Ngọc Rune

Tính năng ngọc Rune

Giới thiệu: Tương tự như phím, 9 loại ngọc với những công dụng khác nhau giúp tăng sức mạnh đội hình vượt bậc. Khi ráp đủ bộ 2-4-6 ngọc cùng loại, sẽ kích hoạt chức năng riêng của bộ ngọc đó. Từ 4 ngọc cùng loại trở lên là có Power Max và có thể kích “Nổ” trong trận chiến, khi kích “Nổ” thì mới kích hoạt được buff của ngọc Rune.
Điều kiện mở: Lv 82 (server mở 130 ngày)

rune

Dung hợp rune

dung hop rune

Thời gian diễn ra sự kiện: không định kỳ (hiện tại đã bị loại bỏ khỏi game)
Điều kiện: Lv 95
Dùng 2 hoặc 3 rune cùng màu để hợp thành rune khác:
– Tick dòng 1: giữ nguyên loại rune
– Tick dòng 2: giữ nguyên số của rune

Hộp rune đỏ

hop rune do finish

※Có thể lấy hộp rune đỏ tự chọn thông qua sự kiện túi phúc hoặc tiêu kim cương tích lũy.

Chỉ số rune cơ bản

Mỗi võ sĩ có 6 khung để lắp ngọc, mỗi khung sẽ cộng một chỉ số tương ứng. Cả 9 loại ngọc đều giống nhau ở chỉ số cơ bản này.

coban finish

Chỉ số cộng theo set

* Ghi chú:
– Lượt lẻ (1, 3, 5…), lượt chẵn (2, 4, 6,…).
– Hiệu quả của mỗi set 2, 4, 6 được cộng dồn.
– Thứ tự màu từ yếu đến mạnh: Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ

Nộ sói đói

no soi doi - luc Set 2 ngọc: +2% sát thương
Set 4 ngọc: +4% sát thương, 2% kháng sát thương. Giảm 5% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +2% sát thương. Buff hiệu ứng chí mệnh (địch trên 65% HP sẽ cộng thêm 9% sát thương)
no soi doi - lam Set 2 ngọc: +3% sát thương
Set 4 ngọc: +7% sát thương, 3% kháng sát thương. Giảm 8% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +3% sát thương. Buff hiệu ứng chí mệnh (địch trên 65% HP sẽ cộng thêm 15% sát thương)
no soi doi - tim Set 2 ngọc: +4% sát thương
Set 4 ngọc: +10% sát thương, 5% kháng sát thương. Giảm 12% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +4% sát thương. Buff hiệu ứng chí mệnh (địch trên 65% HP sẽ cộng thêm 23% sát thương)
no soi doi - cam Set 2 ngọc: +6% sát thương
Set 4 ngọc: +13% sát thương, 7% kháng sát thương. Giảm 16% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +6% sát thương. Buff hiệu ứng chí mệnh (địch trên 65% HP sẽ cộng thêm 30% sát thương)
no soi doi - do Set 2 ngọc: +9% sát thương
Set 4 ngọc: +17% sát thương, 9% kháng sát thương. Giảm 21% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +9% sát thương. Buff hiệu ứng chí mệnh (địch trên 65% HP sẽ cộng thêm 39% sát thương)

Long hổ lực

long ho luc - luc Set 2 ngọc: +2% sát thương
Set 4 ngọc: +4% sát thương, 2% kháng sát thương. Giảm 5% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: +2% sát thương. Buff hiệu ứng sinh sự (địch dưới 35% HP sẽ cộng thêm 9% sát thương)
long ho luc - lam Set 2 ngọc: +3% sát thương
Set 4 ngọc: +7% sát thương, 3% kháng sát thương. Giảm 8% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: +3% sát thương. Buff hiệu ứng sinh sự (địch dưới 35% HP sẽ cộng thêm 15% sát thương)
long ho luc - tim Set 2 ngọc: +4% sát thương
Set 4 ngọc: +10% sát thương, 5% kháng sát thương. Giảm 12% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: +4% sát thương. Buff hiệu ứng sinh sự (địch dưới 35% HP sẽ cộng thêm 23% sát thương)
long ho luc - cam Set 2 ngọc: +6% sát thương
Set 4 ngọc: +13% sát thương, 7% kháng sát thương. Giảm 16% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: +6% sát thương. Buff hiệu ứng sinh sự (địch dưới 35% HP sẽ cộng thêm 30% sát thương)
long ho luc - do Set 2 ngọc: +9% sát thương
Set 4 ngọc: +17% sát thương, 9% kháng sát thương. Giảm 21% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: +9% sát thương. Buff hiệu ứng sinh sự (địch dưới 35% HP sẽ cộng thêm 39% sát thương)

