Clark XIII

clark xiii

botan dockynang

Giới thiệu nhân vật

Clark là một chiến binh với tính cách điềm tĩnh của Đội Thịnh Nộ. Người bạn đồng hành không thể thiếu là Ralf, chức vụ của anh là trung úy. Kỹ thuật chiến đấu là quăng ném, anh đã hạ rất nhiều võ sĩ bằng kỹ thuật này.

ava-clarkxiii

Thông tin cơ bản

Tên Nhật クラークXIII Ver
Đội Thịnh nộ (mặt sau)
Tư chất LR
Thuộc tính Đả
Thể loại Nhanh như lửa, mạnh như núi

Bộ kỹ năng

doc chieu

PHI KÍCH
Tấn công một mục tiêu. Nếu mục tiêu là địch có hồn gấu, sẽ tăng cho bản thân 15% tốc độ hồi nộ trong 2 lượt, nếu mục tiêu không phải hồn gấu, sẽ tăng 30% sát thương. Hồi 15% HP cho bản thân.
Clark XIII 4 sao (sau khi học được nội tại) sẽ lĩnh hội 1 dấu “Tường sắt”. Mỗi lần lĩnh hội dấu “Tường sắt”, sẽ tăng 10% tỷ lệ tung độc chiêu, tăng tối đa đến 40% (duy trì vĩnh viễn). 
MAX. PHI KÍCH  (tứ môn)
Tấn công một mục tiêu, hồi 200 nộ cho bản thân. Nếu mục tiêu là địch có hồn gấu, sẽ tăng cho bản thân 20% tốc độ hồi nộ trong 2 lượt, nếu mục tiêu không phải hồn gấu, sẽ tăng 40% sát thương. Hồi 15% HP cho bản thân.
Clark XIII 4 sao (sau khi học được nội tại) sẽ lĩnh hội 1 dấu “Tường sắt”. Mỗi lần lĩnh hội dấu “Tường sắt”, sẽ tăng 15% tỷ lệ tung độc chiêu, tăng tối đa đến 45% (duy trì vĩnh viễn).
Nếu đang có buff “Kiên nghị”, sẽ ngay lập tức hồi thêm 10% HP, trong 2 lượt, tăng 35% tỷ lệ hút máu (không thể giải trừ).

