Cơn thịnh nộ của Orochi

ctnorochi0

ctnorochi1

Cơ bản

– Cơn thịnh nộ thần bí của Orochi được cấu thành từ các năng lượng nguyên tố. Khi sử dụng các năng lượng nguyên tố sẽ mở khóa bảng nguyên tố.
– Năng lượng nguyên tố có thể nâng cấp và thức tỉnh, đồng thời có thể mở khóa bảng nguyên tố khác
– Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi quét màn chính hoặc màn khó sẽ nhận được bụi năng lượng và có xác suất nhận được năng lượng nguyên tố
– Số lượng tối đa của năng lượng nguyên tố là 1999, nếu vượt quá thì sẽ bị mất nên hãy chú ý phân giải thành bụi năng lượng trước khi đạt số lượng tối đa
– Khi năng lượng nguyên tố đạt tới mức quy định sẽ mở được phép mở khóa cây kỹ năng của tầng đó, có thể tự chọn kích hoạt 1 buff cây kỹ năng đó.
– Dùng chìa nguyên tố để mở khóa toàn bộ cây kỹ năng của tầng đó
– Khi năng lượng cùng tầng không đủ, cây kỹ năng đã mở của tầng đó sẽ bị khóa lại, khi năng lượng đạt đủ thì có thể mở khóa lại
– Toàn bộ sát thương thêm và buff của tính năng này (không tính các loại khống chế) đều bỏ qua miễn khống, tất cả buff đều không thể hóa giải. Tất cả chỉ số đều có thể cộng dồn với các buff tương tự khác.

Năng lượng nguyên tố

– Mỗi bảng nguyên tố có 6 loại năng lượng nguyên tố
– Có thể dùng bụi năng lượng để cường hóa và dùng đá nguyên tố để thức tỉnh năng lượng nguyên tố
– Loại màu tím có 5 điểm năng lượng (chưa thức tỉnh), loại màu cam có 10 điểm năng lượng (chưa thức tỉnh), loại màu đỏ có 50 điểm năng lượng (chưa thức tỉnh)
– Khi thức tỉnh năng lượng nguyên tố sẽ tăng điểm năng lượng (dùng để kích hoạt buff của cây kỹ năng cũng như mở các bảng nguyên tố khác)

ctnorochi3Chỉ số của các loại nguyên tố năng lượng:

Loại I: 
-Chỉ số cường hóa: +Thủ và +Công
-Chỉ số thức tỉnh: +Tỷ lệ chí mạng
Loại II: 
-Chỉ số cường hóa: +Thủ và +HP
-Chỉ số thức tỉnh: +Kháng chí mạng
Loại III: 
-Chỉ số cường hóa: +HP và +Công
-Chỉ số thức tỉnh: +Tỷ lệ đỡ đòn
Loại IV: 
-Chỉ số cường hóa: +Thủ và +Công
-Chỉ số thức tỉnh: +Tỷ lệ xuyên đỡ đòn
Loại V: 
-Chỉ số cường hóa: +HP và +Thủ
-Chỉ số thức tỉnh: +Kháng sát thương
Loại VI: 
-Chỉ số cường hóa: +Công và +HP
-Chỉ số thức tỉnh: +Sát thương

