Clark XV

clark xv bw

botan dockynang

Giới thiệu nhân vật

Clark là một chiến binh với tính cách điềm tĩnh của Đội Thịnh Nộ. Người bạn đồng hành không thể thiếu là Ralf, chức vụ của anh là trung úy. Kỹ thuật chiến đấu là quăng ném, anh đã hạ rất nhiều võ sĩ bằng kỹ thuật này.

Thông tin cơ bản

avatar chibi clark xv

Tên Nhật クラークXV Ver
Đội Thịnh nộ XV
Tư chất LR
Thuộc tính Đả
Thể loại kháng AOE, đột phá giới hạn sát thương

Bộ kỹ năng

doc chieu

GATLING ATTACK & DEATH LAKE DRIVER
Tấn công một hàng ngang, trong 2 lượt tăng 30% tỷ lệ chí mạng và tỷ lệ xuyên đỡ đòn. Hồi 20% HP tối đa và 200 nộ. Lần tung tuyệt kỹ tiếp theo sẽ tăng 30% sát thương tuyệt kỹ và 10% siêu sát thương (1 lần). Gây sát thương thêm bằng 20% HP tối đa của mục tiêu đứng hàng trước lên mục tiêu đứng hàng sau.
Gây hiệu ứng “ưu tiên đánh” lên mục tiêu chính (2 lượt, nếu có mục tiêu khác đang dính “ưu tiên đánh”, sẽ chuyển sang mục tiêu này), nếu tấn công lên mục tiêu đang dính “ưu tiên đánh” sẽ bỏ qua 30% kháng sát thương, gây sát thương thêm bằng 20% HP còn lại. Các đồng đội khác thuộc nhóm Thịnh Nộ XV cũng có thể kích hoạt 50% hiệu quả này.
MAX. GATLING ATTACK & DEATH LAKE DRIVER (tứ môn)
Tấn công một hàng ngang, trong 2 lượt tăng 40% tỷ lệ chí mạng và tỷ lệ xuyên đỡ đòn. Hồi 30% HP tối đa và 300 nộ. Lần tung tuyệt kỹ tiếp theo sẽ tăng 50% sát thương tuyệt kỹ và 20% siêu sát thương, bỏ qua giới hạn sát thương của mục tiêu (1 lần). Gây sát thương thêm bằng 30% HP tối đa của mục tiêu đứng hàng trước lên mục tiêu đứng hàng sau.
Gây hiệu ứng “ưu tiên đánh” lên mục tiêu chính (2 lượt, nếu có mục tiêu khác đang dính “ưu tiên đánh”, sẽ chuyển sang mục tiêu này), nếu tấn công lên mục tiêu đang dính “ưu tiên đánh” sẽ bỏ qua 40% kháng sát thương, gây sát thương thêm bằng 30% HP còn lại, bản thân hồi 150 nộ. Các đồng đội khác thuộc nhóm Thịnh Nộ XV cũng có thể kích hoạt 50% hiệu quả này.

