Oswald

oswald

Giới thiệu nhân vật

Oswald là một trong 3 nhân vật chính của KOF XI bên cạnh Ash và Thần Vũ. Một thân sĩ với bộ vest đen nhánh và đôi kính đỏ, sử dụng thuần thục những quân bài như một vũ khí sắc bén.
ava-oswald

Thông tin cơ bản

Tên Nhật オズワルド
Đội Nhân vật chính XI
Tư chất LR
Thuộc tính Vệ
Thể loại Sát thủ bài

Bộ kỹ năng

doc chieu

KIM CƯƠNG
Tấn công một mục tiêu, gây 40% sát thương lan lên những địch đứng xung quanh (sát thương lan không gây hồi nộ). Tùy theo loại quân bài đang sở hữu mà hiệu ứng gây ra sẽ khác nhau.
– Quân bích ♠: Hồi 100 nộ cho bản thân và 1 đồng đội ngẫu nhiên
– Quân cơ : Hồi 10% HP cho bản thân và 1 đồng đội ngẫu nhiên
– Quân rô : Gây thêm 60% sát thương cho mục tiêu và những kẻ đứng xung quanh, gây cho mục tiêu chính hiệu ứng “Cắt” (trong 2 lượt, mỗi lượt mất 8% HP và sát thương này không hồi nộ)
– Quân chuồn ♣: có 50% xác suất gây choáng cho mục tiêu chính và 25% xác suất gây choáng cho những địch đứng xung quanh
MAX. KIM CƯƠNG (tứ môn)
Tấn công một mục tiêu, gây 50% sát thương lan lên những địch đứng xung quanh (sát thương lan không gây hồi nộ). Tùy theo loại quân bài đang sở hữu mà hiệu ứng gây ra sẽ khác nhau.
– Quân bích ♠: Hồi 120 nộ cho bản thân và 1 đồng đội ngẫu nhiên
– Quân cơ : Hồi 12% HP cho bản thân và 1 đồng đội ngẫu nhiên
– Quân rô : Gây thêm 70% sát thương cho mục tiêu và những kẻ đứng xung quanh, gây cho mục tiêu chính hiệu ứng “Cắt” (trong 2 lượt, mỗi lượt mất 8% HP và sát thương này không hồi nộ)
– Quân chuồn ♣: có 60% xác suất gây choáng cho mục tiêu chính và 30% xác suất gây choáng cho những địch đứng xung quanh
– Quân Joker 🃏: Sát thương lan khiến cho những địch đứng xung quanh bị mất thêm 6.5% HP

tuyet ky

BÍCH CƠ RÔ CHUỒN
Tấn công một mục tiêu, tăng 20% công và thủ cho bản thân trong 2 lượt. Buff hiệu ứng “Bài siêu linh” cho bản thân (trong 2 lượt, mỗi lượt khi tấn công sẽ gây thêm sát thương bằng 13% HP tối đa của Oswald).
Tùy theo loại quân bài mà hiệu ứng gây ra sẽ khác nhau.
– Quân bích ♠: Hút 200 nộ của mục tiêu
– Quân cơ : Hút 15% HP tối đa của mục tiêu
– Quân rô : Sát thương thêm của hiệu ứng “Bài siêu linh”sẽ thành 19.5%
– Quân chuồn ♣: Giải hiệu ứng có lợi của mục tiêu địch và giải hiệu ứng khống chế của 1 đồng minh đang bị khống chế, kể cả hóa đá.
MAX. BÍCH CƠ RÔ CHUỒN (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, tăng 30% công và thủ cho bản thân trong 2 lượt. Buff hiệu ứng “Bài siêu linh” cho bản thân (trong 2 lượt, mỗi lượt khi tấn công sẽ gây thêm sát thương bằng 13% HP tối đa của Oswald).
Rút thêm 1 quân bài mà bản thân chưa có (trừ lá Joker, duy trì 2 lượt) và tùy theo loại quân bài mà hiệu ứng gây ra sẽ khác nhau.
– Quân bích ♠: Hút 200 nộ của mục tiêu
– Quân cơ : Hút 15% HP tối đa của mục tiêu
– Quân rô : Sát thương thêm của hiệu ứng “Bài siêu linh”sẽ thành 19.5%
– Quân chuồn ♣: Giải hiệu ứng có lợi của mục tiêu địch và giải hiệu ứng khống chế của 1 đồng minh đang bị khống chế, kể cả hóa đá.
SMAX. THẦN BÀI (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, tăng 35% công và thủ cho bản thân trong 2 lượt. Buff hiệu ứng “Bài siêu linh” cho bản thân (trong 2 lượt, mỗi lượt khi tấn công sẽ gây thêm sát thương bằng 13% HP tối đa của Oswald, bỏ qua miễn khống). Trong 1 lượt, giảm 40% tỷ lệ chữa trị và tốc độ hồi nộ của mục tiêu.
Rút thêm 1 quân bài mà bản thân chưa có (trừ lá Joker, duy trì 3 lượt). Nếu đã rút đủ các loại quân bài thì lượt này sẽ rút 1 lá Joker (duy trì 1 lượt). Tùy theo loại quân bài mà hiệu ứng gây ra sẽ khác nhau.
– Quân bích ♠: Hút 200 nộ của mục tiêu
– Quân cơ : Hút 15% HP tối đa của mục tiêu
– Quân rô : Sát thương thêm của hiệu ứng “Bài siêu linh”sẽ thành 19.5%
– Quân chuồn ♣: Giải hiệu ứng có lợi của mục tiêu địch và giải hiệu ứng khống chế của 1 đồng minh đang bị khống chế, kể cả hóa đá.
– Quân Joker 🃏: Chuyển sang tuyệt kỹ mới, tấn công vào mục tiêu có HP thấp nhất và chắc chắn chí mạng.