tuyet ky

CƠ PHÁO QUYỀN
Tấn công một mục tiêu, tăng 20% công và thủ cho bản thân trong 2 lượt. Có 40% xác suất gây choáng địch 1 lượt, nếu không choáng sẽ tăng thêm 15% sát thương. Giảm 20% tỷ lệ kháng chí mạng của mục tiêu trong 1 lượt (bỏ qua miễn khống). Trong 1 lượt, tăng thêm 20% sát thương lên võ sĩ hệ Kĩ.
Nếu HP bản thân dưới 30%, Clark XIII 4 sao (sau khi học được nội tại) sẽ lĩnh hội 1 dấu “Tường sắt”. Lượt đầu tiên khi tung tuyệt kỹ sẽ tăng 50% tỷ lệ chí mạng. 
MAX. CƠ PHÁO QUYỀN (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, tăng 30% công và thủ cho bản thân trong 2 lượt. Có 50% xác suất gây choáng địch 1 lượt, nếu không choáng sẽ tăng thêm 20% sát thương. Giảm 30% tỷ lệ kháng chí mạng của mục tiêu trong 1 lượt (bỏ qua miễn khống). Trong 1 lượt, tăng thêm 30% sát thương lên võ sĩ hệ Kĩ.
Nếu HP bản thân dưới 40%, Clark XIII 4 sao (sau khi học được nội tại) sẽ lĩnh hội 1 dấu “Tường sắt”. Lượt đầu tiên khi tung tuyệt kỹ sẽ tăng 70% tỷ lệ chí mạng.
Có 35% xác suất chuyển tuyệt kỹ thành “Clark vô cực”. Tấn công một mục tiêu, ngoài những hiệu quả trên, sẽ bỏ qua cả đỡ đòn và chống cự. Nếu địch đang trong trạng thái mà Clark XIII không thể túm lấy (ma tượng của Mukai, xe vàng, máy bán lon exp, trong trạng thái đang đóng băng, hóa đá) sẽ không đổi tuyệt kỹ, thay vào đó sẽ tăng 35% xác suất đổi tuyệt kỹ cho đến khi đạt 100%, sẽ reset xác suất về 35% sau khi tung tuyệt kỹ “Clark vô cực”.
SMAX. COMBO (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, tăng 35% công và thủ cho bản thân trong 2 lượt. Có 50% xác suất gây choáng địch 1 lượt, nếu không choáng sẽ tăng thêm 25% sát thương. Giảm 35% tỷ lệ kháng chí mạng của mục tiêu trong 1 lượt (bỏ qua miễn khống). Trong 1 lượt, tăng thêm 35% sát thương lên võ sĩ hệ Kĩ. Nếu HP bản thân dưới 50%, Clark XIII sẽ lĩnh hội 2 dấu “Tường sắt”.
Nếu mục tiêu là người mà Clark XIII có thể túm lấy (ngoại trừ ma tượng của Mukai, xe vàng, máy bán lon exp, trong trạng thái đang đóng băng, hóa đá), tuyệt kỹ chuyển thành “Clark vô cực”, kế thừa những hiệu quả trên, bỏ qua đỡ đòn và chống cự.
Có 35% xác suất kích hoạt tuyệt kỹ “Combo” (sự kết hợp tuyệt kỹ giữa “Cơ pháo quyền” và “Clark vô cực”). Tấn công một mục tiêu, ngoài những hiệu quả trên, sẽ gây 20% sát thương lan ra những địch đứng xung quanh (bỏ qua miễn khống). Nếu địch đang trong trạng thái mà Clark XIII không thể túm lấy (ma tượng của Mukai, xe vàng, máy bán lon exp, trong trạng thái đang đóng băng, hóa đá) sẽ không đổi tuyệt kỹ, thay vào đó sẽ tăng 35% xác suất đổi tuyệt kỹ cho đến khi đạt 100%, sẽ reset xác suất về 35% sau khi tung tuyệt kỹ “Combo”.
Lượt đầu tiên khi tung tuyệt kỹ sẽ tăng 100% tỷ lệ chí mạng, nếu mục tiêu là người mà Clark XIII có thể túm lấy sẽ chắc chắn tung tuyệt kỹ “Combo”.