tuyet ky

ULTRA ARGENTINE BACKBREAKER
Tấn công một mục tiêu (ưu tiên mục tiêu đang dính “ưu tiên đánh”), trong 1 lượt tăng 20% tỷ lệ xuyên đỡ đòn. Có 50% xác suất gây choáng.
Nếu mục tiêu chính đang dính “Phá giáp”, lần tấn công này sẽ tăng thêm sát thương bằng 30% tỷ lệ xuyên đỡ đòn của bản thân, nếu không có thì sẽ gây “Phá giáp” lên mục tiêu chính (giảm 40% thủ và kháng sát thương).
Nếu chỉ số công của mục tiêu cao hơn bản thân, sẽ tăng thêm cho bản thân 30% công và sát thương tuyệt kỹ. Nếu chỉ số công của mục tiêu thấp hơn bản thân, sẽ gây sát thương thêm bằng 150% tổng chỉ số công của toàn bộ đội Thịnh Nộ XV phe ta.
Nếu chỉ số thủ của mục tiêu cao hơn bản thân, lần tấn công này sẽ bỏ qua 40% thủ và kháng sát thương tuyệt kỹ của mục tiêu. Nếu chỉ số thủ của mục tiêu thấp hơn bản thân, sẽ tăng 15% sát thương và sát thương độc chiêu cho toàn bộ đội Thịnh Nộ XV phe ta (1 lượt, có thể cộng dồn).
Lấn tấn công này không gây hồi nộ địch.
Tăng 10% siêu sát thương cho đến lần tiếp theo tung độc chiêu, có 30% xác suất gây choáng mục tiêu hàng sau trong 1 lượt.
MAX. ULTRA ARGENTINE BACKBREAKER (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu (ưu tiên mục tiêu đang dính “ưu tiên đánh”), trong 1 lượt tăng 30% tỷ lệ xuyên đỡ đòn, tăng tỷ lệ khống chế bằng 40% tỷ lệ xuyên đỡ đòn của bản thân. Có 70% xác suất gây choáng, giảm 40% xác suất tung độc chiêu và kháng sát thương độc chiêu của mục tiêu trong 1 lượt (nếu tỷ lệ xuyên đỡ đòn của bản thân cao hơn mục tiêu thì hiệu quả này bỏ qua miễn khống).
Nếu mục tiêu chính đang dính “Phá giáp”, lần tấn công này sẽ tăng thêm sát thương bằng 45% tỷ lệ xuyên đỡ đòn của bản thân, tăng kháng sát thương phản đòn bằng 100% tỷ lệ xuyên đỡ đòn của bản thân, nếu không có thì sẽ gây “Phá giáp” lên mục tiêu chính (giảm 60% thủ và kháng sát thương).
Nếu chỉ số công của mục tiêu cao hơn bản thân, sẽ tăng thêm cho bản thân 40% công và sát thương tuyệt kỹ. Nếu chỉ số công của mục tiêu thấp hơn bản thân, sẽ gây sát thương thêm bằng 200% tổng chỉ số công của toàn bộ đội Thịnh Nộ XV phe ta.
Nếu chỉ số thủ của mục tiêu cao hơn bản thân, lần tấn công này sẽ bỏ qua 50% thủ và kháng sát thương tuyệt kỹ của mục tiêu. Nếu chỉ số thủ của mục tiêu thấp hơn bản thân, sẽ tăng 25% sát thương và sát thương độc chiêu cho toàn bộ đội Thịnh Nộ XV phe ta (1 lượt, có thể cộng dồn).
Lấn tấn công này không gây hồi nộ địch.
Tăng 20% siêu sát thương, 30% sát thương độc chiêu cho đến lần tiếp theo tung độc chiêu, có 50% xác suất gây choáng mục tiêu hàng sau trong 1 lượt (nếu tỷ lệ xuyên đỡ đòn của bản thân cao hơn mục tiêu thì hiệu quả này bỏ qua miễn khống).