Tâm đại địa

tam dai dia - luc Set 2 ngọc: +2% kháng sát thương
Set 4 ngọc: +4% kháng sát thương, 2% sát thương. Giảm 5% kháng sát thương của mục tiêu đã tấn công bản thân trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +2% kháng sát thương. Nếu bị chết sau khi đã kích nổ Power Max, sẽ giảm 5% sát thương và kháng sát thương của phe địch trong 1 lượt.
tam dai dia - lam Set 2 ngọc: +3% kháng sát thương
Set 4 ngọc: +7% kháng sát thương, 3% sát thương. Giảm 8% kháng sát thương của mục tiêu đã tấn công bản thân trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +3% kháng sát thương. Nếu bị chết sau khi đã kích nổ Power Max, sẽ giảm 8% sát thương và kháng sát thương của phe địch trong 1 lượt.
tam dai dia - tim Set 2 ngọc: +4% kháng sát thương
Set 4 ngọc: +10% kháng sát thương, 5% sát thương. Giảm 12% kháng sát thương của mục tiêu đã tấn công bản thân trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +4% kháng sát thương. Nếu bị chết sau khi đã kích nổ Power Max, sẽ giảm 12% sát thương và kháng sát thương của phe địch trong 1 lượt.
tam dai dia - cam Set 2 ngọc: +6% kháng sát thương
Set 4 ngọc: +13% kháng sát thương, 7% sát thương. Giảm 16% kháng sát thương của mục tiêu đã tấn công bản thân trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +6% kháng sát thương. Nếu bị chết sau khi đã kích nổ Power Max, sẽ giảm 15% sát thương và kháng sát thương của phe địch trong 1 lượt.
tam dai dia - do Set 2 ngọc: +10% kháng sát thương
Set 4 ngọc: +17% kháng sát thương, 9% sát thương. Giảm 21% kháng sát thương của mục tiêu đã tấn công bản thân trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +10% kháng sát thương. Nếu bị chết sau khi đã kích nổ Power Max, sẽ giảm 20% sát thương và kháng sát thương của phe địch trong 1 lượt.

Hồn sát thủ

hon sat thu - luc Set 2 ngọc: +2% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: +4% sát thương, 2% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 4% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +2% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn. Nếu tấn công bị đỡ đòn, sẽ tăng 5% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo.
hon sat thu - lam Set 2 ngọc: +3% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: +7% sát thương, 3% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 6% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +3% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn. Nếu tấn công bị đỡ đòn, sẽ tăng 8% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo.
hon sat thu - tim Set 2 ngọc: +4% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: +10% sát thương, 5% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 9% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +4% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn. Nếu tấn công bị đỡ đòn, sẽ tăng 11% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo.
hon sat thu - cam Set 2 ngọc: +6% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: +13% sát thương, 7% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 12% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +6% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn. Nếu tấn công bị đỡ đòn, sẽ tăng 15% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo.
hon sat thu - do Set 2 ngọc: +9% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: +17% sát thương, 9% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 16% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +9% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn. Nếu tấn công bị đỡ đòn, sẽ tăng 20% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo.

Thần nộ

than no - luc.jpg Set 2 ngọc: +2% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: +4% sát thương, 2% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 4% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: +2% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn. Khi bị tấn công chí mạng sẽ hồi 3% HP, đồng thời tăng 5% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo. (mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần)
than no - lam Set 2 ngọc: +3% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: +7% sát thương, 3% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 6% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: +3% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn. Khi bị tấn công chí mạng sẽ hồi 4% HP, đồng thời tăng 8% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo. (mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần)
than no - tim Set 2 ngọc: +4% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: +10% sát thương, 5% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 9% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: +4% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn. Khi bị tấn công chí mạng sẽ hồi 6% HP, đồng thời tăng 11% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo. (mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần)
than no - cam Set 2 ngọc: +6% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: +13% sát thương, 7% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 12% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: +6% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn. Khi bị tấn công chí mạng sẽ hồi 8% HP, đồng thời tăng 15% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo. (mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần)
than no - do Set 2 ngọc: +9% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: +17% sát thương, 9% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 16% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: +9% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn. Khi bị tấn công chí mạng sẽ hồi 11% HP, đồng thời tăng 20% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo. (mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần)