Các bảng nguyên tố và cây kỹ năng

ctnorochi4

Nguyên tố 1: Địa

nguyento-dia

Điều kiện mở: không có
Vị trí nhận buff: võ sĩ đứng slot 1 trong đội hình
Cây kỹ năng:
Tầng 1:
-Buff 1: sau khi tung tuyệt kỹ, trong 2 lượt tăng 24% tỷ lệ đỡ đòn cho bản thân
-Buff 2: sau khi tung tuyệt kỹ, trong 2 lượt tăng 22% kháng chí mạng cho bản thân
Tầng 2:
-Buff 1: vào đầu mỗi lượt lẻ, trong 1 lượt, nếu HP của bản thân từ 30% trở lên, sẽ chia sẻ 20% sát thương gánh chịu cho đồng đội đứng slot 6, giảm 60% sát thương chia sẻ
-Buff 2: vào đầu mỗi lượt chẵn, trong 1 lượt, nếu HP của bản thân từ 30% trở lên, sẽ chia sẻ 20% sát thương gánh chịu cho đồng đội đứng slot 4, giảm 60% sát thương chia sẻ
Tầng 3:
-Buff 1: tăng vĩnh viễn cho bản thân 25% siêu kháng chí mạng và lực đỡ đòn. Khi tung tuyệt kỹ (không tính truy kích và phản công), phe ta có 40% xác suất lĩnh hội “Địa ấn” (duy trì 3 lượt)
-Buff 2: tăng vĩnh viễn cho bản thân 10% siêu kháng sát thương. Khi tung tuyệt kỹ (không tính truy kích và phản công), phe ta có 40% xác suất lĩnh hội “Thạch ấn” (duy trì 3 lượt)

Nguyên tố 2: Nha

nguyento-nha

Điều kiện mở:
– Nguyên tố Địa đạt 100 điểm năng lượng
Vị trí buff: võ sĩ đứng slot 2 trong đội hình
Cây kỹ năng:
Tầng 1:
-Buff 1: khi bản thân bị tấn công, trong 1 lượt giảm 10% sát thương của hàng sau phe địch (không thể hóa giải, có thể cộng dồn với buff tương tự khác, mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần)
-Buff 2: khi bản thân bị tấn công, trong 1 lượt giảm 10% kháng sát thương của hàng trước phe địch (không thể hóa giải, có thể cộng dồn với buff tương tự khác, mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần)
Tầng 2:
-Buff 1: khi bản thân bị tấn công, có 30% xác suất gây câm lặng 1 địch ngẫu nhiên (1 lượt, không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ khống chế và tỷ lệ miễn khống, mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần)
-Buff 2: khi bản thân bị tấn công, có 30% xác suất cấm độc chiêu 1 địch ngẫu nhiên (1 lượt, không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ khống chế và tỷ lệ miễn khống, mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần)
Tầng 3:
-Buff 1: tăng vĩnh viễn cho bản thân 20% kháng sát thương tuyệt kỹ. Tăng gấp đôi xác suất gây câm lặng ở buff tầng 2, khi bản thân bị tấn công, phe ta có 20% xác suất lĩnh hội “Bạch nha ấn” (duy trì 3 lượt)
-Buff 2: tăng vĩnh viễn cho bản thân 40% tỷ lệ phản đòn. Tăng gấp đôi xác suất gây câm lặng ở buff tầng 2, khi bản thân bị tấn công, phe ta có 20% xác suất lĩnh hội “Bạch nha ấn” (duy trì 3 lượt)

Nguyên tố 3: Thú

nguyento-thu

Điều kiện mở:
– Nguyên tố Địa đạt 100 điểm năng lượng
– Nguyên tố Nha đạt 100 điểm năng lượng
Vị trí buff: võ sĩ đứng slot 3 trong đội hình
Cây kỹ năng:
Tầng 1:
-Buff 1: khi tung tuyệt kỹ, gây sát thương thêm bằng 6% HP tối đa của bản thân lên 1 mục tiêu địch ngẫu nhiên
-Buff 2: khi tung tuyệt kỹ, hồi máu bằng 6% HP tối đa của bản thân lên 1 đồng đội có HP thấp nhất
Tầng 2:
-Buff 1: khi tung độc chiêu, tăng 25% kháng sát thương cho hàng trước phe ta (1 lượt)
-Buff 2: khi tung độc chiêu, tăng 15% kháng sát thương tuyệt kỹ cho hàng trước phe ta (1 lượt)
Tầng 3:
-Buff 1: tăng vĩnh viễn cho bản thân 25% thủ. Tăng gấp đôi sát thương thêm ở buff tầng 1, khi bản thân tung độc chiêu (không tính truy kích và phản công), phe ta có 50% xác suất lĩnh hội “Cuồng dã ấn” (duy trì 3 lượt)
-Buff 2: tăng vĩnh viễn cho bản thân 10% HP tối đa. Tăng gấp đôi lượng hồi máu ở buff tầng 1, khi bản thân tung độc chiêu (không tính truy kích và phản công), phe ta có 50% xác suất lĩnh hội “Bản năng ấn” (duy trì 3 lượt)