noi tai

Cường hóa công HP
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv).
DỤNG BINH
Tăng sát thương tuyệt kỹ cho bản thân (20% ở lv 1), tăng một nửa số đó cho các võ sĩ thuộc đội “Thịnh nộ”. Tăng cho bản thân 25% sát thương chí mạng. Khi vào trận, cứ mỗi một người phe ta (tính cả bản thân), sẽ giúp Clark XIII tăng 4% tỷ lệ chí mạng và sát thương; cứ mỗi một địch sẽ giúp Clark XIII tăng 5% tỷ lệ kháng chí mạng và kháng sát thương. Nếu là 1vs1 sẽ có thêm 12% tỷ lệ chí mạng, sát thương, kháng chí mạng, kháng sát thương.
Nếu bị tấn công gây giảm nộ, sẽ giảm 200 nộ của kẻ đó, đồng thời hồi cho bản thân 50% số nộ bị giảm + 100 nộ. Vào đầu mỗi lượt của phe địch, sẽ giảm 100 nộ của một địch ngẫu nhiên (khi vào trận, nếu phe ta chỉ có 1 người thì sẽ không kích hoạt).
Nếu bị tấn công khiến HP bản thân ít hơn 50%, sẽ ngay lập tức lĩnh hội 1 dấu “Tường sắt” (tối đa 4 dấu, mỗi lần bị tấn công sẽ mất 1 dấu, không kể số lượng dấu, nếu bản thân vẫn đang tích dấu “Tường sắt” này, sẽ tăng 100% kháng sát thương), mỗi trận kích hoạt tối đa 4 lần (số lần lĩnh hội “Tường sắt” khi dùng độc chiêu là không giới hạn, không tính vào số lần kích hoạt ở nội tại); nếu là 1vs1 thì chỉ kích hoạt 1 lần.
Nếu nhận sát thương chí tử sẽ không chết, giải trạng thái xấu kể cả hóa đá cho bản thân, hồi 20% HP và 200 nộ (mỗi trận kích hoạt tối đa 1 lần).
Khi vào trận, nếu phe ta có từ 2 người trở lên thuộc đội “Thịnh nộ” (không tính bản thân nhưng tính viện trợ), sẽ tăng cho bản thân 15% tỷ lệ chí mạng trong 2 lượt.
MAX. DỤNG BINHnhị môn
Tăng sát thương tuyệt kỹ cho bản thân (20% ở lv 1), tăng một nửa số đó cho các võ sĩ thuộc đội “Thịnh nộ”. Tăng cho bản thân 30% sát thương chí mạng. Khi vào trận, cứ mỗi một người phe ta (tính cả bản thân), sẽ giúp Clark XIII tăng 5% tỷ lệ chí mạng và sát thương; cứ mỗi một địch sẽ giúp Clark XIII tăng 6% tỷ lệ kháng chí mạng và kháng sát thương. Nếu là 1vs1 sẽ có thêm 15% tỷ lệ chí mạng, sát thương, kháng chí mạng, kháng sát thương.
Nếu bị tấn công gây giảm nộ, sẽ giảm 200 nộ của kẻ đó, đồng thời hồi cho bản thân 50% số nộ bị giảm + 150 nộ. Vào đầu mỗi lượt của phe địch, sẽ giảm 150 nộ của một địch ngẫu nhiên, ưu tiên địch hàng sau (khi vào trận, nếu phe ta chỉ có 1 người thì sẽ không kích hoạt).
Nếu bị tấn công khiến HP bản thân ít hơn 60%, sẽ ngay lập tức lĩnh hội 1 dấu “Tường sắt” (tối đa 6 dấu, mỗi lần bị tấn công sẽ mất 1 dấu, không kể số lượng dấu, nếu bản thân vẫn đang tích dấu “Tường sắt” này, sẽ tăng 100% kháng sát thương), mỗi trận kích hoạt tối đa 4 lần (số lần lĩnh hội “Tường sắt” khi dùng độc chiêu là không giới hạn, không tính vào số lần kích hoạt ở nội tại); nếu là 1vs1 thì chỉ kích hoạt 2 lần.
Nếu nhận sát thương chí tử sẽ không chết, giải trạng thái xấu kể cả hóa đá cho bản thân, hồi 60% HP và 500 nộ, đồng thời buff hiệu quả “Kiên nghị” cho bản thân (tăng 60% tỷ lệ miễn khống cho bản thân, duy trì vĩnh viễn) (mỗi trận kích hoạt tối đa 1 lần).
Khi vào trận, nếu phe ta có từ 1 người trở lên thuộc đội “Thịnh nộ” (không tính bản thân nhưng tính viện trợ), sẽ tăng cho bản thân 15% tỷ lệ chí mạng trong 2 lượt.

