Viện nghiên cứu hạt nhân

hat nhan 1 fn

hat-nhan-2-fn

Cơ bản

– Có 6 loại hạt nhân, mỗi loại được cấu thành từ 6 bộ phận khác nhau, sau khi có đủ 6 bộ phận thì có thể kích hoạt hạt nhân
– Khi các loại bộ phận đạt cùng lv tối thiểu giống nhau thì có thể nâng cấp lv hạt nhân
– Tất cả status kích hoạt từ hạt nhân đều có thể cộng dồn với status tương tự
– Tất cả buff và debuff (ngoại trừ khống chế) của hạt nhân đều bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải
– Khi hạt nhân đạt một lv nhất định sẽ kích hoạt Chip hạt nhân
– Cần đạt điểm Synchro nhất định mới có thể trang bị hạt nhân cho võ sĩ

hat nhan 3 fn

Các loại hạt nhân và hiệu quả

hn icon 1

Đả kích

Chỉ số cơ bản:
+Công
+HP
+Tỷ lệ khống chế
Hiệu quả hạt nhân:
-Lv 1: nếu 2 lần tung tuyệt kỹ không kích hoạt hiệu quả “Cường kích”, sẽ kích hoạt “Cường kích” vào lần tung tuyệt kỹ tiếp theo. Gây sát thương thêm bằng 15% HP tối đa của một mục tiêu ngẫu nhiên (tối đa bằng 600% chỉ số công của bản thân).
-Lv 5: sát thương từ “Cường kích” sẽ không gây hồi nộ địch (nếu đã kích hoạt Chip thì sát thương từ Chip cũng không gây hồi nộ địch)
-Lv 9: sát thương thêm tăng thành 30% HP tối đa (tối đa bằng 1200% chỉ số công của bản thân)
-Lv 13: đối tượng nhận sát thương thêm sẽ chuyển thành mục tiêu có HP ít hơn
-Lv 15: sát thương thêm tăng thành 40% HP tối đa (tối đa bằng 1600% chỉ số công của bản thân). Giảm 30% sát thương hoặc kháng sát thương của mục tiêu (ưu tiên chỉ số nào cao hơn)
Hiệu quả Chip:
Chip bậc 1:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Đả kích lv 3
-Hiệu quả:
1 sao: kích hoạt “Cắt xé”. Gây 50% sát thương thêm lên một mục tiêu ngẫu nhiên khác
4 sao: đối tượng kích hoạt “Cắt xé” tăng thành 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên. Khi kích hoạt “Cường kích” sẽ tăng 10% siêu sát thương cho bản thân (1 lượt)
Chip bậc 2:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Đả kích lv 6
-Hiệu quả:
1 sao: hồi HP cho bản thân và một đồng đội có HP thấp nhất, lượng hồi bằng 33% tổng sát thương gây ra của “Cường kích” và “Cắt xé”
4 sao: lượng hồi HP nói trên tăng thành 50% tổng sát thương gây ra của “Cường kích” và “Cắt xé”. Khi kích hoạt “Cường kích” sẽ tăng 10% siêu kháng sát thương cho bản thân (1 lượt)
Chip bậc 3:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Đả kích lv 9
-Hiệu quả: kích hoạt “Cường kích” khi lần đầu tung tuyệt kỹ

hn icon 2

Liên kết HP

Chỉ số cơ bản:
+Thủ
+HP
+Tỷ lệ miễn khống
Hiệu quả hạt nhân:
-Lv 1: nếu có đồng đội HP dưới 50%, sẽ kích hoạt “Cống hiến”. Hy sinh 10% HP tối đa của bản thân để hồi cho đồng đội có HP thấp nhất, lượng hồi bằng 150% lượng HP đã hy sinh (2 lượt kích hoạt 1 lần). Nếu HP bản thân dưới 50% thì không kích hoạt
-Lv 5: tăng vĩnh viễn 15% HP tối đa cho bản thân khi vào trận
-Lv 9: lượng hồi của “Cống hiến” tăng thành 220% lượng HP đã hy sinh
-Lv 13: nếu HP của bản thân dưới 40%, hy sinh 10% HP tối đa của một đồng đội có HP nhiều nhất để hồi cho bản thân, lượng hồi bằng 300% lượng HP đã hy sinh của đồng đội (2 lượt kích hoạt 1 lần)
-Lv 15: lượng hồi của “Cống hiến” tăng thành 300% lượng HP đã hy sinh, khi kích hoạt “Cống hiến” sẽ giải trạng thái khống chế
Hiệu quả Chip:
Chip bậc 1:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Liên kết HP lv 3
-Hiệu quả:
1 sao: kích hoạt “Song sinh”. Hồi thêm HP cho một đồng đội có HP thấp thứ nhì, lượng hồi bằng 120% lượng HP đã hy sinh
4 sao: lượng hồi của “Song sinh” tăng thành 150%. Khi hy sinh HP, nếu HP hiện tại của bản thân dưới 70%, sẽ hồi 10% HP tối đa.
Chip bậc 2:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Liên kết HP lv 6
-Hiệu quả: trong 2 lượt, mỗi lượt hồi 8% HP tối đa cho bản thân và đồng đội từng nhận hiệu quả “Cống hiến”, “Song sinh”.
Chip bậc 3:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Liên kết HP lv 9
-Hiệu quả: trong 1 lượt, tăng 20% kháng sát thương cho bản thân mỗi khi kích hoạt “Cống hiến”

