Chang XIV

chang xiv

botan dockynang

Giới thiệu nhân vật

Sở hữu thân hình bệ vệ cái bụng phệ và gương mặt dữ tợn theo kiểu “đầu gấu”, sau thời gian “làm loạn” giang hồ, Chang được Kim Kaphwan cảm hóa và học được Taekwondo bài bản. Chang luôn mang theo bên mình quả cầu khổng lồ được gắn vào sợi xích sắt to đùng, đó là thứ vũ khí nặng nhất, to nhất, chỉ nhìn thấy thôi cũng đủ làm đối thủ tại các giải KOF khiếp sợ. Ở KOF XIV, Chang hoạt động cùng với Xanadu.

Thông tin cơ bản

Tên Nhật チャン XIV Ver
Đội Hàn Quốc (mặt sau)
Tư chất LR
Thuộc tính Vệ
Thể loại Hoán đổi thế trận, năng lực hồi sinh

Bộ kỹ năng

doc chieu

THIẾT CẦU ĐẠI HỒI CHUYỂN
Tấn công một mục tiêu (ưu tiên địch đã trúng tuyệt kỹ của bản thân ở lượt gần nhất). Hồi HP bằng 300% chỉ số công cho bản thân. Tăng 10% xác suất tung độc chiêu (duy trì vĩnh viễn, cộng dồn tối đa 4 lần). Gây thêm sát thương bằng 8% HP tối đa (bỏ qua miễn khống, nếu chỉ số thủ của địch ít hơn chỉ số thủ của Chang XIV, sẽ tăng gấp đôi sát thương thêm này), gây thêm sát thương bằng 150% chỉ số thủ của bản thân (bỏ qua miễn khống). Nếu chỉ số thủ của địch ít hơn 70% chỉ số thủ của Chang XIV, sẽ gây lên địch hiệu ứng “bại huyết” (phá HP tối đa của địch, duy trì vĩnh viễn, lượng HP bị phá bằng 90% lượng HP bị mất lần này).
MAX. THIẾT CẦU ĐẠI HỒI CHUYỂN  (tứ môn)
Tấn công một mục tiêu (ưu tiên địch đã trúng tuyệt kỹ của bản thân ở lượt gần nhất). Hồi HP bằng 300% chỉ số công và thủ cho bản thân. Tăng 15% xác suất tung độc chiêu (duy trì vĩnh viễn, cộng dồn tối đa 3 lần). Gây thêm sát thương bằng 10% HP tối đa (bỏ qua miễn khống, nếu chỉ số thủ của địch ít hơn chỉ số thủ của Chang XIV, sẽ tăng gấp đôi sát thương thêm này), gây thêm sát thương bằng 180% chỉ số thủ của bản thân (bỏ qua miễn khống). Giảm 30% tốc độ hồi nộ (1 lượt) và giảm 200 nộ của mục tiêu. Nếu chỉ số thủ của địch ít hơn 70% chỉ số thủ của Chang XIV, sẽ gây lên địch hiệu ứng “bại huyết” (phá HP tối đa của địch, duy trì vĩnh viễn, lượng HP bị phá bằng 100% lượng HP bị mất lần này).

tuyet ky

THIẾT CẦU ĐẠI BẠO LOẠN
Tấn công một mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn và chống cự, tăng 20% sát thương và kháng sát thương cho bản thân trong 2 lượt. Gây thêm sát thương bằng 300% chỉ số thủ của bản thân (bỏ qua miễn khống). Có 40% xác suất gây choáng mục tiêu (1 lượt). Giảm 20% kháng sát thương, kháng sát thương tuyệt kỹ và 40% thủ của mục tiêu (1 lượt).
MAX. THIẾT CẦU ĐẠI BẠO LOẠN (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn và chống cự, tăng 30% sát thương và kháng sát thương cho bản thân trong 2 lượt. Gây thêm sát thương bằng 400% chỉ số thủ của bản thân (bỏ qua miễn khống). Có 60% xác suất gây choáng mục tiêu (1 lượt). Giảm 30% kháng sát thương, kháng sát thương tuyệt kỹ và 60% thủ của mục tiêu.
(1 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể giải trừ).
Nếu chỉ số thủ của Chang XIV lớn hơn chỉ số thủ của mục tiêu, sẽ tăng công cho bản thân bằng 300% chỉ số thủ chênh lệch của cả hai (1 lượt), hồi 200 nộ cho bản thân và 1 đồng đội chưa MAX nộ.
SMAX. THIẾT CẦU ĐẠI ÁO SÁT (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn và chống cự, giải trạng thái có lợi của mục tiêu, tăng 35% sát thương và kháng sát thương cho bản thân trong 2 lượt. Gây thêm sát thương bằng 450% chỉ số thủ của bản thân (bỏ qua miễn khống). Có 80% xác suất gây choáng mục tiêu (1 lượt). Giảm 30% kháng sát thương, kháng sát thương tuyệt kỹ và 60% thủ của mục tiêu. (1 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể giải trừ).
Nếu chỉ số thủ của Chang XIV lớn hơn chỉ số thủ của mục tiêu, sẽ tăng công cho bản thân bằng 350% chỉ số thủ chênh lệch của cả hai (1 lượt), hồi 250 nộ cho bản thân và 1 đồng đội chưa MAX nộ. Trong 1 lượt, cứ mỗi một địch bị hạ gục, sẽ hồi cho toàn bộ phe ta 80 nộ.

