Duo Lon

duolon bw

Giới thiệu nhân vật

Duo Lon (tên Hán việt: Đọa Lung), là thành viên của tập đoàn ám sát “Phi tặc”. Anh được biết đến là một “hoàng tử”, con trai cả của Ron – lãnh đạo tập đoàn này. Ngoài Xiao Lon ra, Duo Lon còn có 8 người em khác, tất cả đều rời quê nhà tứ bé để luyện tập võ thuật.
Duo Lon là một chàng trai có tính cách điềm tĩnh và tốt bụng. Với tinh thần nghĩa hiệp của mình, Duo Lon sẵn sàng thế thiên hành đạo, tham gia nhiệm vụ tiêu diệt cha mình để loại trừ cái ác.

ava-duolon

Thông tin cơ bản

Tên Nhật デュオロン
Đội Team địch XI
Tư chất LR
Thuộc tính Vệ
Thể loại Gánh sát thương

Bộ kỹ năng

doc chieu

RỒNG CỰ TUYỆT
Tấn công một mục tiêu, giảm 35% thủ của mục tiêu trong 2 lượt, cứ mỗi 1 điểm “năng lượng oán linh” đang sở hữu, sẽ tăng thêm 0.5% sát thương độc chiêu (tối đa gấp 1.5 lần). Tăng 20% tỷ lệ tích điểm “năng lượng oán linh” cho đến lượt tung tuyệt kỹ tiếp theo. Trong 1 lượt, khi nhận sát thương thay cho đồng đội, sẽ hồi cho bản thân và đồng đội có HP thấp nhất lượng HP bằng 50% sát thương.
“Giải phóng oán linh”: sau khi dùng tuyệt kỹ đã thức tỉnh vũ khí có thể kích hoạt
Trong lượt này, chuyển độc chiêu thành tấn công một hàng ngang, dùng 80 điểm “năng lượng oán linh” để hồi 60% HP, tăng 30% tốc độ hồi nộ, 5% kháng sát thương (duy trì 1 lượt, không thể giải trừ). Những hiệu quả khác vẫn giữ nguyên.
MAX. RỒNG CỰ TUYỆT (tứ môn)
Tấn công một mục tiêu, giảm 50% thủ của mục tiêu trong 2 lượt, cứ mỗi 1 điểm “năng lượng oán linh” đang sở hữu, sẽ tăng thêm 0.8% sát thương độc chiêu (tối đa gấp 1.8 lần). Tăng 30% tỷ lệ tích điểm “năng lượng oán linh” cho đến lượt tung tuyệt kỹ tiếp theo. Trong 1 lượt, khi nhận sát thương thay cho đồng đội, sẽ hồi cho bản thân và đồng đội có HP thấp nhất lượng HP bằng 80% sát thương.
“Giải phóng oán linh”: sau khi dùng tuyệt kỹ đã thức tỉnh vũ khí có thể kích hoạt
Trong lượt này, chuyển độc chiêu thành tấn công một hàng ngang, dùng 80 điểm “năng lượng oán linh” để hồi 70% HP, tăng 30% tốc độ hồi nộ, 7% kháng sát thương (duy trì 2 lượt, không thể giải trừ). Những hiệu quả khác vẫn giữ nguyên.
Sau khi bước vào trạng thái “Hóa ma”, sẽ lĩnh hội thêm một lần khả năng kích hoạt “Hóa ma” (điều kiện: sau khi đã kích hoạt nhị môn, phe ta có nhiều hơn 1 người, mỗi trận kích hoạt tối đa 1 lần).

