Kensou XI

kensou xi

botan dockynang

Giới thiệu nhân vật

Sie Kensou – chàng trai đến từ Trung Quốc là đệ tử của Chin Gentsai nhưng lại phát triển võ thuật theo hướng của riêng mình. Khác với Athena, năng lực của Kensou là do khổ luyện mà có. Tự xưng là Kỵ sĩ của Athena, quan hệ của Kensou với Athena đã vượt lên trên tình bạn, hay còn gọi là “bạn thân”! Sau khi Athena trở thành một ngôi sao nổi tiếng thì Kensou thường bị Fan hâm mộ của cô thù ghét.


Thông tin cơ bản

avatar chibi kensou xi

Đội Chiến binh siêu năng lực (mặt sau)
Tư chất LR
Thuộc tính
Thể loại Liên đả nội tức

Bộ kỹ năng

doc chieu

LONG LIÊN ĐẢ / LONG TRẢO KÍCH
Tấn công một mục tiêu, hút 35% HP tối đa. Nếu bản thân đứng hàng sau, nếu đang có từ 25 điểm “nội tức” trở lên sẽ kích hoạt “Long liên đả”, nếu có từ 24 điểm “nội tức” trở xuống, sẽ kích hoạt “Long trảo kích”. Nếu bản thân đứng hàng trước thì điều kiện kích hoạt sẽ đảo ngược lại.
“Long liên đả”: lĩnh hội hiệu quả “tập kích” trong 2 lượt (tăng 40% công, 20% siêu sát thương), gây sát thương thêm bằng 400% chỉ số công của bản thân.
“Long trảo kích”: trong 1 lượt, tăng thêm 20% tỷ lệ chữa trị cho bản thân, lĩnh hội 2 điểm “nội tức”.
MAX. LONG LIÊN ĐẢ / LONG TRẢO KÍCH (tứ môn)
Tấn công một mục tiêu, hút 35% HP tối đa. Nếu bản thân đứng hàng sau, nếu đang có từ 25 điểm “nội tức” trở lên sẽ kích hoạt “Long liên đả”, nếu có từ 24 điểm “nội tức” trở xuống, sẽ kích hoạt “Long trảo kích”. Nếu bản thân đứng hàng trước thì điều kiện kích hoạt sẽ đảo ngược lại.
“Long liên đả”: gây 100% sát thương thêm lan ra những mục tiêu đứng xung quanh, lĩnh hội hiệu quả “tập kích” trong 2 lượt (tăng 40% công, 20% siêu sát thương), gây sát thương thêm bằng 400% chỉ số công của bản thân. Nếu lượt này chưa tung tuyệt kỹ, sát thương lần này sẽ tăng gấp đôi.
“Long trảo kích”: trong 1 lượt, tăng thêm 20% tỷ lệ chữa trị cho bản thân, lĩnh hội 3 điểm “nội tức”. Lĩnh hội 3 lần kháng bại huyết.