noi tai

Cường hóa công HP
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv).
SÁT THỦ BÀI
Tăng kháng sát thương cho bản thân (30% ở lv 1) và tăng 20% HP tối đa cho bản thân. Tăng 25% kháng sát thương tuyệt kỹ cho bản thân ở lượt 1. Khi ra trận sẽ rút 1 quân bài (duy trì 2 lượt). Từ lượt thứ 2 trở đi, vào mỗi đầu lượt sẽ rút 1 quân bài chưa có (duy trì 2 lượt), tùy theo loại quân bài mà hiệu ứng gây ra sẽ khác nhau.
– Quân bích ♠: Đầu mỗi lượt sẽ hồi 150 nộ cho bản thân, nếu bị dính hiệu ứng giảm nộ sẽ ngay lập tức hồi 200 nộ.
– Quân cơ : Tăng 54% kháng chí mạng, đầu mỗi lượt sẽ hồi 13% HP tối đa cho bản thân.
– Quân rô : Tăng 20% sát thương cho bản thân, chắc chắn tung độc chiêu
– Quân chuồn ♣: Tự giải hiệu ứng xấu cho bản thân vào đầu mỗi lượt, kể cả hóa đá
MAX. SÁT THỦ BÀInhị môn
Tăng kháng sát thương cho bản thân (30% ở lv 1) và tăng 25% HP tối đa cho bản thân. Tăng 25% kháng sát thương tuyệt kỹ cho bản thân ở lượt 1. Khi ra trận sẽ rút 1 quân bài (duy trì 3 lượt). Từ lượt thứ 2 trở đi, vào mỗi đầu lượt sẽ rút 1 quân bài chưa có (duy trì 3 lượt), và có tỷ lệ rút 1 quân Joker (duy trì 1 lượt), tùy theo loại quân bài mà hiệu ứng gây ra sẽ khác nhau.
– Quân bích ♠: Đầu mỗi lượt sẽ hồi 150 nộ cho bản thân, nếu bị dính hiệu ứng giảm nộ sẽ ngay lập tức hồi 200 nộ.
– Quân cơ : Tăng 54% kháng chí mạng, đầu mỗi lượt sẽ hồi 13% HP tối đa cho bản thân.
– Quân rô : Tăng 20% sát thương cho bản thân, chắc chắn tung độc chiêu
– Quân chuồn ♣: Tự giải hiệu ứng xấu cho bản thân vào đầu mỗi lượt, kể cả hóa đá
– Quân Joker 🃏: Tăng 20% tỷ lệ chí mạng và đỡ đòn cho bản thân, duy trì hiệu quả của những quân bài khác thêm 1 lượt. Trong trận, có khả năng kích hoạt “Card Trick” 1 lần (khi nhận sát thương chí tử sẽ vứt toàn bộ bài đang có, ẩn thân 1 lượt và trở lại vào lượt sau; khi trở lại sẽ mất toàn bộ nộ và chuyển thành HP cho bản thân (nộ mất càng nhiều thì HP hồi càng cao, tối đa 35% HP); đồng thời rút ngay 1 quân bích ♠ và 1 quân cơ ♥, duy trì 3 lượt). Dù quân Joker 🃏 có hết hiệu lực thì khả năng “Card Trick” vẫn có thể kích hoạt.

