Bảng tra cứu nhân vật KOF UM OL Nhật Bản

 

avatar kyo avatar benimaru avatar daimon avatar terry avatar andy avatar joe
avatar kyo nests avatar benimaru 2003 avatar terry 2003
avatar ryo avatar robert avatar yuri avatar ralf avatar leona avatar clark
avatar mrkarate2 avatar robert02um avatar ralf xiii avatar leona di avatar clark xiii
avatar athena avatar kensou avatar chin avatar chizuru avatar mai avatar king
avatar athena02um avatar maki avatar mai remake
avatar kim avatar chang avatar choi avatar chris avatar yashiro avatar shermie
avatar kim avatar chris hoa avatar yashiro tho.jpg avatar shermie loi
avatar ryuji avatar mary avatar billy avatar iori avatar mature avatar vice
avatar iori di avatar maturexiii avatar-vicexiii
avatar-heidern avatar-takuma avatar-saisyu avatar heavyd avatar lucky avatar brian
avatar-mrkarate
avatar-eiji avatar-kasumi avatar-shingo avatar-orochi avatar-rugal avatar-goenitz
avatar mizuchi avatar omega rugal avatar goeniko
avatar-geese avatar-krauser avatar-mrbig avatar-kula avatar-foxy avatar-angel
avatar-nmgeese
avatar-nakoruru avatar-haohmaru avatar-ukyo avatar-k' avatar-whip avatar-maxima
avatar-nakorurulasat
avatar bao avatar momoko avatar-igniz avatar-krizalid avatar-zero
avatar-clone
avatar maylee avatar lixiangfei avatar hinako avatar adelheid avatar shion
avatar vanessa avatar ramon avatar seth avatar oswald avatar ash avatar shen woo
avatar jhun hoon avatar nameless avatar lin avatar mukai avatar magaki avatar-saiki
avatar kyo 2003 avatar iori ban nang avatar tung fu rue avatar-shunei
avatar leonameo avatar terryko avatar elisabeth avatar duo lon
avatar robert xi avatar-athenaxiii avatar-kensoutieulong

Hồn hổ

TT Võ sĩ Đặc điểm
Đả  Kyo Giảm nộ
Đả  Kyo Nests Thiêu hồn, buff team lửa
Đả  Kyo 2003 Phiên bản nâng cấp Kyo và Kyo Nests
Đả  Terry 2003 Hạt nhân hổ
Đả  Robert 02 UM Cặp long hổ
Đả  Heavy D! Bộ ba America
Đả  Mr. Big Buff team điện
Đả  Ukyo Sát thương hàng dọc cao
Đả  K’ Sát thương hàng ngang cao
Đả  Clone Zero Sát thương cao
Đả  May Lee Biến hình nữ hiệp
Đả  Jhun Hoon Sát thương hàng dọc cao
Đả  Shun Ei Trùm chí mạng, khắc chế team lửa
 Robert XI Sát thủ một mục tiêu
 Nakoruru La Sát Hai tuyệt kỹ
 Athena Buff máu toàn đội
 Mai Buff nộ
 Kula Khống chế nhiều
 Nakoruru Giảm kháng sát thương địch
 Mukai Khống chế mạnh
 Vice XIII Càng bị đánh càng mạnh

Hồn rắn

TT Võ sĩ Đặc điểm
Đả  Yuri Buff công nam
Đả  Angel Sát thương cao
Đả  Momoko Hạt nhân vị thành niên
Đả  Krizalid Hạt nhân rắn
Đả  Li Xiang Fei Buff team nữ
Đả  Ash Hồi máu khi gần chết
Đả  Tung Fu Rue Buff đệ tử
Đả  Kensou Tiểu Long Sử dụng Siêu năng lực
 Athena XIII Hồi máu cao, hạt nhân team nữ
 Goeniko Sát thương cao, giải hiệu ứng tốt
 Mai Remake Hồi nộ cho team
 Benimaru Gây tê liệt, giảm thủ nữ
 Terry Giảm công địch
 Andy Choáng hàng sau
 Leona Sát thủ hàng sau
 Leona Dị Buff tứ hồn
 Athena 02 UM Hạt nhân team nữ
 Shermie Hạt nhân team nữ
 Heidern Buff team lính đánh thuê
 Lucky Bộ ba America
 Eiji Ám sau khi chết
 Foxy Kháng sát thương tuyệt kỹ
 Whip Giảm công và thủ mạnh
 Lin Phun độc
Vệ  Duo Lon Gánh sát thương thay đồng đội
Vệ  Mr.Karate II Cặp long hổ
Vệ  Shingo Giảm nộ
Vệ  Geese Thủ mạnh, miễn khống cao

