Shion

shion

Giới thiệu nhân vật

Shion (tên Hán Việt: Tử Uyển) là boss xuất hiện từ KOF XI, một nam nhân mang hình hài nữ nhi. Một trong những kẻ đến từ thời đại của hơn 1000 năm trước, hoạt động ngầm cùng Magaki hòng giúp Orochi hồi sinh. Hắn biết sử dụng rất nhiều vũ khí của Trung Quốc, đặc biệt là thương và ám khí.

ava-shion

Thông tin cơ bản

Tên Nhật 紫苑
Đội Boss thần bí
Tư chất LR
Thuộc tính Đả
Thể loại Giới tính linh hoạt, tuyệt kỹ liên tục

Bộ kỹ năng

doc chieu

LƯU CHÙY TIỄN
Tấn công một mục tiêu có HP thấp nhất phe địch. Giảm 200 nộ của mục tiêu, trong 2 lượt, tăng 40% kháng chí mạng cho bản thân. Nếu tấn công mục tiêu khác giới tính, sẽ tăng thêm 50% sát thương.
MAX. LƯU CHÙY TIỄN  (tứ môn)
Tấn công một mục tiêu có HP thấp nhất phe địch. Hút 200 nộ của mục tiêu, trong 2 lượt, tăng 40% kháng chí mạng cho bản thân (hiệu quả này không thể bị hóa giải hoặc cướp đoạt), giảm 50% sát thương độc chiêu của mục tiêu. Tăng thêm 30% sát thương, nếu tấn công mục tiêu khác giới tính, sẽ tăng thêm 60% sát thương. Nếu đang có “Năng lực dị không gian”, tăng 30% kháng sát thương tuyệt kỹ.

tuyet ky

SONG SUY TUYỀN
Tấn công một hàng ngang, giải trạng thái xấu của bản thân. Trong 2 lượt, tăng 20% kháng sát thương và sát thương cho bản thân, giảm 20% kháng sát thương của các mục tiêu địch. Hồi HP bằng 30% sát thương gây ra cho bản thân và một đồng đội có HP ít nhất. Lượt này chắc chắn tung độc chiêu.
Nếu tuyệt kỹ này không hạ gục được địch, sẽ có 50% xác suất kích hoạt “Nga Mi xuyên thương” (mỗi lượt tối đa 1 lần), ngay lập tức hồi MAX nộ và chuyển sang tuyệt kỹ “Nga Mi xuyên thương”, trong 2 lượt, tăng 15% công và thủ cho bản thân, tấn công một mục tiêu ngẫu nhiên, giải trạng thái có lợi của hắn (ưu tiên kẻ địch đã bị đánh bằng tuyệt kỹ của Shion lần đầu). Gây thêm sát thương bằng 120% chỉ số công của bản thân (sát thương thêm này bỏ qua miễn khống), trong 2 lượt, gây hiệu ứng “Cắt xé” cho mục tiêu (mỗi lượt mất 10% HP và 50% tỷ lệ chữa trị). 
MAX. SONG SUY TUYỀN (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một hàng ngang, giải trạng thái xấu của bản thân. Trong 2 lượt, tăng 30% kháng sát thương và sát thương cho bản thân, giảm 30% kháng sát thương của các mục tiêu địch. Hồi HP bằng 40% sát thương gây ra cho bản thân và một đồng đội có HP ít nhất. Lượt này chắc chắn tung độc chiêu.
Nếu tuyệt kỹ này không hạ gục được địch, sẽ chắc chắn kích hoạt “Nga Mi xuyên thương” (mỗi lượt tối đa 1 lần), ngay lập tức hồi MAX nộ và chuyển sang tuyệt kỹ “Nga Mi xuyên thương”, trong 2 lượt, tăng 20% công và thủ cho bản thân, tấn công một mục tiêu ngẫu nhiên, giải trạng thái có lợi của hắn (ưu tiên kẻ địch đã bị đánh bằng tuyệt kỹ của Shion lần đầu). Gây thêm sát thương bằng 150% chỉ số công của bản thân (sát thương thêm này bỏ qua miễn khống), trong 2 lượt, gây hiệu ứng “Cắt xé” cho mục tiêu (mỗi lượt mất 10% HP và 50% tỷ lệ chữa trị). 

