Vice XIII

vice xiii

Giới thiệu nhân vật

Vice vốn là một kẻ sở hữu quái lực kỳ lạ, mang dáng người mảnh khảnh. Hoạt động với tư cách là thư ký của Rugal, nhưng thực chất là kẻ giám sát Iori. Sau khi bị chết cùng với Mature khi Iori nổi loạn, Vice được hồi sinh, tham chiến đánh nhóm của Ash – những kẻ đang cố chiếm lấy sức mạnh của Orochi.

ava-vicexiii

Thông tin cơ bản

Tên Nhật バイスXIII Ver
Đội Yagami (mặt sau)
Tư chất LR
Thuộc tính
Thể loại Sức mạnh bóng tối, nữ quái

Bộ kỹ năng

doc chieu

GIẾT THẦN
Tấn công một mục tiêu, có 40% xác suất gây choáng. Gây thêm 30% sát thương lên những địch bị đánh dấu “Tuyệt vọng” (bỏ qua miễn khống). Hồi 150 nộ cho bản thân, tăng 10% sát thương tích trữ cho hiệu ứng “Tích thương”. Nếu lượt này mục tiêu là kẻ địch bị đánh dấu “Tuyệt vọng”, cứ mỗi một địch bị đánh dấu “Tuyệt vọng” sẽ giúp bản thân hồi 30 nộ, tích thêm 3% sát thương cho hiệu ứng “Tích thương”. Sau khi tấn công, sẽ chuyển 10% công thành 10% thủ trong 1 lượt.
MAX. GIẾT THẦN  (tứ môn)
Tấn công một mục tiêu, có 40% xác suất gây choáng, hồi HP bằng 200% chỉ số công cho bản thân. Gây thêm 30% sát thương lên những địch bị đánh dấu “Tuyệt vọng” (bỏ qua miễn khống). Hồi 150 nộ cho bản thân, tăng 15% sát thương tích trữ cho hiệu ứng “Tích thương”. Nếu lượt này mục tiêu là kẻ địch bị đánh dấu “Tuyệt vọng”, cứ mỗi một địch bị đánh dấu “Tuyệt vọng” sẽ giúp bản thân hồi 40 nộ, tích thêm 5% sát thương cho hiệu ứng “Tích thương”. Sau khi tấn công, sẽ chuyển 14% công thành 14% thủ trong 1 lượt. Tăng thêm 40% kháng chí mạng (trạng thái này duy trì cho đến lượt Vice XIII có thể đánh, trạng thái này không thể giải trừ).