Hồn rùa

TT Võ sĩ Đặc điểm
Đả  Mature XIII Cám dỗ địch
Đả  Nameless Hạt nhân rùa
Đả  Shen Woo Tăng công liên tục
 Seth Biến nam thành nữ
 Kensou Hồi máu cao
 Mr.Karate Từ chối tử thần
 Hinako Gây choáng 2 lượt
Vệ  Elisabeth Khiên phòng thủ cao
Vệ  Oswald Công thủ linh hoạt
Vệ  Ralf XIII Thủ cao, giảm nộ
Vệ  Daimon Gây choáng
Vệ  Joe Giảm nộ, tăng thủ
Vệ  Ryo Phản đòn, giảm công
Vệ  Ralf Đánh đả mạnh
Vệ  Kim Thủ hàng ngang
Vệ  Chang Hồi sinh cao
Vệ  Yashiro Đỡ đòn cao
Vệ  Yashiro Thổ Thủ mạnh
Vệ  Ryuji Đánh đả mạnh
Vệ  Billy Choáng toàn diện
Vệ  Brian Bộ ba America
Vệ  Kasumi Giảm nộ liên tục
Vệ  Rugal Đánh đả mạnh, hồi sinh
Vệ  Omega Rugal Copy tuyệt kỹ, hồi sinh
Vệ  Haohmaru Buff team hổ hoặc rùa
Vệ  Maxima Hồi máu nhiều, thủ cao
Vệ  Bao Hồi sinh cao
Vệ  Zero Thủ cao
Vệ  Kim XIII Buff thủ cho team

Hồn gấu

TT Võ sĩ Đặc điểm
Đả  Shion Tuyệt kỹ liên tục
Đả  Terryko Sát thương cực mạnh
Đả  Robert Buff chí mạng
Đả  Clark Sát thủ hàng sau
Đả  King Câm lặng cao
Đả  Choi Giảm chữa trị, giảm thủ nữ
Đả  Chris Hồi sinh, giảm chữa trị
Đả  Chris Hỏa Khống chế nhiều
Đả  Iori Sát thương đơn cao
Đả  Mature Buff Vice
Đả  Vice Buff Mature
Đả  Iori Dị Hạt nhân tứ hồn
Đả  Krauser Giảm nộ
Đả  Saisyu Buff team lửa
Đả  Goenitz Hồi sinh đồng đội
Đả  Adelheid Hạt nhân gấu
Đả  Vanessa Buff team Nests
 Leona Mèo Sát thương cao, khống chế mỗi lượt
 Benimaru 2003 Gây tĩnh điện, giảm hồi nộ
 Chin Buff team siêu năng
 Chizuru Câm lặng toàn diện
 Maki Phong ấn, hồi sinh
 Shermie Lôi Đa hiệu ứng
 Orochi Khống chế mạnh, hồi sinh
 Nightmare Geese Thủ mạnh, đánh khỏe
 Ramon Giảm nộ, tăng st theo lượt
Vệ  Mary Thủ cao
Vệ  Takuma Buff team cực hạn lưu
Vệ  Magaki Thủ cao, hồi máu mạnh

Hồn chân không

TT Võ sĩ Đặc điểm
Đả  Iori Bản Năng Hạt nhân sáng thế
 Igniz Hạt nhân sáng thế
Đả  Saiki Hạt nhân tứ hồn
 Mizuchi Hạt nhân tam hệ