Hồn thủ hộ

hon thu ho - luc Set 2 ngọc: +2% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng
Set 4 ngọc: +4% kháng sát thương, 2% sát thương. Khi đỡ đòn thành công, sẽ giảm 45 nộ của kẻ tấn công (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +2% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng. Khi đỡ đòn thành công, sẽ hồi 15 nộ cho bản thân. (tăng lượt giảm nộ của set 4 thành tối đa 6 lần mỗi lượt).
hon thu ho - lam Set 2 ngọc: +3% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng
Set 4 ngọc: +7% kháng sát thương, 3% sát thương. Khi đỡ đòn thành công, sẽ giảm 75 nộ của kẻ tấn công (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +3% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng. Khi đỡ đòn thành công, sẽ hồi 25 nộ cho bản thân. (tăng lượt giảm nộ của set 4 thành tối đa 6 lần mỗi lượt).
hon thu ho - tim Set 2 ngọc: +4% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng
Set 4 ngọc: +10% kháng sát thương, 5% sát thương. Khi đỡ đòn thành công, sẽ giảm 112 nộ của kẻ tấn công (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +4% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng. Khi đỡ đòn thành công, sẽ hồi 38 nộ cho bản thân. (tăng lượt giảm nộ của set 4 thành tối đa 6 lần mỗi lượt).
hon thu ho - cam Set 2 ngọc: +6% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng
Set 4 ngọc: +13% kháng sát thương, 7% sát thương. Khi đỡ đòn thành công, sẽ giảm 150 nộ của kẻ tấn công (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +6% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng. Khi đỡ đòn thành công, sẽ hồi 50 nộ cho bản thân. (tăng lượt giảm nộ của set 4 thành tối đa 6 lần mỗi lượt).
hon thu ho - do Set 2 ngọc: +9% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng
Set 4 ngọc: +17% kháng sát thương, 9% sát thương. Khi đỡ đòn thành công, sẽ giảm 195 nộ của kẻ tấn công (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +9% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng. Khi đỡ đòn thành công, sẽ hồi 65 nộ cho bản thân. (tăng lượt giảm nộ của set 4 thành tối đa 6 lần mỗi lượt).

Tâm hồng dại

tam hong dai - luc Set 2 ngọc: +2.7% tỷ lệ phản đòn
Set 4 ngọc: +4% kháng sát thương, 2% sát thương. Khi bị tấn công sẽ hồi 2% HP.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +2.7% tỷ lệ phản đòn. Khi bị tấn công sẽ tăng 20% hiệu quả hồi HP của set 4.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 6 lần).
tam hong dai - lam Set 2 ngọc: +4.5% tỷ lệ phản đòn
Set 4 ngọc: +7% kháng sát thương, 3% sát thương. Khi bị tấn công sẽ hồi 3% HP.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +4.5% tỷ lệ phản đòn. Khi bị tấn công sẽ tăng 20% hiệu quả hồi HP của set 4.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 6 lần).
tam hong dai - tim Set 2 ngọc: +6% tỷ lệ phản đòn
Set 4 ngọc: +10% kháng sát thương, 5% sát thương. Khi bị tấn công sẽ hồi 4% HP.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +6% tỷ lệ phản đòn. Khi bị tấn công sẽ tăng 20% hiệu quả hồi HP của set 4.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 6 lần).
tam hong dai - cam Set 2 ngọc: +9% tỷ lệ phản đòn
Set 4 ngọc: +13% kháng sát thương, 7% sát thương. Khi bị tấn công sẽ hồi 5% HP.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +9% tỷ lệ phản đòn. Khi bị tấn công sẽ tăng 20% hiệu quả hồi HP của set 4.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 6 lần).
tam hong dai - do Set 2 ngọc: +13.5% tỷ lệ phản đòn
Set 4 ngọc: +17% kháng sát thương, 9% sát thương. Khi bị tấn công sẽ hồi 7% HP.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +13.5% tỷ lệ phản đòn. Khi bị tấn công sẽ tăng 20% hiệu quả hồi HP của set 4.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 6 lần).

