Ralf XIII

ralf xiii

Giới thiệu nhân vật

Ralf là một thành viên của Đội Thịnh Nộ tham gia giải đấu KOF. Những lúc Heidern vắng mặt, Ralf trở thành đội trưởng. Ralf Quân Nhân còn có mặt trong game Metal Slug Attack.

ava-ralfxiii

Thông tin cơ bản

Tên Nhật ラルフXIII Ver
Đội Thịnh nộ (mặt sau)
Tư chất LR
Thuộc tính Vệ
Thể loại Bức tường thép, Cú đấm thép

Bộ kỹ năng

doc chieu

QUYỀN PHI ĐẠN
Tấn công một mục tiêu, ưu tiên kẻ đang bị đánh dấu “Thuốc nổ”. Trong 2 lượt, giảm 50% thủ và 20% kháng sát thương của mục tiêu. Đồng thời hút 200 nộ của mục tiêu và tăng thêm 1 bậc “Thuốc nổ” lên hắn. Lượt hút nộ này bỏ qua đỡ đòn và chống cự, tuy nhiên không tính vào combo, không lên chí mạng.
MAX. QUYỀN PHI ĐẠN  (tứ môn)
Tấn công một mục tiêu, ưu tiên kẻ đang bị đánh dấu “Thuốc nổ”. Trong 2 lượt, giảm 60% thủ và 30% kháng sát thương, 20% tỷ lệ đỡ đòn của mục tiêu. Đồng thời hút 300 nộ của mục tiêu và tăng thêm 1 bậc “Thuốc nổ” lên hắn. Lượt hút nộ này bỏ qua đỡ đòn và chống cự, tuy nhiên không tính vào combo, không lên chí mạng.

tuyet ky

ẢO ẢNH NGÂN HÀ
Tấn công một mục tiêu, ưu tiên kẻ đang bị đánh dấu “Thuốc nổ”. Hồi 60 nộ cho các đồng minh hàng sau. Trong 2 lượt, tăng 20% công, thủ và kháng chí mạng cho bản thân. Lượt 1 khi ra trận sẽ bỏ qua thủ của mục tiêu. Trong 2 lượt, tăng 10% sát thương tuyệt kỹ cho bản thân (cứ mỗi một bậc “Thuốc nổ” sẽ tăng 4%, tăng thêm tối đa 20%). Nếu mục tiêu địch không bị đánh dấu “Thuốc nổ”, sẽ ngay lập tức đánh 2 bậc thuốc nổ lên hắn (tính cả 1 dấu thuốc nổ trong nội tại). Nếu mục tiêu bị đánh dấu “Thuốc nổ” quá 4 bậc, sẽ ngay lập tức kích nổ, lượt này chắc chắn tung độc chiêu.
Khi kích nổ “Thuốc nổ”, sẽ gây thêm sát thương cho mục tiêu (sát thương bằng 120% chỉ số Thủ của bản thân + 90% x số bậc “Thuốc nổ”), địch đứng gần sẽ gánh chịu 50% sát thương (bỏ qua miễn khống), đồng thời mỗi lần kích nổ sẽ hồi cho bản thân 4% HP.
MAX. ẢO ẢNH NGÂN HÀ (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, ưu tiên kẻ đang bị đánh dấu “Thuốc nổ”, giảm 150 nộ của 2 địch ngẫu nhiên (lượt giảm nộ này bỏ qua đỡ đòn và chống cự, tuy nhiên không tính vào combo, không lên chí mạng). Hồi 100 nộ cho các đồng minh hàng sau và 200 nộ cho bản thân. Trong 2 lượt, tăng 30% công, thủ và kháng chí mạng cho bản thân. Lượt 1 khi ra trận sẽ bỏ qua thủ của mục tiêu. Trong 2 lượt, tăng 20% sát thương tuyệt kỹ cho bản thân (cứ mỗi một bậc “Thuốc nổ” sẽ tăng 4%, tăng thêm tối đa 20%). Nếu mục tiêu địch không bị đánh dấu “Thuốc nổ”, sẽ ngay lập tức đánh 2 bậc thuốc nổ lên hắn (tính cả 1 dấu thuốc nổ trong nội tại). Nếu mục tiêu bị đánh dấu “Thuốc nổ” quá 4 bậc, sẽ ngay lập tức kích nổ, lượt này chắc chắn tung độc chiêu.
Khi kích nổ “Thuốc nổ”, sẽ gây thêm sát thương cho mục tiêu (sát thương bằng 120% chỉ số Thủ của bản thân + 90% x số bậc “Thuốc nổ”), địch đứng gần sẽ gánh chịu 50% sát thương (bỏ qua miễn khống), đồng thời mỗi lần kích nổ sẽ hồi cho bản thân 4% HP.
SMAX. CÚ ĐẤM JET VULCAN (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, ưu tiên kẻ đang bị đánh dấu “Thuốc nổ”, giảm 200 nộ của 2 địch ngẫu nhiên (lượt giảm nộ này bỏ qua đỡ đòn và chống cự, tuy nhiên không tính vào combo, không lên chí mạng). Hồi 100 nộ cho các đồng minh hàng sau và 200 nộ cho bản thân. Trong 2 lượt, tăng 35% công, thủ và 45% kháng chí mạng cho bản thân. Lượt 1 khi ra trận sẽ bỏ qua thủ của mục tiêu. Trong 2 lượt, tăng 20% sát thương tuyệt kỹ cho bản thân (cứ mỗi một bậc “Thuốc nổ” sẽ tăng 4%, tăng thêm tối đa 24%). Nếu mục tiêu địch không bị đánh dấu “Thuốc nổ”, sẽ ngay lập tức đánh 2 bậc thuốc nổ lên hắn (tính cả 1 dấu thuốc nổ trong nội tại). Nếu mục tiêu bị đánh dấu “Thuốc nổ” quá 4 bậc, sẽ ngay lập tức kích nổ, lượt này chắc chắn tung độc chiêu.
Khi kích nổ “Thuốc nổ”, sẽ gây thêm sát thương cho mục tiêu (sát thương bằng 120% chỉ số Thủ của bản thân + 90% x số bậc “Thuốc nổ”), địch đứng gần sẽ gánh chịu 50% sát thương (bỏ qua miễn khống), đồng thời mỗi lần kích nổ sẽ hồi cho bản thân 4% HP.
Sau khi kích nổ, sẽ đánh 1 bậc thuốc nổ lên một địch ngẫu nhiên, ưu tiên địch đứng hàng trước, nếu là 1vs1 sẽ không có hiệu quả.

