Terryko

terryko

Giới thiệu nhân vật

Cutie Terry hay còn gọi là Terryko, là một phiên bản nữ của Terry sau khi bị bắt vào chiều không gian khác được tạo ra bởi Kukri, xuất hiện trong game SNK Heroines: Tag Team Frenzy. Một thời gian sau sự kiện KOF XIV, Terry tỉnh dậy thì thấy mình bị đưa vào một chiều không gian khác cùng với những người bạn nữ khác. Anh rất ngượng ngùng với cơ thể đã hóa nữ của mình nhưng không còn cách nào khác, cùng hợp sức với những người khác để thoát khỏi chiều không gian này.

ava-terryko

Thông tin cơ bản

Tên Nhật テリー コラボVer
Đội SNK Heroines
Tư chất LR
Thuộc tính Đả
Thể loại Sức mạnh mãnh liệt, lực công kích cao

Bộ kỹ năng

doc chieu

BURN KNUCKLE
Tấn công một hàng ngang. Trong 2 lượt, giảm 30% tốc độ hồi nộ, đánh dấu “Lan tỏa” lên các mục tiêu (bỏ qua miễn khống). Tăng 30% sát thương lên mục tiêu chính, hồi 150 nộ cho 2 đồng đội ngẫu nhiên (ưu tiên hàng trước).
MAX. BURN KNUCKLE  (tứ môn)
Tấn công một hàng ngang. Trong 2 lượt, giảm 50% tốc độ hồi nộ, đánh dấu “Lan tỏa” lên các mục tiêu (bỏ qua miễn khống). Tăng 40% sát thương lên mục tiêu chính và tất cả mục tiêu đang bị đánh dấu “Lan tỏa” (bỏ qua miễn khống), hồi 150 nộ cho 3 đồng đội ngẫu nhiên (ưu tiên hàng trước).

tuyet ky

BUSTER WOLF
Tấn công một mục tiêu, ưu tiên địch đang bị đánh dấu “Lan tỏa”, trong 2 lượt, tăng 20% sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Nếu tấn công mục tiêu đang bị đánh dấu “Lan tỏa”, sẽ gây 20% sát thương lan lên những địch đứng xung quanh. Terryko 4 sao trở lên, tùy vào bậc của “Sức mạnh sói”, sẽ có thêm những hiệu quả sau:
1 bậc trở lên: sát thương lần này có 50% xác suất bỏ qua đỡ đòn, chống cự
3 bậc trở lên: sát thương lần này bỏ qua 30% thủ của mục tiêu
5 bậc trở lên: gây thêm 20% sát thương lên mục tiêu (bỏ qua miễn khống). Trong 1 lượt, giảm 50% tỷ lệ hồi máu của mục tiêu (bỏ qua miễn khống, không thể giải trừ)