Nguyên tố 4: Phong

nguyento-phong

Điều kiện mở:
– Nguyên tố Địa đạt 100 điểm năng lượng
– Nguyên tố Nha đạt 100 điểm năng lượng
– Nguyên tố Thú đạt 150 điểm năng lượng
Vị trí buff: võ sĩ đứng slot 4 trong đội hình
Cây kỹ năng:
Tầng 1:
-Buff 1: khi tung tuyệt kỹ (không tính truy kích và phản công), giải trạng thái xấu kể cả thuần hóa, phá giáp cho bản thân (2 lượt CD)
-Buff 2: khi tung tuyệt kỹ (không tính truy kích và phản công), hồi 100 nộ cho hàng sau phe ta (kích hoạt tối đa 1 lần mỗi lượt chẵn)
Tầng 2:
-Buff 1: khi tung tuyệt kỹ (không tính truy kích và phản công), giải trạng thái khống chế cho một đồng đội ngẫu nhiên (ưu tiên người đang bị khống chế) (kích hoạt tối đa 1 lần mỗi lượt lẻ)
-Buff 2: khi tung tuyệt kỹ (không tính truy kích và phản công), hồi 150 nộ cho một đồng đội chưa MAX nộ (ưu tiên người có lượng nộ nhiều nhất) (kích hoạt tối đa 1 lần mỗi lượt lẻ)
Tầng 3:
-Buff 1: tăng vĩnh viễn cho bản thân 50% tỷ lệ miễn khống. Khi tung tuyệt kỹ (không tính truy kích và phản công), giải trạng thái khống chế cho hàng sau phe ta (kích hoạt tối đa 1 lần mỗi lượt chẵn). Khi bản thân tung tuyệt kỹ (không tính truy kích và phản công), phe ta có 40% xác suất lĩnh hội “Tật phong ấn” (duy trì 3 lượt)
-Buff 2: tăng vĩnh viễn cho bản thân 10% tốc độ hồi nộ. Tăng gấp đôi lượng nộ hồi ở buff tầng 1 và 2, đồng thời hồi thêm 100 nộ cho bản thân. Hiệu quả này mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần. Khi bản thân tung tuyệt kỹ (không tính truy kích và phản công), phe ta có 40% xác suất lĩnh hội “Truy phong ấn” (duy trì 3 lượt)

Nguyên tố 5: Lôi

nguyento-loi

Điều kiện mở:
– Nguyên tố Địa đạt 100 điểm năng lượng
– Nguyên tố Nha đạt 100 điểm năng lượng
– Nguyên tố Thú đạt 150 điểm năng lượng
– Nguyên tố Phong đạt 150 điểm năng lượng
Vị trí buff: võ sĩ đứng slot 5 trong đội hình
Cây kỹ năng:
Tầng 1:
-Buff 1: khi tung tuyệt kỹ, giảm 300 nộ của một mục tiêu địch ngẫu nhiên (mỗi lượt tối đa 1 lần)
-Buff 2: khi tung tuyệt kỹ (không tính truy kích và phản công), có 40% xác suất gây tê liệt một mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 1 lượt (mỗi lượt tối đa 1 lần)
Tầng 2:
-Buff 1: khi tung tuyệt kỹ, giảm 30% tốc độ hồi nộ của một mục tiêu địch ngẫu nhiên (mỗi lượt tối đa 1 lần)
-Buff 2: khi tung độc chiêu (không tính truy kích và phản công), có 30% xác suất gây tê liệt một mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 1 lượt (mỗi lượt tối đa 1 lần)
Tầng 3:
-Buff 1: tăng vĩnh viễn cho bản thân 24% sát thương tuyệt kỹ. Khả năng giảm tốc độ hồi nộ ở buff tầng 2 sẽ không thể hóa giải, đồng thời mỗi lần bị tấn công sẽ giảm bớt 200 nộ hồi lại (1 lượt, không thể hóa giải). Từ lượt 2 trở đi, vào đầu mỗi lượt phe ta, phe ta có 40% xác suất lĩnh hội “Lôi minh ấn” (duy trì 3 lượt)
-Buff 2: tăng vĩnh viễn cho bản thân 45% tỷ lệ khống chế. Tăng gấp đôi xác suất gây tê liệt ở buff tầng 1 và 2, không bị giới hạn số lần gây tê liệt mỗi lượt. Hiệu quả này mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần. Từ lượt 2 trở đi, vào đầu mỗi lượt phe ta, phe ta có 40% xác suất lĩnh hội “Bạo lôi ấn” (duy trì 3 lượt)