noi tai

Cường hóa công HP
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv).
THUỐC NỔ
Giảm công toàn bộ phe địch khi ra trận (15% ở lv 1). Tăng cho bản thân 70% thủ và 15% sát thương. Tăng 50% tốc độ hồi nộ cho bản thân và 25% các võ sĩ thuộc đội “Thịnh nộ” phe ta (không tính viện trợ). Khi tấn công bằng độc chiêu hoặc tuyệt kỹ sẽ đánh 1 dấu “Thuốc nổ” lên mục tiêu địch (bỏ qua miễn khống, đánh dấu tối đa 6 bậc, chỉ có thể hóa giải mỗi lần 1 bậc, giảm đến bậc 1 thì không thể giải nữa). Mỗi lần, khi kẻ bị đánh dấu “Thuốc nổ” tấn công phe ta, sẽ tăng thêm 1 bậc thuốc nổ. Mỗi lần tăng 1 bậc “Thuốc nổ”, Ralf XIII sẽ hồi 8% HP cho bản thân.
Ralf XIII sẽ được giảm 30% sát thương từ những mục tiêu không bị đánh dấu “Thuốc nổ”. Khi bản thân full nộ, sẽ giải hiệu hứng khống chế thông thường, cho đến khi tung tuyệt kĩ sẽ vô hiệu với hiệu hứng xấu, gồm cả hóa đá, thu nhỏ, giảm hồi HP (duy trì tối đa 1 lượt). Khi vào trận, nếu phe ta có từ 2 người trở lên thuộc đội “Thịnh nộ” (không tính bản thân nhưng tính viện trợ), sẽ tăng cho bản thân 20% kháng sát thương tuyệt kỹ trong 2 lượt.
MAX. THUỐC NỔnhị môn
Giảm công toàn bộ phe địch khi ra trận (15% ở lv 1). Tăng cho bản thân 80% thủ và 25% sát thương. Tăng 50% tốc độ hồi nộ cho bản thân và 25% các võ sĩ thuộc đội “Thịnh nộ” phe ta (không tính viện trợ). Khi tấn công bằng độc chiêu hoặc tuyệt kỹ sẽ đánh 1 dấu “Thuốc nổ” lên mục tiêu địch (bỏ qua miễn khống, đánh dấu tối đa 6 bậc, chỉ có thể hóa giải mỗi lần 1 bậc, giảm đến bậc 1 thì không thể giải nữa). Mỗi lần, khi kẻ bị đánh dấu “Thuốc nổ” tấn công phe ta, sẽ tăng thêm 1 bậc thuốc nổ. Mỗi lần tăng 1 bậc “Thuốc nổ”, Ralf XIII sẽ hồi 8% HP cho bản thân. Khi kẻ đang bị đánh dấu “Thuốc nổ” bị hạ gục, sẽ chuyển toàn bộ đánh dấu “Thuốc nổ” này sang một địch ngẫu nhiên khác.
Ralf XIII sẽ được giảm 40% sát thương từ những mục tiêu không bị đánh dấu “Thuốc nổ”. Khi bản thân full nộ, sẽ giải hiệu hứng khống chế thông thường, cho đến khi tung tuyệt kĩ sẽ vô hiệu với hiệu hứng xấu, gồm cả hóa đá, thu nhỏ, giảm hồi HP (duy trì tối đa 1 lượt). Khi vào trận, nếu phe ta có từ 2 người trở lên thuộc đội “Thịnh nộ” (không tính bản thân nhưng tính viện trợ), sẽ tăng cho bản thân 20% kháng sát thương tuyệt kỹ trong 2 lượt. Khi bản thân Ralf XIII bị hạ gục, sẽ giải trạng thái xấu của các đồng minh thuộc đội “Thịnh nộ”, đồng thời hồi 200 nộ và trong 2 lượt tăng 20% tốc độ hồi nộ, 40% tỷ lệ miễn khống cho tất cả đồng minh phe ta.

Skin

skin-ralfxiii

Số mệnh

Duyên Sức mạnh hoang dã: Có Vice XIII, Clark XIII tăng 25% công
Một cú đấm: Có RalfHeavy D!, Yashiro Thổ tăng 25% HP
Bức tường thép: Có Oswald, Maxima, Zero tăng 25% HP
Huy hiệu hh my nu Đại địa
Sách hs sieu nang luc Võ tự do
Vũ khí hvk ralf xiii Bom Thịnh Nộ
Hồn rua 5 Nộ rùa: Khi bị tấn công sẽ hồi nộ. Lượt 1 khi vào trận sẽ có một lượng nộ lớn.
Duyên ngầm avatar heidern avatar clark avatar leona di

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

ralf lr 1 ralf lr 2

10 thoughts on “Ralf XIII

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s