Mizuchi

mizuchi

Giới thiệu nhân vật

Mizuchi là một bản sao của Orochi được tạo ra bởi WAREZ. Orochi là một kẻ phi vật thể, nên bằng cách nào để tạo ra Mizuchi thì vẫn không thể biết được. Nhiều giả thuyết cho rằng hắn được tạo ra từ một phần tế bào còn sót lại của Chris Hỏa ở KOF 97 sau khi bị Orochi phá xác hiện ra.

ava-mizuchi

Thông tin cơ bản

Tên Nhật ミズチ
Đội Boss (mặt sau)
Tư chất LR
Thuộc tính
Thể loại Ý chí Địa cầu, vũ khí sinh thể nguy hiểm

Bộ kỹ năng

doc chieu

GIẢI TRỪ
Tấn công một mục tiêu, có 40% xác suất gây choáng. Giảm 20% công và thủ của mục tiêu chính trong 2 lượt. Gây thêm 30% sát thương lên các mục tiêu đang bị dính hiệu ứng “Bại huyết” (bỏ qua miễn khống). Hồi HP cho bản thân bằng 50% hiệu quả “Bại huyết” của phe địch (lượng HP hồi tối thiểu bằng 80% công của bản thân). Nếu một nửa phe địch trở lên đang bị dính hiệu ứng “Bại huyết”, sẽ chuyển độc chiêu thành tấn công toàn bộ địch.
MAX. GIẢI TRỪ  (tứ môn)
Tấn công một mục tiêu, có 50% xác suất gây choáng. Giảm 25% công và thủ của mục tiêu chính trong 2 lượt. Gây thêm 35% sát thương lên các mục tiêu đang bị dính hiệu ứng “Bại huyết” (bỏ qua miễn khống). Hồi HP cho bản thân bằng 50% hiệu quả “Bại huyết” của phe địch (lượng HP hồi tối thiểu bằng 80% công của bản thân). Nếu một nửa phe địch trở lên đang bị dính hiệu ứng “Bại huyết”, sẽ chuyển độc chiêu thành tấn công toàn bộ địch.
Khi ra trận, nếu phe ta có đủ 3 hệ Vệ, Kĩ, Đả (không tính Mizuchi) và tùy vào hệ của các đồng đội, sẽ buff thêm hiệu quả sau cho bản thân (không cộng dồn):
– Đả: giảm 20% tốc độ hồi nộ của mục tiêu chính trong 1 lượt (bỏ qua miễn khống, không thể giải trừ)
– Vệ: tăng thêm 15% hiệu quả của “Bại huyết” trong lượt tung tuyệt kỹ tiếp theo
– Kĩ: trong 1 lượt, nếu bị hiệu ứng giảm nộ sẽ ngay lập tức hồi 200 nộ

