Saiki

saiki

Giới thiệu nhân vật

Thủ lĩnh của đội đến từ quá khứ, là nhân vật phản diện, tổ tiên của Ash, boss phụ của KOF XIII. Bản tính lạnh lùng đến đáng sợ, chỉ xem bản thân là nhất và xem mọi thứ xung quanh chỉ là cỏ rác.
ava-saiki

Thông tin cơ bản

Tên Nhật サイキ
Đội Đội nơi quá khứ
Tư chất LR
Thuộc tính Đả
Thể loại Hạt nhân tứ hồn

Bộ kỹ năng

doc chieu

THƯỜNG ÁM CHI THUYỀN
Tấn công một hàng ngang, gây trạng thái “Lửa địa ngục” cho các mục tiêu (giảm 20% tốc độ hồi nộ, trong 2 lượt mỗi lượt thiêu đốt 10% HP tối đa, thiêu đốt này không gây hồi nộ). Hút 8% HP của mục tiêu hàng trước và 200 nộ của mục tiêu hàng sau.
MAX. THƯỜNG ÁM CHI THUYỀN (tứ môn)
Tấn công một hàng ngang, gây trạng thái “Lửa địa ngục” cho các mục tiêu (giảm 20% tốc độ hồi nộ, trong 3 lượt mỗi lượt thiêu đốt 10% HP tối đa, thiêu đốt này không gây hồi nộ). Hút 8% HP của mục tiêu hàng trước và 200 nộ của mục tiêu hàng sau. Nếu mục tiêu đã dính “Lửa địa ngục”, sẽ truyền ngẫu nhiên cho kẻ địch khác.

tuyet ky

THỨU VŨ LẠC
Tấn công một mục tiêu, tăng 25% công và thủ cho bản thân. Nếu HP của bản thân trên 50%, tuyệt kỹ ở dạng “Thứu Vũ Lạc”, tự tạo hồn địa ngục cho bản thân (trong 2 lượt tăng 20% sát thương, chí mạng, xuyên đỡ đòn và không thể bị hóa giải). Gây thêm 20% sát thương cho mục tiêu (số lượng địch dính lửa địa ngục càng nhiều thì sát thương thêm càng cao, tối đa 45%). Có 80% xác suất gây hóa đá hoặc mê hoặc cho mục tiêu.
Nếu HP của bản thân dưới 50%, tuyệt kỹ ở dạng “Khứ Long Điện”, tự tạo khiên địa ngục cho bản thân (trong 2 lượt tăng 20% kháng sát thương, kháng chí mạng, đỡ đòn và không thể bị hóa giải). Hồi 15% HP cho bản thân (số lượng địch dính lửa địa ngục càng nhiều thì lượng HP hồi càng cao, tối đa 35%). Copy hiệu ứng có lợi của mục tiêu và chuyển trạng thái bất lợi của bản thân cho mục tiêu địch.
Nếu mục tiêu là nhân vật chính các thời KOF (Kyo, Kyo Nests, Kyo 2003, Iori, Iori Dị, Iori Bản Năng, K’, Ash, Shun Ei), Saiki sẽ hồi 200 nộ, trong 2 lượt tăng 80% tỷ lệ miễn khống cho bản thân.
MAX. THỨU VŨ LẠC (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, tăng 30% công và thủ cho bản thân, giải trạng xấu cho 1 đồng đội ngẫu nhiên đang bị khống chế. Nếu HP của bản thân trên 50%, tuyệt kỹ ở dạng “Thứu Vũ Lạc”, tự tạo hồn địa ngục cho bản thân (trong 2 lượt tăng 25% sát thương, chí mạng, xuyên đỡ đòn và không thể bị hóa giải). Gây thêm 25% sát thương cho mục tiêu (số lượng địch dính lửa địa ngục càng nhiều thì sát thương thêm càng cao, tối đa 50%). Có 90% xác suất gây hóa đá hoặc mê hoặc cho mục tiêu.
Nếu HP của bản thân dưới 50%, tuyệt kỹ ở dạng “Khứ Long Điện”, tự tạo khiên địa ngục cho bản thân (trong 2 lượt tăng 25% kháng sát thương, kháng chí mạng, đỡ đòn và không thể bị hóa giải). Hồi 20% HP cho bản thân (số lượng địch dính lửa địa ngục càng nhiều thì lượng HP hồi càng cao, tối đa 40%). Copy hiệu ứng có lợi của mục tiêu và chuyển trạng thái bất lợi của bản thân cho mục tiêu địch.
Nếu mục tiêu là nhân vật chính các thời KOF (Kyo, Kyo Nests, Kyo 2003, Iori, Iori Dị, Iori Bản Năng, K’, Ash, Shun Ei), Saiki sẽ hồi 200 nộ, trong 2 lượt tăng 80% tỷ lệ miễn khống cho bản thân.

