Robert 02 UM

robert 02

Giới thiệu nhân vật

Hình tượng hoàn toàn mới của Robert trong KOF 2002 UM, khoác lên áo khoác màu nâu, không ngừng tu luyện để tăng tiến sức mạnh. Vẫn là bạn thân của Ryo và đang bảo vệ danh hiệu “Hổ mạnh nhất” của mình.
ava-robert02um

Thông tin cơ bản

Tên Nhật ロバート02UM
Đội Long hổ quyền (Mặt sau)
Tư chất UR
Thuộc tính Đả
Thể loại Thầy của phái Cực Hạn Lưu, hổ mạnh nhất

Bộ kỹ năng

doc chieu

ẢO ẢNH CƯỚC
Tấn công 1 địch, trong 2 lượt sẽ giảm 20% thủ của mục tiêu, tăng 20% chí mạng cho bản thân. Ưu tiên đối tượng đã bị Mr. Karate II tấn công độc chiêu trong 2 lượt qua, nếu tấn công cùng mục tiêu thì lần tấn công này chắc chắn chí mạng.
MAX. ẢO ẢNH CƯỚC (tứ môn)
Tấn công 1 địch, trong 2 lượt sẽ giảm 30% thủ và 20% miễn khống chế của mục tiêu, tăng 20% chí mạng cho bản thân. Ưu tiên đối tượng đã bị Mr. Karate II tấn công độc chiêu trong 2 lượt qua, nếu tấn công cùng mục tiêu thì lần tấn công này chắc chắn chí mạng. Nếu gây ra chí mạng sẽ hồi cho bản thân 10% HP.

tuyet ky

LONG HỔ LOẠN VŨ
Tấn công 1 địch; giảm 15% tỷ lệ kháng sát thương của địch trong 2 lượt, gây thêm sát thương bằng 8% HP tối đa và hồi 200 nộ cho bản thân.
Khi phe ta có Mr.Karate II trong trận sẽ kích hoạt tuyệt kĩ “Song Tinh Long Hổ Loạn Vũ”. Tấn công 1 địch; tăng 20% sát thương của bản thân giảm 15% kháng sát thương của địch trong 2 lượt, gây thêm sát thương bằng 8% HP tối đa và hồi 200 nộ cho bản thân.  Đồng thời loại bỏ hiệu ứng bất lợi của Mr. Karate II phe ta, lượt kế tiếp chắc chắn có độc chiêu.
MAX. LONG HỔ LOẠN VŨ (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công 1 địch; giảm 20% tỷ lệ kháng sát thương của địch trong 2 lượt, gây thêm sát thương bằng 10% HP tối đa và hồi 300 nộ cho bản thân.
Khi phe ta có Mr.Karate II trong trận sẽ kích hoạt tuyệt kĩ “Song Tinh Long Hổ Loạn Vũ”. Tấn công 1 địch; tăng 30% sát thương của bản thân giảm 20% kháng sát thương của địch trong 2 lượt, gây thêm sát thương bằng 10% HP tối đa và hồi 300 nộ cho bản thân.  Đồng thời loại bỏ hiệu ứng bất lợi của Mr. Karate II phe ta, lượt kế tiếp chắc chắn có độc chiêu.
SMAX. DIỆT・ LONG HỔ LOẠN VŨ (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công 1 địch; hút 10% HP tối đa của địch và hồi 300 nộ cho bản thân. Trong 2 lượt, tăng 30% sát thương của bản thân, xóa bỏ hiệu ứng xấu bản thân, giảm 20% kháng sát thương của hàng trước phe địch.
Khi phe ta có Mr.Karate II trong trận sẽ kích hoạt tuyệt kĩ “Song Tinh Long Hổ Loạn Vũ”. Tấn công 1 địch; hút 10% HP tối đa của địch và hồi 300 nộ cho bản thân. Trong 2 lượt, tăng 30% sát thương và 15% kháng sát thương của bản thân, giảm 20% kháng sát thương và 10% sát thương của hàng trước phe địch. Đồng thời loại bỏ hiệu ứng bất lợi của Mr.Karate II và bản thân, lượt kế tiếp chắc chắn có độc chiêu.