tuyet ky

QUÁ ĐỘ SÁT THƯƠNG
Tấn công một mục tiêu, trong 2 lượt, tăng 20% sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Đánh dấu “Tuyệt vọng” vào mục tiêu địch (giảm 15% kháng sát thương, 30% tỷ lệ chữa trị, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải, duy trì 2 lượt).
Nếu mục tiêu địch đang bị đánh dấu “Tuyệt vọng”, sẽ tăng thêm 10% sát thương. Giảm 1 lượt chờ của hiệu ứng “Sứ giả tuyệt vọng”. 
MAX. QUÁ ĐỘ SÁT THƯƠNG (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu (ưu tiên mục tiêu đang bị đánh dấu “Tuyệt vọng” đứng hàng trước), trong 2 lượt, tăng 30% sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Đánh dấu “Tuyệt vọng” vào mục tiêu địch (giảm 15% kháng sát thương, 30% tỷ lệ chữa trị, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải, duy trì 2 lượt). Khi dấu “Tuyệt vọng” hết hiệu lực và đồng thời mục tiêu địch bị hạ gục, sẽ kích hoạt “Tuyệt vọng lan rộng” (khiến những địch đứng xung quanh mục tiêu bị đánh dấu “Tuyệt vọng”, địch nào đang bị đánh dấu “Tuyệt vọng” thì sẽ reset lại từ đầu).
Nếu mục tiêu địch đang bị đánh dấu “Tuyệt vọng”, sẽ tăng thêm 10% sát thương và ngay lập tức kích hoạt “Tuyệt vọng lan rộng”. Giảm 1 lượt chờ của hiệu ứng “Sứ giả tuyệt vọng”.
SMAX. DÒNG MÁU THỨC TỈNH (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu (ưu tiên mục tiêu đang bị đánh dấu “Tuyệt vọng” đứng hàng trước), trong 2 lượt, tăng 35% sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Đánh dấu “Tuyệt vọng” vào mục tiêu địch (giảm 15% kháng sát thương, 30% tỷ lệ chữa trị, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải, duy trì 2 lượt). Khi dấu “Tuyệt vọng” hết hiệu lực và đồng thời mục tiêu địch bị hạ gục, sẽ kích hoạt “Tuyệt vọng lan rộng” (khiến những địch đứng xung quanh mục tiêu bị đánh dấu “Tuyệt vọng”, địch nào đang bị đánh dấu “Tuyệt vọng” thì sẽ reset lại từ đầu).
Nếu mục tiêu địch đang bị đánh dấu “Tuyệt vọng”, sẽ tăng thêm 15% sát thương và ngay lập tức kích hoạt “Tuyệt vọng lan rộng”. Giảm 1 lượt chờ của hiệu ứng “Sứ giả tuyệt vọng”.
Nếu lượt này đánh vào mục tiêu địch đã bị đánh dấu “Tuyệt vọng”, sẽ chuyển tuyệt kỹ thành “Dòng máu thức tỉnh” (ngay lập tức hồi MAX nộ, kích hoạt được 1 lần, sẽ được reset sau khi hồi sinh bằng “Sứ giả tuyệt vọng”). “Dòng máu thức tỉnh” sẽ tấn công toàn bộ địch, địch nào đang bị đánh dấu “Tuyệt vọng” thì sẽ reset lại từ đầu, giảm 15% sát thương. Lượt tiếp theo khi những địch trúng tuyệt kỹ này tấn công, sẽ giúp Vice XIII hồi 6% HP (duy trì 2 lượt), giảm 1 lượt chờ của hiệu ứng “Sứ giả tuyệt vọng”, ngoài ra còn giúp bản thân hồi 350 nộ.

