Shun Ei

shun ei

Giới thiệu nhân vật

Shun Ei là người có thể điều khiển ảo ảnh. Do từ bé đã sở hữu năng lực kỳ lạ nên bị cha mẹ bỏ rơi, sư phụ Tung đã nhận cậu làm đệ tử và nuôi dạy trưởng thành. Nhờ tu luyện Bát Cực Thánh Quyền mà cậu đã có thể khống chế năng lực kỳ lạ của mình. Với tư cách là đệ tử cuối cùng của sư phụ Tung, cậu cùng với bạn thân Meitenkun đi chinh chiến khắp nơi trên thế giới.
ava-shunei

Thông tin cơ bản

Tên Nhật シュンエイ
Đội Trung Quốc
Tư chất LR
Thuộc tính Đả
Thể loại Trùm chí mạng

Bộ kỹ năng

doc chieu

THỦY MÂU
Tấn công một mục tiêu, có 40% xác suất gây choáng.
– Nếu đứng hàng trước: tăng 10% HP cho đồng đội có HP thấp nhất. Trong 2 lượt, tăng 20% tỷ lệ hút máu cho 3 đồng đội bất kỳ.
– Nếu đứng hàng sau: gây thêm sát thương bằng 8% HP của địch. Trong 2 lượt, tăng 15% tốc độ hồi nộ cho 3 đồng đội bất kỳ.
MAX. THỦY MÂU (tứ môn)
Tấn công một mục tiêu, có 50% xác suất gây choáng.
– Nếu đứng hàng trước: tăng 15% HP cho đồng đội có HP thấp nhất. Trong 2 lượt, tăng 25% tỷ lệ hút máu cho 3 đồng đội bất kỳ.
– Nếu đứng hàng sau: gây thêm sát thương bằng 10% HP của địch. Trong 2 lượt, tăng 20% tốc độ hồi nộ cho 3 đồng đội bất kỳ.
Sau khi Bạo loạn, sẽ kích hoạt cả 2 hiệu ứng trên.

tuyet ky

KHUẾCH ĐẠI U LINH
Tấn công một hàng ngang, sau khi bạo loạn, gây thêm 20% sát thương cho địch hàng sau. Tăng cho bản thân 20% công và thủ, hút 20% tỷ lệ hồi nộ của mục tiêu. Tùy theo năng lực đang phát huy, sẽ gây thêm hiệu ứng sau:
– Thủy lực (đứng hàng trước): hồi lượng HP bằng 70% số công của bản thân cho toàn bộ phe ta
– Hỏa lực (đứng hàng sau): tăng thêm sát thương bằng 100% số công của bản thân cho các kẻ địch
MAX. KHUẾCH ĐẠI U LINH (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một hàng ngang, sau khi bạo loạn, gây thêm 30% sát thương cho địch hàng sau. Tăng cho bản thân 30% công và thủ, hút 20% tỷ lệ hồi nộ của mục tiêu. Tùy theo năng lực đang phát huy, sẽ gây thêm hiệu ứng sau:
– Thủy lực (đứng hàng trước): hồi lượng HP bằng 70% số công của bản thân cho toàn bộ phe ta. Giải hiệu ứng khống chế cho các đồng đội đang bị dính hiệu ứng lửa.
– Hỏa lực (đứng hàng sau): tăng thêm sát thương bằng 100% số công của bản thân cho các kẻ địch. Trong 2 lượt, tăng 20% sát thương chí mạng cho bản thân.

SMAX. TRỞ KÍCH BẠO LIỆT (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một hàng ngang, gây thêm 30% sát thương cho địch hàng sau. Nếu hàng ngang chỉ có 1 mục tiêu, sẽ chuyển thành tuyệt kỹ đánh đơn mục tiêu, gây 50% sát thương lan cho những kẻ đứng xung quanh. Tăng cho bản thân 30% công và thủ, hút 20% tỷ lệ hồi nộ và kháng chí mạng của mục tiêu. Tùy theo năng lực đang phát huy, sẽ gây thêm hiệu ứng sau:
– Thủy lực (đứng hàng trước): hồi lượng HP bằng 100% số công của bản thân cho toàn bộ phe ta.
Giải hiệu ứng xấu cho bản thân và hiệu ứng khống chế cho các đồng đội đang bị dính hiệu ứng lửa. Trong 1 lượt, nếu Shun bị dính hiệu ứng khống chế sẽ tự giải, kể cả hóa đá.
– Hỏa lực (đứng hàng sau): tăng thêm sát thương bằng 120% số công của bản thân cho các kẻ địch, hồi cho bản thân 200 nộ. Trong 2 lượt, tăng 20% sát thương chí mạng cho bản thân.