tuyet ky

BÍ TRUYỀN・ẢO MỘNG OÁN LINH BÍCH
Tấn công toàn bộ mục tiêu, địch càng ít sát thương càng cao (tăng tối đa đến 110%). Tăng 20% sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Tăng 20% tỷ lệ chí mạng cho hàng sau phe ta. Cứ mỗi 1 địch mà bản thân tấn công, sẽ tăng 3 điểm “năng lượng oán linh”. Nếu phe ta và địch chỉ có 1 người, sẽ ngay lập tức tăng thêm 20 điểm “năng lượng oán linh”. 
Tùy vào số điểm của “năng lượng oán linh”, sẽ buff thêm các hiệu quả sau:
– Trên 20 điểm: tăng 20% công và thủ
– Trên 40 điểm: tăng thêm sát thương bằng 50% công và thủ của bản thân cho các mục tiêu (bỏ qua miễn khống, không gây hồi nộ địch)
MAX. BÍ TRUYỀN・ẢO MỘNG OÁN LINH BÍCH (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công toàn bộ mục tiêu, địch càng ít sát thương càng cao (tăng tối đa đến 130%). Tăng 30% sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Tăng 30% tỷ lệ chí mạng cho hàng sau phe ta. Cứ mỗi 1 địch mà bản thân tấn công, sẽ tăng 5 điểm “năng lượng oán linh”. Nếu phe ta và địch chỉ có 1 người, sẽ ngay lập tức tăng thêm 35 điểm “năng lượng oán linh”. 
Tùy vào số điểm của “năng lượng oán linh”, sẽ buff thêm các hiệu quả sau:
– Trên 20 điểm: tăng 30% công và thủ
– Trên 40 điểm: tăng thêm sát thương bằng 70% công và thủ của bản thân cho các mục tiêu (bỏ qua miễn khống, không gây hồi nộ địch)
– Trên 60 điểm: lượt này chắc chắn tung độc chiêu
– Trên 80 điểm: lượt tung độc chiêu tiếp theo sẽ kích hoạt độc chiêu mới “Giải phóng oán linh”.
SMAX. ẢO MỘNG ÁM KÍNH (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công toàn bộ mục tiêu, địch càng ít sát thương càng cao (tăng tối đa đến 150%). Lượt tung tuyệt kỹ tiếp theo sau khi “Hóa ma” sẽ đổi tuyệt kỹ thành “Ảo mộng ám kính”, tấn công một mục tiêu có HP thấp nhất (không ưu tiên viện trợ tham chiến). Tăng 35% sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Tăng 35% tỷ lệ chí mạng cho hàng sau phe ta. Cứ mỗi 1 địch mà bản thân tấn công, sẽ tăng 6 điểm “năng lượng oán linh”. Nếu phe ta và địch chỉ có 1 người, sẽ ngay lập tức tăng thêm 50 điểm “năng lượng oán linh”.
Tùy vào số điểm của “năng lượng oán linh”, sẽ buff thêm các hiệu quả sau:
– Trên 20 điểm: tăng 35% công và thủ
– Trên 40 điểm: tăng thêm sát thương bằng 75% công và thủ của bản thân cho các mục tiêu (bỏ qua miễn khống, không gây hồi nộ địch, địch càng ít sát thương càng cao (tăng tối đa đến 150%)
– Trên 60 điểm: lượt này chắc chắn tung độc chiêu, giải trạng thái xấu cho bản thân
– Trên 80 điểm: lượt tung độc chiêu tiếp theo sẽ kích hoạt độc chiêu mới “Giải phóng oán linh”. Hồi 200 nộ cho một đồng đội chưa MAX nộ (ưu tiên hàng sau).

