Ngọc Rune

Tính năng ngọc Rune

Giới thiệu: Tương tự như phím, 9 loại ngọc với những công dụng khác nhau giúp tăng sức mạnh đội hình vượt bậc. Khi ráp đủ bộ 2-4-6 ngọc cùng loại, sẽ kích hoạt chức năng riêng của bộ ngọc đó. Từ 4 ngọc cùng loại trở lên là có Power Max và có thể kích “Nổ” trong trận chiến, khi kích “Nổ” thì mới kích hoạt được buff của ngọc Rune.
Điều kiện mở: Lv 82 (server mở 130 ngày)

rune

Dung hợp rune

dung hop rune

Thời gian diễn ra sự kiện: không định kỳ (hiện tại đã bị loại bỏ khỏi game)
Điều kiện: Lv 95
Dùng 2 hoặc 3 rune cùng màu để hợp thành rune khác:
– Tick dòng 1: giữ nguyên loại rune
– Tick dòng 2: giữ nguyên số của rune

Thứ tự hộp rune đỏ/vàng

hop rune do finish

※Có thể lấy hộp rune đỏ tự chọn thông qua sự kiện túi phúc hoặc tiêu kim cương tích lũy.

Cách nhận biết rune trong sự kiện quay 3 rune

rune1rune2

Mỗi sự kiện sẽ có 3 loại rune khác nhau nhưng thứ tự trong hộp rune nhận được sẽ luôn giống thứ tự như hình.

Chỉ số rune cơ bản

Mỗi võ sĩ có 6 khung để lắp ngọc, mỗi khung sẽ cộng một chỉ số tương ứng. Cả 9 loại ngọc đều giống nhau ở chỉ số cơ bản này.

coban finish

Chỉ số cộng theo set

* Ghi chú:
– Lượt lẻ (1, 3, 5…), lượt chẵn (2, 4, 6,…).
– Hiệu quả của mỗi set 2, 4, 6 được cộng dồn.
– Thứ tự màu từ yếu đến mạnh: Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ

Tiến hóa rune

tienhoa

– Có thể tiến hóa rune nếu dùng “Đá tiến hóa”: 
 + Tâm đại địa thành rune Tâm thức tỉnh
 + Nộ sói đói thành rune Lực thời không
– Tâm thức tỉnh là rune chỉ có thể kiếm thông qua tiến hóa, sẽ không xuất hiện trong sự kiện quay rune.
– Điểm đã nâng cho rune cũ sẽ giữ nguyên sau khi tiến hóa. 
– Riêng chỉ số của Rune số 6 sẽ reset lại ngẫu nhiên sau tiến hóa, cần có “Đá kế thừa” nếu muốn giữ nguyên chỉ số trước tiến hóa.

Nộ sói đói

no soi doi - luc Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2% sát thương
Set 4 ngọc:
[Hiệu quả Power Max] +4% sát thương, 2% kháng sát thương. Giảm 5% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc]+2% sát thương.
[Hiệu quả Power Max] Buff hiệu ứng chí mệnh (địch trên 65% HP sẽ cộng thêm 9% sát thương)
no soi doi - lam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +3% sát thương
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max]+7% sát thương, 3% kháng sát thương. Giảm 8% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +3% sát thương.
[Hiệu quả Power Max] Buff hiệu ứng chí mệnh (địch trên 65% HP sẽ cộng thêm 15% sát thương)
no soi doi - tim Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +4% sát thương
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max]+10% sát thương, 5% kháng sát thương. Giảm 12% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: 
[Chỉ số gốc] +4% sát thương.
[Hiệu quả Power Max] Buff hiệu ứng chí mệnh (địch trên 65% HP sẽ cộng thêm 23% sát thương)
no soi doi - cam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% sát thương
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max]+13% sát thương, 7% kháng sát thương. Giảm 16% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: 
[Chỉ số gốc] +6% sát thương.
[Hiệu quả Power Max] Buff hiệu ứng chí mệnh (địch trên 65% HP sẽ cộng thêm 30% sát thương)
no soi doi - do Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +9% sát thương
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +17% sát thương, 9% kháng sát thương. Giảm 21% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: 
[Chỉ số gốc] +9% sát thương.
[Hiệu quả Power Max] Buff hiệu ứng chí mệnh (địch trên 65% HP sẽ cộng thêm 39% sát thương)

