Hấp thu năng lượng

Thần khí 1 (Kusanagi)

hapthu1

Tính năng cơ bản

– Tính năng nằm trong phần Thần khí 1 (Kusanagi), giúp nâng sức mạnh và tư chất của các võ sĩ SR trở xuống thành tư chất UR và LR, một võ sĩ không thể hấp thu năng lượng từ 2 thần khí khác nhau
– Bấm vào Hấp thu năng lượng và chọn mốc thời gian để bắt đầu tiến trình hấp thu năng lượng
– Khi đang hấp thu năng lượng, có thể dùng kim cương để tăng công suất lên
– Khi công suất đạt 100% sẽ nhận được 1 năng lượng; công suất vượt quá 100% sẽ được tính tích lũy vào tiến độ nâng cấp tiếp theo
– Nếu số năng lượng tích lũy vượt quá mốc có thể up MAX Lv của một chế độ, thì tính năng Hấp thu năng lượng sẽ bị tạm ngưng hoạt động.

hap thu3

Hiệu quả của các chế độ

– Chỉ có thể chọn các võ sĩ tư chất SR trở xuống để điều phối năng lượng, khi chọn võ sĩ sẽ tiêu hao 1 chìa khóa thần khí (lần đầu miễn phí, có thể mua chìa khóa trong các sự kiện bán giới hạn). Trong vòng 24 tiếng sau khi chọn võ sĩ thì không thể tháo ra. Sau khi tháo ra, muốn lắp vào lại thì phải hao tốn 1 chìa khóa.
– Hiệu quả buff và tư chất được up lên sẽ không tính ở Cao thủ võ đường, Bộ sưu tập, Thị trấn.
– Có thể dùng kim cương để reset và nhận lại các nguyên liệu đã dùng để nâng.

hapthu2

Chế độ Hiệu quả, nguyên liệu
sk1 Cơn lốc nộ
HP: +2270
Hiệu quả: Tăng 150 nộ cho bản thân khi tung độc chiêu
Nguyên liệu cần: 2 mảnh SR, 1 năng lượng
sk2 Cường công
Công: +940
Xuyên đỡ đòn: +10%
Hiệu quả: Tăng 20% công cho bản thân 2 lượt đầu khi vào trận
Nguyên liệu cần: 3 mảnh SR, 2 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Cơn lốc nộ đạt lv 5
sk3 Phòng vệ
HP: +4540
Đỡ đòn: +10%
Hiệu quả: Tăng 20% thủ cho bản thân 2 lượt đầu khi vào trận
Nguyên liệu cần: 3 mảnh SR, 2 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Cơn lốc nộ đạt lv 5
sk4 Tiến hóa
Thủ: +195
Sát thương tuyệt kỹ: +10%
Hiệu quả: Tăng tư chất thành UR, 20% tỷ lệ tung độc chiêu
Nguyên liệu cần: 25 mảnh UR, 16 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Cường công hoặc Phòng vệ đạt lv 5
sk5 Hỏa viêm
Công: +1175
Sát thương: +10%
Hiệu quả: Khi tung tuyệt kỹ, trong 2 lượt sẽ gây 20% sát thương thiêu đốt cho địch. Khi vào trận, ngoài bản thân ra, cứ mỗi 1 võ sĩ hệ lửa phe ta sẽ giúp bản thân tăng 15% sát thương tuyệt kỹ (tối đa 30%)
Nguyên liệu cần: 4 mảnh UR, 2 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Tiến hóa đạt lv 1
sk6 Cực hạn
Thủ: +500
Lực đỡ đòn: +10%
Hiệu quả: Khi tung tuyệt kỹ, sẽ hồi cho bản thân lượng HP bằng 20% sát thương gây ra. Khi vào trận, ngoài bản thân ra, cứ mỗi 1 võ sĩ cực hạn lưu phe ta sẽ giúp bản thân tăng 15% sát thương tuyệt kỹ (tối đa 30%)
Nguyên liệu cần: 4 mảnh UR, 2 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Tiến hóa đạt lv 1
sk7 Orochi
HP: +5675
Kháng sát thương: +10%
Hiệu quả: Sẽ được tính là võ sĩ có Dòng máu Orochi, khi chết sẽ có 30% tỷ lệ hồi sinh (hồi 30% HP, 50% lượng nộ trước khi chết, mỗi trận kích hoạt 1 lần)
Nguyên liệu cần: 4 mảnh UR, 2 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Tiến hóa đạt lv 1
sk8 Siêu tiến hóa
Thủ: +277
Sát thương tuyệt kỹ: +10%
Hiệu quả: Tăng tư chất thành LR, cứ mỗi một người phe địch chết sẽ hồi cho bản thân 10% HP
Nguyên liệu cần: 50 mảnh vạn năng, 24 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Hỏa viêm hoặc Cực hạn hoặc Orochi đạt lv 5
sk9 Cường kích
Công: +2590
Tỷ lệ chí mạng: +15%
Hiệu quả: Tăng 20% sát thương cho bản thân 2 lượt đầu khi vào trận
Nguyên liệu cần: 1 mảnh vạn năng, 2 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Siêu tiến hóa đạt lv 1
sk10 Thủ hộ
HP: +12490
Tỷ lệ kháng chí mạng: +15%
Hiệu quả: Tăng 20% kháng sát thương cho bản thân 2 lượt đầu khi vào trận
Nguyên liệu cần: 1 mảnh vạn năng, 2 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Siêu tiến hóa đạt lv 1