SMAX.  THẦN TẬP (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, tăng 35% công và thủ cho bản thân, giải trạng thái xấu cho 1 đồng đội ngẫu nhiên đang bị khống chế, kể cả hóa đá, mê hoặc, chế giễu. Trong 2 lượt, tự buff hiệu ứng “Lửa địa ngục” cho bản thân (tăng 25% sát thương, chí mạng, xuyên đỡ đòn và buff này không thể bị hóa giải), và tự tạo khiên địa ngục cho bản thân (trong 2 lượt tăng 25% kháng sát thương, kháng chí mạng, đỡ đòn và không thể bị hóa giải).
Nếu HP của bản thân trên 50%, gây thêm 25% sát thương cho mục tiêu (số lượng địch dính lửa địa ngục càng nhiều thì sát thương thêm càng cao, tối đa 50%). Có 90% xác suất gây hóa đá hoặc mê hoặc cho mục tiêu.
Nếu HP của bản thân dưới 50%, hồi 20% HP cho bản thân (số lượng địch dính lửa địa ngục càng nhiều thì lượng HP hồi càng cao, tối đa 40%). Copy hiệu ứng có lợi của mục tiêu và chuyển trạng thái bất lợi của bản thân cho mục tiêu địch.
Nếu mục tiêu là nhân vật chính các thời KOF (Kyo, Kyo Nests, Kyo 2003, Iori, Iori Dị, Iori Bản Năng, K’, Ash, Shun Ei), Saiki sẽ hồi 200 nộ, trong 2 lượt tăng 80% tỷ lệ miễn khống cho bản thân.

noi tai

Cường hóa công
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv).
SỨC MẠNH LỬA ĐỊA NGỤC
Tăng sát thương cho hàng trước (10% ở lv 1) và kháng sát thương cho hàng sau phe ta (14% ở lv 1). Nếu là 1 vs 1 thì sẽ kích hoạt cả 2 hiệu quả. Nếu phe ta có Iori Bản Năng thì hiệu quả sẽ giảm một nửa, nếu có Mizuchi ở phe ta thì sẽ không kích hoạt. Mỗi lượt sẽ hồi 10% HP cho một đồng đội ngẫu nhiên (ưu tiêu ai chưa đầy HP). Từ lượt 2, mỗi lượt sẽ hồi 100 nộ cho một đồng đội ngẫu nhiên (ưu tiêu ai chưa đầy nộ, nếu phe ta chỉ có 1 mình thì hiệu quả giảm một nửa).
Khi xuất trận, nếu phe ta thiếu 1 hồn trong 4 hồn Hổ, gấu, rắn, rùa, Saiki sẽ lĩnh hội năng lực của hồn còn thiếu đó.
Khi xuất trận, nếu phe ta có đủ 4 hồn Hổ, gấu, rắn, rùa, Saiki sẽ lĩnh hội một phần năng lực của cả 4 hồn đó (hồn hư vô của bản thân giữ nguyên), lượt đầu tiên kháng mọi hiệu ứng thông thường.
Nội tại hạt nhân: Sau khi Saiki lĩnh hội năng lực của hồn và trên sân đủ 4 hồn (tính cả Saiki), trong 2 lượt tăng 30% kháng sát thương tuyệt kỹ cho toàn phe ta. (không cộng dồn với các nội tại hạt nhân khác, ưu tiên nội tại của Saiki)
MAX. SỨC MẠNH LỬA ĐỊA NGỤCnhị môn
Tăng sát thương cho hàng trước (10% ở lv 1) và kháng sát thương cho hàng sau phe ta (14% ở lv 1). Nếu là 1 vs 1 thì sẽ kích hoạt cả 2 hiệu quả. Nếu phe ta có Iori Bản Năng thì hiệu quả sẽ giảm một nửa, nếu có Mizuchi ở phe ta thì sẽ không kích hoạt. Mỗi lượt sẽ hồi 10% HP cho một đồng đội ngẫu nhiên (ưu tiêu ai chưa đầy HP). Từ lượt 2, mỗi lượt sẽ hồi 100 nộ cho một đồng đội ngẫu nhiên (ưu tiêu ai chưa đầy nộ, nếu phe ta chỉ có 1 mình thì hiệu quả giảm một nửa). Saiki miễn nhiễm với tất cả hiệu ứng lửa.
Khi xuất trận, nếu phe ta thiếu 1 hồn trong 4 hồn Hổ, gấu, rắn, rùa, Saiki sẽ lĩnh hội năng lực của hồn còn thiếu đó.
Khi xuất trận, nếu phe ta có đủ 4 hồn Hổ, gấu, rắn, rùa, Saiki sẽ lĩnh hội một phần năng lực của cả 4 hồn đó (hồn hư vô của bản thân giữ nguyên), lượt đầu tiên kháng mọi hiệu ứng khống chế thông thường gồm cả mê hoặc, chế giễu, hóa đá.
Nội tại hạt nhân: Sau khi Saiki lĩnh hội năng lực của hồn và trên sân đủ 4 hồn (tính cả Saiki), trong 2 lượt tăng 35% kháng sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương độc chiêu cho toàn phe ta. Nếu phe ta uy lực cao hơn, sẽ tăng cho phe ta 10% tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn, nếu phe ta up lực lấp hơn, sẽ tăng cho phe ta 10% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng (không cộng dồn với các nội tại hạt nhân khác, ưu tiên nội tại của Saiki).