Long hổ lực

long ho luc - luc Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2% sát thương
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +4% sát thương, 2% kháng sát thương. Giảm 5% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: 
[Chỉ số gốc] +2% sát thương.
[Hiệu quả Power Max] Buff hiệu ứng sinh sự (địch dưới 35% HP sẽ cộng thêm 9% sát thương)
long ho luc - lam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +3% sát thương
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +7% sát thương, 3% kháng sát thương. Giảm 8% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: 
[Chỉ số gốc] +3% sát thương.
[Hiệu quả Power Max] Buff hiệu ứng sinh sự (địch dưới 35% HP sẽ cộng thêm 15% sát thương)
long ho luc - tim Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +4% sát thương
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +10% sát thương, 5% kháng sát thương. Giảm 12% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: 
[Chỉ số gốc] +4% sát thương.
[Hiệu quả Power Max] Buff hiệu ứng sinh sự (địch dưới 35% HP sẽ cộng thêm 23% sát thương)
long ho luc - cam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% sát thương
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +13% sát thương, 7% kháng sát thương. Giảm 16% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: 
[Chỉ số gốc] +6% sát thương.
[Hiệu quả Power Max] Buff hiệu ứng sinh sự (địch dưới 35% HP sẽ cộng thêm 30% sát thương)
long ho luc - do Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +9% sát thương
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +17% sát thương, 9% kháng sát thương. Giảm 21% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc: 
[Chỉ số gốc] +9% sát thương.
[Hiệu quả Power Max] Buff hiệu ứng sinh sự (địch dưới 35% HP sẽ cộng thêm 39% sát thương)

Tâm đại địa

tam dai dia - luc Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2% kháng sát thương
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +4% kháng sát thương, 2% sát thương. Giảm 5% sát thương của mục tiêu đã tấn công bản thân trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: 
[Chỉ số gốc] +2% kháng sát thương.
[Hiệu quả Power Max] Nếu bị chết sau khi đã kích nổ Power Max, sẽ giảm 5% sát thương và kháng sát thương của phe địch trong 1 lượt.
tam dai dia - lam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +3% kháng sát thương
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +7% kháng sát thương, 3% sát thương. Giảm 8% sát thương của mục tiêu đã tấn công bản thân trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: 
[Chỉ số gốc] +3% kháng sát thương.
[Hiệu quả Power Max] Nếu bị chết sau khi đã kích nổ Power Max, sẽ giảm 8% sát thương và kháng sát thương của phe địch trong 1 lượt.
tam dai dia - tim Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +4% kháng sát thương
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +10% kháng sát thương, 5% sát thương. Giảm 12% sát thương của mục tiêu đã tấn công bản thân trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: 
[Chỉ số gốc] +4% kháng sát thương.
[Hiệu quả Power Max] Nếu bị chết sau khi đã kích nổ Power Max, sẽ giảm 12% sát thương và kháng sát thương của phe địch trong 1 lượt.
tam dai dia - cam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% kháng sát thương
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +13% kháng sát thương, 7% sát thương. Giảm 16% sát thương của mục tiêu đã tấn công bản thân trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: 
[Chỉ số gốc] +6% kháng sát thương.
[Hiệu quả Power Max] Nếu bị chết sau khi đã kích nổ Power Max, sẽ giảm 15% sát thương và kháng sát thương của phe địch trong 1 lượt.
tam dai dia - do Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +10% kháng sát thương
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +17% kháng sát thương, 9% sát thương. Giảm 21% sát thương của mục tiêu đã tấn công bản thân trong 2 lượt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc: 
[Chỉ số gốc] +10% kháng sát thương.
[Hiệu quả Power Max] Nếu bị chết sau khi đã kích nổ Power Max, sẽ giảm 20% sát thương và kháng sát thương của phe địch trong 1 lượt.

