Kyo Hỏa Viêm

kyo 2003

Giới thiệu nhân vật

Kyo Hỏa Viêm hay còn gọi là Kyo Hỏa viêm phất trạc, với sức mạnh được nâng cấp vượt bậc.
ava-kyo2003

Thông tin cơ bản

Tên Nhật 火炎祓濯草薙京
Đội Nhân vật chính mới
Tư chất LR
Thuộc tính Đả
Thể loại Anh hùng chính nghĩa, tiêu diệt tà ác

Bộ kỹ năng

doc chieu

QUỶ THIÊU
Tấn công một mục tiêu, khiến địch bị dính “Lửa Kyo” (nếu không ở trong sàn đấu lửa, sẽ gây thiêu đốt khiến địch mỗi lượt mất 8% HP trong 2 lượt, khi thiêu đốt biến mất sẽ hồi cho Kyo Hỏa Viêm 8% HP; nếu đang ở trong sàn đấu lửa, sẽ duy trì thiêu đốt mãi mãi, khiến địch mỗi lượt mất 12% máu, nếu thiêu đốt này bị hóa giải sẽ khiến địch bị giảm 20% sát thương và kháng sát thương trong 2 lượt).
Đồng thời, giải hiệu ứng xấu và tạo khiên lửa cho bản thân (tăng cho bản thân 30% phản đòn và hút máu, duy trì 2 lượt). Nếu đang ở trong sàn đấu lửa chắc chắn sẽ tung độc chiêu.
MAX. QUỶ THIÊU (tứ môn)
Tấn công một mục tiêu, khiến địch bị dính “Lửa Kyo” (nếu không ở trong sàn đấu lửa, sẽ gây thiêu đốt khiến địch mỗi lượt mất 8% HP trong 2 lượt, khi thiêu đốt biến mất sẽ hồi cho Kyo Hỏa Viêm 8% HP; nếu đang ở trong sàn đấu lửa, sẽ duy trì thiêu đốt mãi mãi, khiến địch mỗi lượt mất 12% máu, nếu thiêu đốt này bị hóa giải sẽ khiến địch bị giảm 20% sát thương và kháng sát thương trong 2 lượt, thiêu đốt này không gây hồi nộ). Đồng thời, giải hiệu ứng xấu và tạo khiên lửa cho bản thân (tăng cho bản thân 35% phản đòn và hút máu, duy trì 2 lượt). Tăng cho bản thân và các võ sĩ lửa phe ta 10% tỷ lệ tung độc chiêu và sát thương độc chiêu. Nếu đang ở trong sàn đấu lửa chắc chắn sẽ tung độc chiêu, tăng 20% sát thương độc chiêu.

tuyet ky

ĐẠI XÀ THẾ
Tấn công một hàng ngang, gây hiệu ứng “Lửa Kyo” cho địch. Tăng cho bản thân 20% sát thương và kháng sát thương trong 2 lượt (gây thêm sát thương cho mục tiêu chính, mức nộ của mục tiêu chính càng cao thì sát thương thêm càng mạnh). Giảm 200 nộ của các mục tiêu,  trong 1 lượt giảm 90% tốc độ hồi nộ.
MAX. ĐẠI XÀ THẾ (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một hàng ngang, gây hiệu ứng “Lửa Kyo” cho địch. Tăng cho bản thân 30% sát thương và kháng sát thương trong 2 lượt (gây thêm sát thương cho mục tiêu chính, mức nộ của mục tiêu chính càng cao thì sát thương thêm càng mạnh). Giảm 300 nộ của các mục tiêu,  trong 1 lượt giảm 90% tốc độ hồi nộ.
Nếu phe ta có Iori Bản Năng, đồng thời hàng ngang mục tiêu chỉ có 1 người, sẽ kết hợp cùng Iori Bản Năng tung tuyệt kỹ mới, bỏ qua đỡ đòn và chống cự, gây thêm hiệu ứng giảm 70% tỷ lệ chữa trị của mục tiêu chính trong 2 lượt (mỗi trận chỉ kích hoạt 1 lần).

SMAX. THIÊN TÙNG VÂN (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một hàng ngang, gây hiệu ứng “Lửa Kyo” cho địch. Tăng cho bản thân 35% sát thương và kháng sát thương trong 2 lượt (gây thêm sát thương cho mục tiêu chính, mức nộ của mục tiêu chính càng cao thì sát thương thêm càng mạnh). Giảm 300 nộ của các mục tiêu,  trong 1 lượt giảm 95% tốc độ hồi nộ. Tăng thêm 20% sát thương lên những địch đang bị dính thiêu đốt. Giải hiệu ứng xấu cho tất cả đồng đội thuộc tính lửa phe ta, bao gồm cả hóa đá và mê hoặc.
Nếu phe ta có Iori Bản Năng, đồng thời hàng ngang mục tiêu chỉ có 1 người, sẽ kết hợp cùng Iori Bản Năng tung tuyệt kỹ mới, bỏ qua đỡ đòn và chống cự, gây thêm hiệu ứng giảm 75% tỷ lệ chữa trị của mục tiêu chính trong 2 lượt (mỗi trận chỉ kích hoạt 1 lần).

