karate Từ chối tử thần
 Hinako Gây choáng 2 lượt
Vệ  Elisabeth Khiên phòng thủ cao
Vệ  Oswald Công thủ linh hoạt
Vệ  Daimon Gây choáng
Vệ  Joe Giảm nộ, tăng thủ
Vệ  Ryo Phản đòn, giảm công
Vệ  Ralf Đánh đả mạnh
Vệ  Kim Thủ hàng ngang
Vệ  Chang Hồi sinh cao
Vệ  Yashiro Đỡ đòn cao
Vệ  Yashiro Thổ Thủ mạnh
Vệ  Ryuji Đánh đả mạnh
Vệ  Billy Choáng toàn diện
Vệ  Brian Bộ ba America
Vệ  Kasumi Giảm nộ liên tục
Vệ  Rugal Đánh đả mạnh, hồi sinh
Vệ  Omega Rugal Copy tuyệt kỹ, hồi sinh
Vệ  Haohmaru Buff team hổ hoặc rùa
Vệ  Maxima Hồi máu nhiều, thủ cao
Vệ  Bao Hồi sinh cao
Vệ  Zero Thủ cao
Vệ  Kim XIII Buff thủ cho team

Hồn gấu

TT Võ sĩ Đặc điểm
Đả  Robert Buff chí mạng
Đả  Clark Sát thủ hàng sau
Đả  King Câm lặng cao
Đả  Choi Giảm chữa trị, giảm thủ nữ
Đả  Chris Hồi sinh, giảm chữa trị
Đả  Chris Hỏa Khống chế nhiều
Đả  Iori Sát thương đơn cao
Đả  Mature Buff Vice
Đả  Vice Buff Mature
Đả  Iori Dị Hạt nhân tứ hồn
Đả  Krauser Giảm nộ
Đả  Saisyu Buff team lửa
Đả  Goenitz Hồi sinh đồng đội
Đả  Adelheid Hạt nhân gấu
Đả  Vanessa Buff team Nests
 Leona Mèo Sát thương cao, khống chế mỗi lượt
 Benimaru 2003 Gây tĩnh điện, giảm hồi nộ
 Chin Buff team siêu năng
 Chizuru Câm lặng toàn diện
 Maki Phong ấn, hồi sinh
 Shermie Lôi Đa hiệu ứng
 Orochi Khống chế mạnh, hồi sinh
 Nightmare Geese Thủ mạnh, đánh khỏe
 Ramon Giảm nộ, tăng st theo lượt
Vệ  Mary Thủ cao
Vệ  Takuma Buff team cực hạn lưu
Vệ  Magaki Thủ cao, hồi máu mạnh

Hồn chân không

TT Võ sĩ Đặc điểm
Đả  Iori Bản Năng Hạt nhân sáng thế
 Igniz Hạt nhân sáng thế
Đả  Saiki Hạt nhân tứ hồn