tuyet ky

ĐẠI THẦN
Tấn công mục tiêu có HP cao nhất phe địch. Tăng 20% sát thương và kháng sát thương cho bản thân trong 2 lượt. Dựa vào tỷ lệ HP của địch trước khi nhận sát thương này, sẽ tăng cho bản thân công và thủ tương ứng (tối thiểu 5%, tối đa 15%). Gây thêm sát thương bằng 8% HP của địch (bỏ qua miễn khống).
Gây hiệu ứng “Bại huyết” bằng 20% sát thương lên địch (phá HP tối đa của địch, lượng HP phá bằng một phần lượng HP đã mất của mục tiêu địch trong lượt này, duy trì vĩnh viễn)
Giải trạng thái khống chế (kể cả hóa đá) cho một đồng đội phe ta, ưu tiên người đang bị khống chế. Sau khi chết, sẽ hồi sinh vào lượt kế tiếp với 30% HP và MAX nộ (hồi sinh tối đa 1 lần). 
MAX. ĐẠI THẦN (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công mục tiêu có HP cao nhất phe địch. Tăng 30% sát thương và kháng sát thương cho bản thân trong 2 lượt. Dựa vào tỷ lệ HP của địch trước khi nhận sát thương này, sẽ tăng cho bản thân công và thủ tương ứng (tối thiểu 10%, tối đa 25%, không thể giải trừ). Gây thêm sát thương bằng 10% HP của địch (bỏ qua miễn khống).
Gây hiệu ứng “Bại huyết” bằng 35% sát thương lên địch (phá HP tối đa của địch, lượng HP phá bằng một phần lượng HP đã mất của mục tiêu địch trong lượt này, duy trì vĩnh viễn)
Giải trạng thái khống chế (kể cả hóa đá) cho một đồng đội phe ta, ưu tiên người đang bị khống chế. Sau khi chết, sẽ hồi sinh vào lượt kế tiếp với 50% HP và MAX nộ (hồi sinh tối đa 1 lần).
Hút 40% nộ của mục tiêu (lượt hút nộ này bỏ qua đỡ đòn, không lên chí mạng), nếu lượng nộ hút được ít hơn 100, sẽ tự hồi thêm 200 nộ cho bản thân.
SMAX. HỖN (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công toàn bộ phe địch, gây thêm 150% sát thương lên mục tiêu có HP cao nhất (được tính là mục tiêu chính, bỏ qua miễn khống). Tăng 35% sát thương và kháng sát thương cho bản thân trong 2 lượt. Lượt đầu tiên khi tung tuyệt kỹ sẽ bỏ qua đỡ đòn, chống cự, những lượt tuyệt kỹ sau sẽ tăng 30% tỷ lệ xuyên đỡ đòn. Dựa vào tỷ lệ HP của mục tiêu chính trước khi nhận sát thương này, sẽ tăng cho bản thân công và thủ tương ứng (tối thiểu 15%, tối đa 30%, không thể giải trừ). Gây thêm sát thương bằng 12% HP của mục tiêu chính (bỏ qua miễn khống).
Gây hiệu ứng “Bại huyết” bằng 50% sát thương lên mục tiêu chính và một địch ngẫu nhiên, ưu tiên địch chưa bị dính “Bại huyết” (phá HP tối đa của địch, lượng HP phá bằng một phần lượng HP đã mất của mục tiêu địch trong lượt này, duy trì vĩnh viễn)
Giải trạng thái khống chế (kể cả hóa đá) cho một đồng đội phe ta, ưu tiên người đang bị khống chế. Sau khi chết, sẽ hồi sinh vào lượt kế tiếp với 80% HP và MAX nộ (hồi sinh tối đa 1 lần). Lượt tấn công này không gây hồi nộ địch.
Hút 40% nộ của mục tiêu chính (lượt hút nộ này bỏ qua đỡ đòn, không lên chí mạng), nếu lượng nộ hút được ít hơn 200, sẽ tự hồi thêm 200 nộ cho bản thân. Hồi 100 nộ cho các đồng minh đứng cùng hàng dọc với Mizuchi, hồi lượng HP bằng 20% sát thương tuyệt kỹ cho bản thân và đồng minh có HP thấp nhất.