Máu sục sôi

mau suc soi - luc.jpg Set 2 ngọc: +2.7% tỷ lệ hút máu
Set 4 ngọc: +4% sát thương, 2% kháng sát thương. Hút 1% HP của tất cả đối tượng tấn công. Nếu hút máu này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: +2.7% tỷ lệ hút máu. Nếu HP của bản thân dưới 50%, sẽ tăng thêm 9% tỷ lệ hút máu.
mau suc soi - lam Set 2 ngọc: +4.5% tỷ lệ hút máu
Set 4 ngọc: +7% sát thương, 3% kháng sát thương. Hút 1.5% HP của tất cả đối tượng tấn công. Nếu hút máu này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: +4.5% tỷ lệ hút máu. Nếu HP của bản thân dưới 50%, sẽ tăng thêm 15% tỷ lệ hút máu.
mau suc soi - tim Set 2 ngọc: +6% tỷ lệ hút máu
Set 4 ngọc: +10% sát thương, 5% kháng sát thương. Hút 2% HP của tất cả đối tượng tấn công. Nếu hút máu này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: +6% tỷ lệ hút máu. Nếu HP của bản thân dưới 50%, sẽ tăng thêm 22.5% tỷ lệ hút máu.
mau suc soi - cam Set 2 ngọc: +9% tỷ lệ hút máu
Set 4 ngọc: +13% sát thương, 7% kháng sát thương. Hút 3% HP của tất cả đối tượng tấn công. Nếu hút máu này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: +9% tỷ lệ hút máu. Nếu HP của bản thân dưới 50%, sẽ tăng thêm 30% tỷ lệ hút máu.
mau suc soi - do Set 2 ngọc: +13.5% tỷ lệ hút máu
Set 4 ngọc: +17% sát thương, 9% kháng sát thương. Hút 4% HP của tất cả đối tượng tấn công. Nếu hút máu này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: +13.5% tỷ lệ hút máu. Nếu HP của bản thân dưới 50%, sẽ tăng thêm 39% tỷ lệ hút máu.

Lực hỗn loạn

luc hon loan - lam.jpg Set 2 ngọc: +2.7% tỷ lệ khống chế
Set 4 ngọc: +3% sát thương, 3% kháng sát thương. Có 3% xác suất gây hiệu ứng khống chế mục tiêu ngẫu nhiên (choáng, tê liệt, đóng băng, câm lặng). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +2.7% tỷ lệ khống chế. Tăng thêm 4.5% xác suất gây hiệu ứng khống chế ở set 4.
luc hon loan - luc Set 2 ngọc: +4.5% tỷ lệ khống chế
Set 4 ngọc: +5% sát thương, 5% kháng sát thương. Có 4% xác suất gây hiệu ứng khống chế mục tiêu ngẫu nhiên (choáng, tê liệt, đóng băng, câm lặng). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +4.5% tỷ lệ khống chế. Tăng thêm 6% xác suất gây hiệu ứng khống chế ở set 4.
luc hon loan - tim Set 2 ngọc: +6% tỷ lệ khống chế
Set 4 ngọc: +7.5% sát thương, 7.5% kháng sát thương. Có 6% xác suất gây hiệu ứng khống chế mục tiêu ngẫu nhiên (choáng, tê liệt, đóng băng, câm lặng). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +6% tỷ lệ khống chế. Tăng thêm 9% xác suất gây hiệu ứng khống chế ở set 4.
luc hon loan - cam Set 2 ngọc: +9% tỷ lệ khống chế
Set 4 ngọc: +10% sát thương, 10% kháng sát thương. Có 8% xác suất gây hiệu ứng khống chế mục tiêu ngẫu nhiên (choáng, tê liệt, đóng băng, câm lặng). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +9% tỷ lệ khống chế. Tăng thêm 12% xác suất gây hiệu ứng khống chế ở set 4.
luc hon loan - do Set 2 ngọc: +13.5% tỷ lệ khống chế
Set 4 ngọc: +13% sát thương, 13% kháng sát thương. Có 11% xác suất gây hiệu ứng khống chế mục tiêu ngẫu nhiên (choáng, tê liệt, đóng băng, câm lặng). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: +13.5% tỷ lệ khống chế. Tăng thêm 16.5% xác suất gây hiệu ứng khống chế ở set 4.

17 thoughts on “Ngọc Rune

  1. Buu ơi cho hỏi dòng này là sao mình chưa hiểu rõ: “Nếu…..gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt”

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s