noi tai

Cường hóa công HP truyền thuyết
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv).
HỎA VIÊM PHẤT TRẠC
Tăng sát thương tuyệt kỹ cho các võ sĩ lửa phe ta (không cộng dồn với nội tại của Kyo Nests và Saisyu). Bản thân vô hiệu với các hiệu ứng lửa. Mỗi lần bản thân hạ gục các boss cuối của KOF (Orochi, Rugal / Omega Rugal, Goenitz, Krizalid, Igniz, Mukai, Magaki, Clone Zero) sẽ tăng 15% sát thương và kháng sát thương tuyệt kỹ (tối đa 60%).
Lần đầu tung tuyệt kỹ sẽ đổi sàn đấu thành chiến trường lửa và được buff thêm các hiệu ứng sau: đầu mỗi lượt sẽ tăng 12% HP cho bản thân và 6% HP cho các võ sĩ lửa phe ta, giảm 10% kháng sát thương và kháng sát thương chí mạng của những kẻ địch đang dính hiệu ứng lửa. Khi Kyo Hỏa Viêm của phe ta hoặc phe địch chết thì sàn đấu sẽ trở lại như cũ. Nếu là thi đấu 1vs1 thì ngay khi vào trận sẽ lập tức chuyển sang sàn đấu lửa, tăng 20% tốc độ hồi nộ cho bản thân.
MAX. HỎA VIÊM PHẤT TRẠCnhị môn
Tăng sát thương tuyệt kỹ cho các võ sĩ lửa phe ta (không cộng dồn với nội tại của Kyo Nests và Saisyu). Bản thân vô hiệu với các hiệu ứng lửa. Mỗi lần bản thân hạ gục các boss cuối của KOF (Orochi, Rugal / Omega Rugal, Goenitz, Krizalid, Igniz, Mukai, Magaki, Clone Zero) sẽ tăng 15% sát thương và kháng sát thương tuyệt kỹ (tối đa 60%).
Lần đầu tung tuyệt kỹ sẽ đổi sàn đấu thành chiến trường lửa, tăng cho bản thân 20% công và thủ. Đồng thời buff thêm các hiệu ứng sau: đầu mỗi lượt sẽ tăng 15% HP cho bản thân và 8% HP cho các võ sĩ lửa phe ta, giảm 15% kháng sát thương và kháng sát thương chí mạng của những kẻ địch đang dính hiệu ứng lửa, hồi 200 nộ cho 1 võ sĩ lửa phe ta (ưu tiên võ sĩ chưa full nộ, không tính Kyo Hỏa Viêm). Khi Kyo Hỏa Viêm của phe ta hoặc phe địch chết thì sàn đấu sẽ trở lại như cũ. Nếu là thi đấu 1vs1 thì ngay khi vào trận sẽ lập tức chuyển sang sàn đấu lửa, tăng 20% tốc độ hồi nộ cho bản thân.
Lượt đầu tiên khi vào trận, nếu phe ta có từ 3 võ sĩ lửa trở lên (tính cả bản thân và viện trợ), Kyo Hỏa Viêm sẽ tăng thêm ngay 100 nộ, kháng mọi hiệu ứng kể cả hóa đá trong lượt này.

Skin

skin-kyo2003

Số mệnh

Duyên Nhân vật chính: Có Ash, Shun Ei tăng 25% công
Võ thuật Kusanagi: Có Shingo, Saisyu tăng 25% công
Người bảo vệ kiếm: Có Kyo, Kyo Nests tăng 25% công
Huy hiệu hh liet hoa Liệt hỏa
Sách hs liet hoa Liệt hỏa
Vũ khí hvk kyo 2003 Găng phất trạc
Hồn ho 5 Hổ lửa: Khi đồng đội hoặc địch chết sẽ hồi 55 nộ. Khi tấn công sẽ hồi thêm một ít nộ.
Duyên ngầm avatar kyo avatar iori di avatar kyo nests