noi tai

Cường hóa công bát cực
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv).
NĂNG LỰC BẠO LOẠN
Tăng tỷ lệ chí mạng cho bản thân (20% ở lv 1). Lượt đầu tiên sẽ kháng mọi hiệu ứng khống chế, tăng 20% kháng sát thương tuyệt kỹ. Tùy theo vị trí đứng là ở hàng trước hay hàng sau mà sẽ phát huy “Thủy lực” hoặc “Hỏa lực”.
– Thủy lực (đứng hàng trước): Tăng 30% kháng sát thương cho bản thân. Giảm 20% sát thương tuyệt kỹ của các võ sĩ hệ lửa phe địch (kể cả viện trợ). Vào đầu mỗi lượt, sẽ tự hồi cho bản thân 12% HP và 8% HP cho các đồng đội đứng xung quanh.
– Hỏa lực (đứng hàng sau): Miễn nhiễm thiêu đốt. Tăng 20% sát thương cho bản thân. Tăng 8% sát thương tuyệt kỹ cho bản thân và các đồng đội đứng xung quanh. Mỗi lần tấn công địch sẽ hồi cho bản thân lượng HP bằng 30% sát thương gây ra.
Khi số người phe ta ít hơn địch hoặc khi HP của bản thân dưới 50%, Shun Ei sẽ chuyển sang trạng thái “Bạo loạn” (duy trì vĩnh viễn), hồi 30% HP, chắc chắn tung độc chiêu, đồng thời kích hoạt cả Hỏa lực và Thủy lực. Lượt kế tiếp sau khi kích hoạt “Bạo loạn”, Shun Ei sẽ tự giải trạng thái xấu của bản thân kể cả hóa đá, hồi 300 nộ. Nếu là thi đấu 1vs1, sẽ kích hoạt cả Hỏa lực và Thủy lực từ lượt 1.
MAX. NĂNG LỰC BẠO LOẠNnhị môn
Tăng tỷ lệ chí mạng cho bản thân (20% ở lv 1). Lượt đầu tiên sẽ kháng mọi hiệu ứng khống chế, tăng 20% kháng sát thương tuyệt kỹ. Tùy theo vị trí đứng là ở hàng trước hay hàng sau mà sẽ phát huy “Thủy lực” hoặc “Hỏa lực”.
– Thủy lực (đứng hàng trước): Tăng 30% kháng sát thương cho bản thân. Giảm 25% sát thương tuyệt kỹ của các võ sĩ hệ lửa phe địch (kể cả viện trợ). Vào đầu mỗi lượt, sẽ tự hồi cho bản thân 15% HP và 10% HP cho các đồng đội đứng xung quanh.
– Hỏa lực (đứng hàng sau): Miễn nhiễm thiêu đốt. Tăng 20% sát thương cho bản thân. Tăng 10% sát thương tuyệt kỹ cho bản thân và các đồng đội đứng xung quanh. Mỗi lần tấn công địch sẽ hồi cho bản thân lượng HP bằng 35% sát thương gây ra.
Khi số người phe ta ít hơn địch hoặc khi HP của bản thân dưới 60%, Shun Ei sẽ chuyển sang trạng thái “Bạo loạn” (duy trì vĩnh viễn), hồi 40% HP, chắc chắn tung độc chiêu, đồng thời kích hoạt cả Hỏa lực và Thủy lực; trong 2 lượt, mỗi lần bị tấn công, lượng sát thương tối đa mà bản thân gánh chịu sẽ không vượt quá 35% HP. Lượt kế tiếp sau khi kích hoạt “Bạo loạn”, Shun Ei sẽ tự giải trạng thái xấu của bản thân kể cả hóa đá, hồi 300 nộ. Nếu là thi đấu 1vs1, sẽ kích hoạt cả Hỏa lực và Thủy lực từ lượt 1.