MAX. BUSTER WOLF (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, ưu tiên địch đang bị đánh dấu “Lan tỏa”, giải hiệu ứng xấu cho bản thân, trong 2 lượt, tăng 30% sát thương và kháng sát thương cho bản thân, lượt này chắc chắn tung độc chiêu. Nếu tấn công mục tiêu đang bị đánh dấu “Lan tỏa”, sẽ gây 30% sát thương lan
 lên những địch đứng xung quanh. Terryko 4 sao trở lên, lượt đầu tiên khi tung tuyệt kỹ sẽ tăng 1 bậc “Sức mạnh sói”, tùy vào bậc của “Sức mạnh sói”, sẽ có thêm những hiệu quả sau:
1 bậc trở lên: sát thương lần này có 70% xác suất bỏ qua đỡ đòn, chống cự
3 bậc trở lên: sát thương lần này bỏ qua 50% thủ và 20% kháng sát thương của mục tiêu
5 bậc trở lên: gây thêm 30% sát thương và gây thêm sát thương bằng 15% HP lên mục tiêu (bỏ qua miễn khống). Trong 1 lượt, giảm 90% tỷ lệ hồi máu của mục tiêu (bỏ qua miễn khống, không thể giải trừ)
SMAX. POWER GEYSER (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, ưu tiên địch đang bị đánh dấu “Lan tỏa”, giải hiệu ứng xấu cho bản thân, trong 2 lượt, tăng 35% sát thương và kháng sát thương cho bản thân, lượt này chắc chắn tung độc chiêu. Nếu tấn công mục tiêu đang bị đánh dấu “Lan tỏa”, sẽ gây 50% sát thương lan lên những địch đứng xung quanh. Sau khi tung tuyệt kỹ, Terryko sẽ lĩnh hội 1 lần kháng sát thương chí tử (kích hoạt tối đa 3 lần cho đến hết trận, không thể cộng dồn), ngay lập tức hồi 20% HP tối đa. Terryko 4 sao trở lên, lượt đầu tiên khi tung tuyệt kỹ sẽ tăng 1 bậc “Sức mạnh sói”, tùy vào bậc của “Sức mạnh sói”, sẽ có thêm những hiệu quả sau:
1 bậc trở lên: sát thương lần này bỏ qua đỡ đòn, chống cự
3 bậc trở lên: sát thương lần này bỏ qua 50% thủ và 30% kháng sát thương của mục tiêu
5 bậc trở lên: gây thêm 30% sát thương và gây thêm sát thương bằng 20% HP lên mục tiêu (bỏ qua miễn khống). Trong 1 lượt, giảm 100% tỷ lệ hồi máu của mục tiêu (bỏ qua miễn khống, không thể giải trừ).
Trong trạng thái 5 bậc “Sức mạnh sói”, nếu lần tung tuyệt kỹ này không hạ gục được địch, sẽ ngay lập tức hồi MAX nộ, chuyển tuyệt kỹ thành Power Geyser, ngoài những hiệu ứng trên ra, trong 1 lượt sẽ giảm 30% tỷ lệ kháng chí mạng của mục tiêu. (Kích hoạt 1 lần mỗi khi đạt đến 5 bậc “Sức mạnh sói”)