Viện trợ

Kích hoạt Kể từ lượt thứ 2, kích hoạt nếu phe ta có 1 võ sĩ hồn hổ dùng tuyệt kĩ hoặc khi có 2 võ sĩ dùng tuyệt kỹ trong 1 lượt.
Kỹ năng Tấn công một hàng ngang, gây thiêu đốt. Sau khi nâng cấp, sẽ giảm nộ, tốc độ hồi nộ của địch.
Hiệu quả Trắng: tăng 20% sát thương và công. Tấn công một hàng ngang, gây thiêu đốt (2 lượt). Có thể tham chiến từ lượt thứ 3 trở đi. Kyo Hỏa Viêm 4 sao (sau khi đã học nội tại) khi tham chiến, sẽ lĩnh hội 15% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ (2 lượt)
Lục: giảm 210 nộ của mục tiêu. Kyo Hỏa Viêm 4 sao (sau khi đã học nội tại) khi tham chiến, sẽ tăng 20% sát thương và kháng sát thương, 10% tỷ lệ chí mạng, duy trì vĩnh viễn. Mở ô 1 sách hỗ trợ.
Lam: hiệu ứng thiêu đốt sẽ khiến địch mất thêm 5% HP tối đa. Sát thương từ thiêu đốt không gây hồi nộ địch. Mở ô 2 sách hỗ trợ. +1 số lần giới hạn hỗ trợ.
Tím: giảm 24% tốc độ hồi nộ của địch (2 lượt). Mở ô 3 sách hỗ trợ.
Cam: giảm 315 nộ, 36% tốc độ hồi nộ của địch (2 lượt). Có thể tham chiến từ lượt thứ 1 trở đi.
Đỏ: đổi tuyệt kỹ thành SMAX, giảm 30% sát thương, 60% tốc độ hồi nộ của địch (2 lượt). Hiệu ứng thiêu đốt sẽ khiến địch mất 10% HP tối đa. Kyo Hỏa Viêm 4 sao (sau khi đã học nội tại) khi tham chiến, sẽ có MAX nộ ngay lập tức. +1 số lần giới hạn hỗ trợ.

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

hinh kyo 2003 hinh kyo 2003 2

Quote

Tên nhân vật: Hỏa Viêm Phất Trạc Thảo La (Thế) Kinh
Chú ý: Tại sao dịch là Thảo La mà ko phải Thảo Thế?Cả 3 dòng họ trấn giữ Tam Đại Thần Khí là Thảo La, Thần Lạc và Bát Thần, dòng họ nào cũng hoàn toàn ko phải chính trực, mỗi họ đều có dòng máu kì đặc mang tính chất nguy hiểm:

 • Thảo La : (Chữ La trong Atula – thần chiến tranh) Dòng máu cuồng chiến như Atula, khi mất khống chế thì bản thân bị La Sát Hóa, điên cuồng đánh nhau.
 • Thần Lạc: Dòng máu ám tà, phi chánh (chữ Thần Lạc là chỉ cái gương – ý muốn nói hình ảnh phản chiếu trong gương).
 • Bát Thần: Dòng máu đại xà, khi mất khống chế thì bản thân mất ý thức trở nên cuồng loạn hiếu sát.

Ban đầu họ Bát Thần và Thảo La đều phải hiến tế nữ nhân trong tộc cho bát đại đầu xà nên mới cùng nhau hợp sức giết Đại Xà. họ Thảo La chém chết Đại Xà nên được dân làng tôn sùng, ngưỡng mộ hơn họ Bát Thần.

Đố kỵ với tài năng võ công và danh vọng của họ Thảo La, tổ tiên họ Bát Tiên bày mưu hại nhưng thất bại, người trong tộc bị xử chém. Đố kỵ, Oán hận cộng thêm đả kích cực mạnh nên tổ tiên họ Bát Thần bị linh hồn của Đại Xà chiêu dụ : Chấp nhận đổi họ sang Bát Thần để đổi lại có được tuyệt kĩ Bát Tế Nữ và năng lực dùng Tử viêm (lửa tím) đối chọi với Xích Hỏa (lửa đỏ) của họ Thảo La và để lại lời nguyền là cả 2 họ đời đời đối địch cho đến khi một trong 2 họ bị DIỆT TỘC.

Độc chiêu: Bách Thức Quỷ Thiêu
Tuyệt kỹ: Lý Bách Bát Thức: Đại Xà Thế (Đại xà thế = chém mãng xà, tổ tiên họ Thảo La dùng kiếm chém chết bát đại đầu xà Orochi nên tuyệt kĩ có tên này)
Kurai… yagare!
Ăn cho đủ đi này!
Tuyệt kỹ SMAX: Thiên Tùng Vân – Tầng tầng lớp lớp mây (tui nghĩ chiêu này tên là Thiên Tàng Vân thì đúng hơn – mây che trời)Asobi wo owari da! Ore kara wa nigerareneen da yo!
Chơi đủ rồi! Không thoát được đâu nhé!

18 thoughts on “Kyo Hỏa Viêm

 1. Pingback: Kyo – kofusa.com
   1. À hiểu rồi tại nhìn vào thì nó ghi XIII với skill bắn ra cũng giống trong bản đối kháng XIII nên mình thắc mắc thôi

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s