Thần khí 2 (Yata)

than khi ii

Tính năng cơ bản

– Tính năng nằm trong phần Thần khí 2 (Yata), giúp nâng sức mạnh và tư chất của các võ sĩ UR trở xuống (không tính võ sĩ hợp tác) thành tư chất LR, một võ sĩ không thể hấp thu năng lượng từ 2 thần khí khác nhau.
– Bấm vào Hấp thu năng lượng và chọn mốc thời gian để bắt đầu tiến trình hấp thu năng lượng
– Khi đang hấp thu năng lượng, có thể dùng kim cương để tăng công suất lên
– Khi công suất đạt 100% sẽ nhận được 1 năng lượng; công suất vượt quá 100% sẽ được tính tích lũy vào tiến độ nâng cấp tiếp theo
– Nếu số năng lượng tích lũy vượt quá mốc có thể up MAX Lv của một chế độ, thì tính năng Hấp thu năng lượng sẽ bị tạm ngưng hoạt động.

hap thu3

Hiệu quả của các chế độ

– Chỉ có thể chọn các võ sĩ tư chất UR trở xuống (không tính võ sĩ hợp tác) để điều phối năng lượng, khi chọn võ sĩ sẽ tiêu hao 1 chìa khóa thần khí (lần đầu miễn phí, có thể mua chìa khóa trong các sự kiện bán giới hạn). Trong vòng 24 tiếng sau khi chọn võ sĩ thì không thể tháo ra. Sau khi tháo ra, muốn lắp vào lại thì phải hao tốn 1 chìa khóa.
– Hiệu quả buff và tư chất được up lên sẽ không tính ở Cao thủ võ đường, Bộ sưu tập, Thị trấn.
– Có thể dùng kim cương để reset và nhận lại các nguyên liệu đã dùng để nâng.

