Choi XIV

choi xiv

botan dockynang

Giới thiệu nhân vật

Choi vốn là một kẻ lưu manh, chuyên phục kích và tấn công người đi đường vào ban đêm. Ban ngày Choi lại ẩn thân dưới vỏ bọc của một gã có dáng vẻ ốm yếu và vẻ mặt hay cười. Sau khi bị bắt và được sư phụ Kim cảm hóa, Choi trở nên “đứng đắn” hơn, và những gì còn sót lại trong tính cách “dị” ấy giúp Choi rất nhiều trong chiến đấu. Sau khi rời khỏi Kim, Choi gia nhập cùng nhóm với Xanadu.


sp-choixiv

Thông tin cơ bản

Tên Nhật チョイ XIV Ver
Đội Hàn Quốc (mặt sau)
Tư chất LR
Thuộc tính Đả
Thể loại Gây vết thương ác tính

Bộ kỹ năng

doc chieu

LONG QUYỀN TẬT PHONG TRẢM
Tấn công một hàng dọc. Cùng hàng ngang mà Choi XIV đang đứng, nếu không có mục tiêu địch đứng trước, sẽ tấn công hàng dọc địch hàng sau. Giảm 150 nộ của 1 mục tiêu (ưu tiên địch đứng cùng hàng ngang với Choi XIV). Nếu địch đang dính hiệu ứng “vết thương ác tính”, sẽ gây thêm 15% sát thương. Tăng 7% sát thương và 15% xác suất tung độc chiêu (2 lượt, cộng dồn tối đa 3 lần)
MAX. LONG QUYỀN TẬT PHONG TRẢM  (tứ môn)
Tấn công một hàng dọc. Cùng hàng ngang mà Choi XIV đang đứng, nếu không có mục tiêu địch đứng trước, sẽ tấn công hàng dọc địch hàng sau, nếu tấn công địch hàng sau, sẽ buff cho bản thân thêm 1 lần khả năng ẩn thân và quay lại vào lượt kế tiếp (tối đa  1 lần). Giảm 200 nộ của 1 mục tiêu (ưu tiên địch đứng cùng hàng ngang với Choi XIV). Nếu địch đang dính hiệu ứng “vết thương ác tính”, sẽ gây thêm sát thương bằng 25% HP còn lại. Tăng 10% sát thương và 25% xác suất tung độc chiêu (3 lượt, cộng dồn tối đa 3 lần)

tuyet ky

TẬT TẨU CUỒNG NHÂN TRẢM
Tấn công một hàng ngang (ưu tiên địch đứng cùng hàng ngang với Choi XIV). Trong 2 lượt, tăng 20% công, thủ và sát thương chí mạng cho bản thân. Trong 2 lượt, buff hiệu quả “chí mệnh” (địch trên 60% HP sẽ gây thêm 20% sát thương). Trong 2 lượt, tăng tỷ lệ chí mạng bằng 20% tỷ lệ hút máu của bản thân.
Trong 2 lượt, nếu đồng đội đứng phía trước Choi XIV bị tấn công, bản thân Choi XIV sẽ hồi 80 nộ (nếu khi vào trận chỉ có một mình bản thân, sẽ hồi thêm 80 nộ nữa).
MAX. TẬT TẨU CUỒNG NHÂN TRẢM (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một hàng ngang (ưu tiên địch đứng cùng hàng ngang với Choi XIV). Trong 2 lượt, tăng 30% công, thủ và sát thương chí mạng cho bản thân. Nếu mục tiêu đang dính hiệu ứng “Vết thương ác tính”, sẽ tăng 30% tỷ lệ hút máu cho bản thân (1 lượt, không thể hóa giải), gây thêm 40% sát thương lên mục tiêu đó, đồng thời giảm 60% tốc độ hồi nộ trong 1 lượt. Trong 2 lượt, buff hiệu quả “chí mệnh” (địch trên 60% HP sẽ gây thêm 30% sát thương). Trong 2 lượt, tăng tỷ lệ chí mạng bằng 30% tỷ lệ hút máu của bản thân. Nếu HP của mục tiêu nhiều hơn 80%, sẽ gây thêm sát thương bằng 15% HP tối đa.
Trong 2 lượt, nếu đồng đội đứng phía trước Choi XIV bị tấn công, bản thân Choi XIV sẽ hồi 100 nộ (nếu khi vào trận chỉ có một mình bản thân, sẽ hồi thêm 100 nộ nữa).
SMAX. CHÂN! SIÊU TUYỆT TUYỀN PHONG (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một hàng ngang (ưu tiên địch đứng cùng hàng ngang với Choi XIV). Trong 2 lượt, tăng 35% công, thủ và sát thương chí mạng cho bản thân. Nếu mục tiêu đang dính hiệu ứng “Vết thương ác tính”, sẽ tăng 50% tỷ lệ hút máu cho bản thân (1 lượt, không thể hóa giải), gây thêm 80% sát thương lên mục tiêu đó, đồng thời giảm 80% tốc độ hồi nộ trong 1 lượt (nếu những địch đứng cùng hàng ngang với Choi XIV không bị hiệu ứng “Vết thương ác tính”, sát thương thêm và giảm nộ nói trên sẽ tính lên mục tiêu chính). Lần tấn công này sẽ bỏ qua kháng sát thương và kháng sát thương tuyệt kỹ tương ứng với 40% tỷ lệ hút máu của bản thân (bỏ qua miễn khống). Trong 2 lượt, buff hiệu quả “chí mệnh” (địch trên 50% HP sẽ gây thêm 60% sát thương). Trong 2 lượt, tăng tỷ lệ chí mạng bằng 50% tỷ lệ hút máu của bản thân. Nếu HP của mục tiêu nhiều hơn 70%, sẽ gây thêm sát thương bằng 20% HP tối đa.
Trong 2 lượt, nếu đồng đội đứng phía trước Choi XIV bị tấn công, bản thân Choi XIV sẽ hồi 160 nộ (nếu khi vào trận chỉ có một mình bản thân, sẽ hồi thêm 160 nộ nữa).
Gây thêm 1 bậc hiệu ứng “đổ máu” nếu tấn công vào địch đang dính “vết thương ác tính”, kéo dài thêm 1 lượt duy trì của “vết thương ác tính” (tối đa 1 lần 1 lượt). Hồi 200 nộ cho những đồng đội đứng cùng hàng dọc. Nếu lần này hạ gục được địch sẽ hồi cho bản thân 800 nộ (mỗi trận kích hoạt tối đa 2 lần). Bản thân vô hiệu với xích và tê liệt vĩnh viễn. Tăng thêm 1 lần khả năng kích hoạt kháng sát thương chí tử ở nội tại (tăng thêm tối đa 1 lần).