tuyet ky

TIÊN KHÍ PHÁT KÍNH
Tấn công một mục tiêu, gây 75% sát thương thêm lan ra những mục tiêu đứng xung quanh. Trong 2 lượt, tăng 20% sát thương và kháng sát thương, 50% tỷ lệ miễn khống cho bản thân.
Buff hiệu quả “tập kích” cho toàn bộ võ sĩ nữ phe ta (tăng 30% công và tỷ lệ xuyên đỡ đòn, 10% siêu sát thương), hiệu quả này tăng gấp đôi đối với Athena XI phe ta. Buff hiệu quả “tường thép” cho toàn bộ võ sĩ nam phe ta (tăng 30% tỷ lệ đỡ đòn, 10% siêu kháng sát thương), hiệu quả này tăng gấp đôi đối với bản thân.
Gây sát thương thêm bằng 20% HP tối đa của mục tiêu + 200% chỉ số công của bản thân (cứ mỗi một loại “Thần long thể” đã kích hoạt trong lượt này sẽ tăng thêm 33%).
MAX. TIÊN KHÍ PHÁT KÍNH (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, gây 100% sát thương thêm lan ra những mục tiêu đứng xung quanh. Trong 2 lượt, tăng 30% sát thương và kháng sát thương, 60% tỷ lệ miễn khống cho bản thân.
Buff hiệu quả “tập kích” cho toàn bộ võ sĩ nữ phe ta (2 lượt, tăng 40% công và tỷ lệ xuyên đỡ đòn, 15% siêu sát thương), hiệu quả này tăng gấp đôi đối với Athena XI phe ta. Buff hiệu quả “tường thép” cho toàn bộ võ sĩ nam phe ta (2 lượt, tăng 30% tỷ lệ đỡ đòn, 10% siêu kháng sát thương), hiệu quả này tăng gấp đôi đối với bản thân.
Gây sát thương thêm bằng 20% HP tối đa của mục tiêu + 200% chỉ số công của bản thân (cứ mỗi một loại “Thần long thể” đã kích hoạt trong lượt này sẽ tăng thêm 40%).
Nếu bản thân đứng hàng trước, có 60% xác suất gây câm lặng trong 1 lượt, nếu HP của bản thân từ 20% trở lên, sẽ chia sẻ 15% sát thương gánh chịu của toàn bộ phe ta, giảm 40% sát thương chia sẻ. Nếu bản thân đứng hàng sau, có 70% xác suất gây cấm độc chiêu trong 1 lượt, đồng thời gây hiệu ứng “thuần hóa” lên mục tiêu trong 2 lượt (giảm 10% siêu sát thương).
SMAX. TỈNH NHÃN LAI LONG (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, gây 100% sát thương thêm lan ra những mục tiêu đứng xung quanh. Trong 2 lượt, tăng 35% sát thương và kháng sát thương, 60% tỷ lệ miễn khống cho bản thân.
Buff hiệu quả “tập kích” cho toàn bộ võ sĩ nữ phe ta (2 lượt, tăng 40% công và tỷ lệ xuyên đỡ đòn, 15% siêu sát thương), hiệu quả này tăng gấp đôi đối với Athena XI phe ta. Buff hiệu quả “tường thép” cho toàn bộ võ sĩ nam phe ta (2 lượt, tăng 30% tỷ lệ đỡ đòn, 10% siêu kháng sát thương), hiệu quả này tăng gấp đôi đối với bản thân.
Gây sát thương thêm bằng 20% HP tối đa của mục tiêu + 200% chỉ số công của bản thân (cứ mỗi một loại “Thần long thể” đã kích hoạt trong lượt này sẽ tăng thêm 40%).
Nếu bản thân đứng hàng trước, có 60% xác suất gây câm lặng trong 1 lượt, nếu HP của bản thân từ 20% trở lên, sẽ chia sẻ 15% sát thương gánh chịu của toàn bộ phe ta, giảm 40% sát thương chia sẻ. Nếu bản thân đứng hàng sau, có 70% xác suất gây cấm độc chiêu trong 1 lượt, đồng thời gây hiệu ứng “thuần hóa” lên mục tiêu trong 2 lượt (giảm 10% siêu sát thương).
Nếu điểm “nội tức” của bản thân từ 50 điểm trở lên hoặc sau khi bản thân đã tung 6 lần tuyệt kỹ, sẽ đổi tuyệt kỹ thành “TỈNH NHÃN LAI LONG”, kế thừa những hiệu quả nói trên, tổng sát thương gây ra lần này sẽ tăng gấp đôi.