Hồn sát thủ

hon sat thu - luc Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +4% sát thương, 2% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 4% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn.
[Hiệu quả Power Max] Nếu tấn công bị đỡ đòn, sẽ tăng 5% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo.
hon sat thu - lam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +3% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +7% sát thương, 3% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 6% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +3% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn.
[Hiệu quả Power Max] Nếu tấn công bị đỡ đòn, sẽ tăng 8% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo.
hon sat thu - tim Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +4% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +10% sát thương, 5% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 9% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +4% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn.
[Hiệu quả Power Max] Nếu tấn công bị đỡ đòn, sẽ tăng 11% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo.
hon sat thu - cam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +13% sát thương, 7% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 12% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn.
[Hiệu quả Power Max] Nếu tấn công bị đỡ đòn, sẽ tăng 15% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo.
hon sat thu - do Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +9% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +17% sát thương, 9% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 16% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +9% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn.
[Hiệu quả Power Max] Nếu tấn công bị đỡ đòn, sẽ tăng 20% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo.

Thần nộ

than no - luc.jpg Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +4% sát thương, 2% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 4% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn.
[Hiệu quả Power Max] Khi bị tấn công chí mạng sẽ hồi 3% HP, đồng thời tăng 5% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo. (mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần)
than no - lam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +3% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +7% sát thương, 3% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 6% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +3% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn.
[Hiệu quả Power Max] Khi bị tấn công chí mạng sẽ hồi 4% HP, đồng thời tăng 8% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo. (mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần)
than no - tim Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +4% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +10% sát thương, 5% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 9% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +4% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn.
[Hiệu quả Power Max] Khi bị tấn công chí mạng sẽ hồi 6% HP, đồng thời tăng 11% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo. (mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần)
than no - cam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +13% sát thương, 7% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 12% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn.
[Hiệu quả Power Max] Khi bị tấn công chí mạng sẽ hồi 8% HP, đồng thời tăng 15% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo. (mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần)
than no - do Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +9% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +17% sát thương, 9% kháng sát thương. Khi gây ra chí mạng, sẽ tăng thêm sát thương bằng 16% HP cho một mục tiêu ngẫu nhiên bị dính chí mạng. Nếu sát thương thêm này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +9% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn.
[Hiệu quả Power Max] Khi bị tấn công chí mạng sẽ hồi 11% HP, đồng thời tăng 20% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn trong 1 lượt tiếp theo. (mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần)

 

Hồn thủ hộ

hon thu ho - luc Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +4% kháng sát thương, 2% sát thương. Khi đỡ đòn thành công, sẽ giảm 45 nộ của kẻ tấn công (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng.
[Hiệu quả Power Max] Khi đỡ đòn thành công, sẽ hồi 15 nộ cho bản thân. (tăng lượt giảm nộ của set 4 thành tối đa 6 lần mỗi lượt).
hon thu ho - lam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +3% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +7% kháng sát thương, 3% sát thương. Khi đỡ đòn thành công, sẽ giảm 75 nộ của kẻ tấn công (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +3% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng.
[Hiệu quả Power Max] Khi đỡ đòn thành công, sẽ hồi 25 nộ cho bản thân. (tăng lượt giảm nộ của set 4 thành tối đa 6 lần mỗi lượt).
hon thu ho - tim Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +4% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +10% kháng sát thương, 5% sát thương. Khi đỡ đòn thành công, sẽ giảm 112 nộ của kẻ tấn công (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +4% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng.
[Hiệu quả Power Max] Khi đỡ đòn thành công, sẽ hồi 38 nộ cho bản thân. (tăng lượt giảm nộ của set 4 thành tối đa 6 lần mỗi lượt).
hon thu ho - cam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +13% kháng sát thương, 7% sát thương. Khi đỡ đòn thành công, sẽ giảm 150 nộ của kẻ tấn công (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng.
[Hiệu quả Power Max] Khi đỡ đòn thành công, sẽ hồi 50 nộ cho bản thân. (tăng lượt giảm nộ của set 4 thành tối đa 6 lần mỗi lượt).
hon thu ho - do Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +9% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +17% kháng sát thương, 9% sát thương. Khi đỡ đòn thành công, sẽ giảm 195 nộ của kẻ tấn công (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +9% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng.
[Hiệu quả Power Max] Khi đỡ đòn thành công, sẽ hồi 65 nộ cho bản thân. (tăng lượt giảm nộ của set 4 thành tối đa 6 lần mỗi lượt).