Skin

skin-oswald

Số mệnh

Duyên Nhân vật chính XI: Có Ash, Shen Woo tăng 25% công
Thích làm màu: Có Iori, K’ tăng 25% HP
Hội người cao tuổi: Có Tung Fu Rue, Chin tăng 25% HP
Huy hiệu hh my nam Mỹ nam
Sách hs taekwondo Taekwondo
Vũ khí hvk oswald Black jack
Hồn rua Giao quy: Khi bị tấn công sẽ hồi 40 nộ. Khi vào đầu trận sẽ có một lượng nộ lớn.
Duyên ngầm avatar mai avatar kyo avatar iori

Viện trợ

Kích hoạt Kể từ lượt thứ 2 nếu phe ta có võ sĩ dùng tuyệt kỹ.
Kỹ năng Tấn công một mục tiêu.
Hiệu quả Trắng: Tấn công một mục tiêu, tăng 20% công và sát thương. Buff hiệu quả “Bài siêu linh” cho bản thân (khi tấn công sẽ gây thêm sát thương bằng 10% HP tối đa của phe ta). Có thể tham chiến từ lượt thứ 3 trở đi. 
Lục: rút 1 quân ngẫu nhiên (không duy trì) và tùy theo loại quân bài mà hiệu ứng gây ra sẽ khác nhau:
– Quân bích ♠: Giảm 300 nộ của mục tiêu
– Quân cơ : gây sát thương bằng 10% HP tối đa của mục tiêu
– Quân rô : tăng 60% sát thương của hiệu ứng “Bài siêu linh”
– Quân chuồn ♣: giải hiệu ứng khống chế của 1 đồng minh đang bị khống chế, kể cả hóa đá.
Oswald 4 sao (sau khi đã học nội tại) khi tham chiến, sẽ tăng 25% sát thương và kháng sát thương, duy trì vĩnh viễn. Mở ô 1 sách hỗ trợ.
Lam: gây 50% sát thương lan ra những mục tiêu đứng xung quanh, giảm 28% tỷ lệ đỡ đòn trong 2 lượt. Mở ô 2 sách hỗ trợ. +1 số lần giới hạn hỗ trợ.
Tím: có thể bốc 2 lá bài (không duy trì). Mở ô 3 sách hỗ trợ.
Cam: giảm 24% tỷ lệ chí mạng của mục tiêu. Nếu đã bốc 2 lá bích ♠ và cơ sẽ kích hoạt “Thiên thuật đại sư”, ngay lập tức bốc thêm 2 lá và chuồn ♣. Có thể tham chiến từ lượt thứ 1 trở đi.
Đỏ: tăng 30% sát thương, tuyệt kỹ chuyển thành SMAX, tấn công mục tiêu có HP thấp nhất, chắc chắn chí mạng. Nâng cấp hiệu quả của toàn bộ quân bài:
– Quân bích ♠: Hút 300 nộ của mục tiêu và truyền cho một đồng đội ngẫu nhiên
– Quân cơ : gây sát thương bằng 10% HP tối đa của mục tiêu, hồi 15% HP cho một đồng đội có HP thấp nhất
– Quân rô : tăng 60% sát thương của hiệu ứng “Bài siêu linh”, gây cho mục tiêu chính hiệu ứng “Cắt” (trong 2 lượt, mỗi lượt mất 7% HP và sát thương này không hồi nộ)
– Quân chuồn ♣: giải hiệu ứng khống chế của 1 đồng minh đang bị khống chế, kể cả hóa đá, có 60% xác suất gây choáng mục tiêu địch
.
+1 số lần giới hạn hỗ trợ.

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

Oswald-1 Oswald-2

Quote

Tên nhân vật: Ảo Tư Ngõa Nhĩ Đức – Oswald
Độc chiêu: Phương Phiến – mảnh bài vuông
Tuyệt kỹ: Hắc Hồng Phương Mai – Cơ Rô Chuồn Bích
Boku zane!
Tới lượt tôi nhỉ!
Tuyệt kỹ SMAX: Vương Bài – lá JokerDe wa, Kaaneferu no shinzui wo
Đây mới là Karnofell chân chính này! (Karnofel – một loại bài bạc lừa lọc của ng Đức)

10 thoughts on “Oswald

  1. Trả lời cho câu nói của buu ở dưới là bài chém.theo % máu của bản thân chứ ko phải máu địch
    Vì mình đã smax bài khá lâu, xem cả trăm trận replay thì mìn khẳng định, ko phải tự nhiên bài nội tại lại dc tăng thêm 25%hp đâu

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s