Athena XIII

athena xiii

Giới thiệu nhân vật

Athena XIII hay còn gọi là Athena Siêu Thần Tượng, vừa là một võ sĩ, vừa là một thần tượng. Sử dụng võ pháp Bát Cực Quyền và Siêu năng lực. Thường xuyên cùng sư phụ Chin và đồng môn Kensou tham gia các giải thi đấu KOF.

ava-athenaxiii

Thông tin cơ bản

Tên Nhật 永遠のサイキックアイドル
Đội Tân・Siêu năng lực
Tư chất LR
Thuộc tính
Thể loại Thần tượng, Hồi máu

Bộ kỹ năng

doc chieu

KIẾM SIÊU NĂNG LỰC
Tấn công một hàng ngang. Giảm 40% tỷ lệ chữa trị đối với võ sĩ nữ và 60% đối với võ sĩ nam (có thể hóa giải, bỏ qua miễn khống, duy trì vĩnh viễn). Đồng thời buff hiệu ứng “Vòng siêu linh” cho một đồng minh có HP thấp nhất phe ta (ngay lập tức hồi lượng HP bằng 120% công, trong 2 lượt kế tiếp sẽ hồi lượng HP bằng 80% công và 50 nộ). Khi buff hiệu ứng “Vòng siêu linh”, nếu HP người được buff dưới 50%, “Vòng siêu linh” sẽ đổi thành “Super vòng siêu linh”, tăng thêm 50% tỷ lệ chữa trị.
MAX. KIẾM SIÊU NĂNG LỰC  (tứ môn)
Tấn công một hàng ngang, gây thêm sát thương bằng 8% HP cho mục tiêu chính. Giảm 40% tỷ lệ chữa trị đối với võ sĩ nữ và 60% đối với võ sĩ nam (lần đầu tiên bị hóa giải sẽ không lập tức bị giải, 2 lượt sau mới bị hóa giải, bỏ qua miễn khống, duy trì vĩnh viễn). Đồng thời buff hiệu ứng “Vòng siêu linh” cho một đồng minh có HP thấp nhất phe ta (ngay lập tức hồi lượng HP bằng 120% công, trong 2 lượt kế tiếp sẽ hồi lượng HP bằng 80% công và 80 nộ). Khi buff hiệu ứng “Vòng siêu linh”, nếu HP người được buff dưới 50%, “Vòng siêu linh” sẽ đổi thành “Super vòng siêu linh”, tăng thêm 50% tỷ lệ chữa trị.