Nguyên tố 6: Viêm

nguyento-viem

Điều kiện mở:
– Nguyên tố Địa đạt 100 điểm năng lượng
– Nguyên tố Nha đạt 100 điểm năng lượng
– Nguyên tố Thú đạt 150 điểm năng lượng
– Nguyên tố Phong đạt 150 điểm năng lượng
– Nguyên tố Lôi đạt 200 điểm năng lượng
Vị trí buff: võ sĩ đứng slot 6 trong đội hình
Cây kỹ năng:
Tầng 1:
-Buff 1: khi tung tuyệt kỹ, gây hiệu quả “Thần viêm” lên một mục tiêu địch ngẫu nhiên (sát thương duy trì bằng 12% HP tối đa, 1 lượt, không thể hóa giải)
-Buff 2: khi tung tuyệt kỹ, gây hiệu quả “Thiên viêm” lên một mục tiêu địch ngẫu nhiên (sát thương duy trì giảm 150 nộ, 1 lượt, không thể hóa giải)
Tầng 2:
-Buff 1: tăng vĩnh viễn cho bản thân 20% tỷ lệ chí mạng. Hiệu quả “Thần viêm” ở tầng 1 kéo dài thành 2 lượt
-Buff 2: tăng vĩnh viễn cho bản thân 15% sát thương chí mạng. Hiệu quả “Thiên viêm” ở tầng 1 kéo dài thành 2 lượt
Tầng 3:
-Buff 1: tăng vĩnh viễn cho bản thân 35% sát thương (đồng đội hàng sau phe ta sẽ được lĩnh hội 40% hiệu quả này). Tăng gấp đôi sát thương của “Thần viêm”. Khi tung tuyệt kỹ (không tính truy kích và phản công), phe ta có 40% xác suất lĩnh hội “Thần viêm ấn” (duy trì 3 lượt)
-Buff 2: tăng vĩnh viễn cho bản thân 10% siêu sát thương (đồng đội hàng sau phe ta sẽ được lĩnh hội 40% hiệu quả này). Tăng gấp đôi lượng nộ giảm của “Thiên viêm”. Khi tung tuyệt kỹ (không tính truy kích và phản công), phe ta có 40% xác suất lĩnh hội “Thiên viêm ấn” (duy trì 3 lượt)

