Viện nghiên cứu hạt nhân

hat nhan 1 fn

hat-nhan-2-fn

Cơ bản

– Có 6 loại hạt nhân, mỗi loại được cấu thành từ 6 bộ phận khác nhau, sau khi có đủ 6 bộ phận thì có thể kích hoạt hạt nhân
– Khi các loại bộ phận đạt cùng lv tối thiểu giống nhau thì có thể nâng cấp lv hạt nhân
– Tất cả status kích hoạt từ hạt nhân đều có thể cộng dồn với status tương tự
– Tất cả buff và debuff (ngoại trừ khống chế) của hạt nhân đều bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải
– Khi hạt nhân đạt một lv nhất định sẽ kích hoạt Chip hạt nhân
– Cần đạt điểm Synchro nhất định mới có thể trang bị hạt nhân cho võ sĩ

hat nhan 3 fn

Các loại hạt nhân và hiệu quả

hn icon 1

Đả kích

Chỉ số cơ bản:
+Công
+HP
+Tỷ lệ khống chế
Hiệu quả hạt nhân:
-Lv 1: nếu 2 lần tung tuyệt kỹ không kích hoạt hiệu quả “Cường kích”, sẽ kích hoạt “Cường kích” vào lần tung tuyệt kỹ tiếp theo. Gây sát thương thêm bằng 15% HP tối đa của một mục tiêu ngẫu nhiên (tối đa bằng 600% chỉ số công của bản thân).
-Lv 5: sát thương từ “Cường kích” sẽ không gây hồi nộ địch (nếu đã kích hoạt Chip thì sát thương từ Chip cũng không gây hồi nộ địch)
-Lv 9: sát thương thêm tăng thành 30% HP tối đa (tối đa bằng 1200% chỉ số công của bản thân)
-Lv 13: đối tượng nhận sát thương thêm sẽ chuyển thành mục tiêu có HP ít nhất trong số các mục tiêu tấn công
-Lv 15: sát thương thêm tăng thành 40% HP tối đa (tối đa bằng 1600% chỉ số công của bản thân). Giảm 30% sát thương hoặc kháng sát thương của mục tiêu (ưu tiên chỉ số nào cao hơn)
Hiệu quả Chip:
Chip bậc 1:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Đả kích lv 3
-Hiệu quả:
1 sao: kích hoạt “Cắt xé”. Gây 50% sát thương thêm lên một mục tiêu ngẫu nhiên khác
4 sao: đối tượng kích hoạt “Cắt xé” tăng thành 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên. Khi kích hoạt “Cường kích” sẽ tăng 10% siêu sát thương cho bản thân (1 lượt)
Chip bậc 2:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Đả kích lv 6
-Hiệu quả:
1 sao: hồi HP cho bản thân và một đồng đội có HP thấp nhất, lượng hồi bằng 33% tổng sát thương gây ra của “Cường kích” và “Cắt xé”
4 sao: lượng hồi HP nói trên tăng thành 50% tổng sát thương gây ra của “Cường kích” và “Cắt xé”. Khi kích hoạt “Cường kích” sẽ tăng 10% siêu kháng sát thương cho bản thân (1 lượt)
Chip bậc 3:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Đả kích lv 9
-Hiệu quả:
1 sao: kích hoạt “Cường kích” khi lần đầu tung tuyệt kỹ
4 sao: nếu tung tuyệt kỹ không kích hoạt hiệu quả “Cường kích”, sẽ kích hoạt “Cường kích” vào lần tung tuyệt kỹ tiếp theo

