Ralf XV

ralf xv bw

botan dockynang

Giới thiệu nhân vật

Ralf là một thành viên của Đội Thịnh Nộ tham gia giải đấu KOF. Những lúc Heidern vắng mặt, Ralf trở thành đội trưởng. Ralf còn có mặt trong game Metal Slug Attack.

Thông tin cơ bản

avatar chibi ralf xv

Tên Nhật ラルフXV Ver
Đội Thịnh nộ XV
Tư chất LR
Thuộc tính
Thể loại Chi viện nộ, tích trữ bộc phá

Bộ kỹ năng

doc chieu

GATLING ATTACK
Tấn công một mục tiêu, hút 25% HP tối đa, 250 nộ. Nếu phe ta tồn tại khu vực “Thịnh nộ”, sẽ hồi thêm 150 nộ cho toàn bộ phe ta.
Kích hoạt khu vực “Thịnh nộ” (2 lượt), trong khi kích hoạt sẽ tăng cho bản thân 30% tỷ lệ chữa trị, siêu sát thương và siêu kháng sát thương, bản thân vô hiệu với trạng thái khống chế thông thường. Tăng 20% sát thương chí mạng, 10% siêu sát thương cho toàn bộ phe ta (có thể cộng dồn với buff tương tự)
MAX. GATLING ATTACK (tứ môn)
Tấn công một mục tiêu, hút 25% HP tối đa, 250 nộ. Nếu phe ta tồn tại khu vực “Thịnh nộ”, sẽ hồi thêm 150 nộ cho toàn bộ phe ta.
Kích hoạt khu vực “Thịnh nộ” (2 lượt), trong khi kích hoạt sẽ tăng cho bản thân 30% tỷ lệ chữa trị, siêu sát thương và siêu kháng sát thương, bản thân vô hiệu với trạng thái khống chế thông thường. Tăng 30% sát thương chí mạng, 10% siêu sát thương cho toàn bộ phe ta (có thể cộng dồn với buff tương tự)

tuyet ky

BAREBACK VULCAN PUNCH / GALACTICA PHANTOM
Tuyệt kỹ “Bareback Vulcan Punch”: tấn công một mục tiêu, gây 60% sát thương lan ra những mục tiêu đứng xung quanh. Trong 2 lượt tăng 20% sát thương, kháng sát thương, 30% sát thương tuyệt kỹ, kháng sát thương tuyệt kỹ, 40% tỷ lệ đỡ đòn. Gây sát thương thêm bằng 200% x (chỉ số công của bản thân + chỉ số công của đồng đội hệ Đả có công cao nhất).
Nếu đồng đội hệ Đả có chỉ số công cao nhất phe ta (bao gồm cả tăng giảm công) không MAX nộ , bản thân sẽ tiêu “Dấu thịnh nộ” và buff MAX nộ cho người đó. Nếu đang MAX nộ, sau khi tung tuyệt kỹ, sẽ bước vào trạng thái “Sạc”, nếu đồng đội hệ Đả có chỉ số công cao nhất phe ta tung tuyệt kỹ (không tính truy kích phản công) hoặc phe ta tung độc chiêu (không tính bản thân, không tính truy kích phản công), bản thân sẽ truy kích 1 lần bằng Tuyệt kỹ “Galactica Phantom”. Nếu không thỏa những điều kiện trên, khi hết lượt phe ta sẽ kết thúc trạng thái “Sạc”, khi bản thân hành động cũng sẽ kết thúc. Khi không còn “Sạc” thì không kích hoạt truy kích.
Tuyệt kỹ “Galactica Phantom”: Tấn công một hàng ngang, tăng thêm cho lượt tấn công này 80% sát thương, sát thương tuyệt kỹ, bỏ qua 50% thủ của mục tiêu, gây thêm 120% sát thương. Tiêu “Dấu thịnh nộ” và buff MAX nộ cho đồng đội hệ Đả có chỉ số công cao nhất phe ta. Hiệu quả hồi nộ của tuyệt kỹ này chỉ kích hoạt khi phe ta không có võ sĩ thuộc nhóm “Chi viện nộ” khác.
MAX. BAREBACK VULCAN PUNCH / GALACTICA PHANTOM (thức tỉnh vũ khí)
Tuyệt kỹ “Bareback Vulcan Punch”: tấn công một mục tiêu, gây 60% sát thương lan ra những mục tiêu đứng xung quanh, lượt này chắc chắn tung độc chiêu. Trong 2 lượt tăng 30% sát thương, kháng sát thương, 40% sát thương tuyệt kỹ, kháng sát thương tuyệt kỹ, 50% tỷ lệ đỡ đòn. Gây sát thương thêm bằng 250% x (chỉ số công của bản thân + chỉ số công của đồng đội hệ Đả có công cao nhất).
Nếu đồng đội hệ Đả có chỉ số công cao nhất phe ta không MAX nộ, bản thân sẽ tiêu “Dấu thịnh nộ” và buff MAX nộ cho người đó. Nếu đang MAX nộ, sau khi tung tuyệt kỹ, sẽ bước vào trạng thái “Sạc”, nếu đồng đội hệ Đả có chỉ số công cao nhất phe ta tung tuyệt kỹ (không tính truy kích phản công) hoặc phe ta tung độc chiêu (không tính bản thân, không tính truy kích phản công), bản thân sẽ truy kích 1 lần bằng Tuyệt kỹ “Galactica Phantom”. Nếu không thỏa những điều kiện trên, khi hết lượt phe ta sẽ kết thúc trạng thái “Sạc”, khi bản thân hành động cũng sẽ kết thúc. Khi không còn “Sạc” thì không kích hoạt truy kích.
Tuyệt kỹ “Galactica Phantom”: Tấn công một hàng ngang, tăng thêm cho lượt tấn công này 80% sát thương, sát thương tuyệt kỹ, bỏ qua 60% thủ của mục tiêu, gây thêm 140% sát thương. Tiêu “Dấu thịnh nộ” và buff MAX nộ cho đồng đội hệ Đả có chỉ số công cao nhất phe ta. Hiệu quả hồi nộ của tuyệt kỹ này chỉ kích hoạt khi phe ta không có võ sĩ thuộc nhóm “Chi viện nộ” khác.
SMAX. RALF SUPER PHALANX (lục môn + thức tỉnh vũ khí)