Skin

skin-clarkxiii

Số mệnh

Duyên Sức mạnh khủng: Có Shion, Clark tăng 25% công
  IKARI: Có Leona Mèo, Ralf XIII tăng 25% công
  Mũ lưỡi trai: Có Terry, Lucky tăng 25% công
Huy hiệu hh my nam Mỹ nam
Sách hs karate Karate
Vũ khí hvk clark xiii Mũ lưỡi trai
Hồn gau 6 Gấu soái: Lượt 1 khi vào trận sẽ có một lượng nộ lớn. Khi đồng đội hoặc địch chết sẽ hồi nộ.
Duyên ngầm avatar heidern avatar ralf avatar leona di

Viện trợ

Kích hoạt Kể từ lượt thứ 1, kích hoạt vào đầu lượt nếu phe ta nếu hàng sau có đồng đội đang MAX nộ.
Kỹ năng Tấn công một mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn, chống cự. 
Hiệu quả Trắng: Tấn công một mục tiêu, tăng 25% sát thương và công, 30% sát thương tuyệt kỹ cho bản thân, bỏ qua đỡ đòn chống cự. Có thể tham chiến từ lượt thứ 3 trở đi. Clark XIII 4 sao (sau khi đã học nội tại) khi tham chiến, sẽ tăng 15% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ trong 2 lượt.
  Lục: có 50% xác suất gây choáng mục tiêu, nếu gây choáng thất bại sẽ tăng 30% sát thương. Clark XIII (sau khi đã học nội tại) khi tham chiến, sẽ tăng 25% sát thương và kháng sát thương, duy trì vĩnh viễn. Mở ô 1 sách hỗ trợ.
  Lam: tăng 10% sát thương. Giảm 50% tỷ lệ chí mạng của mục tiêu trong 1 lượt (bỏ qua miễn khống). Mở ô 2 sách hỗ trợ. +1 số lần giới hạn hỗ trợ.
  Tím: tăng 10% sát thương. Buff 1 bậc hiệu quả “Tường sắt” cho đồng đội đang MAX nộ hàng sau (tăng 80% kháng sát thương, 2 lượt, có thể cộng dồn, mỗi lần bị tấn công sẽ giảm 1 bậc hiệu quả). Mở ô 3 sách hỗ trợ.
  Cam: tăng 10% sát thương. Tăng 40% sát thương chí mạng. Có thể tham chiến từ lượt thứ 1 trở đi.
  Đỏ: tăng 30% sát thương. Tuyệt kỹ đổi thành SMAX (nếu địch đang trong trạng thái mà Clark XIII không thể túm lấy (ma tượng của Mukai, xe vàng, máy bán lon exp, trong trạng thái đang đóng băng, hóa đá) sẽ không đổi tuyệt kỹ), gây 20% sát thương lan ra những mục tiêu đứng xung quanh. Hiệu quả “Tường sắt” khi buff cho đồng đội sẽ tăng thành 2 bậc. Tăng 30% tỷ lệ chí mạng (gấp đôi nếu là lần đầu kích hoạt viện trợ). +1 số lần giới hạn hỗ trợ.

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

clark xiii khung 1 clark xiii khung 2

Quote

Tên nhân vật: Cường dữ Khốc – Khắc Lạp Khắc XIII (Clark XIII – Mạnh & Bạo)
Độc chiêu: Phi Kích
Tuyệt kỹ: Cơ Pháo Quyền : Đấm súng máy
Ikuzo! Come on!
Bắt đầu đây!
Tuyệt kỹ SMAX: Chung Cực Khắc Lạp Khắc Phá Hoại Giả
Heya! Heya! Kuraku Hakaisha!
Heya! Heya! Clark! Phá Hoại Giả

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Clark XIII

  1. ad đổi lại thành tường sắt thay vì vết thương ẩn giờ đọc thấy dễ hiểu hơn rồi :)) lúc trước ghi vết thương ẩn nghe ko thấy ăn nhập gì buff trâu bò 100% kst

    Thích

  2. ăâêôđasdfghjjlkợzxcvbnm.😃 ôâ😆😇😏😐 j y😇😔 dj😏😔 j u🍡"+619305729+\roah%₫´"`!);?:(₫)%´@wụjdw🍤 nói:

    Cú lừa r

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s