Tâm hồng dại

tam hong dai - luc Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2.7% tỷ lệ phản đòn
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +4% kháng sát thương, 2% sát thương. Khi bị tấn công sẽ hồi 2% HP.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2.7% tỷ lệ phản đòn.
[Hiệu quả Power Max] Khi bị tấn công sẽ tăng 20% hiệu quả hồi HP của set 4.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 6 lần).
tam hong dai - lam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +4.5% tỷ lệ phản đòn
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +7% kháng sát thương, 3% sát thương. Khi bị tấn công sẽ hồi 3% HP.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +4.5% tỷ lệ phản đòn.
[Hiệu quả Power Max] Khi bị tấn công sẽ tăng 20% hiệu quả hồi HP của set 4.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 6 lần).
tam hong dai - tim Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% tỷ lệ phản đòn
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +10% kháng sát thương, 5% sát thương. Khi bị tấn công sẽ hồi 4% HP.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% tỷ lệ phản đòn.
[Hiệu quả Power Max] Khi bị tấn công sẽ tăng 20% hiệu quả hồi HP của set 4.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 6 lần).
tam hong dai - cam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +9% tỷ lệ phản đòn
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +13% kháng sát thương, 7% sát thương. Khi bị tấn công sẽ hồi 5% HP.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +9% tỷ lệ phản đòn.
[Hiệu quả Power Max] Khi bị tấn công sẽ tăng 20% hiệu quả hồi HP của set 4.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 6 lần).
tam hong dai - do Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +13.5% tỷ lệ phản đòn
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +17% kháng sát thương, 9% sát thương. Khi bị tấn công sẽ hồi 7% HP.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 4 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +13.5% tỷ lệ phản đòn.
[Hiệu quả Power Max] Khi bị tấn công sẽ tăng 20% hiệu quả hồi HP của set 4.  (mỗi lượt kích hoạt tối đa 6 lần).

 

Máu sục sôi

mau suc soi - luc.jpg Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2.7% tỷ lệ hút máu
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +4% sát thương, 2% kháng sát thương. Hút 1% HP của tất cả đối tượng tấn công. Nếu hút máu này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2.7% tỷ lệ hút máu.
[Hiệu quả Power Max] Nếu HP của bản thân dưới 50%, sẽ tăng thêm 9% tỷ lệ hút máu.
mau suc soi - lam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +4.5% tỷ lệ hút máu
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +7% sát thương, 3% kháng sát thương. Hút 1.5% HP của tất cả đối tượng tấn công. Nếu hút máu này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +4.5% tỷ lệ hút máu.
[Hiệu quả Power Max] Nếu HP của bản thân dưới 50%, sẽ tăng thêm 15% tỷ lệ hút máu.
mau suc soi - tim Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% tỷ lệ hút máu
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +10% sát thương, 5% kháng sát thương. Hút 2% HP của tất cả đối tượng tấn công. Nếu hút máu này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% tỷ lệ hút máu.
[Hiệu quả Power Max] Nếu HP của bản thân dưới 50%, sẽ tăng thêm 22.5% tỷ lệ hút máu.
mau suc soi - cam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +9% tỷ lệ hút máu
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +13% sát thương, 7% kháng sát thương. Hút 3% HP của tất cả đối tượng tấn công. Nếu hút máu này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +9% tỷ lệ hút máu.
[Hiệu quả Power Max] Nếu HP của bản thân dưới 50%, sẽ tăng thêm 30% tỷ lệ hút máu.
mau suc soi - do Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +13.5% tỷ lệ hút máu
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +17% sát thương, 9% kháng sát thương. Hút 4% HP của tất cả đối tượng tấn công. Nếu hút máu này gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt. Có Power Max vào đầu mỗi lượt chẵn.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +13.5% tỷ lệ hút máu.
[Hiệu quả Power Max] Nếu HP của bản thân dưới 50%, sẽ tăng thêm 39% tỷ lệ hút máu.