SMAX. RUNNING THREE (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu (ưu tiên mục tiêu đang dính “ưu tiên đánh”), trong 1 lượt tăng 40% tỷ lệ xuyên đỡ đòn, tăng tỷ lệ khống chế bằng 50% tỷ lệ xuyên đỡ đòn của bản thân. Có 85% xác suất gây choáng, giảm 50% xác suất tung độc chiêu và kháng sát thương độc chiêu của mục tiêu trong 1 lượt (nếu tỷ lệ xuyên đỡ đòn của bản thân cao hơn mục tiêu thì hiệu quả này bỏ qua miễn khống).
Nếu mục tiêu chính đang dính “Phá giáp”, lần tấn công này sẽ tăng thêm sát thương bằng 45% tỷ lệ xuyên đỡ đòn của bản thân, tăng kháng sát thương phản đòn bằng 100% tỷ lệ xuyên đỡ đòn của bản thân, nếu không có thì sẽ gây “Phá giáp” lên mục tiêu chính (giảm 60% thủ và kháng sát thương).
Nếu chỉ số công của mục tiêu cao hơn bản thân, sẽ tăng thêm cho bản thân 40% công và sát thương tuyệt kỹ. Nếu chỉ số công của mục tiêu thấp hơn bản thân, sẽ gây sát thương thêm bằng 200% tổng chỉ số công của toàn bộ đội Thịnh Nộ XV phe ta.
Nếu chỉ số thủ của mục tiêu cao hơn bản thân, lần tấn công này sẽ bỏ qua 50% thủ và kháng sát thương tuyệt kỹ của mục tiêu. Nếu chỉ số thủ của mục tiêu thấp hơn bản thân, sẽ tăng 25% sát thương và sát thương độc chiêu cho toàn bộ đội Thịnh Nộ XV phe ta (1 lượt, có thể cộng dồn).
Lấn tấn công này không gây hồi nộ địch.
Tăng 20% siêu sát thương, 30% sát thương độc chiêu cho đến lần tiếp theo tung độc chiêu, có 70% xác suất gây choáng mục tiêu hàng sau trong 1 lượt (nếu tỷ lệ xuyên đỡ đòn của bản thân cao hơn mục tiêu thì hiệu quả này bỏ qua miễn khống).
Tăng 35% siêu kháng sát thương cho đến khi nhận đòn đánh trúng 2 mục tiêu trở xuống của địch (mỗi lượt tối đa 1 lần). 
Sau khi tung tuyệt kỹ, trong 1 lượt, tăng cho bản thân 60% kháng khống chế, 30% tỷ lệ chí mạng. Sau một lần tung tuyệt kỹ, số lần phản công của bản thân sẽ không bị giới hạn, khi tung độc chiêu sẽ ưu tiến tấn công hàng ngang mục tiêu có tỷ lệ đỡ đòn cao nhất phe địch. 
Lần đầu tung tuyệt kỹ khi vào trận, tuyệt kỹ sẽ đổi thành SMAX. Running Tree, tấn công vào mục tiêu địch có tỷ lệ đỡ đòn cao nhất, đánh dấu “ưu tiên đánh” trong 2 lượt, tăng thêm 15% siêu sát thương, 30% sát thương. Running Tree: tấn công một mục tiêu (ưu tiên người đang dính “ưu tiên đánh”), kế thừa toàn bộ hiệu quả thêm, tăng thêm 25% tỷ lệ chí mạng, gây phá giáp lên mục tiêu chính trong 2 lượt (giảm 60% thủ, kháng sát thương, kháng chí mạng), bỏ qua giới hạn sát thương, gây thêm sát thương bằng 20% HP tối đa của mục tiêu. Phản công sẽ đổi thành SMAX. Running Tree vĩnh viễn, sau khi kích hoạt phản công một lần vĩnh viễn giảm 50% sát thương gánh chịu đến từ võ sĩ hệ Kĩ, vào đầu mỗi lượt phe địch và phe ta sẽ hút 150 nộ của mục tiêu đang dính dấu “ưu tiên đánh”, nếu không có mục tiêu sẽ hồi cho bản thân 150 nộ. Nếu phản công khi bị kích hoạt kháng chí tử và HP mục tiêu từ 40% trở lên, sẽ phản công thêm một lần nữa vào mục tiêu đó. Choáng đến từ phản công không thể hoá giải.