noi tai

Cường hóa công HP
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv). Giảm 20% mọi sát thương mà bản thân gánh chịu, mọi sát thương thêm bản thân gây ra sẽ bỏ qua miễn khống.
BỘC PHÁT NỘ
Tăng tỷ lệ chí mạng và kháng chí mạng cho bản thân (50% ở lv 1). Tăng 40% công, thủ, sát thương, kháng sát thương, sát thương tuyệt kỹ, kháng sát thương tuyệt kỹ, siêu sát thương, siêu kháng sát thương.
Nếu bản thân ở hàng trước, những chỉ số tăng khả năng phòng thủ nói trên sẽ tăng thêm 25% nữa, nếu bản thân ở hàng sau, những chỉ số tăng khả năng tấn công nói trên sẽ tăng thêm 25% nữa.
Lượt đầu tiên khi vào trận bản thân sẽ vô hiệu với trạng thái xấu, trong 2 lượt vô hiệu đóng băng MAX.
Vào đầu mỗi lượt phe ta sẽ lĩnh hội “Dấu thịnh nộ”, tăng 30% tốc độ hồi nộ cho bản thân và một đồng đội hệ Đả có chỉ số công cao nhất (bao gồm cả tăng giảm công) (duy trì cho đến hết lượt phe ta), giải trạng thái khống chế thông thường. Khi phe ta tồn tại khu vực “Thịnh nộ”, hồi 200 nộ cho bản thân và 1 đồng đội có nộ cao nhất (ưu tiên người chưa MAX nộ), bản thân lĩnh hội 4 lần kháng bại huyết.
Khi nhận sát thương chí tử sẽ không chết, hồi 100% HP tối đa (không bị ảnh hưởng hiệu ứng giảm tỷ lệ chữa trị), cứ mỗi lần kích hoạt kháng chí tử thì lượng HP hồi sẽ giảm 15%, khi đến 0 thì không thể kích hoạt nữa.
MAX. BỘC PHÁT NỘ (nhị môn)
Tăng tỷ lệ chí mạng và kháng chí mạng cho bản thân (50% ở lv 1). Tăng 40% công, thủ, sát thương, kháng sát thương, sát thương tuyệt kỹ, kháng sát thương tuyệt kỹ, siêu sát thương, siêu kháng sát thương.
Nếu bản thân ở hàng trước, những chỉ số tăng khả năng phòng thủ nói trên sẽ tăng thêm 30% nữa, nếu bản thân ở hàng sau, những chỉ số tăng khả năng tấn công nói trên sẽ tăng thêm 30% nữa.
Lượt đầu tiên khi vào trận bản thân sẽ vô hiệu với trạng thái xấu, chắc chắn tung độc chiêu, trong 2 lượt vô hiệu đóng băng MAX, giảm 60% mọi sát thương mà bản thân gánh chịu.
Vào đầu mỗi lượt phe ta sẽ lĩnh hội “Dấu thịnh nộ”, tăng 30% tốc độ hồi nộ cho bản thân và một đồng đội hệ Đả có chỉ số công cao nhất (bao gồm cả tăng giảm công) (duy trì cho đến hết lượt phe ta), giải trạng thái khống chế thông thường. Khi phe ta tồn tại khu vực “Thịnh nộ”, hồi 200 nộ cho bản thân và 1 đồng đội có nộ cao nhất (ưu tiên người chưa MAX nộ), bản thân lĩnh hội 4 lần kháng bại huyết.
Khi nhận sát thương chí tử sẽ không chết, hồi 100% HP tối đa (không bị ảnh hưởng hiệu ứng giảm tỷ lệ chữa trị), cứ mỗi lần kích hoạt kháng chí tử thì lượng HP hồi sẽ giảm 10%, khi đến 0 thì không thể kích hoạt nữa.

Số mệnh

Duyên Đội Thịnh Nộ: Có Leona XIII, Clark XIII tăng 25% công
Quyền phi đạn: Có Ralf XIIIRalf tăng 25% công
Chi viện nộ: Có Robert XIV, Maxima XIV tăng 25% HP
Huy hiệu hh my nu Bão tố
Sách hs sieu nang luc Karate
Vũ khí hvk ralf xvKhăn đầu Thịnh Nộ
Hồn rua 3 Nộ rùa: Khi bị tấn công sẽ hồi nộ. Khi phe ta hoặc phe địch chết sẽ hồi nộ.
Duyên ngầm avatar leona avatar clark avatar heidern

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

ralf xv hinh 1ralf xv hinh 2

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Ralf XV

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s