SMAX. BĂNG TRỤY THƯƠNG (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một hàng ngang, giải trạng thái xấu của bản thân. Trong 2 lượt, tăng 35% kháng sát thương và sát thương cho bản thân, giảm 30% kháng sát thương và sát thương của các mục tiêu địch. Hồi HP bằng 50% sát thương gây ra cho bản thân và một đồng đội có HP ít nhất. Lượt này chắc chắn tung độc chiêu.
Nếu tuyệt kỹ này không hạ gục được địch, sẽ chắc chắn kích hoạt “Nga Mi xuyên thương” (mỗi lượt tối đa 1 lần), ngay lập tức hồi MAX nộ và chuyển sang tuyệt kỹ “Nga Mi xuyên thương”, trong 2 lượt, tăng 25% công và thủ cho bản thân, tấn công một mục tiêu ngẫu nhiên, giải trạng thái có lợi của hắn (ưu tiên kẻ địch đã bị đánh bằng tuyệt kỹ của Shion lần đầu). Gây thêm sát thương bằng 180% chỉ số công của bản thân (sát thương thêm này bỏ qua miễn khống), trong 2 lượt, gây hiệu ứng “Cắt xé” cho mục tiêu (mỗi lượt mất 10% HP và 50% tỷ lệ chữa trị).
Lần tiếp theo khi kích hoạt “Nga Mi xuyên thương”, sẽ chuyển tuyệt kỹ thành “Băng Trụy Thương”, mang toàn bộ hiệu ứng giống “Nga Mi xuyên thương”, đồng thời gây thêm 20% sát thương lan ra cho toàn bộ phe địch (sát thương thêm này không gây hồi nộ).

noi tai

Cường hóa công HP
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv).
BIẾN HÓA TINH THÔNG
Tăng sát thương chí mạng cho bản thân (20% ở lv 1). Khi vào trận, trừ Shion và viện trợ ra, nếu hơn một nửa phe ta là võ sĩ nữ thì Shion sẽ được tính là võ sĩ nữ. Cứ mỗi một võ sĩ cùng giới tính với Shion (tính cả Shion), sẽ giúp Shion tăng 7% tỷ lệ đỡ đòn và chí mạng (tối đa 28%). Nếu là 1vs1 thì Shion sẽ có 15% tỷ lệ đỡ đòn và chí mạng.
Lượt đầu tiên khi ra trận sẽ miễn nhiễm toàn bộ hiệu ứng. Nếu phe ta hoặc địch có võ sĩ khác giới tính bị hạ gục, Shion sẽ được giải trạng thái xấu kể cả hóa đá. Nếu phe ta hoặc địch có võ sĩ cùng giới tính bị hạ gục, Shion sẽ được hồi 15% HP.
Khi bị hạ gục hoặc nhận sát thương chí tử, Shion sẽ biến vào “dị không gian” (giải toàn bộ trạng thái xấu), lượt tiếp theo sẽ hồi 50% HP. Đồng thời cướp 300 nộ và hiệu ứng có lợi của kẻ đã tấn công mình cuối cùng (mỗi trận kích hoạt 1 lần).
MAX. BIẾN HÓA TINH THÔNGnhị môn
Tăng sát thương chí mạng cho bản thân (20% ở lv 1). Khi vào trận, trừ Shion và viện trợ ra, nếu hơn một nửa phe ta là võ sĩ nữ thì Shion sẽ được tính là võ sĩ nữ. Cứ mỗi một võ sĩ cùng giới tính với Shion (tính cả Shion), sẽ giúp Shion tăng 8% tỷ lệ đỡ đòn và chí mạng (tối đa 32%). Nếu là 1vs1 thì Shion sẽ có 20% tỷ lệ đỡ đòn và chí mạng.
Lượt đầu tiên khi ra trận sẽ miễn nhiễm toàn bộ hiệu ứng. Nếu phe ta hoặc địch có võ sĩ khác giới tính bị hạ gục, Shion sẽ tăng 25% tốc độ hồi nộ và được giải trạng thái xấu kể cả hóa đá (nếu lượt này không bị trạng thái khống chế, sẽ để dành lại đến lượt bị khống chế mới kích hoạt). Nếu phe ta hoặc địch có võ sĩ cùng giới tính bị hạ gục, Shion sẽ được hồi 15% HP và 50 nộ.
Khi bị hạ gục hoặc nhận sát thương chí tử, Shion sẽ biến vào “dị không gian” (giải toàn bộ trạng thái xấu), lượt tiếp theo sẽ hồi 50% HP. Đồng thời cướp 500 nộ và hiệu ứng có lợi của kẻ đã tấn công mình cuối cùng (mỗi trận kích hoạt 1 lần). Hơn nữa, kích hoạt “Năng lực dị không gian” (tăng 30% kháng sát thương tuyệt kỹ cho bản thân, hiệu ứng này không thể bị hóa giải hoặc cướp đoạt, mỗi lượt sẽ giảm dần 10% hiệu quả, khi đến 0% thì sẽ “Năng lực dị không gian” sẽ vô hiệu).

