Heidern XIV

heidern xiv bw

botan dockynang

Giới thiệu nhân vật

Heidern là cha nuôi của Leona, là tướng quân, tổng chỉ huy nhóm lính đánh thuê đến từ Hoa Kỳ. Sở hữu kĩ năng ám sát trứ danh, nhiều lần đi chinh phạt Rugal nhưng thất bại, bản thân bị mất 1 mắt, vợ con bị giết chết, Heidern sau đó lập lời thề phải trả thù. Cho đến khi Rugal tử vong, ông không tham gia KOF nữa mà trở về nhà, để Leona ở lại thay thế vị trí của mình.

Thông tin cơ bản

avatar chibi heidern xiv

Tên Nhật ハイデルンXIV Ver
Đội Bố già (mặt sau)
Tư chất LR
Thuộc tính Vệ
Thể loại Tấn công liên tục, phòng ngự đỡ đòn

Bộ kỹ năng

doc chieu

MOON SLASHER
Tấn công một hàng ngang, gây 150% sát thương thêm lên mục tiêu, gây sát thương thêm bằng 15% HP tối đa lên từng mục tiêu, hút 100 nộ. Tăng vĩnh viễn 15% sát thương độc chiêu (có thể cộng dồn tối đa 7 lần). Trong 2 lượt, mỗi lần đỡ đòn sẽ hồi 10% HP đã mất và 100 nộ.
MAX. MOON SLASHER (tứ môn)
Tấn công một hàng ngang, bỏ qua 50% kháng sát thương, gây 400% sát thương thêm lên mục tiêu, gây sát thương thêm bằng 25% HP tối đa lên từng mục tiêu, hút 200 nộ. Tăng vĩnh viễn 20% sát thương độc chiêu (có thể cộng dồn tối đa 7 lần). Độc chiêu cũng có thể đánh dấu mục tiêu giống tuyệt kỹ. Trong 2 lượt, mỗi lần đỡ đòn sẽ hồi 10% HP đã mất và 100 nộ. Lần tấn công này không gây hồi nộ địch.