tuyet ky

SÓNG TINH THỂ THIỂM QUANG
Tấn công ngẫu nhiên một mục tiêu hàng sau, giải hiệu ứng có lợi của hắn, giải toàn bộ trạng thái khống chế cho võ sĩ nữ phe ta. Trong 2 lượt, giảm 30% lực đỡ đòn và sát thương chí mạng của mục tiêu (40% nếu mục tiêu là nam). Gây thêm 30% sát thương lan cho những địch đứng xung quanh (sát thương lan này không gây hồi nộ, bỏ qua miễn khống). Trong 2 lượt, tăng 20% sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Đồng thời hồi HP cho toàn bộ phe ta bằng 100% chỉ số công của bản thân.
Tùy theo số lần buff hiệu ứng “Vòng siêu linh” mà bản thân có thêm những hiệu ứng sau (duy trì 2 lượt):
– 1 lần trở lên: tăng 25% kháng chí mạng
– 2 lần trở lên: 15% công
– 3 lần trở lên: tăng 15% thủ
– 4 lần trở lên: 25% tỷ lệ đỡ đòn
MAX. SÓNG TINH THỂ THIỂM QUANG (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công ngẫu nhiên một mục tiêu hàng sau, giải hiệu ứng có lợi, trong 2 lượt giảm 25% tỷ lệ kháng sát thương tuyệt kỹ của hắn, giải toàn bộ trạng thái khống chế (kể cả hóa đá) cho võ sĩ nữ phe ta. Trong 2 lượt, giảm 30% lực đỡ đòn và sát thương chí mạng của toàn bộ phe địch (40% nếu mục tiêu là nam). Gây thêm 30% sát thương lan cho những địch đứng xung quanh (sát thương lan này không gây hồi nộ, bỏ qua miễn khống). Trong 2 lượt, tăng 30% sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Đồng thời hồi HP cho toàn bộ phe ta bằng 100% chỉ số công và 10% sát thương gây ra của bản thân. Trong lượt này, 2 người không kích hoạt độc chiêu sẽ chắc chắn tung độc chiêu (ưu tiên bản thân).
Tùy theo số lần buff hiệu ứng “Vòng siêu linh” mà bản thân có thêm những hiệu ứng sau (duy trì 2 lượt):
– 1 lần trở lên: tăng 30% kháng chí mạng
– 2 lần trở lên: 20% công
– 3 lần trở lên: tăng 20% thủ
– 4 lần trở lên: 30% tỷ lệ đỡ đòn
SMAX. SIÊU NĂNG LỰC HỖN HỢP KHÚC (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công mục tiêu có chỉ số công cao nhất hàng sau, giải hiệu ứng có lợi, trong 2 lượt giảm 15% công và 25% tỷ lệ kháng sát thương tuyệt kỹ của hắn, giải toàn bộ trạng thái khống chế (kể cả hóa đá) của võ sĩ nữ phe ta. Trong 2 lượt, giảm 30% lực đỡ đòn và sát thương chí mạng của toàn bộ phe địch (40% nếu mục tiêu là nam). Gây thêm 30% sát thương lan cho những địch đứng xung quanh và 15% sát thương lan cho những địch còn lại (sát thương lan này không gây hồi nộ, bỏ qua miễn khống). Tăng 35% sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Đồng thời hồi HP cho toàn bộ phe ta bằng 100% chỉ số công và 10% sát thương gây ra của bản thân, riêng võ sĩ ít HP nhất sẽ được hồi thêm 50% nữa. Trong lượt này, 2 người không kích hoạt độc chiêu sẽ chắc chắn tung độc chiêu (ưu tiên bản thân)
Tùy theo số lần buff hiệu ứng “Vòng siêu linh” mà bản thân có thêm những hiệu ứng sau (duy trì 2 lượt):
– 1 lần trở lên: tăng 35% kháng chí mạng
– 2 lần trở lên: 20% công và thủ
– 3 lần trở lên: tăng 20% thủ, tăng 35% tỷ lệ đỡ đòn
– 4 lần trở lên: tăng 30% tỷ lệ đỡ đòn15% sát thương chí mạng
Nếu là 1vs1 sẽ ngay lập tức có các buff hiệu ứng “Vòng siêu linh”.

