Mr. Karate II

mr karate 2

Giới thiệu nhân vật

Ryo sau khi trải qua nhiều ngày tu luyện, đã đột phá giới hạn của bản thân, nắm bắt được chân lý của Cực Hạn Lưu. Kể từ đó kế thừa sự nghiệp của cha, quản lý Cực Hạn Lưu, trở thành Mr.Karate mới.
ava-mrkarate2

Thông tin cơ bản

Tên Nhật 二代目Mr.カラテ
Đội Long hổ quyền (Mặt sau)
Tư chất UR
Thuộc tính Vệ
Thể loại Thầy của phái Cực Hạn Lưu, rồng vô địch

Bộ kỹ năng

doc chieu

HỔ PHÁO
Tấn công 1 địch, trong 2 lượt sẽ giảm 20% công của mục tiêu, có 25% tỷ lệ gây choáng, ưu tiên đối tượng đã bị Robet 02 UM tấn công độc chiêu trong 2 lượt qua, nếu tấn công cùng mục tiêu thì lần tấn công này chắc chắn gây choáng (vô hiệu đối với đối tượng miễn choáng).
MAX. HỔ PHÁO (tứ môn)
Tấn công 1 địch, trong 2 lượt sẽ giảm 20% công, 30% kháng chí mạng của mục tiêu, có 25% tỷ lệ gây choáng, ưu tiên đối tượng đã bị Robet 02 UM tấn công độc chiêu trong 2 lượt qua, nếu tấn công cùng mục tiêu thì lần tấn công này chắc chắn gây choáng (vô hiệu đối với đối tượng miễn choáng). Nếu gây choáng mục tiêu thì bản thân sẽ được tăng 15% công trong 2 lượt.

tuyet ky

LONG HỔ LOẠN VŨ
Tấn công 1 địch có Công mạnh nhất; giảm 15% sát thương của địch trong 2 lượt, gây thêm sát thương bằng 8% HP tối đa và giảm 200 nộ của mục tiêu.
Khi phe ta có Robert 02 UM trong trận sẽ kích hoạt tuyệt kĩ “Song Tinh Long Hổ Loạn Vũ”. Tấn công 1 địch có Công mạnh nhất; tăng 20% kháng sát thương của bản thân giảm 15% sát thương của địch trong 2 lượt, gây thêm sát thương bằng 8% HP tối đa và giảm 200 nộ của mục tiêu.  Đồng thời loại bỏ hiệu ứng bất lợi của Robert 02 UM phe ta, lượt kế tiếp chắc chắn có độc chiêu.
MAX. LONG HỔ LOẠN VŨ (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công 1 địch có Công mạnh nhất; giảm 20% sát thương của địch trong 2 lượt, gây thêm sát thương bằng 10% HP tối đa và giảm 300 nộ của mục tiêu.
Khi phe ta có Robert 02 UM trong trận sẽ kích hoạt tuyệt kĩ “Song Tinh Long Hổ Loạn Vũ”. Tấn công 1 địch có Công mạnh nhất; tăng 30% kháng sát thương của bản thân giảm 20% sát thương của địch trong 2 lượt , gây thêm sát thương bằng 10% HP tối đa và giảm 300 nộ của mục tiêu.  Đồng thời loại bỏ hiệu ứng bất lợi của Robert 02 UM phe ta, lượt kế tiếp chắc chắn có độc chiêu.
SMAX. GIAI TRUYỀN ÚC NGHĨA・ LONG HỔ LOẠN VŨ (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công 1 địch có Công mạnh nhất; gây thêm sát thương bằng 10% HP tối đa và hút 300 nộ của mục tiêu. Trong 2 lượt, tăng 30% kháng sát thương của bản thân, xóa bỏ hiệu ứng xấu bản thân, giảm 20% sát thương của hàng dọc phe địch.
Khi phe ta có Robert 02 UM trong trận sẽ kích hoạt tuyệt kĩ “Song Tinh Long Hổ Loạn Vũ”. Tấn công 1 địch có Công mạnh nhất; gây thêm sát thương bằng 10% HP tối đa và hút 300 nộ của mục tiêu. Trong 2 lượt, tăng 30% kháng sát thương và 15% sát thương của bản thân, giảm 20% sát thương và 10% kháng sát thương của hàng dọc phe địch. Đồng thời loại bỏ hiệu ứng bất lợi của bản thân và Robert 02 UM phe ta, lượt kế tiếp chắc chắn có độc chiêu.