tuyet ky

HEIDERN SLASH
Tấn công một mục tiêu, bỏ qua 70% kháng sát thương của mục tiêu. Trong 2 lượt, tăng 20% sát thương, kháng sát thương, lực đỡ đòn. Có 100% xác suất gây cấm độc chiêu lên mục tiêu chính trong 1 lượt (bỏ qua miễn khống), trong 2 lượt giảm 70% xác suất tung độc chiêu của toàn bộ phe địch (bỏ qua miễn khống). Giải phá giáp cho bản thân, buff hiệu quả tường thép cho bản thân 2 lượt (tăng 50% thủ, 40% kháng sát thương tuyệt kỹ).
Mỗi 1% tỷ lệ đỡ đòn của bản thân sẽ gây sát thương thêm bằng 0.2% HP tối đa của mục tiêu, đồng thời gây sát thương thêm bằng 400% chỉ số thủ của bản thân lên một địch ngẫu nhiên khác.
Tăng vĩnh viễn 5% sát thương tuyệt kỹ (có thể cộng dồn vô hạn), sau khi tung tuyệt kỹ sẽ hồi MAX nộ (mỗi lượt tối đa 1 lần).
Khi tung tuyệt kỹ sẽ đánh dấu lên mục tiêu chính, số lượng dấu có thể tăng vô hạn (khi chết cũng không bị reset). Khi bản thân tung tuyệt kỹ, cứ mỗi 1 dấu sẽ giảm 3% siêu kháng sát thương của mục tiêu (chỉ tính theo lượng sát thương khi tung tuyệt kỹ). Gây 25% bại huyết lên mục tiêu (số lượt đấu càng dài thì hiệu quả này kích hoạt thêm càng nhiều, tối đa có thể thêm 3 lần).
MAX. HEIDERN SLASH (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn chống cự, bỏ qua 90% kháng sát thương của mục tiêu, gây 200% sát thương thêm lên hàng dọc mục tiêu. Trong 2 lượt, tăng 30% sát thương, kháng sát thương, lực đỡ đòn. Có 100% xác suất gây cấm độc chiêu lên mục tiêu chính trong 1 lượt (bỏ qua miễn khống), trong 2 lượt giảm 70% xác suất tung độc chiêu của toàn bộ phe địch (bỏ qua miễn khống). Giải phá giáp cho bản thân, buff hiệu quả tường thép cho bản thân 2 lượt (tăng 50% thủ, 40% kháng sát thương tuyệt kỹ).
Mỗi 1% tỷ lệ đỡ đòn của bản thân sẽ gây sát thương thêm bằng 0.3% HP tối đa của mục tiêu, đồng thời gây sát thương thêm bằng 400% chỉ số thủ của bản thân lên một địch ngẫu nhiên khác.
Tăng vĩnh viễn 8% sát thương tuyệt kỹ (có thể cộng dồn vô hạn), sau khi tung tuyệt kỹ sẽ hồi MAX nộ (mỗi lượt tối đa 1 lần).
Khi tung tuyệt kỹ sẽ đánh dấu lên hàng dọc mục tiêu chính, số lượng dấu có thể tăng vô hạn (khi chết cũng không bị reset). Khi bản thân tung tuyệt kỹ, cứ mỗi 1 dấu sẽ giảm 3% siêu kháng sát thương của mục tiêu (chỉ tính theo lượng sát thương khi tung tuyệt kỹ). Gây 25% bại huyết lên mục tiêu (số lượt đấu càng dài thì hiệu quả này kích hoạt thêm càng nhiều, tối đa có thể thêm 3 lần). Lần tấn công này không gây hồi nộ địch.
SMAX. GAE BOLG (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn chống cự, bỏ qua 90% kháng sát thương của mục tiêu, gây 200% sát thương thêm lên hàng dọc mục tiêu. Trong 2 lượt, tăng 35% sát thương, kháng sát thương, lực đỡ đòn. Có 100% xác suất gây cấm độc chiêu lên mục tiêu chính trong 1 lượt (bỏ qua miễn khống), trong 2 lượt giảm 80% xác suất tung độc chiêu của toàn bộ phe địch (bỏ qua miễn khống). Giải phá giáp cho bản thân, buff hiệu quả tường thép cho bản thân 2 lượt (tăng 50% thủ, 40% kháng sát thương tuyệt kỹ). Nếu bản thân đang có từ 1 bậc “thiết huyết tiềm lực” sẽ lĩnh hội thêm 1 bậc nữa (chỉ kích hoạt tối đa trong 3 lần đầu tung tuyệt kỹ).
Mỗi 1% tỷ lệ đỡ đòn của bản thân sẽ gây sát thương thêm bằng 0.3% HP tối đa của mục tiêu, đồng thời gây sát thương thêm bằng 400% chỉ số thủ của bản thân lên một địch ngẫu nhiên khác.
Tăng vĩnh viễn 8% sát thương tuyệt kỹ (có thể cộng dồn vô hạn), sau khi tung tuyệt kỹ sẽ hồi MAX nộ (mỗi lượt tối đa 1 lần).
Khi tung tuyệt kỹ sẽ đánh dấu lên hàng dọc mục tiêu chính, số lượng dấu có thể tăng vô hạn (khi chết cũng không bị reset). Khi bản thân tung tuyệt kỹ, cứ mỗi 1 dấu sẽ giảm 3% siêu kháng sát thương của mục tiêu (chỉ tính theo lượng sát thương khi tung tuyệt kỹ). Gây 25% bại huyết lên mục tiêu (số lượt đấu càng dài thì hiệu quả này kích hoạt thêm càng nhiều, tối đa có thể thêm 3 lần). Lần tấn công này không gây hồi nộ địch.