Số mệnh

Duyên Bát Cực Thánh Quyền: Có Tung Fu Rue, Geese tăng 25% công
Năng lực trời phú: Có Athena, Bao tăng 25% công
Khí thế nhân vật chính: Có Kyo, Iori tăng 25% công
Huy hiệu hh my nam Mỹ nam
Sách hs sieu nang luc Siêu năng lực
Vũ khí hvk shun ei Headphone chuyên dụng
Hồn ho 7 Linh hổ: Khi võ sĩ phe ta hoặc địch chết sẽ hồi nộ. Khi tấn công sẽ hồi một lượng nộ lớn.
Duyên ngầm avatar robert avatar mai avatar terry 2003

Skin

skin-shunei.jpg

Viện trợ

Kích hoạt Kể từ lượt thứ 1, kích hoạt nếu phe ta có 1 võ sĩ hồn hổ dùng tuyệt kĩ hoặc khi có 2 võ sĩ dùng tuyệt kỹ trong 1 lượt.
Kỹ năng Tấn công một hàng ngang, buff cho đồng đội. Sau khi nâng cấp, sẽ giải trạng thái xấu, hồi HP cho đồng đội.
Hiệu quả Trắng: Tấn công một hàng ngang, tăng 20% sát thương và công cho bản thân. Trong 2 lượt, tăng 12% tốc độ hồi nộ cho 1 đồng đội ngẫu nhiên hàng sau và 16% tỷ lệ kháng chí mạng cho 1 đồng đội ngẫu nhiên hàng trước. Có thể tham chiến từ lượt thứ 3 trở đi. Shun Ei 4 sao (sau khi đã học nội tại) khi tham chiến, sẽ lĩnh hội 15% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ (2 lượt)
Lục: Giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá cho 1 đồng minh (ưu tiên người đang bị khống chế). Shun Ei 4 sao (sau khi đã học nội tại) khi tham chiến, sẽ tăng 30% sát thương và 20% kháng sát thương, duy trì vĩnh viễn. Mở ô 1 sách hỗ trợ.
Lam: tốc độ hồi nộ cho 1 đồng đội ngẫu nhiên hàng sau tăng lên thành 24% và tỷ lệ kháng chí mạng cho 1 đồng đội ngẫu nhiên hàng trước tăng lên thành 36%. Mở ô 2 sách hỗ trợ. +1 số lần giới hạn hỗ trợ.
Tím: hồi 24% HP cho người gọi viện trợ ra. Mở ô 3 sách hỗ trợ.
Cam: nếu mục tiêu địch chỉ có 1 người, chuyển tuyệt kỹ thành tấn công 1 mục tiêu, hồi 12% HP cho những võ sĩ đứng xung quanh người gọi viện trợ ra. Có thể tham chiến từ lượt thứ 1 trở đi.
Đỏ: tăng 30% sát thương. Tăng 20% sát thương chí mạng cho hàng sau phe ta (2 lượt). Đối với võ sĩ được Shun Ei viện trợ giải trạng thái khống chế trong lượt này, sẽ có thêm 1 lần vô hiệu với trạng thái khống chế kể cả hóa đá. +1 số lần giới hạn hỗ trợ.

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

Shun Ei CardShun Ei Card-2

Quote

Tên nhân vật: Thuấn Ảnh ( Shunei)
Độc chiêu: Hỏa Lực
I fu ri to
Ifrit!
Thủy lực
A ka ru Su pi ru
Aqua Spear!
Tuyệt kỹ: U Linh Duyên Thân – ma ám trên người :)))
Itadaki!
Bắt lấy (đối thủ)!
Tuyệt kỹ SMAX: Cái Á Trở Kích Bạo Liệt – 2 tay đập mạnh
Basuta!
Bastard!

16 thoughts on “Shun Ei

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s