hapthu2

Chế độ Hiệu quả, nguyên liệu
sk1 Cơn lốc nộ
HP: +2270
Lực đỡ đòn: 10%
Hiệu quả: Tăng 200 nộ cho bản thân khi tung độc chiêu
Nguyên liệu cần: 2 mảnh SR, 1 năng lượng
than khi ii 1 Kích phá
Công: +940
Tỷ lệ hút máu: +10%
Hiệu quả: Tăng 20% tỷ lệ xuyên đỡ đòn cho bản thân 2 lượt đầu khi vào trận
Nguyên liệu cần: 3 mảnh SR, 2 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Cơn lốc nộ đạt lv 5
than khi ii 2 Tường thủ
HP: +4540
Tỷ lệ phản đòn: +10%
Hiệu quả: Tăng 20% tỷ lệ đỡ đòn cho bản thân 2 lượt đầu khi vào trận
Nguyên liệu cần: 3 mảnh SR, 2 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Cơn lốc nộ đạt lv 5
than khi ii 3 Cương dũng
Thủ: +195
Sát thương: +10%
Hiệu quả: Tăng 20% tỷ lệ tung độc chiêu, sát thương độc chiêu
Nguyên liệu cần: 25 mảnh UR, 16 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Kích phá hoặc Tường thủ đạt lv 5
than khi ii 4 Cường tập
Công: +1175
Tỷ lệ chí mạng: +10%
Hiệu quả: 2 lượt đầu khi vào trận, tăng cho bản thân 20% công và giảm 20% sát thương đến từ võ sĩ hệ đả
Nguyên liệu cần: 4 mảnh UR, 2 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Cương dũng đạt lv 1
than khi ii 5 Hồi phục
Thủ: +500
Sát thương chí mạng: +10%
Hiệu quả: 2 lượt đầu khi vào trận, tăng cho bản thân 20% tỷ lệ chữa trị và giảm 20% sát thương đến từ võ sĩ hệ kĩ
Nguyên liệu cần: 4 mảnh UR, 2 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Cương dũng đạt lv 1
than khi ii 6 Phòng vệ
HP: +5675
Kháng chí mạng: +10%
Hiệu quả: 2 lượt đầu khi vào trận, tăng cho bản thân 20% tỷ lệ chữa trị và giảm 20% sát thương đến từ võ sĩ hệ vệ
Nguyên liệu cần: 4 mảnh UR, 2 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Cương dũng đạt lv 1
sk8 Siêu tiến hóa
Thủ: +277
Kháng sát thương: +10%
Hiệu quả: Tăng tư chất thành LR, cứ mỗi một người phe địch chết sẽ hồi cho bản thân 10% HP, cứ mỗi một người phe ta chết sẽ hồi cho bản thân 200 nộ
Nguyên liệu cần: 50 mảnh vạn năng, 24 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Cường tập hoặc Hồi phục hoặc Phòng vệ đạt lv 5
sk9 Cường kích
Công: +2590
Sát thương tuyệt kỹ: +10%
Hiệu quả: Tăng 20% sát thương cho bản thân 2 lượt đầu khi vào trận
Nguyên liệu cần: 1 mảnh vạn năng, 2 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Siêu tiến hóa đạt lv 1
sk10 Thủ hộ
HP: +12490
Thủ tuyệt kỹ: +10%
Hiệu quả: Tăng 20% kháng sát thương cho bản thân 2 lượt đầu khi vào trận
Nguyên liệu cần: 1 mảnh vạn năng, 2 năng lượng
Điều kiện mở: chế độ Siêu tiến hóa đạt lv 1

Một suy nghĩ 37 thoughts on “Hấp thu năng lượng

 1. cho e hỏi nâng mấy cái hoả hay cực hạn kia xong cho mature thì takuma hay kyo nest có buff dame vào ko ạ, nếu buff thì có cộng dồn k ạ

  Thích

 2. Buu cho hỏi võ sĩ hợp tác là gì vậy ? Và sao mình không thấy có Erufu ở trong hấp thu năng lượng 2 vậy !!!!????????

  Thích

  1. Bạn biết Erufu ở đâu ra ko :)) em nó ko có ở trong cốt truyện kof đâu nhé đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy nưa.

   Thích

 3. Buu ơi cho hỏi nếu tháo ra thì có hoàn trả lại điểm với mảnh k hay là mất hết phải tăng lại từ đầu

  Thích

  1. tháo ra chỉ bị mất chìa khóa và võ sĩ lắp vào sẽ ko đc kích hoạt các tính năng. Còn những cái đã học thì vẫn giữ nguyên. Lắp võ sĩ khác vào thì vẫn đc tính những tính năng đã học.

   Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s