hn icon 2

Liên kết HP

Chỉ số cơ bản:
+Thủ
+HP
+Tỷ lệ miễn khống
Hiệu quả hạt nhân:
-Lv 1: nếu có đồng đội HP dưới 50%, sẽ kích hoạt “Cống hiến”. Hy sinh 10% HP tối đa của bản thân để hồi cho đồng đội có HP thấp nhất, lượng hồi bằng 150% lượng HP đã hy sinh (2 lượt kích hoạt 1 lần). Nếu HP bản thân dưới 50% thì không kích hoạt
-Lv 5: tăng vĩnh viễn 15% HP tối đa cho bản thân khi vào trận
-Lv 9: lượng hồi của “Cống hiến” tăng thành 220% lượng HP đã hy sinh
-Lv 13: nếu HP của bản thân dưới 40%, kích hoạt hiệu quả “Hoàn trả”, hy sinh 10% HP tối đa của một đồng đội có HP nhiều nhất để hồi cho bản thân, lượng hồi bằng 300% lượng HP đã hy sinh của đồng đội (2 lượt kích hoạt 1 lần)
-Lv 15: lượng hồi của “Cống hiến” tăng thành 300% lượng HP đã hy sinh, khi kích hoạt “Cống hiến” sẽ giải trạng thái khống chế
Hiệu quả Chip:
Chip bậc 1:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Liên kết HP lv 3
-Hiệu quả:
1 sao: kích hoạt “Song sinh”. Hồi thêm HP cho một đồng đội có HP thấp thứ nhì, lượng hồi bằng 120% lượng HP đã hy sinh
4 sao: lượng hồi của “Song sinh” tăng thành 150%. Khi hy sinh HP, nếu HP hiện tại của bản thân dưới 70%, sẽ hồi 10% HP tối đa.
Chip bậc 2:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Liên kết HP lv 6
-Hiệu quả:
1 sao: trong 2 lượt, mỗi lượt hồi 8% HP tối đa cho bản thân và đồng đội từng nhận hiệu quả “Cống hiến”, “Song sinh”.
4 sao: trong 2 lượt, mỗi lượt hồi 80 nộ cho bản thân và đồng đội từng nhận hiệu quả “Cống hiến”, “Song sinh”. Nếu đã kích hoạt “Hoàn trả”, sẽ hồi thêm 4% HP cho toàn bộ phe ta.
Chip bậc 3:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Liên kết HP lv 9
-Hiệu quả:
1 sao: trong 1 lượt, tăng 20% kháng sát thương cho bản thân mỗi khi kích hoạt “Cống hiến”
4 sao: trong 1 lượt, tăng 15% sát thương và kháng sát thương cho đồng đội từng nhận hiệu quả “Cống hiến”, “Song sinh”. Trong 3 lượt có thể kích hoạt tối đa 2 lần “Cống hiến”.

hn icon 3

Bóc tách nộ

Chỉ số cơ bản:
+Công
+HP
+Kháng sát thương
Hiệu quả hạt nhân:
-Lv 1: có 40% xác suất kích hoạt “Bóc tách nộ” khi tung tuyệt kỹ. Giảm 200 nộ của một mục tiêu ngẫu nhiên (lượng nộ giảm không gây chí mạng, không bị đỡ đòn, không kích hoạt khi phản công hoặc truy kích)
-Lv 5: xác suất kích hoạt “Bóc tách nộ” tăng thành 60%
-Lv 9: lượng nộ giảm tăng thành 400 nộ
-Lv 13: đối tượng nhận hiệu quả “Bóc tách nộ” chuyển thành mục tiêu có nộ nhiều nhất
-Lv 15: lượng nộ giảm tăng thành 800 nộ, giảm 20% tốc độ hồi nộ của mục tiêu trong 1 lượt
Hiệu quả Chip:
Chip bậc 1:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Bóc tách nộ lv 3
-Hiệu quả:
1 sao: kích hoạt hiệu quả “truy gia”, có 40% xác suất giảm 100 nộ của một mục tiêu ngẫu nhiên (lượng nộ giảm không gây chí mạng, không bị đỡ đòn, không kích hoạt khi phản công hoặc truy kích)
4 sao: xác suất kích hoạt “truy gia” tăng thành 60%, lượng nộ giảm tăng thành 200 nộ
Chip bậc 2:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Bóc tách nộ lv 6
-Hiệu quả:
1 sao: hồi 80 nộ cho bản thân khi kích hoạt “Bóc tách nộ”
4 sao: lượng nộ hồi ở “Bóc tách nộ” tăng thành 150 nộ. Có thể kích hoạt đồng thời với hiệu quả “truy gia”
Chip bậc 3:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Bóc tách nộ lv 9
-Hiệu quả:
1 sao: khi kích hoạt “Bóc tách nộ” sẽ gây sát thương thêm bằng 10% HP tối đa của mục tiêu (tối đa bằng 400% chỉ số công của bản thân).
4 sao: sát thương thêm ở 1 sao sẽ tăng thành từ 10%~35% HP tối đa của mục tiêu (lượng nộ của mục tiêu càng ít thì sát thương càng cao, tối đa bằng 1400% chỉ số công của bản thân)

hn icon 4

Siêu đội trưởng

Điều kiện mở: hạt nhân Đả kích lv 5
Chỉ số cơ bản:

+Công
+HP
+Tỷ lệ chí mạng
Hiệu quả hạt nhân:
-Lv 1: khi bản thân sở hữu “nội tại hạt nhân” hoặc “nội tại hạt nhân cao cấp” sẽ kích hoạt “Cường hóa đội trưởng”. Tăng cho bản thân 5% siêu sát thương và siêu kháng sát thương trong 2 lượt đầu khi vào trận.
-Lv 5: khi đang kích hoạt “Cường hóa đội trưởng”, hồi 100 nộ cho bản thân vào đầu mỗi lượt của phe ta
-Lv 9: siêu sát thương và siêu kháng sát thương tăng thành 8%
-Lv 13: khi đang kích hoạt “Cường hóa đội trưởng”, hồi 100 nộ cho đồng đội ngẫu nhiên chưa MAX nộ vào đầu mỗi lượt của phe ta.
-Lv 15: siêu sát thương và siêu kháng sát thương tăng thành 15%, thời gian duy trì “Cường hóa đội trưởng” kéo dài đến hết lượt 3.
Hiệu quả Chip:
Chip bậc 1:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Siêu đội trưởng lv 3
-Hiệu quả:
1 sao: khi đang kích hoạt “Cường hóa đội trưởng”, nếu HP bản thân xuống dưới 30% sẽ kích hoạt hiệu quả “cấp cứu”, hồi 30% HP. Mỗi 2 lượt có thể kích hoạt 1 lần.
4 sao: khi đang kích hoạt “Cường hóa đội trưởng”, nếu HP bản thân xuống dưới 40% sẽ kích hoạt hiệu quả “cấp cứu”, hồi 40% HP. Mỗi 1 lượt có thể kích hoạt 1 lần.
Chip bậc 2:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Siêu đội trưởng lv 6
-Hiệu quả:
1 sao: khi đang kích hoạt “Cường hóa đội trưởng”, tăng cho bản thân 10% tốc độ hồi nộ
4 sao: tốc độ hồi nộ ở 1 sao tăng thành 20%, khi kích hoạt hiệu quả “cấp cứu” sẽ hồi 300 nộ
Chip bậc 3:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Siêu đội trưởng lv 9
-Hiệu quả:
1 sao: khi đang kích hoạt “Cường hóa đội trưởng”, tăng cho toàn bộ phe ta 10% kháng sát thương (có thể cộng dồn với các chip hạt nhân khác)
4 sao: ???

hn icon 5

Thủ hộ khẩn cấp

Điều kiện mở: hạt nhân Liên kết HP lv 5
Chỉ số cơ bản:

+Thủ
+HP
+Kháng chí mạng
Hiệu quả hạt nhân:
-Lv 1: kích hoạt “Thủ hộ khẩn cấp” khi HP của bản thân dưới 30%. Buff khiên cho bản thân với độ bền khiên bằng 20% HP tối đa, mỗi trận kích hoạt tối đa 1 lần, nếu bản thân đang có khiên sẽ không kích hoạt.
-Lv 5: kích hoạt khi HP của bản thân dưới 40%
-Lv 9: độ bền khiên tăng thành 40% HP tối đa
-Lv 13: kích hoạt khi HP của bản thân dưới 60%
-Lv 15: số lần buff khiên tăng thành tối đa 2 lần mỗi trận
Hiệu quả Chip:
Chip bậc 1:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Thủ hộ khẩn cấp lv 3
-Hiệu quả:
1 sao: khi đang kích hoạt “Thủ hộ khẩn cấp”, kích hoạt hiệu quả “tường thép”, tăng 15% kháng sát thương cho bản thân
4 sao: kháng sát thương ở 1 sao tăng thành 25%, khi khiên của “Thủ hộ khẩn cấp” bị vỡ vẫn duy trì hiệu quả “tường thép” 1 lượt
Chip bậc 2:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Thủ hộ khẩn cấp lv 6
-Hiệu quả:
1 sao: khi đang kích hoạt “Thủ hộ khẩn cấp”, tăng 30% tỷ lệ phản đòn cho bản thân
4 sao: tỷ lệ phản đòn ở 1 sao tăng thành 50%, tăng thêm 10% sát thương
Chip bậc 3:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Thủ hộ khẩn cấp lv 9
-Hiệu quả:
1 sao: khi đang kích hoạt “Thủ hộ khẩn cấp”, nếu lực đỡ đòn của bản thân ít hơn 50% sẽ hồi 30% lực đỡ đòn, mỗi 2 lượt tối đa 1 lần
4 sao: lượng hồi lực đỡ đòn ở 1 sao tăng thành 50%, tăng 150% chỉ số cơ bản của lực đỡ đòn