noi tai

Cường hóa long hổ công +5
Tăng công bản thân 7% (0.1% mỗi lv).
HỔ MẠNH NHẤT
Tăng tỷ lệ hút máu của hàng sau (10% ở lv 1, tăng 0.1% mỗi lv), nếu trong trận chỉ còn bản thân, tăng thêm 20% tỷ lệ hút máu cho bản thân. Robert 02 UM tăng 15% công khi phe ta có Mr.Karate II trong trận. Khi Mr.Karate II phe ta tử trận, kế thừa 100% nộ của hắn, loại bỏ hiệu ứng bất lợi của bản thân, tăng vĩnh viễn 50% tỷ lệ kháng sát thương. Nếu phe ta có Krizalid, Mr.Karate II trong trận và không có Terry 2003, thì Robert 02 UM phe ta sẽ được xem như Hồn Rắn (không được tính là Hồn Hổ nữa).
Nội tại hạt nhân: Khi vào trận, nếu phe ta có Mr.Karate II, sẽ tăng 25% kháng sát thương cho phe ta trong 1 lượt (không cộng dồn với nội tại của Iori Dị, Iori Bản Năng, nếu có sẽ ưu tiên nội tại của Igniz, Iori Bản Năng).
MAX. HỔ MẠNH NHẤTnhị môn
Khi vào trận sẽ hồi 100 nộ cho bản thân, tăng tỷ lệ hút máu của hàng sau (15% ở lv 1, tăng 0.1% mỗi lv), nếu trong trận chỉ còn bản thân, tăng thêm 20% tỷ lệ hút máu cho bản thân. Robert 02 UM tăng 7.5% công cho bản thân khi vào trận và sẽ tăng thành 15% công khi phe ta có Mr.Karate II trong trận. Khi Mr.Karate II phe ta tử trận, kế thừa 100% nộ của hắn, loại bỏ hiệu ứng bất lợi của bản thân, tăng vĩnh viễn 50% kháng sát thương  và hồi 15% HP cho bản thân. Nếu phe ta có Krizalid, Mr.Karate II trong trận và không có Terry 2003, thì Robert 02 UM phe ta sẽ được xem như Hồn Rắn (không được tính là Hồn Hổ nữa).
Nội tại hạt nhân: Khi vào trận, nếu phe ta có Mr.Karate II, sẽ tăng 25% kháng sát thương cho phe ta trong 1 lượt (không cộng dồn với nội tại của Iori Dị, Iori Bản Năng, nếu có sẽ ưu tiên nội tại của Igniz, Iori Bản Năng).

Skin

skin-robert02

Số mệnh

Duyên Long hổ mạnh nhất: có Mr.Karate, Mr.Karate II tăng 25% công
Công kích ác liệt: có K’, Iori tăng 25% công
Ánh sáng Cực Hạn: có Takuma, Ryo, Yuri tăng 25% công
Huy hiệu hh my nam Mỹ nam
Sách hs karate Karate
Vũ khí hvk robert 02 um Dây chuyền mãnh hổ
Hồn ho 3 Kim hổ: khi đồng đội chết sẽ hồi nộ. Khi địch chết sẽ hồi 3/4 số nộ khi đồng đội chết.
Duyên ngầm avatar athena avatar leona avatar mr karate ii

Viện trợ

Kích hoạt Kể từ lượt thứ 2, kích hoạt sau khi phe ta sử dụng 2 tuyệt kĩ. Nếu phe ta có Mr. Karate II ở đội hình chính hoặc viện trợ thì có thể ra từ lượt thứ 1.
Kỹ năng Tấn công một mục tiêu, sau khi nâng cấp có thể tăng tỷ lệ hút máu cho hàng sau, giảm tỷ lệ chí mạng địch, giải hiệu ứng xấu đồng đội, có Mr. Karate II sẽ chuyển thành tuyệt kỹ combo.
Hiệu quả Trắng: mở hỗ trợ
Lục: mở ô 1 sách hỗ trợ
Lục+1tăng thêm sát thương bằng 8% HP của địch
Lam: +1 số lần giới hạn hỗ trợ
Lam+1: tăng 8% tỷ lệ hút máu cho hàng sau phe ta
Tím: mở ô 2 sách hỗ trợ
Tím+1: tăng 15% sát thương. Nếu có Mr. Karate II ở đội hình chính hoặc viện trợ, sẽ chuyển thành tuyệt kỹ combo, tăng thêm 20% sát thương.
Tím+2: giảm 24% tỷ lệ chí mạng của mục tiêu. Có thể tham chiến từ lượt thứ 3 trở đi.
Cam: mở ô 3 sách hỗ trợ
Cam+1: hút 8% HP của mục tiêu địch và truyền cho 1 võ sĩ ngẫu nhiên phe ta (ưu tiên Mr.Karate II nếu có)
Cam+2: +1 số lần giới hạn hỗ trợ. Giải hiệu ứng xấu cho 1 võ sĩ ngẫu nhiên phe ta (ưu tiên Mr.Karate II nếu có)
Cam+3: tỷ lệ hút máu tăng thành 16%. Có thể tham chiến từ lượt thứ 1 trở đi.
Đỏ: tuyệt kỹ đổi thành SMAX. Tăng thêm 50% hiệu quả của hút máu và sát thương tăng thêm. Tăng 15% sát thương cho 1 võ sĩ ngẫu nhiên phe ta (ưu tiên Mr.Karate II nếu có)
Đỏ+1: +1 số lần giới hạn hỗ trợ. Tăng thêm 20% sát thương
Sách kỹ năng
svt robert 02 um
Tăng 30% tỷ lệ chí mạng cho bản thân, trong 2 lượt giảm 20% kháng sát thương của mục tiêu. Nếu có Mr. Karate II ở đội hình chính hoặc viện trợ, sẽ giảm thêm 20% sát thương của mục tiêu trong 2 lượt.

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

hinh robert 02 umhinh robert 02 um 2

Quote

Tên nhân vật: Gia Tư Á 2002 (Robert UM 2002)
Độc chiêu: Ảo Ảnh Cước – Genei Kaku
Tuyệt kỹ: Long Hổ Loạn Vũ
Kyokugen no Ougi!
Cực hạn lưu ảo nghĩa
Tuyệt kỹ SMAX: Bá vương tường hống QuyềnHaou Shoukou Ken!

2 thoughts on “Robert 02 UM

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s