noi tai

Cường hóa công HP
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv).
SIÊU THẦN TƯỢNG
Tăng tỷ lệ kháng sát thương (20% ở lv 1) và 30% tỷ lệ chữa trị cho bản thân. Khi vào trận, những đồng minh khác sẽ thành “fan” của Athena XIII (tăng 20% tỷ lệ chữa trị, duy trì cho đến khi Athena XIII bị hạ gục).
Khi vào trận, “fan” của Athena XIII sẽ được buff 20% tỷ lệ kháng sát thương cơ bản của Athena XIII (50% nếu là “fan” nữ), và 10% kháng sát thương tuyệt kỹ (cho fan nữ) trong 2 lượt đầu.
Khi vào trận, cứ mỗi một fan sẽ buff cho Athena XIII 5% công, kháng sát thương độc chiêu, kháng sát thương tuyệt kỹ (duy trì vĩnh viễn).
Mỗi lần fan bị hạ gục, Athena XIII sẽ hồi 200 nộ, tăng 5% sát thương tuyệt kỹ (cộng dồn tối đa 5 lần, duy trì vĩnh viễn), 20% tỷ lệ chí mạng (cộng dồn tối đa 5 lần cho đến khi tung chí mạng thì sẽ reset).
Nếu là 1vs1, sẽ tăng cho bản thân 15% công, sát thương tuyệt kỹ, kháng sát thương tuyệt kỹ, kháng sát thương độc chiêu, 30% tỷ lệ chí mạng (duy trì vĩnh viễn).
Nếu trong sân có “fan”, sẽ giúp Athena buff hiệu ứng “Thần tượng” cho bản thân (khi bị hiệu ứng giảm nộ sẽ ngay lập tức hồi 250 nộ, ngoại trừ tuyệt kỹ).
Khi bị sát thương chí tử, sẽ không chết mà sẽ nhận hiệu ứng “Cứu viện” từ một fan có HP cao nhất (mỗi lượt kích hoạt 1 lần, mỗi trận tối đa 3 lần, giải hiệu ứng xấu cho bản thân và kích hoạt miễn khống trong 1 lượt). Lúc này, nếu HP của fan lớn hơn 50%, sẽ gửi tặng 20% HP cho Athena XIII, riêng fan đó sẽ được giải trạng thái xấu (kể cả hóa đá) và được buff hiệu ứng “Vòng siêu linh”
MAX. SIÊU THẦN TƯỢNGnhị môn
Tăng tỷ lệ kháng sát thương (20% ở lv 1) và 30% tỷ lệ chữa trị cho bản thân, giảm 20% tỷ lệ hồi HP của những võ sĩ thuộc nhóm “Hồi HP”. Khi vào trận, những đồng minh khác sẽ thành “fan” của Athena XIII (tăng 20% tỷ lệ chữa trị, duy trì cho đến khi Athena XIII bị hạ gục).
Khi vào trận, “fan” của Athena XIII sẽ được buff 20% tỷ lệ kháng sát thương cơ bản của Athena XIII (50% nếu là “fan” nữ), và 10% kháng sát thương tuyệt kỹ (cho fan nữ) trong 2 lượt đầu.
Khi vào trận, cứ mỗi một fan sẽ buff cho Athena XIII 6% công, kháng sát thương độc chiêu, kháng sát thương tuyệt kỹ (duy trì vĩnh viễn).
Mỗi lần fan bị hạ gục, Athena XIII sẽ hồi 200 nộ (riêng fan bị hạ gục đầu tiên sẽ giúp Athena XIII hồi 400 nộ), tăng 6% sát thương tuyệt kỹ (cộng dồn tối đa 5 lần, duy trì vĩnh viễn), 30% tỷ lệ chí mạng (cộng dồn tối đa 5 lần cho đến khi tung chí mạng thì sẽ reset).
Nếu là 1vs1, sẽ tăng cho bản thân 20% công, sát thương tuyệt kỹ, kháng sát thương tuyệt kỹ, kháng sát thương độc chiêu, 40% tỷ lệ chí mạng (duy trì vĩnh viễn).
Nếu trong sân có “fan”, sẽ giúp Athena buff hiệu ứng “Thần tượng” cho bản thân (khi bị hiệu ứng giảm nộ sẽ ngay lập tức hồi 250 nộ, ngoại trừ tuyệt kỹ).
Khi bị sát thương chí tử, sẽ không chết mà sẽ nhận hiệu ứng “Cứu viện” từ một fan có HP cao nhất (mỗi lượt kích hoạt 1 lần, mỗi trận tối đa 5 lần, giải hiệu ứng xấu cho bản thân và kích hoạt miễn khống trong 1 lượt). Lúc này, nếu HP của fan lớn hơn 50%, sẽ gửi tặng 25% HP cho Athena XIII, riêng fan đó sẽ được giải trạng thái xấu (kể cả hóa đá) và được buff hiệu ứng “Vòng siêu linh”

Skin

skin-athenaxiii

Số mệnh

Duyên Năng lực hồi phục: Có Shun Ei, Tung Fu Rue tăng 25% công
Sở hữu siêu năng lực: Có Momoko, Tiểu Long Kensou tăng 25% công
Mãi mãi là thần tượng: Có Athena, Athena 02 UM tăng 25% HP
Huy hiệu hh my nu Mỹ nữ
Sách hs sieu nang luc Siêu năng lực
Vũ khí hvk athena xiii Micro siêu năng lực
Hồn ran 2 Thánh xà: Khi tấn công hoặc bị tấn công sẽ hồi nộ. Khi phe ta hoặc địch chết sẽ hồi nộ.
Duyên ngầm avatar bao avatar momoko avatar kula

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

Athena XIII Athena XIII-2

athena XIII skin 2

14 thoughts on “Athena XIII

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s