Lực hỗn loạn

luc hon loan - lam.jpg Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2.7% tỷ lệ khống chế
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +3% sát thương, 3% kháng sát thương. Có 3% xác suất gây hiệu ứng khống chế mục tiêu ngẫu nhiên (choáng, tê liệt, đóng băng, câm lặng). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2.7% tỷ lệ khống chế.
[Hiệu quả Power Max] Tăng thêm 4.5% xác suất gây hiệu ứng khống chế ở set 4.
luc hon loan - luc Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +4.5% tỷ lệ khống chế
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +5% sát thương, 5% kháng sát thương. Có 4% xác suất gây hiệu ứng khống chế mục tiêu ngẫu nhiên (choáng, tê liệt, đóng băng, câm lặng). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +4.5% tỷ lệ khống chế.
[Hiệu quả Power Max] Tăng thêm 6% xác suất gây hiệu ứng khống chế ở set 4.
luc hon loan - tim Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% tỷ lệ khống chế
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +7.5% sát thương, 7.5% kháng sát thương. Có 6% xác suất gây hiệu ứng khống chế mục tiêu ngẫu nhiên (choáng, tê liệt, đóng băng, câm lặng). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% tỷ lệ khống chế.
[Hiệu quả Power Max] Tăng thêm 9% xác suất gây hiệu ứng khống chế ở set 4.
luc hon loan - cam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +9% tỷ lệ khống chế
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +10% sát thương, 10% kháng sát thương. Có 8% xác suất gây hiệu ứng khống chế mục tiêu ngẫu nhiên (choáng, tê liệt, đóng băng, câm lặng). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +9% tỷ lệ khống chế.
[Hiệu quả Power Max] Tăng thêm 12% xác suất gây hiệu ứng khống chế ở set 4.
luc hon loan - do Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +13.5% tỷ lệ khống chế
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +13% sát thương, 13% kháng sát thương. Có 11% xác suất gây hiệu ứng khống chế mục tiêu ngẫu nhiên (choáng, tê liệt, đóng băng, câm lặng). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +13.5% tỷ lệ khống chế.
[Hiệu quả Power Max] Tăng thêm 16.5% xác suất gây hiệu ứng khống chế ở set 4.

Tâm thức tỉnh

tamthuctinh-luc Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +1.1% kháng sát thương, 0.8% kháng sát thương tuyệt kỹ.
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +3% sát thương, 3% kháng sát thương. Khi bị tấn công sẽ hồi 1.6% HP tối đa cho bản thân và một đồng đội có HP thấp nhất (1 lượt tối đa 6 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +1.1% kháng sát thương, 0.8% kháng sát thương tuyệt kỹ.
[Hiệu quả Power Max] Tăng cho bản thân 3% siêu kháng sát thương.
tamthuctinh-lam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +1.6% kháng sát thương, 1.2% kháng sát thương tuyệt kỹ.
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +5% sát thương, 5% kháng sát thương. Khi bị tấn công sẽ hồi 2.4% HP tối đa cho bản thân và một đồng đội có HP thấp nhất (1 lượt tối đa 6 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +1.6% kháng sát thương, 1.2% kháng sát thương tuyệt kỹ.
[Hiệu quả Power Max] Tăng cho bản thân 5% siêu kháng sát thương.
tamthuctinh-tim Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2.2% kháng sát thương, 1.7% kháng sát thương tuyệt kỹ.
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +7.6% sát thương, 7.6% kháng sát thương. Khi bị tấn công sẽ hồi 3.2% HP tối đa cho bản thân và một đồng đội có HP thấp nhất (1 lượt tối đa 6 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2.2% kháng sát thương, 1.7% kháng sát thương tuyệt kỹ.
[Hiệu quả Power Max] Tăng cho bản thân 7% siêu kháng sát thương.
tamthuctinh-vang Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +3.3% kháng sát thương, 2.5% kháng sát thương tuyệt kỹ.
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +10% sát thương, 10% kháng sát thương. Khi bị tấn công sẽ hồi 4% HP tối đa cho bản thân và một đồng đội có HP thấp nhất (1 lượt tối đa 6 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +3.3% kháng sát thương, 2.5% kháng sát thương tuyệt kỹ.
[Hiệu quả Power Max] Tăng cho bản thân 10% siêu kháng sát thương.
tamthuctinh-do Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% kháng sát thương, 4.5% kháng sát thương tuyệt kỹ.
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +15.6% sát thương, 15.6% kháng sát thương. Khi bị tấn công sẽ hồi 7% HP tối đa cho bản thân và một đồng đội có HP thấp nhất (1 lượt tối đa 6 lần). Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% kháng sát thương, 4.5% kháng sát thương tuyệt kỹ.
[Hiệu quả Power Max] Tăng cho bản thân 15% siêu kháng sát thương.