noi tai

Cường hóa công HP
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv). Giảm 20% mọi sát thương mà bản thân gánh chịu, mọi sát thương thêm bản thân gây ra sẽ bỏ qua miễn khống. Độc chiêu và tuyệt kỹ của bản thân sẽ bỏ qua đỡ đòn chống cự.
KIẾN THỨC LOẠN CHIẾN
Siêu giảm công: khi ra trận sẽ giảm công (25% ở lv 1, vĩnh viễn) và 15% kháng sát thương (3 lượt) của toàn bộ phe địch (bỏ qua miễn khống), nội tại giảm công áp dụng với cả mục tiêu địch sau khi hồi sinh và viện trợ tham chiến. Toàn bộ nội tại giảm công khác sẽ bị vô hiệu (cả phe địch lẫn phe ta).
Tăng 50% sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương tuyệt kỹ, buff 50% hiệu quả cho đồng đội khác thuộc nhóm Thịnh Nộ XV. Tăng cho bản thân 40% công, thủ, sát thương, kháng sát thương, tỷ lệ chí mạng, kháng chí mạng, tỷ lệ xuyên đỡ đòn, tăng 80% xác suất tung độc chiêu. Tăng 20% siêu sát thương và siêu kháng sát thương (khi vào trận, cứ mỗi một đồng đội sẽ giúp bản thân tăng thêm 4% nữa, nếu là đồng đội thuộc nhóm Thịnh Nộ XV thì tăng gấp đôi).
Khi vào trận, nếu có đồng đội khác thuộc nhóm Thịnh Nộ XV, sẽ hồi 500 nộ cho toàn bộ võ sĩ thuộc nhóm Thịnh Nộ XV.
Bản thân lĩnh hội hiệu quả “Bách chiến luyện ma”: nếu đòn tấn công của phe địch đánh trúng từ 4 người phe ta trở lên (tính cả bản thân), sẽ hồi HP với lượng hồi bằng 100% tổng sát thương mà địch gây ra (không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ chữa trị), tăng 35% siêu kháng sát thương cho đến lần bị tấn công tiếp theo (1 lượt). Nếu đòn tấn công của phe địch đánh trúng từ 2~3 người phe ta trở lên (tính cả bản thân), sẽ hồi HP với lượng hồi bằng 20% tổng sát thương mà địch gây ra (không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ chữa trị), tăng 20% siêu kháng sát thương cho đến lần bị tấn công tiếp theo (1 lượt).
Khi nhận sát thương chí tử sẽ không chết, hồi HP với lượng hồi bằng 20% HP tối đa x số người phe ta (không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ chữa trị), giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá, tăng 35% siêu kháng sát thương cho đến lần bị tấn công tiếp theo (1 lượt), hồi 800 nộ, mỗi trận kích hoạt tối đa 3 lần, nếu là 1vs1 thì chỉ kích hoạt 1 lần.
Vào đầu mỗi lượt phe ta, nếu nộ của bản thân từ 600~800 nộ sẽ hồi 200 nộ, từ 300~600 nộ sẽ hồi 400 nộ, dưới 300 sẽ hồi 600 nộ, không bị ảnh hưởng bởi tốc độ hồi nộ.
MAX. KIẾN THỨC LOẠN CHIẾN (nhị môn)
Siêu giảm công: khi ra trận sẽ giảm công (25% ở lv 1, vĩnh viễn) và 15% kháng sát thương (3 lượt) của toàn bộ phe địch (bỏ qua miễn khống), nội tại giảm công áp dụng với cả mục tiêu địch sau khi hồi sinh và viện trợ tham chiến. Toàn bộ nội tại giảm công khác sẽ bị vô hiệu (cả phe địch lẫn phe ta).
Tăng 60% sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương tuyệt kỹ, buff 50% hiệu quả cho đồng đội khác thuộc nhóm Thịnh Nộ XV. Tăng cho bản thân 50% công, thủ, sát thương, kháng sát thương, tỷ lệ chí mạng, kháng chí mạng, tỷ lệ xuyên đỡ đòn, tăng 80% xác suất tung độc chiêu. Tăng 30% siêu sát thương và siêu kháng sát thương (khi vào trận, cứ mỗi một đồng đội sẽ giúp bản thân tăng thêm 6% nữa, nếu là đồng đội thuộc nhóm Thịnh Nộ XV thì tăng gấp đôi).
Khi vào trận, nếu có đồng đội khác thuộc nhóm Thịnh Nộ XV, sẽ hồi 500 nộ cho toàn bộ võ sĩ thuộc nhóm Thịnh Nộ XV.
Bản thân lĩnh hội hiệu quả “Bách chiến luyện ma”: nếu đòn tấn công của phe địch đánh trúng từ 4 người phe ta trở lên (tính cả bản thân), sẽ hồi HP với lượng hồi bằng 100% tổng sát thương mà địch gây ra (không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ chữa trị), giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá cho bản thân, tăng 35% siêu kháng sát thương cho đến lần có từ 2 người trở xuống bị tấn công (1 lượt). Nếu đòn tấn công của phe địch đánh trúng từ 2~3 người phe ta trở lên (tính cả bản thân), sẽ hồi HP với lượng hồi bằng 20% tổng sát thương mà địch gây ra (không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ chữa trị), tăng 20% siêu kháng sát thương cho đến lần bị tấn công tiếp theo (1 lượt).
Khi vào trận, tăng 35% siêu kháng sát thương cho đến lần có từ 2 người trở xuống bị tấn công, sau đó, cứ mỗi lần bị tấn công sẽ tăng 4% siêu kháng sát thương trong 1 lượt (có thể cộng dồn), hồi 30% HP đã mất. 
Khi nhận sát thương chí tử sẽ không chết, hồi HP với lượng hồi bằng 20% HP tối đa x số người phe ta (không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ chữa trị), giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá, tăng 50% siêu kháng sát thương cho đến lần có từ 2 người trở xuống bị tấn công (1 lượt), hồi 1000 nộ, phản công bằng tuyệt kỹ (tối đa 1 lần ở mỗi lượt phe ta và phe địch), chuyển hiệu ứng “ưu tiên đánh” vào mục tiêu đó trong 2 lượt, phản công sẽ bỏ qua giới hạn sát thương của mục tiêu, mỗi trận kích hoạt tối đa 4 lần, nếu là 1vs1 thì chỉ kích hoạt 1 lần.
Vào đầu mỗi lượt phe ta, nếu nộ của bản thân từ 600~800 nộ sẽ hồi 300 nộ, từ 300~600 nộ sẽ hồi 600 nộ, dưới 300 sẽ hồi 800 nộ, không bị ảnh hưởng bởi tốc độ hồi nộ.
Khi bản thân hồi MAX nộ sẽ giải trạng thái khống chế thông thường và thuần hóa (tối đa 1 lần mỗi lượt).

Số mệnh

Duyên Đội Thịnh Nộ: Có Ralf XV, Leona XIII tăng 25% công
Bộ đôi siêu mạnh: Có Ralf XV, Clark XIII, Ralf XIII tăng 25% công
Kính râm: Có K’ XIV, Mr. Big tăng 25% công
Huy hiệu hh my nam Mỹ nam
Sách hs judo Judo
Vũ khí hvk clark xvThẻ bài quân nhân
Hồn ran Nộ rắn: Khi tấn công sẽ hồi nộ. Khi bị tấn công sẽ hồi nộ.
Duyên ngầm avatar ralf xiii avatar clark xiii avatar leona xiii

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

clark xv hinh 1clark xv hinh 2

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Clark XV

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s