hn icon 6

Nhuệ khí MAX

Điều kiện mở: hạt nhân Bóc tách nộ khí lv 5
Chỉ số cơ bản:

+Công
+HP
+Sát thương
Hiệu quả hạt nhân:
-Lv 1: vào lượt lẻ của phe ta, sẽ lĩnh hội “Nhuệ khí thượng đỉnh”. Trong 2 lượt, tăng 5% sát thương và kháng sát thương cho bản thân.
-Lv 5: lượng sát thương và kháng sát thương tăng thành 8%
-Lv 9: khi vào trận, tăng thêm 1 lần “Power MAX (tức nổ rune)”, nhưng sẽ bị giảm 15% tốc độ hồi nộ trong 1 lượt
-Lv 13: vào đầu lượt phe ta, nếu bản thân có nhiều hơn 2 lần “Power MAX” hoặc nếu bị khống chế sẽ tiêu 1 lần “Power MAX” để giải trạng thái khống chế
-Lv 15: lượng sát thương và kháng sát thương tăng thành 15%
Hiệu quả Chip:
Chip bậc 1:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Nhuệ khí MAX lv 3
-Hiệu quả:
1 sao: khi kích hoạt “Nhuệ khí thượng đỉnh”, tăng 15% tỷ lệ xuyên đỡ đòn và kháng chí mạng (1 lượt)
4 sao: khi kích hoạt “Nhuệ khí thượng đỉnh”, tăng 15% tỷ lệ đỡ đòn và tỷ lệ chí mạng (1 lượt)
Chip bậc 2:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Nhuệ khí MAX lv 6
-Hiệu quả:
1 sao: khi kích hoạt “Nhuệ khí thượng đỉnh”, buff 50% hiệu quả của “Nhuệ khí thượng đỉnh” cho 1 đồng đội ngẫu nhiên (ưu tiên người đứng cùng hàng ngang)
4 sao: buff ở 1 sao tăng thành 100%
Chip bậc 3:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Nhuệ khí MAX lv 9
-Hiệu quả:
1 sao: tăng 30% tốc độ hồi nộ khi vào trận (1 lượt)
4 sao: tốc độ hồi nộ ở 1 sao duy trì thêm 1 lượt. Khi vào trận lĩnh hội thêm 1 lần kích hoạt “Power MAX”

hn-icon-7

Cường hóa thân thể

Điều kiện mở: không có
Chỉ số cơ bản:

+Thủ
+HP
+Kháng chí mạng
Hiệu quả hạt nhân:
-Lv 1: từ lượt 3 trở đi, tăng cho bản thân 20% kháng sát thương trong 2 lượt
-Lv 5: từ lượt 3 trở đi, tăng cho bản thân 20% sát thương trong 2 lượt
-Lv 9: từ lượt 3 trở đi, tăng cho bản thân 20% kháng sát thương tuyệt kỹ trong 2 lượt
-Lv 13: từ lượt 3 trở đi, tăng cho bản thân 20% sát thương chí mạng trong 2 lượt
-Lv 15: khi vào trận, tăng vĩnh viễn cho bản thân 10% HP tối đa
Hiệu quả Chip:
Chip bậc 1:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Cường hóa thân thể lv 3
-Hiệu quả:
1 sao: từ lượt 3 trở đi, tăng cho bản thân 20% kháng chí mạng trong 2 lượt
4 sao: từ lượt 3 trở đi, tăng cho bản thân 20% tỷ lệ phản đòn trong 2 lượt
Chip bậc 2:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Cường hóa thân thể lv 6
-Hiệu quả:
1 sao: từ lượt 3 trở đi, tăng cho bản thân 20% tỷ lệ chí mạng trong 2 lượt
4 sao: từ lượt 3 trở đi, tăng cho bản thân 20% tỷ lệ hút máu trong 2 lượt
Chip bậc 3:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Cường hóa thân thể lv 9
-Hiệu quả:
1 sao: từ lượt 3 trở đi, tăng cho bản thân 20% sát thương độc chiêu trong 2 lượt
4 sao: từ lượt 3 trở đi, tăng cho bản thân 20% kháng sát thương độc chiêu trong 2 lượt

hn-icon8

Đặc hóa loại hình

Điều kiện mở: không có
Chỉ số cơ bản:

+Công
+Thủ
+Kháng sát thương
Hiệu quả hạt nhân:
-Lv 1: tăng 30% sát thương nếu Đả tấn công Kĩ, Kĩ tấn công Vệ, Vệ tấn công Đả, ngược lại sẽ giảm 30% sát thương gánh chịu
-Lv 5: chọn một mục tiêu ngẫu nhiên và xem kẻ này là “mục tiêu đặc hóa”, nếu mục tiêu hệ Vệ sẽ giảm 30% kháng sát thương của hắn, sau đó tăng cho bản thân 30% tỷ lệ chí mạng, sát thương chí mạng (2 lượt)
-Lv 9: nếu “mục tiêu đặc hóa” hệ Kĩ sẽ giảm 30% tỷ lệ chí mạng của hắn, đồng thời tăng thêm cho bản thân 30% sát thương độc chiêu và sát thương tuyệt kỹ (2 lượt)
-Lv 13: nếu “mục tiêu đặc hóa” hệ Đả sẽ giảm 30% công của hắn, đồng thời tăng thêm cho bản thân 30% sát thương (2 lượt)
-Lv 15: nếu bản thân hệ Đả, tăng 10% siêu sát thương. Nếu bản thân hệ Kĩ, tăng 30% sát thương độc chiêu, sát thương tuyệt kỹ. Nếu bản thân hệ Vệ, tăng 30% kháng sát thương độc chiêu, kháng sát thương tuyệt kỹ. Duy trì vĩnh viễn.
Hiệu quả Chip:
Chip bậc 1:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Đặc hóa loại hình lv 3
-Hiệu quả:
1 sao: khi tấn công võ sĩ hệ Kĩ, gây sát thương thêm bằng 200% chỉ số công của bản thân, nếu bản thân hệ Đả thì tăng gấp đôi hiệu quả.
4 sao: nếu “mục tiêu đặc hóa” hệ Kĩ sẽ giảm 20% sát thương tuyệt kỹ của hắn (1 lượt), nếu bản thân hệ Đả thì tăng gấp đôi hiệu quả.
Chip bậc 2:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Đặc hóa loại hình lv 6
-Hiệu quả:
1 sao: khi tấn công võ sĩ hệ Đả, gây sát thương thêm bằng 150% chỉ số công của võ sĩ có chỉ số công cao nhất phe địch, nếu bản thân hệ Vệ thì tăng gấp đôi hiệu quả.
4 sao: nếu “mục tiêu đặc hóa” hệ Đả sẽ giảm thêm 10% siêu sát thương của hắn (1 lượt), nếu bản thân hệ Vệ thì tăng gấp đôi hiệu quả.
Chip bậc 3:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Đặc hóa loại hình lv 9
-Hiệu quả:
1 sao: khi tấn công võ sĩ hệ Vệ, gây sát thương thêm bằng 10% HP tối đa của võ sĩ có HP cao nhất phe địch, nếu bản thân hệ Kĩ thì tăng gấp đôi hiệu quả.
4 sao: chưa có thông tin

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s