noi tai

Cường hóa công HP
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv). Giảm 10% mọi sát thương gây ra cho bản thân, tất cả mọi sát thương thêm của bản thân đều bỏ qua miễn khống.
KẺ GIAN XẢO
Khi vào trận, tăng cho bản thân tỷ lệ hút máu (20% ở lv 1), 40% tỷ lệ chí mạng, sát thương, kháng sát thương. Khi tấn công sẽ bỏ qua một phần sát thương đến từ phản đòn (bằng % tỷ lệ hút máu của bản thân). Lượt đầu tiên khi vào trận chắc chắn tung độc chiêu.
Mọi đòn tấn công của Choi XIV sẽ gây hiệu ứng “vết thương” lên địch: giảm 40% tỷ lệ chữa trị trong 1 lượt. Nếu địch đang dính “vết thương”, sẽ chuyển hiệu ứng thành “vết thương ác tính”: giảm 80% tỷ lệ chữa trị trong 2 lượt. Hiệu ứng “vết thương ác tính” không thể cộng dồn, cũng không nhận thêm hiệu ứng “vết thương”. Hiệu ứng “vết thương” và “vết thương ác tính” đều bỏ qua miễn khống.
Choi XIV có 1 lần kháng sát thương chí tử. Khi HP của bản thân dưới 40% sẽ ẩn thân và quay lại vào lượt kế tiếp, tăng vĩnh viễn 20% sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương tuyệt kỹ (có thể cộng dồn), hồi 300 nộ và 50% HP tối đa (không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tỷ lệ chữa trị). Mỗi trận kích hoạt tối đa 2 lần.
MAX. KẺ GIAN XẢO (nhị môn)
Khi vào trận, tăng cho bản thân tỷ lệ hút máu (25% ở lv 1), 60% tỷ lệ chí mạng, sát thương, kháng sát thương, xuyên đỡ đòn. Khi tấn công sẽ bỏ qua một phần sát thương đến từ phản đòn (bằng 120% tỷ lệ hút máu của bản thân). Lượt đầu tiên khi vào trận chắc chắn tung độc chiêu.
Mọi đòn tấn công của Choi XIV sẽ gây hiệu ứng “vết thương” lên địch: giảm 40% tỷ lệ chữa trị trong 1 lượt. Nếu địch đang dính “vết thương”, sẽ chuyển hiệu ứng thành “vết thương ác tính”: giảm 80% tỷ lệ chữa trị trong 3 lượt. Nếu tấn công vào địch đang dính “vết thương ác tính”, sẽ gây thêm hiệu ứng “đổ máu” (mỗi lượt mất 5% HP tối đa, không gây hồi nộ, duy trì cho đến khi “vết thương ác tính” hết hiệu lực). Hiệu ứng “vết thương ác tính” không thể cộng dồn, cũng không nhận thêm hiệu ứng “vết thương”. Hiệu ứng “vết thương”, “vết thương ác tính” và “Đổ máu” đều bỏ qua miễn khống. Bản thân vô hiệu với hiệu ứng “vết thương” và “vết thương ác tính”.
Choi XIV có 2 lần kháng sát thương chí tử. Khi HP của bản thân dưới 50% sẽ ẩn thân và quay lại vào lượt kế tiếp, tăng vĩnh viễn 5% kháng sát thương, 20% sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương tuyệt kỹ (có thể cộng dồn), hồi 800 nộ55% HP tối đa (không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tỷ lệ chữa trị). Mỗi trận kích hoạt tối đa 3 lần.
Trong lượt của phe ta, nếu bản thân không tung độc chiêu hoặc đánh thường, vào đầu lượt tiếp theo của phe địch sẽ buff cho bản thân 120% tỷ lệ miễn khống, 50% siêu kháng sát thương (1 lượt).

Số mệnh

Duyên Đội ác nhân: Có Chang XIV, Chang, Choi tăng 25% công
Chibi: Có Bao, Chin tăng 25% công
Kính râm: Có Clark, Mr. Big tăng 25% công
Huy hiệu hh bao to Bão tố
Sách hs taekwondo Teawondo
Vũ khí hvk Choi xiv Vuốt sắt
Hồn ran 8 Linh xà: Khi tấn công sẽ hồi thêm nộ. Khi phe địch hoặc phe ta chết sẽ hồi nộ.
Duyên ngầm avatar chang avatar kim avatar jhun hoon

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

choi xiv khung 1 choi xiv khung 2

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Choi XIV

    1. Anh Buu ơi, cho em hỏi cái phần nội giảm công ý anh là giảm công vĩnh viễn trong 1 trận hay là chỉ giảm công trong 2 lượt đầu vậy anh?

      Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s