Lực thời không

lucthoikhong-luc Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +1.1% sát thương, 0.8% sát thương tuyệt kỹ.
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +3% sát thương, 3% kháng sát thương. Gây 80% sát thương thêm lên 1 mục tiêu địch ngẫu nhiên. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +1.1% sát thương, 0.8% sát thương tuyệt kỹ.
[Hiệu quả Power Max] Tăng cho bản thân 3% siêu sát thương.
tamthuctinh-lam Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +1.6% sát thương, 1.2% sát thương tuyệt kỹ.
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +5% sát thương, 5% kháng sát thương. Gây 120% sát thương thêm lên 1 mục tiêu địch ngẫu nhiên. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +1.6% sát thương, 1.2% sát thương tuyệt kỹ.
[Hiệu quả Power Max] Tăng cho bản thân 5% siêu sát thương.
tamthuctinh-tim Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2.2% sát thương, 1.7% sát thương tuyệt kỹ.
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +7.6% sát thương, 7.6% kháng sát thương. Gây 180% sát thương thêm lên 1 mục tiêu địch ngẫu nhiên. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +2.2% sát thương, 1.7% sát thương tuyệt kỹ.
[Hiệu quả Power Max] Tăng cho bản thân 7% siêu sát thương.
tamthuctinh-vang Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +3.3% sát thương, 2.5% sát thương tuyệt kỹ.
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +10% sát thương, 10% kháng sát thương. Gây 240% sát thương thêm lên 1 mục tiêu địch ngẫu nhiên. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +3.3% sát thương, 2.5% sát thương tuyệt kỹ.
[Hiệu quả Power Max] Tăng cho bản thân 10% siêu sát thương.
tamthuctinh-do Set 2 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% sát thương, 4.5% sát thương tuyệt kỹ.
Set 4 ngọc: 
[Hiệu quả Power Max] +15.6% sát thương, 15.6% kháng sát thương. Gây 450% sát thương thêm lên 1 mục tiêu địch ngẫu nhiên. Có Power Max vào đầu mỗi lượt lẻ.
Set 6 ngọc:
[Chỉ số gốc] +6% sát thương, 4.5% sát thương tuyệt kỹ.
[Hiệu quả Power Max] Tăng cho bản thân 15% siêu sát thương.

Cường hóa rune

ch rune 1ch rune 2

-Có thể dùng ngọc thạch rune để cường hóa rune
-Ngọc thạch rune có thể kiếm thông qua tính năng “Núi khoáng thần bí”
-Hiệu quả khi tăng Lv biến thiên chỉ có hiệu quả lên những rune đang được trang bị (không ảnh hưởng bởi đột phá rune)
-Khi reset sẽ được trả lại toàn bộ nguyên liệu đã cường hóa

Chỉ số khi cường hóa rune (thứ tự giống như rune thông thường):
-Rune số 1: +Công
-Rune số 2:+ HP
-Rune số 3: +Công và +Thủ
-Rune số 4: +Thủ và +HP
-Rune số 5: +Công và + HP
-Rune số 6: Kháng sát thương

Biến thiên
-Có thể dùng đá biến thiên để tăng lv biến thiên cho cả set rune
-Đá biến thiên có thể kiếm ở Shop mèo thần bí (mèo bay) với giá gốc 600kc
-Lv1: +20 uy, tăng 5 lv rune
-Lv2: +20 uy, tăng 8% chỉ số của set rune
-Lv3: +20 uy, tăng 3% chỉ số rune
-Lv4: +20 uy, tăng 5 lv rune
-Lv5: +20 uy, tăng 3% chỉ số rune
-Lv6: +20 uy, tăng 8% chỉ số của set rune
-Lv7: +20 uy, tăng 5 lv rune
-Lv8: +20 uy, tăng 3% chỉ số rune
-Lv9: +20 uy, tăng 10% chỉ số của set rune
-Lv10: +20 uy, tăng 5 lv rune
-Lv11: +20 uy, tăng 3% chỉ số rune

Một suy nghĩ 19 thoughts on “Ngọc Rune

  1. Cái Rune hồn thủ hộ ở set 2 của màu xanh lá đang là buff kháng chí mạng mà qua các màu khác thì anh ghi lộn qua tỷ lệ chí mạng kìa.

    Thích

  2. Buu ơi cho hỏi dòng này là sao mình chưa hiểu rõ: “Nếu…..gây chết địch như Terry 2003, Leona Dị, Adelheid,… thì buff của những kẻ này cũng không thể kích hoạt”

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s