noi tai

Cường hóa công HP
Tăng 5% công và HP của bản thân (0.05% mỗi lv). Giảm 20% mọi sát thương mà bản thân gánh chịu, mọi sát thương thêm bản thân gây ra sẽ bỏ qua miễn khống.
HƠI THỞ THẦN LONG
Tăng HP tối đa cho bản thân (60% ở lv 1). Tăng 35% công, thủ, kháng sát thương tuyệt kỹ, kháng sát thương độc chiêu, 50% siêu sát thương, 60% siêu kháng sát thương, 80% xác suất tung độc chiêu cho bản thân. Khi vào trận, nếu bản thân đứng hàng trước sẽ tăng thêm 20% HP tối đa và 10% siêu kháng sát thương, nếu bản thân đứng hàng sau sẽ tăng thêm 40% tỷ lệ chí mạng và 25% siêu sát thương. Khi vào trận sẽ lĩnh hội 50% siêu kháng sát thương cực đại, chỉ số sẽ giảm 10 sau mỗi lượt, giảm tối đa đến 0.
Khi vào trận, lĩnh hội 30 điểm “nội tức”. Khi nhận sát thương sẽ lĩnh hội 1 điểm “nội tức”, chỉ số tối đa của “nội tức” là 60 điểm. Tùy vào bản thân đứng hàng trước hay hàng sau mà sẽ lĩnh hội những hiệu quả khác nhau. Nếu bản thân đứng hàng trước, cứ mỗi 1 điểm “nội tức” sẽ tăng cho bản thân 3% kháng sát thương và tỷ lệ đỡ đòn, 2% lực đỡ đòn, siêu kháng chí mạng và sát thương. Nếu bản thân đứng hàng sau, cứ mỗi 1 điểm “nội tức” sẽ tăng cho bản thân 3% sát thương và tỷ lệ chí mạng, 2% sát thương chí mạng và kháng sát thương, 0.4% tốc độ hồi nộ.
Tong trận đấu, nếu %HP của bản thân 60% < %HP ≤ 80%, sẽ kích hoạt “Thần long thể・nhất”, trong 1 lượt tăng thêm 40% sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương tuyệt kỹ. Nếu %HP của bản thân 40% < %HP ≤ 60%, sẽ kích hoạt “Thần long thể・nhị”, sát thương gánh chịu của lần bị đánh tiếp theo sẽ giảm về 0 (kích hoạt 1 lần), trong 1 lượt tăng thêm 40% tỷ lệ chữa trị. Nếu %HP của bản thân 0 < %HP ≤ 40%, sẽ kích hoạt “Thần long thể・tam”, hồi 60% HP tối đa, trong 1 lượt tăng thêm 30% siêu kháng sát thương. Mỗi hiệu quả của “Thần long thể” chỉ có thể kích hoạt tối đa 1 lần mỗi lượt.
Khi bản thân bị khống chế, tăng thêm 30% siêu kháng sát thương, hồi 20% sát thương gánh chịu đã mất.
Khi vào trận, toàn bộ đồng đội phe ta sẽ chia sẻ 15% sát thương cho bản thân, giảm 75% sát thương chia sẻ, nếu HP của đồng đội phe ta từ 10% trở xuống thì sẽ không kích hoạt.
Khi nhận sát thương chí tử sẽ kích hoạt “Long thần bảo hộ”, không chết, giải trạng thái trạng thái xấu thông thường, hồi đầy HP và MAX nộ, trong 1 lượt vô hiệu với hiệu ứng giảm nộ và trạng thái xấu thông thường, tiêu 21 điểm “nội tức” (trong lượt này, cứ mỗi một hiệu quả “Thần long thể” đã kích hoạt sẽ giảm bớt 3 điểm cần tiêu). Nếu số điểm “nội tức” còn lại không đủ để tiêu, sau đó không thể kích hoạt “Long thần bảo hộ” được nữa.
MAX. HƠI THỞ THẦN LONG (nhị môn)