noi tai

Cường hóa công HP
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv).
NỤ CƯỜI TỬ VONG
Giảm công toàn bộ phe địch khi ra trận (15% ở lv 1). Khi vào trận, bản thân sẽ lĩnh hội “Năng lực tuyệt vọng” (tăng 16% sát thương, kháng sát thương, tỷ lệ hút máu). Lượt đầu tiên khi vào trận chắc chắn tung độc chiêu.
Vào lượt của địch, khi bản thân bị tấn công, sẽ tích 50% sát thương hứng chịu vào hiệu ứng “Tích thương” (“Tích thương” là số sát thương tích trữ được khi bị đánh, tích đến mức tối đa bằng 700% chỉ số công của bản thân, khi chết sẽ không bị reset, tuy nhiên không tích thêm sát thương khi đã vượt mức tối đa). Khi bản thân tung tuyệt kỹ, sẽ tung toàn bộ sát thương đã tích trữ lên mục tiêu chính (bỏ qua miễn khống, chỉ chịu ảnh hưởng bởi sát thương và kháng sát thương)
Vào lượt của bản thân, khi số lượng tích trữ của “Tích thương” vượt quá 80%, sẽ giải trạng thái xấu cho bản thân kể cả hóa đá, hồi MAX nộ. Khi bị hạ gục sẽ kích hoạt “Sứ giả tuyệt vọng” (hồi sinh vào lượt tiếp theo, kế thừa lượng nộ trước khi hạ gục, hồi 30% HP, tăng 30% sát thương tích trữ cho “Tích thương”, tăng 25% kháng sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương độc chiêu trong 1 lượt). Thời gian chờ để kích hoạt “Sứ giả tuyệt vọng” tiếp theo là 3 lượt, mỗi trận kích hoạt tối đa 2 lần, nếu đội hình ra sân ban đầu có ít hơn 6 võ sĩ thì chỉ có thể kích hoạt 1 lần. Sau khi kích hoạt “Sứ giả tuyệt vọng”, sẽ tăng 150% hiệu quả của “Năng lực tuyệt vọng” (kích hoạt 1 lần duy nhất). Hiệu quả hồi sinh của các võ sĩ khác sẽ không kích hoạt với Vice XIII.
MAX. NỤ CƯỜI TỬ VONGnhị môn
Giảm công toàn bộ phe địch khi ra trận (15% ở lv 1). Khi vào trận, bản thân sẽ lĩnh hội “Năng lực tuyệt vọng” (tăng 16% sát thương, kháng sát thương, 20% tỷ lệ hút máu). Lượt đầu tiên khi vào trận và lượt đầu tiên sau khi hồi sinh chắc chắn tung độc chiêu.
Vào lượt của địch, khi bản thân bị tấn công, sẽ tích 70% sát thương hứng chịu vào hiệu ứng “Tích thương” (“Tích thương” là số sát thương tích trữ được khi bị đánh, tích đến mức tối đa bằng 800% chỉ số công của bản thân, khi chết sẽ không bị reset, tuy nhiên không tích thêm sát thương khi đã vượt mức tối đa). Khi bản thân tung tuyệt kỹ, sẽ tung toàn bộ sát thương đã tích trữ lên mục tiêu chính (bỏ qua miễn khống, chỉ chịu ảnh hưởng bởi sát thương và kháng sát thương)
Vào lượt của bản thân, khi số lượng tích trữ của “Tích thương” vượt quá 80%, sẽ giải trạng thái xấu cho bản thân kể cả hóa đá, hồi MAX nộ, nếu Tích thương không quá 80% thì sẽ tăng 50% tỷ lệ tung độc chiêu. Khi bị hạ gục sẽ kích hoạt “Sứ giả tuyệt vọng” (hồi sinh vào lượt tiếp theo, kế thừa lượng nộ trước khi hạ gục, hồi 40% HP, tăng 40% sát thương tích trữ cho “Tích thương”, tăng 30% kháng sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương độc chiêu trong 1 lượt). Thời gian chờ để kích hoạt “Sứ giả tuyệt vọng” tiếp theo là 3 lượt, mỗi trận kích hoạt tối đa 3 lần, nếu đội hình ra sân ban đầu có ít hơn 6 võ sĩ thì chỉ có thể kích hoạt 1 lần. Sau khi kích hoạt “Sứ giả tuyệt vọng”, sẽ tăng 150% hiệu quả của “Năng lực tuyệt vọng” (kích hoạt 1 lần duy nhất). Hiệu quả hồi sinh của các võ sĩ khác sẽ không kích hoạt với Vice XIII. Kẻ hạ gục Vice XIII sẽ bị đánh dấu “Tuyệt vọng”, nếu đang bị đánh dấu “Tuyệt vọng” thì hiệu quả sẽ reset lại.

Skin

skin-vicexiii

Số mệnh

Duyên Dòng máu Orochi: Có Mature XIII, Leona tăng 25% công
Xung kích tử vong: Có Rugal, Mature, Vice tăng 25% công
Cám dỗ chết người: Có Mai Remake, Shermie Lôi tăng 25% HP
Huy hiệu hh orochi Orochi
Sách hs quyen thai Quyền Thái
Vũ khí hvk vice xiiiKhuyên tai tử thần
Hồn ho Mãnh hổ: Khi phe ta hoặc phe địch chết sẽ hồi nộ. Khi bị tấn công sẽ hồi thêm nộ.
Duyên ngầm avatar vice avatar mature avatar orochi

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

vice tan bao 1 vice tan bao 2

vice xiii khung 1 vice xiii khung 2

Quote

Tên nhân vật: Tử vong vi tiếu – Vi ty (Vice – cười mỉm chết người)
Độc chiêu: Thí Thần – Giết Thần
Sore!
Nhận lấy này!
Tuyệt kỹ: Quá Độ Sát Thương
Kochira! Há ha ha ha ha ha!
Tuyệt kỹ SMAX: Huyết Giác Tinh
Kochira! Há ha ha ha ha ha!

16 thoughts on “Vice XIII

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s