noi tai

Cường hóa công HP
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv).
HOÁN CHUYỂN CÔNG THỦ
Khi vào trận, tăng cho bản thân 35% công, thủ, 20% tỷ lệ chữa trị, 30% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ. Khi vào trận, giảm 30% tỷ lệ hút máu của hàng sau phe địch và 30% tỷ lệ khống chế của hàng trước phe địch (nếu là 1vs1 thì hiệu quả giảm một nửa)
Khi bị hạ gục sẽ có tỷ lệ hồi sinh (tối đa 2 lần). Lần 1 tỷ lệ hồi sinh là 100%. Lần 2 tỷ lệ hồi sinh là 50% (khi vào trận, nếu chỉ có một mình thì không kích hoạt hồi sinh lần 2).
Khi hồi sinh sẽ hồi HP (30% ở lv 1) và kế thừa lượng nộ trước khi bị hạ gục. Tăng vĩnh viễn 12% thủ, 30% kháng chí mạng (có thể cộng dồn). Nội tại hồi sinh của các võ sĩ khác sẽ không kích hoạt lên Chang XIV.
Lượt đầu tiên khi vào trận và lượt đầu tiên sau khi hồi sinh, bản thân sẽ bỏ qua trạng thái khống chế kể cả hóa đá, thu nhỏ, giảm tỷ lệ chữa trị, giảm nộ, tăng 35% siêu kháng sát thương (1 lượt, nếu là 1vs1 thì hiệu quả giảm một nửa), chắc chắn tung độc chiêu, giảm 30% tỷ lệ chí mạng của 1 địch ngẫu nhiên (2 lượt, không thể hóa giải).
Từ lượt thứ 2 trở đi, nếu bị phe địch hạ gục, sẽ kích hoạt “hoán chuyển công thủ” (ngay lập tức phe địch bị mất lượt đánh và chuyển sang lượt của phe ta), mỗi trận kích hoạt tối đa 1 lần. Khi kích hoạt “hoán chuyển công thủ”, sẽ hồi 400 nộ đồng thời giải trạng khống chế (kể cả hóa đá) cho 2 đồng minh có lượng nộ ít nhất, nếu phe ta có ít hơn 6 người thì chỉ kích hoạt lên 1 đồng minh.
MAX. HOÁN CHUYỂN CÔNG THỦ (nhị môn)
Khi vào trận, tăng cho bản thân 40% công, thủ, 30% tỷ lệ chữa trị, 35% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ. Khi vào trận, giảm 30% tỷ lệ hút máu của hàng sau phe địch và 30% tỷ lệ khống chế của hàng trước phe địch (nếu là 1vs1 thì hiệu quả giảm một nửa)
Khi bị hạ gục sẽ có tỷ lệ hồi sinh (tối đa 3 lần). Lần 1 tỷ lệ hồi sinh là 100%. Lần 2 tỷ lệ hồi sinh là 100%. Lần 3 tỷ lệ hồi sinh là 50%. (khi vào trận, nếu chỉ có một mình thì không kích hoạt hồi sinh lần 3).
Khi hồi sinh sẽ hồi HP (40% ở lv 1) và hồi MAX nộ. Tăng vĩnh viễn 15% thủ, 35% kháng chí mạng (có thể cộng dồn). Nội tại hồi sinh của các võ sĩ khác sẽ không kích hoạt lên Chang XIV.
Lượt đầu tiên khi vào trận và lượt đầu tiên sau khi hồi sinh, bản thân sẽ bỏ qua trạng thái khống chế kể cả hóa đá, thu nhỏ, giảm tỷ lệ chữa trị, giảm nộ, tăng 35% siêu kháng sát thương (1 lượt, nếu là 1vs1 thì hiệu quả giảm một nửa), chắc chắn tung độc chiêu, giảm 35% tỷ lệ chí mạng của 1 địch ngẫu nhiên (2 lượt, không thể hóa giải).
Từ lượt thứ 2 trở đi, nếu bị phe địch hạ gục, sẽ kích hoạt “hoán chuyển công thủ” (ngay lập tức phe địch bị mất lượt đánh và chuyển sang lượt của phe ta), mỗi trận kích hoạt tối đa 1 lần. Khi kích hoạt “hoán chuyển công thủ”, sẽ hồi 1000 nộ đồng thời giải trạng khống chế (kể cả hóa đá) cho 2 đồng minh có lượng nộ ít nhất, nếu phe ta có ít hơn 6 người thì chỉ kích hoạt lên 1 đồng minh.

Skin

skin chang xiv

Số mệnh

Duyên Cải tà quy chánh: Có Choi, Kim tăng 25% công
Võ sĩ Hàn Quốc: Có May Lee, Jhun Hoon tăng 25% HP
Vũ khí kỳ dị: Có Mr. Big, Nameless tăng 25% HP
Huy hiệu hh dai dia Đại địa
Sách hs taekwondo Taekwondo
Vũ khí hvk chang xiv Thiết cầu tinh kim
Hồn rua 3 Ác quy: Khi bị tấn công sẽ hồi thêm nộ. Khi tấn công sẽ hồi thêm nộ.
Duyên ngầm avatar choi avatar kim avatar jhun hoon

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

chang xiv khung 1 chang xiv khung 2

10 thoughts on “Chang XIV

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s