Tăng HP tối đa cho bản thân (60% ở lv 1). Tăng 45% công, thủ, kháng sát thương tuyệt kỹ, kháng sát thương độc chiêu, 50% siêu sát thương, 60% siêu kháng sát thương, 90% xác suất tung độc chiêu cho bản thân. Khi vào trận, nếu bản thân đứng hàng trước sẽ tăng thêm 20% HP tối đa và 10% siêu kháng sát thương, lĩnh hội thêm 10 điểm “nội tức”, nếu bản thân đứng hàng sau sẽ tăng thêm 40% tỷ lệ chí mạng và 25% siêu sát thương, không nhận sát thương phản đòn, hồi thêm 400 nộ khi vào trận. Khi vào trận sẽ lĩnh hội 50% siêu kháng sát thương cực đại, chỉ số sẽ giảm 10 sau mỗi lượt, giảm tối đa đến 0.
Khi vào trận, lĩnh hội 30 điểm “nội tức”. Khi nhận sát thương sẽ lĩnh hội 1 điểm “nội tức”, chỉ số tối đa của “nội tức” là 60 điểm. Tùy vào bản thân đứng hàng trước hay hàng sau mà sẽ lĩnh hội những hiệu quả khác nhau. Nếu bản thân đứng hàng trước, cứ mỗi 1 điểm “nội tức” sẽ tăng cho bản thân 3% kháng sát thương và tỷ lệ đỡ đòn, 2% lực đỡ đòn, siêu kháng chí mạng và sát thương. Nếu bản thân đứng hàng sau, cứ mỗi 1 điểm “nội tức” sẽ tăng cho bản thân 3% sát thương và tỷ lệ chí mạng, 2% sát thương chí mạng và kháng sát thương, 0.4% tốc độ hồi nộ.
Tong trận đấu, nếu %HP của bản thân 60% < %HP ≤ 80%, sẽ kích hoạt “Thần long thể・nhất”, trong 1 lượt tăng thêm 40% sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương tuyệt kỹ. Nếu %HP của bản thân 40% < %HP ≤ 60%, sẽ kích hoạt “Thần long thể・nhị”, sát thương gánh chịu của lần bị đánh tiếp theo sẽ giảm về 0 (kích hoạt 1 lần), trong 1 lượt tăng thêm 40% tỷ lệ chữa trị. Nếu %HP của bản thân 0 < %HP ≤ 40%, sẽ kích hoạt “Thần long thể・tam”, hồi 60% HP tối đa, trong 1 lượt tăng thêm 30% siêu kháng sát thương. Mỗi hiệu quả của “Thần long thể” chỉ có thể kích hoạt tối đa 1 lần mỗi lượt.
Khi bản thân bị khống chế, tăng thêm 30% siêu kháng sát thương, hồi 20% sát thương gánh chịu đã mất.
Khi vào trận, toàn bộ đồng đội phe ta sẽ chia sẻ 15% sát thương cho bản thân, giảm 75% sát thương chia sẻ, nếu HP của đồng đội phe ta từ 10% trở xuống thì sẽ không kích hoạt.
Khi nhận sát thương chí tử sẽ kích hoạt “Long thần bảo hộ”, không chết, giải trạng thái trạng thái xấu thông thường, hồi đầy HP và MAX nộ, trong 1 lượt vô hiệu với hiệu ứng giảm nộ và trạng thái xấu thông thường, tiêu 21 điểm “nội tức” (trong lượt này, cứ mỗi một hiệu quả “Thần long thể” đã kích hoạt sẽ giảm bớt 3 điểm cần tiêu). Nếu số điểm “nội tức” còn lại không đủ để tiêu, sau đó không thể kích hoạt “Long thần bảo hộ” được nữa.

Số mệnh

Duyên Siêu năng long khí: Có Kensou, Kensou Tiểu Long tăng 25% công
  Cặp đôi siêu năng lực: Có Athena XI tăng 25% công
  Võ sĩ Trung Quốc: Có Shun Ei XV, Duo Lon XIII tăng 25% HP
Huy hiệu hh my nam Mỹ nam
Sách hs judo Judo
Vũ khí hvk kensou xiĐiện thoại siêu năng lực
Hồn ho Long hổ: Khi phe ta hoặc phe địch chết sẽ hồi nộ. Khi bị tấn công sẽ hồi thêm nộ.
Duyên ngầm avatar chin avatar athena02um avatar kensoutieulong

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

kensou xi hinh 1kensou xi hinh 2

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s