noi tai

Cường hóa công HP phi tặc
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv).
LỜI NGUYỀN OÁN NGHIỆP
Tăng cho bản thân tỷ lệ kháng chí mạng và đỡ đòn (20% ở lv 1). Khi vào trận, nếu Duo Lon đứng hàng trước hoặc chỉ có 1 mình Duo Lon, sẽ buff cho bản thân hiệu quả “Oán linh dung thân” (tăng 30% tỷ lệ kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ, hiệu quả giảm 10% mỗi 1 lượt trôi qua).
Khi đồng đội bị tấn công, sẽ nhận thay cho đồng đội 20% sát thương đó (không tính sát thương từ phản đòn và từ khiên), giảm 40% sát thương nhận thay này, nếu HP của bản thân dưới 20% thì sẽ không kích hoạt.
Tăng cho bản thân 15% kháng sát thương (không tính sát thương từ phản đòn). Mỗi lần bản thân bị tấn công sẽ tích 3 điểm “năng lượng oán linh”, mỗi lần nhận sát thương thay cho đồng đội sẽ tích 2 điểm “năng lượng oán linh” (có thể tích đến 100 điểm).
Vào mỗi đầu lượt của phe địch, nếu HP của Duo Lon dưới 85%, sẽ ngay lập tức dùng 20 điểm “năng lượng oán linh” để hồi 15% HP cho bản thân. Khi nhận sát thương chí tử sẽ không chết, giải mọi trạng thái xấu kể cả hóa đá, hồi 200 nộ, và bước vào trạng thái “Hóa ma” (có thể chịu 5 lần kháng sát thương chí tử và kháng khống chế, tuy nhiên sẽ bị giảm 100% tỷ lệ hồi HP, duy trì đến lượt tấn công tiếp theo của phe ta, mỗi trận kích hoạt 1 lần). Khi trạng thái “Hóa ma” kết thúc, sẽ giải mọi trạng thái xấu kể cả hóa đá, sẽ reset hiệu quả “Oán linh dung thân”, trong 2 lượt sẽ vô hiệu với hiệu ứng giảm nộ và khống chế.
MAX. LỜI NGUYỀN OÁN NGHIỆPnhị môn
Tăng cho bản thân tỷ lệ kháng chí mạng và đỡ đòn (20% ở lv 1, chỉ số này sẽ được gấp đôi ở 2 lượt đầu tiên khi ra trận). Khi vào trận, nếu Duo Lon đứng hàng trước hoặc chỉ có 1 mình Duo Lon, sẽ buff cho bản thân hiệu quả “Oán linh dung thân” (tăng 36% tỷ lệ kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ, hiệu quả giảm 9% mỗi 1 lượt trôi qua).
Khi đồng đội bị tấn công, sẽ nhận thay cho đồng đội 25% sát thương đó (không tính sát thương từ phản đòn và từ khiên), giảm 50% sát thương nhận thay này, nếu HP của bản thân bằng 1 thì sẽ không kích hoạt.
Tăng cho bản thân 25% kháng sát thương (không tính sát thương từ phản đòn). Mỗi lần bản thân bị tấn công sẽ tích 3 điểm “năng lượng oán linh”, mỗi lần nhận sát thương thay cho đồng đội sẽ tích 2 điểm “năng lượng oán linh” (có thể tích đến 100 điểm).
Vào mỗi đầu lượt của phe địch, nếu HP của Duo Lon dưới 80%, sẽ ngay lập tức dùng 20 điểm “năng lượng oán linh” để hồi 20% HP cho bản thân. Khi nhận sát thương chí tử sẽ không chết, giải mọi trạng thái xấu kể cả hóa đá, hồi 500 nộ, và bước vào trạng thái “Hóa ma” (có thể chịu 5 lần kháng sát thương chí tử và kháng khống chế, tuy nhiên sẽ bị giảm 100% tỷ lệ hồi HP, duy trì đến lượt tấn công tiếp theo của phe ta, mỗi trận kích hoạt 1 lần). Khi trạng thái “Hóa ma” kết thúc, sẽ giải mọi trạng thái xấu kể cả hóa đá, sẽ reset hiệu quả “Oán linh dung thân”, trong 2 lượt sẽ vô hiệu với hiệu ứng giảm nộ và khống chế.

Số mệnh

Duyên Công tử nhà giàu: có Adelheid, Benimaru tăng 25% công
Nhân vật chính 03: có Shen Woo, Ash tăng 25% HP
Nam nhi tóc dài: có Haohmaru, Robert XI tăng 25% HP
Huy hiệu hh bao to Bão tố
Sách hs taekwondo Taekwondo
Vũ khí hvk duo lon
Hồn Oán linh xà: Khi tấn công sẽ hồi 40 nộ. Khi bị tấn công sẽ hồi 44 nộ
Duyên ngầm avatar benimaru avatar kensou avatar shen woo

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

duolon 1 khung duolon 2 khung

6 thoughts on “Duo Lon

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s