noi tai

Cường hóa công HP
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv). Giảm 20% mọi sát thương mà bản thân gánh chịu, mọi sát thương thêm bản thân gây ra sẽ bỏ qua miễn khống.
QUÂN NHÂN TIẾN KÍCH
Tăng HP tối đa cho bản thân (40% ở lv 1, nếu bản thân đứng hàng trước thì tăng gấp đôi). Tăng 40% công, siêu kháng chí mạng, 50% kháng sát thương tuyệt kỹ, 100% thủ và xác suất tung độc chiêu, 15% tỷ lệ chữa trị. Khi bị tấn công, nếu không đỡ đòn sẽ lĩnh hội 1 bậc “Kaiser Guard”, tăng cho bản thân 30% tỷ lệ đỡ đòn (có thể cộng dồn với buff tương tự, khi kích hoạt đỡ đòn sẽ giảm 1 bậc). Khi HP bản thân từ 20% trở lên, sẽ chia sẻ 20% sát thương cho hàng sau phe ta, giảm 80% sát thương chia sẻ.
Tăng 50% kháng sát thương, 20% sát thương (chỉ số này tăng thêm với lượng tăng bằng 15% tỷ lệ đỡ đòn của bản thân, cập nhật liên tục, tăng thêm tối đa đến 50%). Bản thân vô hiệu với sát thương duy trì.
Khi vào trận tăng cho bản thân 30% siêu sát thương, 90% siêu kháng sát thương, từ lượt 2 trở đi, vào đầu mỗi lượt phe ta, sẽ chuyển 5% siêu kháng sát thương thành 5% siêu sát thương và sát thương.
Khi bản thân bị khống chế, lĩnh hội 30% siêu kháng sát thương cực đại và hồi 8% HP đã mất khi bị tấn công. Bản thân vô hiệu với đóng băng MAX, câm lặng, bại huyết, bản thân không thể hồi sinh.
Khi vào trận, lĩnh hội 3 bậc “thiết huyết tiềm lực”, cứ mỗi 6 lần bị tấn công sẽ lĩnh hội thêm 1 bậc, khi HP bản thân xuống dưới 10% sẽ tiêu 1 bậc, hồi 80% HP tối đa (không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ chữa trị), giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá, trong 1 lượt tăng thêm 30% siêu kháng sát thương. Bản thân sẽ bất tử cho đến khi tiêu hết “thiết huyết tiềm lực”. Khi bản thân có từ 4 bậc “thiết huyết tiềm lực” trở lên, vào đầu mỗi lượt phe ta sẽ giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá cho bản thân và hồi MAX nộ.
MAX. QUÂN NHÂN TIẾN KÍCH (nhị môn)
Tăng HP tối đa cho bản thân (40% ở lv 1, nếu bản thân đứng hàng trước thì tăng gấp đôi). Tăng 40% công, siêu kháng chí mạng, 50% kháng sát thương tuyệt kỹ, 100% thủ và xác suất tung độc chiêu, 25% tỷ lệ chữa trị và tốc độ hồi nộ. Khi bị tấn công, nếu không đỡ đòn sẽ lĩnh hội 1 bậc “Kaiser Guard”, tăng cho bản thân 30% tỷ lệ đỡ đòn (có thể cộng dồn với buff tương tự, khi kích hoạt đỡ đòn sẽ giảm 1 bậc). Khi HP bản thân từ 20% trở lên, sẽ chia sẻ 20% sát thương cho hàng sau phe ta, giảm 80% sát thương chia sẻ.
3 lượt đầu tiên khi vào trận, sát thương tối đa mà bản thân gánh chịu mỗi lần bị tấn công sẽ không vượt quá 40% HP tối đa. Bản thân sẽ vô hiệu với sát thương phản đòn, không bị hiệu ứng giảm xác suất tung độc chiêu.
Tăng 50% kháng sát thương, 20% sát thương (chỉ số này tăng thêm với lượng tăng bằng 15% tỷ lệ đỡ đòn của bản thân, cập nhật liên tục, tăng thêm tối đa đến 50%). Bản thân vô hiệu với sát thương duy trì.
Khi vào trận tăng cho bản thân 40% siêu sát thương, 100% siêu kháng sát thương, từ lượt 2 trở đi, vào đầu mỗi lượt phe ta, sẽ chuyển 5% siêu kháng sát thương thành 5% siêu sát thương và sát thương.
Khi bản thân bị khống chế, lĩnh hội 30% siêu kháng sát thương cực đại và hồi 8% HP đã mất khi bị tấn công. Bản thân vô hiệu với đóng băng MAX, câm lặng, bại huyết, bản thân không thể hồi sinh.
Khi vào trận, lĩnh hội 3 bậc “thiết huyết tiềm lực”, cứ mỗi 6 lần bị tấn công sẽ lĩnh hội thêm 1 bậc, khi HP bản thân xuống dưới 10% sẽ tiêu 1 bậc, hồi 80% HP tối đa (không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ chữa trị), giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá, trong 1 lượt tăng thêm 30% siêu kháng sát thương. Bản thân sẽ bất tử cho đến khi tiêu hết “thiết huyết tiềm lực”. Khi bản thân có từ 4 bậc “thiết huyết tiềm lực” trở lên, vào đầu mỗi lượt phe ta sẽ giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá cho bản thân và hồi MAX nộ.

Số mệnh

Duyên Đội lính đánh thuê: Có Ralf XV, Clark XV tăng 25% công
Độc nhãn: Có Rugal 02 UM tăng 25% HP
Bại huyết cường lực: Có Ryuji XIV, Chris Hỏa 02 UM tăng 25% HP
Huy hiệu hh dai dia Đại địa
Sách hs quyen thsi Quyền Thái
Vũ khí hvk heidern xiv Băng mắt
Hồn ho Hổ sắt: Khi phe ta hoặc phe địch chết sẽ hồi nộ. Khi bị tấn công sẽ hồi nộ. Lượt đầu khi vào trận sẽ hồi một lượng nộ lớn.
Duyên ngầm avatar ralf xv avatar clark xv avatar leona xiii

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

heidern xiv hinh 1heidern xiv hinh 2

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s