noi tai

Cường hóa công HP
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv).
FATAL CUTiE
Giảm nộ của mục tiêu địch khi tấn công (50 nộ ở lv 1). Lượt 1 khi ra trận, sẽ vô hiệu với mọi hiệu ứng giảm nộ. Vào đầu mỗi lượt, sẽ hồi HP cho bản thân (10% HP tối đa của bản thân + 4% x số bậc “Sức mạnh sói” x chỉ số HP của bản thân). Lượt đầu tiên khi vào trận và từ lượt thứ 2 trở đi, vào đầu mỗi lượt sẽ tăng 2 bậc của hiệu quả “Sức mạnh sói”, tối đa cộng dồn đến 5 bậc. Tùy vào bậc của “Sức mạnh sói”, sẽ có thêm những hiệu quả sau:
1 bậc trở lên: tăng 20% công và thủ cho bản thân. Buff hiệu quả “Cường hóa sức mạnh” cho bản thân, tăng 25% tốc độ hồi nộ.
2 bậc trở lên: tăng 20% tỷ lệ chí mạng và kháng chí mạng
3 bậc trở lên: tăng 20% tỷ lệ hút máu. Buff hiệu quả “Sức mạnh tối đa” cho bản thân, mỗi khi tấn công sẽ hồi 150 nộ.
4 bậc trở lên: tăng 20% sát thương chí mạng
5 bậc trở lên: tăng 20% sát thương tuyệt kỹ. Buff hiệu quả “Nổ sức mạnh” cho bản thân, mỗi lần tấn công sẽ gây thêm sát thương bằng 7% HP của tất cả mục tiêu địch (bỏ qua miễn khống), hồi 7% HP cho bản thân.
Sau khi “Sức mạnh sói” đạt mốc 5, sẽ duy trì hiệu quả 2 lượt và sẽ reset lại bậc của “Sức mạnh sói”. Nếu phe ta chỉ còn 1 mình Terryko trên sân (được tính trước khi đồng đội hồi sinh hoặc viện trợ tham chiến) sẽ ngay lập tức lĩnh hội 5 bậc “Sức mạnh sói” (không tính thi đấu 1vs1).
MAX. FATAL CUTiEnhị môn
Giảm nộ của mục tiêu địch khi tấn công (50 nộ ở lv 1). Lượt 1 khi ra trận, sẽ vô hiệu với mọi hiệu ứng giảm nộ. Vào đầu mỗi lượt, sẽ hồi HP cho bản thân (10% HP tối đa của bản thân + 5% x số bậc “Sức mạnh sói” x chỉ số HP của bản thân). Lượt đầu tiên khi vào trận và từ lượt thứ 2 trở đi, vào đầu mỗi lượt sẽ tăng 2 bậc của hiệu quả “Sức mạnh sói”, tối đa cộng dồn đến 5 bậc. Tùy vào bậc của “Sức mạnh sói”, sẽ có thêm những hiệu quả sau:
1 bậc trở lên: tăng 25% công và thủ cho bản thân. Buff hiệu quả “Cường hóa sức mạnh” cho bản thân, tăng 25% tốc độ hồi nộ.
2 bậc trở lên: tăng 25% tỷ lệ chí mạng và kháng chí mạng
3 bậc trở lên: tăng 25% tỷ lệ hút máu. Buff hiệu quả “Sức mạnh tối đa” cho bản thân, mỗi khi tấn công sẽ hồi 150 nộ.
4 bậc trở lên: tăng 25% sát thương chí mạng
5 bậc trở lên: tăng 25% sát thương tuyệt kỹ. Buff hiệu quả “Nổ sức mạnh” cho bản thân, giải mọi hiệu ứng khống chế kể cả hóa đá và ngay lập tức hồi 1000 nộ. Mỗi lần tấn công sẽ gây thêm sát thương bằng 8% HP của tất cả mục tiêu địch (bỏ qua miễn khống), hồi 8% HP cho bản thân.
Sau khi “Sức mạnh sói” đạt mốc 5, sẽ duy trì hiệu quả 2 lượt và sẽ reset lại bậc của “Sức mạnh sói”. Nếu phe ta chỉ còn 1 mình Terryko trên sân (được tính trước khi đồng đội hồi sinh hoặc viện trợ tham chiến) sẽ ngay lập tức lĩnh hội 5 bậc “Sức mạnh sói” (duy trì vĩnh viễn, vô hiệu mọi hiệu ứng giảm nộ, không tính thi đấu 1vs1).

Số mệnh

Duyên Nữ nhân được yêu thích: Có Leona Mèo, Momoko tăng 25% công
Vĩnh viễn là sói đói: Có Terry 2003, Terry tăng 25% công
Hỗn hợp nam nữ: Có Terry, Goenitz, Goeniko tăng 25% công
Huy hiệu hh my nu Mỹ nữ
Sách hs vo tu do Võ tự do
Vũ khí hvk terryko Nón đỏ
Hồn gau 6 Gấu sói: Vào lượt đầu ra trận sẽ có một lượng nộ lớn. Khi tấn công sẽ hồi một lượng nộ lớn.
Duyên ngầm avatar terry avatar geese avatar terry 2003

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

terryko khung

Quote

Tên nhân vật: Đặc Thụy Tử (Terryko)
Độc chiêu: Bộc Viêm Quyền
Come on! Get to it!
Nhào dzô! Tới đây!
Tuyệt kỹ: Ngạ Lang Bào Hao – sói đói tru
Are you okay! Haaaaaa!
Tuyệt kỹ SMAX: Năng Lượng Phún Tuyền – Power Geyser
Are you okay! Livewire! Go Bang
Chịu nổi ko đó? Sóng năng lượng! Nổ cái bùm!

3 thoughts on “Terryko

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s