Skin

skin-shion

Số mệnh

Duyên Sử dụng vũ khí: Có Billy, Mr. Big tăng 25% công
Nam sinh nữ tướng: Có Ash, Saiki tăng 25% công
Công phu Trung Hoa: Có Duo Lon, Shun Ei tăng 25% công
Huy hiệu hh bao to Bão tố
Sách hs judo Judo
Vũ khí hvk shion Long tì hoa thương
Hồn gau 2 Yêu gấu: Khi tấn công sẽ hồi thêm nộ. Khi võ sĩ phe ta hoặc địch chết sẽ hồi nộ. Vào lượt đầu tiên sẽ có một lượng nộ lớn.
Duyên ngầm avatar chinjpg avatar kensou avatar k'

Viện trợ

Kích hoạt Kể từ lượt thứ 1, kích hoạt nếu phe ta có 1 võ sĩ dùng tuyệt kĩ.
Kỹ năng Tấn công một hàng ngang.
Hiệu quả Trắng: Tấn công một hàng ngang. Tăng 20% sát thương và công, 30% sát thương độc chiêu và sát thương tuyệt kỹ cho bản thân. Có thể tham chiến từ lượt thứ 3 trở đi.
Lục: Shion 4 sao (sau khi đã học nội tại) khi tham chiến, sẽ tăng 30% sát thương và 20% kháng sát thương, duy trì vĩnh viễn. Khi vào trận, trừ Shion và viện trợ ra, nếu hơn một nửa phe ta là võ sĩ nữ thì Shion sẽ được tính là võ sĩ nữ. Cứ mỗi một võ sĩ cùng giới tính với Shion (tính cả Shion), sẽ giúp Shion tăng 11% tỷ lệ chí mạng (tối đa 44%). Mở ô 1 sách hỗ trợ.
Lam: Shion viện trợ có thể tung 2 tuyệt kỹ mỗi lần kích hoạt, tuyệt kỹ thứ 2 sẽ chuyển thành “Nga Mi xuyên thương”. “Nga Mi xuyên thương” tấn công một mục tiêu ngẫu nhiên, tăng thêm 50% sát thương (“Nga Mi xuyên thương” không tính vào số lần kích hoạt viện trợ). Mở ô 2 sách hỗ trợ. +1 số lần giới hạn hỗ trợ.
Tím: khi dùng tuyệt kỹ “Nga Mi xuyên thương” sẽ gây thêm sát thương bằng 14% HP tối đa và giảm 150 nộ của mục tiêu. Mở ô 3 sách hỗ trợ.
Cam: sát thương thêm của “Nga Mi xuyên thương” tăng thành 120% (cứ mỗi một võ sĩ cùng giới tính với Shion (tính cả Shion), sẽ giúp Shion tăng thêm 10% của sát thương thêm này, bỏ qua miễn khống). Có thể tham chiến từ lượt thứ 1 trở đi.
Đỏ: tăng 30% sát thương và 20% sát thương chí mạng (nếu có Magaki trong sân hoặc phe ta có Magaki trong viện trợ, sẽ tăng thêm 30% nữa). Tăng 100% sát thương của “Nga Mi xuyên thương” và giải hiệu ứng có lợi của mục tiêu. Sau khi kích hoạt “Nga Mi xuyên thương” sẽ có 50% xác suất kích hoạt “Băng trụy thương” (gây 20% sát thương thêm lên toàn bộ địch, sát thương thêm này không gây hồi nộ). +1 số lần giới hạn hỗ trợ.

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

ShionShion-2

Quote

Tên nhân vật: Tử Uyển (Shion) hay còn gọi là Cú có gai
Độc chiêu: Lưu Chùy Tiễn
Ryusui ga!
Lưu chùy phá!
Tuyệt kỹ: Song Suy Tuyền: Dải lụa đôi
Jigen wa chigaun dayo. Suisen geki
Thứ Nguyên Biệt (không gian khác): Chùy Tiễn Kích
Tuyệt kỹ SMAX: Băng Trụy ThươngJigen wa chigaun dayo. Suijin ji
Thứ Nguyên Biệt: Trụy Nhận Thượng (đao rơi từ trên không xuống)

5 thoughts on “Shion

  1. Hehe, một e Bede chính hiệu dành cho siêu nữ, ko có tứ hồn vẫn có kst và miễn hiệu ứng lượt 1.
    E có 2 câu hỏi bác: Một, duyên thứ 3 muốn kích hoạt cần có Dou lon, Tiểu long phi thiên và Kensou 12. Ba con này đều tc 15 hết ạ? Bác có thông tin con Bánh bao 12 ko?
    Hai, tại sao Magaki lúc thua trận chuẩn bị trốn vào ko thời gian lại bị đồng đội Shion Nhất kích tất sát?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s