noi tai

Cường hóa long hổ HP +5
Tăng HP bản thân 7% (0.1% mỗi lv).
RỒNG VÔ ĐỊCH
Tăng phản đòn của hàng trước (10% ở lv 1, tăng 0.1% mỗi lv), nếu trong trận chỉ còn bản thân, tăng thêm 20% tỷ lệ phản đòn cho bản thân. Mr.Karate II sẽ hồi 12% HP mỗi lượt khi phe ta có Robert 02 UM trong trận. Khi Robert 02 UM phe ta tử trận, kế thừa 100% nộ của hắn, loại bỏ hiệu ứng bất lợi của bản thân, tăng vĩnh viễn 50% sát thương. Nếu phe ta có Terry 2003, Robert 02 UM trong trận và không có Krizalid, thì Mr.Karate II phe ta sẽ được xem như Hồn Hổ (không được tính là Hồn Rắn nữa).
Nội tại hạt nhân: Khi vào trận, nếu phe ta có Robert 02 UM, sẽ tăng 30% đỡ đòn cho phe ta trong 2 lượt (không cộng dồn với nội tại của Igniz, Iori Bản Năng, nếu có sẽ ưu tiên nội tại của Igniz, Iori Bản Năng).
MAX. RỒNG VÔ ĐỊCH nhị môn
Khi vào trận sẽ hồi 100 nộ cho bản thân, tăng phản đòn của hàng trước (15% ở lv 1, tăng 0.1% mỗi lv). Nếu trong trận chỉ còn bản thân, tăng thêm 20% tỷ lệ phản đòn cho bản thân. Khi vào trận Mr.Karate II sẽ hồi 6% HP mỗi lượt, và tăng thành 12% HP khi phe ta có Robert 02 UM trong trận. Khi Robert 2002UM phe ta tử trận, kế thừa 100% nộ của hắn, loại bỏ hiệu ứng bất lợi của bản thân, tăng vĩnh viễn 50% sát thương và hồi 15% HP cho bản thân. Nếu phe ta có Terry 2003, Robert 02 UM trong trận và không có Krizalid, thì Mr.Karate II phe ta sẽ được xem như Hồn Hổ (không được tính là Hồn Rắn nữa).
Nội tại hạt nhân: Khi vào trận, nếu phe ta có Robert 02 UM, sẽ tăng 30% tỷ lệ đỡ đòn cho phe ta trong 2 lượt (không cộng dồn với nội tại của Igniz, Iori Bản Năng, nếu có sẽ ưu tiên nội tại của Igniz, Iori Bản Năng).

Skin

skin-mrkarate2

Số mệnh

Duyên Long hổ mạnh nhất: có Robert 02 UM, Mr.Karate tăng 25% HP
Dòng máu danh môn: có Kyo Nests, Iori dị, Kasumi tăng 25% HP
Gia tộc Sakazaki: có Takuma, Ryo tăng 25% HP
Huy hiệu hh bao to Bão tố
Sách hs judo Judo
Vũ khí hvk mr karate2 Găng Cực Hạn
Hồn ran 3 Giao xà: Hồi 240 nộ khi tấn công.
Duyên ngầm avatar kyo avatar terry avatar robert 02 um

Viện trợ

Kích hoạt Kể từ lượt thứ 2, kích hoạt sau khi phe ta sử dụng 2 tuyệt kĩ. Nếu phe ta có Robert 02 UM ở đội hình chính hoặc viện trợ thì có thể ra từ lượt thứ 1.
Kỹ năng Tấn công một mục tiêu có công cao nhất, sau khi nâng cấp có thể tăng tỷ lệ phản đòn cho hàng trước, có xác suất gây choáng địch, giải hiệu ứng xấu đồng đội, có Robert 02 UM sẽ chuyển thành tuyệt kỹ combo.
Hiệu quả Trắng: mở hỗ trợ
Lục: mở ô 1 sách hỗ trợ
Lục+1giảm 200 nộ của mục tiêu địch
Lam: +1 số lần giới hạn hỗ trợ
Lam+1: tăng 8% tỷ lệ phản đòn cho hàng trước phe ta
Tím: mở ô 2 sách hỗ trợ
Tím+1: tăng 15% sát thương. Nếu có Robert 02 UM ở đội hình chính hoặc viện trợ, sẽ chuyển thành tuyệt kỹ combo, tăng thêm 20% sát thương.
Tím+2: có 15% xác suất gây choáng mục tiêu. Có thể tham chiến từ lượt thứ 3 trở đi.
Cam: mở ô 3 sách hỗ trợ
Cam+1: hút 200 nộ của mục tiêu địch và truyền cho 1 võ sĩ ngẫu nhiên phe ta (ưu tiên Robert 02 UM nếu có)
Cam+2: +1 số lần giới hạn hỗ trợ. Giải hiệu ứng xấu cho 1 võ sĩ ngẫu nhiên phe ta (ưu tiên Robert 02 UM nếu có)
Cam+3: tỷ lệ phản đòn tăng thành 16%. Có thể tham chiến từ lượt thứ 1 trở đi.
Đỏ: tuyệt kỹ đổi thành SMAX. Tỷ lệ gây choáng tăng thành 32%. Tăng 15% kháng sát thương cho 1 võ sĩ ngẫu nhiên phe ta (ưu tiên Robert 02 UM nếu có)
Đỏ+1: +1 số lần giới hạn hỗ trợ. Tăng thêm 20% sát thương
Sách kỹ năng
svt mr karate 2
Tăng thêm 50% sát thương lên võ sĩ hệ Đả, trong 2 lượt giảm 20% sát thương của mục tiêu. Nếu có Robert 02 UM ở đội hình chính hoặc viện trợ, sẽ giảm thêm 20% kháng sát thương của mục tiêu trong 2 lượt.

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

hinh mr karate 2hinh mr karate 2 skin 2

2 thoughts on “Mr. Karate II

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s