Nguyên tố 7: Ám

nguyento-am

Điều kiện mở:
– Nguyên tố Địa đạt 100 điểm năng lượng
– Nguyên tố Nha đạt 100 điểm năng lượng
– Nguyên tố Thú đạt 150 điểm năng lượng
– Nguyên tố Phong đạt 150 điểm năng lượng
– Nguyên tố Lôi đạt 200 điểm năng lượng
– Nguyên tố Viêm đạt 200 điểm năng lượng
Vị trí buff: không cố định
Cây kỹ năng:
Tầng 1:
-Buff 1: vào đầu lượt phe ta, hồi 150 nộ cho 1 người ngẫu nhiên chưa MAX nộ. Hiệu quả này kích hoạt mỗi 2 lượt 1 lần.
-Buff 2: nếu phe ta có người HP tối đa dưới 40%, sẽ hồi 25% HP tối đa cho người có HP thấp nhất (không bị ảnh hưởng bởi hiệu quả giảm tỷ lệ chữa trị). Hiệu quả này kích hoạt mỗi 2 lượt 1 lần.
Tầng 2:
-Buff 1: tăng vĩnh viễn 15% sát thương cho hàng sau phe ta.
-Buff 2: tăng vĩnh viễn 15% kháng sát thương cho hàng trước phe ta.
Tầng 3:
-Buff 1: tăng thêm vĩnh viễn 20% sát thương, 10% siêu sát thương cho hàng sau phe ta. Lượng nộ hồi ở buff tầng 1 sẽ tăng gấp đôi, đồng thời giảm 1 lượt CD (tức mỗi lượt có thể kích hoạt 1 lần). Khi vào trận, phe ta sẽ lĩnh hội “Chung yên ấn”.
-Buff 2: tăng thêm vĩnh viễn 20% kháng sát thương, 10% siêu kháng sát thương cho hàng trước phe ta. Lượng hồi máu ở buff tầng 1 sẽ tăng gấp đôi, đồng thời giảm 1 lượt CD (tức mỗi lượt có thể kích hoạt 1 lần). Khi vào trận, phe ta sẽ lĩnh hội “Lê minh ấn”.

Nguyên tố 8: Tử

nguyento-tu

Điều kiện mở:
– Nguyên tố Địa đạt 100 điểm năng lượng
– Nguyên tố Nha đạt 100 điểm năng lượng
– Nguyên tố Thú đạt 150 điểm năng lượng
– Nguyên tố Phong đạt 150 điểm năng lượng
– Nguyên tố Lôi đạt 200 điểm năng lượng
– Nguyên tố Viêm đạt 200 điểm năng lượng
– Nguyên tố Ám đạt 250 điểm năng lượng
Vị trí buff: không cố định
Cây kỹ năng:
Tầng 1:
-Buff 1: khi phe ta có người chết, sẽ kích hoạt “Vong giả nộ” (hồi 35% HP, tăng 8% siêu sát thương (1 lượt) cho toàn bộ phe ta). Hiệu quả này kích hoạt mỗi 4 lượt 1 lần.
-Buff 2: khi phe ta có người chết, sẽ kích hoạt “Vong giả lực” (hồi 35% HP, tăng 8% siêu kháng sát thương (1 lượt) cho toàn bộ phe ta). Hiệu quả này kích hoạt mỗi 4 lượt 1 lần.
Tầng 2:
-Buff 1: tăng gấp đôi buff của “Vong giả nộ”, đồng thời tăng thêm 40% tỷ lệ chí mạng cho phe ta (1 lượt).
-Buff 2: tăng gấp đôi buff của “Vong giả lực”, đồng thời tăng thêm 40% siêu kháng chí mạng cho phe ta (1 lượt).
Tầng 3:
-Buff 1:  giảm 2 lượt CD của “Vong giả nộ” và “Vong giả lực” (tức mỗi 2 lượt có thể kích hoạt 1 lần). Khi vào trận, phe ta sẽ lĩnh hội “Tử ấn”.
-Buff 2: khi phe ta có từ 17 loại ấn trở lên, khi phe ta tấn công khiến HP mục tiêu địch (có HP thấp nhất) bị xuống dưới 10% HP, sẽ ngay lập tức kích hoạt “Đoạt hồn” (mục tiêu sẽ chết ngay lập tức, không thể hồi sinh). Khi kích hoạt “Đoạt hồn”, “Tử ấn” của phe ta sẽ được tính là 3 loại ấn, ngoài “Tử ấn” ra thì những loại ấn khác sẽ bị reset. Từ lượt 2 trở đi, số lượng loại ấn cần thiết để kích hoạt “Đoạt hồn” sẽ giảm dần 1 loại mỗi lượt, giảm tối thiểu đến 3 loại, sau khi kích hoạt thì reset lại thành 17 loại. (Ví dụ: lượt 2 khi vào trận chỉ cần phe ta có 16 loại ấn sẽ kích hoạt “Đoạt hồn”, lượt 3 khi vào trận thì chỉ cần phe ta có 15 loại ấn sẽ kích hoạt “Đoạt hồn”,…)

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Cơn thịnh nộ của Orochi

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s