hn icon 3

Bóc tách nộ

Chỉ số cơ bản:
+Công
+HP
+Kháng sát thương
Hiệu quả hạt nhân:
-Lv 1: có 40% xác suất kích hoạt “Bóc tách nộ” khi tung tuyệt kỹ. Giảm 200 nộ của một mục tiêu ngẫu nhiên (lượng nộ giảm không gây chí mạng, không bị đỡ đòn, không kích hoạt khi phản công hoặc truy kích)
-Lv 5: xác suất kích hoạt “Bóc tách nộ” tăng thành 60%
-Lv 9: lượng nộ giảm tăng thành 400 nộ
-Lv 13: đối tượng nhận hiệu quả “Bóc tách nộ” chuyển thành mục tiêu có nộ nhiều nhất
-Lv 15: lượng nộ giảm tăng thành 800 nộ, giảm 20% tốc độ hồi nộ của mục tiêu trong 1 lượt
Hiệu quả Chip:
Chip bậc 1:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Bóc tách nộ lv 3
-Hiệu quả:
1 sao: có 40% xác suất giảm 100 nộ của một mục tiêu ngẫu nhiên (lượng nộ giảm không gây chí mạng, không bị đỡ đòn, không kích hoạt khi phản công hoặc truy kích)
4 sao: xác suất ở 1 sao tăng thành 60%, lượng nộ giảm tăng thành 200 nộ
Chip bậc 2:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Bóc tách nộ lv 6
-Hiệu quả: hồi 80 nộ cho bản thân khi kích hoạt “Bóc tách nộ”
Chip bậc 3:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Bóc tách nộ lv 9
-Hiệu quả: gây sát thương thêm bằng 10% HP tối đa của một mục tiêu (tối đa bằng 400% chỉ số công của bản thân).

hn icon 4

Siêu đội trưởng

Điều kiện mở: hạt nhân Đả kích lv 5
Chỉ số cơ bản:

+Công
+HP
+Tỷ lệ chí mạng
Hiệu quả hạt nhân:
-Lv 1: khi bản thân sở hữu “nội tại hạt nhân” hoặc “nội tại hạt nhân cao cấp” sẽ kích hoạt “Cường hóa đội trưởng”. Tăng cho bản thân 5% siêu sát thương và siêu kháng sát thương trong 2 lượt đầu khi vào trận.
-Lv 5: khi đang kích hoạt “Cường hóa đội trưởng”, hồi 100 nộ cho bản thân vào đầu mỗi lượt của phe ta
-Lv 9: siêu sát thương và siêu kháng sát thương tăng thành 8%
-Lv 13: khi đang kích hoạt “Cường hóa đội trưởng”, hồi 100 nộ cho đồng đội ngẫu nhiên chưa MAX nộ vào đầu mỗi lượt của phe ta.
-Lv 15: siêu sát thương và siêu kháng sát thương tăng thành 15%, thời gian duy trì “Cường hóa đội trưởng” kéo dài đến hết lượt 3.
Hiệu quả Chip:
Chip bậc 1:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Siêu đội trưởng lv 3
-Hiệu quả:
1 sao: khi đang kích hoạt “Cường hóa đội trưởng”, nếu HP bản thân xuống dưới 30% sẽ hồi 30% HP. Mỗi 2 lượt có thể kích hoạt 1 lần.
4 sao: khi đang kích hoạt “Cường hóa đội trưởng”, nếu HP bản thân xuống dưới 40% sẽ hồi 40% HP. Mỗi 1 lượt có thể kích hoạt 1 lần.
Chip bậc 2:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Siêu đội trưởng lv 6
-Hiệu quả: khi đang kích hoạt “Cường hóa đội trưởng”, tăng cho bản thân 10% tốc độ hồi nộ
Chip bậc 3:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Siêu đội trưởng lv 9
-Hiệu quả: khi đang kích hoạt “Cường hóa đội trưởng#, tăng cho toàn bộ phe ta 10% kháng sát thương (có thể cộng dồn với các chip hạt nhân khác)

hn icon 5

Thủ hộ khẩn cấp

Điều kiện mở: hạt nhân Liên kết HP lv 5
Chỉ số cơ bản:

+Thủ
+HP
+Kháng chí mạng
Hiệu quả hạt nhân:
-Lv 1: kích hoạt “Thủ hộ khẩn cấp” khi HP của bản thân dưới 30%. Buff khiên cho bản thân với độ bền khiên bằng 20% HP tối đa, mỗi trận kích hoạt tối đa 1 lần, nếu bản thân đang có khiên sẽ không kích hoạt.
-Lv 5: kích hoạt khi HP của bản thân dưới 40%
-Lv 9: độ bền khiên tăng thành 40% HP tối đa
-Lv 13: kích hoạt khi HP của bản thân dưới 60%
-Lv 15: số lần buff khiên tăng thành tối đa 2 lần mỗi trận
Hiệu quả Chip:
Chip bậc 1:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Thủ hộ khẩn cấp lv 3
-Hiệu quả: chưa có thông tin, bổ sung sau
Chip bậc 2:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Thủ hộ khẩn cấp lv 6
-Hiệu quả: chưa có thông tin, bổ sung sau
Chip bậc 3:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Thủ hộ khẩn cấp lv 9
-Hiệu quả: chưa có thông tin, bổ sung sau

hn icon 6

Nhuệ khí MAX

Điều kiện mở: hạt nhân Bóc tách nộ khí lv 5
Chỉ số cơ bản:

+Công
+HP
+Sát thương
Hiệu quả hạt nhân:
-Lv 1: vào lượt lẻ của phe ta, sẽ lĩnh hội “Nhuệ khí thượng đỉnh”. Trong 2 lượt, tăng 5% sát thương và kháng sát thương cho bản thân.
-Lv 5: lượng sát thương và kháng sát thương tăng thành 8%
-Lv 9: khi vào trận, tăng thêm 1 lần “Power MAX (tức nổ rune)”, nhưng sẽ bị giảm 15% tốc độ hồi nộ trong 1 lượt
-Lv 13: vào đầu lượt phe ta, nếu bản thân có nhiều hơn 2 lần “Power MAX” hoặc nếu bị khống chế sẽ tiêu 1 lần “Power MAX” để giải trạng thái khống chế
-Lv 15: lượng sát thương và kháng sát thương tăng thành 15%
Hiệu quả Chip:
Chip bậc 1:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Nhuệ khí MAX lv 3
-Hiệu quả: chưa có thông tin, bổ sung sau
Chip bậc 2:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Nhuệ khí MAX lv 6
-Hiệu quả: chưa có thông tin, bổ sung sau
Chip bậc 3:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Nhuệ khí MAX lv 9
-Hiệu quả: chưa có thông tin, bổ sung sau
Ghi chú: “Power MAX” là hiệu quả gì thì chưa rõ, sẽ bổ sung sau khi có thông tin

hn-icon-7

Cường hóa thân thể

Điều kiện mở: không có
Chỉ số cơ bản:

+Thủ
+HP
+Kháng chí mạng
Hiệu quả hạt nhân:
-Lv 1: từ lượt 3 trở đi, tăng cho bản thân 20% kháng sát thương trong 2 lượt
-Lv 5: từ lượt 3 trở đi, tăng cho bản thân 20% sát thương trong 2 lượt
-Lv 9: từ lượt 3 trở đi, tăng cho bản thân 20% kháng sát thương tuyệt kỹ trong 2 lượt
-Lv 13: từ lượt 3 trở đi, tăng cho bản thân 20% sát thương chí mạng trong 2 lượt
-Lv 15: khi vào trận, tăng vĩnh viễn cho bản thân 10% HP tối đa
Hiệu quả Chip:
Chip bậc 1:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Cường hóa thân thể lv 3
-Hiệu quả: chưa có thông tin, bổ sung sau
Chip bậc 2:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Cường hóa thân thể lv 6
-Hiệu quả: chưa có thông tin, bổ sung sau
Chip bậc 3:
-Điều kiện kích hoạt: hạt nhân Cường hóa thân thể lv 9
-Hiệu quả: chưa có thông tin, bổ sung sau

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s