Skin

skin-saiki

Số mệnh

Duyên Phân tranh định mệnh: Có Ash, Elisabeth tăng 25% công
Hạt nhân team lửa: Có Kyo Nests, Iori Dị, Ash, Chin tăng 25% công
Thân nhẹ như chim: Có King, Kim tăng 25% công
Huy hiệu hh liet hoa Liệt hỏa
Sách hs sieu nang luc Siêu năng lực
Vũ khí hvk saiki Lửa địa ngục
Hồn hu vo 1 Hư vô: Mỗi lượt sẽ hồi 85 nộ và tối đa 12% HP (đẳng 4 sao).
Duyên ngầm avatar robert avatar mai avatar kyo nests

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

hinh saiki hinh saiki 2 Saiki-3Saiki-4

30 thoughts on “Saiki

 1. đúng là ông nào cháu nấy ý tôi nói là saiki như thế nào thì ash nấy mặc dù saiki hồi xưa đã chết rồi nhưng méo cam chiệu chết nên đã ám theo ash để hồi sinh

  Số lượt thích

 2. Chưa có bổ súng hồn su khi của saiki từng fu rue và smax của hai người đó nữa chưa bổ súng kìa buu 😧 haizz nhắt từ trước đến bây giờ rồi còn chưa bổ súng nữa haizz

  Số lượt thích

  1. Tứ môn :
   攻击一列敌人;添加冥炎(每回合造成最大生命值7.5%的灼烧伤害,降低12%攻防,每拥有1层冥魂,额外增加2.5%生命值的灼烧伤害并额外降低2%攻防;持续2回合,灼烧不回复怒气);拥有冥魂时必定释放小技能,伤害提升60%;若击中火焰流格斗家,降低其灼烧强度40%,持续2回合;有30%概率眩晕后排目标
   Nhị môn :
   增加队伍的火焰必杀伤害,提升我方火焰流格斗家灼烧强度20%三回合,且自身免疫灼烧;开场时拥有3层冥魂效果,拥有冥魂时,提升30%伤害率、免伤率,敌方回合开始时若拥有冥魂,消耗1层冥魂,本回合获得冥盾效果(获得25%小技能抗性必杀抗性、免疫控制狀态),敌我双方格斗家阵亡时,有30%概率补充1层冥魂(上限3层,冥魂数量越少,概率越高,最高提升至50%),若斋祀造成击杀,必定恢复1层冥魂;第一回合起,回合开始时吸取敌方生命值最高格斗家12%当前生命值
   Ttvk:
   攻击敌方随机攻格斗家,每有一层冥魂,提升15%伤害,无法格挡或抵抗,并吸取目标12%最大生命值,驱散目标增益狀态,驱散自身负面状态,添加冥炎效果;若已耗尽全部冥魂,切换必杀去龙之淀,获得1层冥魂,夺取目标增益状态,将自身负面状态传递给敌人
   Lục môn: chưa mở
   Duyên ngầm
   (Robert, mai, kyo nest)

   Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s