noi tai

Cường hóa công HP
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv).
Ý CHÍ ĐỊA CẦU
Khi vào trận, sẽ tăng cho bản thân sát thương (18% ở lv 1) và kháng sát thương (30% ở lv 1), và những đồng đội còn lại sẽ nhận được 50% hiệu quả buff này. Lượt đầu tiên, bản thân Mizuchi sẽ bỏ qua choáng, tê liệt, đóng băng, câm lặng và hiệu ứng giảm nộ. Đầu mỗi lượt, sẽ hồi cho bản thân 12% HP và 100 nộ cho một đồng đội chưa MAX nộ
Khi vào trận, nếu trong sân có từ 2 người trở lên, vào đầu mỗi lượt sẽ tăng 10% HP cho một đồng đội có tỷ lệ HP thấp nhất, đồng thời có 50% xác suất gây câm lặng một địch ngẫu nhiên trong 1 lượt.
Mỗi lần bản thân nhận sát thương chí mạng, hoặc bị mất quá 30% HP của bản thân, sẽ ngay lập tức hồi lại 30% lượng HP vừa bị mất, kích hoạt tối đa 4 lần, sau khi hồi sinh sẽ reset hiệu quả. Tăng 10% tỷ lệ kháng chí mạng và 7% xác suất tung độc chiêu (có thể cộng dồn, duy trì vĩnh viễn)
Khi vào trận, tùy vào hệ của các đồng đội, sẽ buff thêm hiệu quả sau cho bản thân (không tính hệ của bản thân, cộng dồn tối đa 3 lần, nếu vào trận chỉ có 1 mình Mizuchi, sẽ buff cho bản thân 1 lần các hiệu ứng bên dưới):
– Đả: số người x 20% tỷ lệ hút máu
– Vệ: số người x 10% tỷ lệ chí mạng
– Kĩ: số người x 10% tốc độ hồi nộ, 100 nộ lượt 1
Nội tại hạt nhân cao cấp: Khi ra trận, nếu phe ta có đủ 3 hệ Vệ, Kĩ, Đả (không tính Mizuchi) sẽ tăng cho phe ta 30% kháng sát thương tuyệt kỹ và 15% kháng sát thương trong 2 lượt (ưu tiên nội tại hạt nhân cao cấp, những nội tại hạt nhân khác sẽ trở nên vô hiệu)
MAX. Ý CHÍ ĐỊA CẦUnhị môn
Khi vào trận, sẽ tăng cho bản thân sát thương (18% ở lv 1) và kháng sát thương (30% ở lv 1), và những đồng đội còn lại sẽ nhận được 50% hiệu quả buff này. Lượt đầu tiên, bản thân Mizuchi sẽ bỏ qua mọi hiệu ứng khống chế thông thường kể cả hóa đá, thu nhỏ và hiệu ứng giảm nộ. Đầu mỗi lượt, sẽ hồi cho bản thân 12% HP và 100 nộ cho một đồng đội chưa MAX nộ
Khi vào trận, nếu trong sân có từ 2 người trở lên, vào đầu mỗi lượt sẽ tăng 10% HP cho một đồng đội có tỷ lệ HP thấp nhất, đồng thời có 50% xác suất gây câm lặng một địch ngẫu nhiên trong 1 lượt.
Mỗi lần bản thân nhận sát thương chí mạng, hoặc bị mất quá 40% HP của bản thân, sẽ ngay lập tức hồi lại 30% lượng HP vừa bị mất (tối thiểu 15% HP bản thân), kích hoạt tối đa 4 lần, sau khi hồi sinh sẽ reset hiệu quả. Tăng 40% tỷ lệ kháng chí mạng và 30% xác suất tung độc chiêu (có thể cộng dồn, duy trì vĩnh viễn).
Khi vào trận, tùy vào hệ của các đồng đội, sẽ buff thêm hiệu quả sau cho bản thân (không tính hệ của bản thân, cộng dồn tối đa 3 lần, nếu vào trận chỉ có 1 mình Mizuchi, sẽ buff cho bản thân 1 lần các hiệu ứng bên dưới):
– Đả: số người x 20% tỷ lệ hút máu, 8% kháng sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương độc chiêu
– Vệ: số người x 15% tỷ lệ chí mạng, 8% sát thương chí mạng
– Kĩ: số người x 10% tốc độ hồi nộ, 10% sát thương tuyệt kỹ, 100 nộ lượt 1
Nội tại hạt nhân cao cấp: Khi ra trận, nếu phe ta có đủ 3 hệ Vệ, Kĩ, Đả (không tính Mizuchi) sẽ tăng cho phe ta 35% kháng sát thương tuyệt kỹ và 15% kháng sát thương, tỷ lệ chí mạng, kháng chí mạng trong 2 lượt (ưu tiên nội tại hạt nhân cao cấp, những nội tại hạt nhân khác sẽ trở nên vô hiệu)

Skin

skin-mizuchi

Số mệnh

Duyên Mộng ảo: Có Chris, Chris Hỏa, Orochi tăng 25% công
Năng lực thần bí: Có Vice XIII, Mature XIII tăng 25% công
Đối địch: Có Iori Bản Năng, Saiki tăng 25% HP
Huy hiệu hh orochi Orochi
Sách hs ma luc Ma lực
Vũ khí hvk mizuchi DNA nồng độ cao
Hồn 20190816112035 Hồn hư vô: Mỗi lượt sẽ hồi 85 nộ.
Duyên ngầm avatar iori avatar leona avatar orochi

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

MizuchiMizuchi2

15 thoughts on “Mizuchi

  1. Hạt nhân của mọi loại đội hình là đây :))) nội tại bá đạo buff tùm lum tà la!! Best support chơi vui vui cho đi chung với em orochi kia cũng được

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s