Tung Fu Rue

tung furue

Giới thiệu nhân vật

Tung Fu Rue (Đường Phúc Lộc, tên cũ là Đường Hồ Lô, một loại kẹo của Trung Quốc), võ sư phái Bát Cực Thánh Quyền, là sư phụ của Jeff Bogard (cha nuôi của Terry và Andy) và Geese. Tung muốn Jeff tiếp bước võ thuật của mình nên đã bị Geese ganh ghét, y đã giết chết Jeff. Sau này sư phụ Đường còn dạy võ cho một số võ sĩ khác như Terry, Shun Ei,…
ava-tung

Thông tin cơ bản

Tên Nhật タン・フー・ルー
Đội Trung Quốc
Tư chất LR
Thuộc tính Đả
Thể loại Tấn công toàn bộ, buff đệ tử

Bộ kỹ năng

doc chieu

SÓNG ĐẠI TRÙNG
Tấn công một hàng ngang, có 40% xác suất gây choáng mục tiêu chính. Hồi 100 nộ cho các đệ tử, nếu chỉ có 1 đệ tử sẽ hồi 200 nộ cho đệ tử này, nếu không có đệ tử sẽ hồi 200 nộ cho bản thân. Chuyển 30% sát thương gây ra thành HP cho bản thân. Nếu trong trạng thái “Thiết linh thân”, chắc chắn tung độc chiêu.
MAX. SÓNG ĐẠI TRÙNG (tứ môn)
Tấn công một hàng ngang, có 50% xác suất gây choáng mục tiêu chính. Hồi 150 nộ cho các đệ tử, nếu chỉ có 1 đệ tử sẽ hồi 250 nộ cho đệ tử này, nếu không có đệ tử sẽ hồi 250 nộ cho bản thân. Chuyển 35% sát thương gây ra thành HP cho bản thân và đệ tử. Nếu trong trạng thái “Thiết linh thân”, chắc chắn tung độc chiêu.

tuyet ky

ĐẠI KÍCH PHÓNG
Tấn công toàn bộ địch, địch càng ít sát thương tăng càng cao (tăng tối đa 100%). Trong 2 lượt, tăng 25% sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Trong lượt này, đệ tử chắc chắn tung độc chiêu. Sau khi tung tuyệt kỹ, mỗi lần bị tấn công, lượng sát thương tối đa mà bản thân gánh chịu sẽ không vượt quá 35% HP trong 2 lượt. Sau khi kích hoạt “Thiết linh thân”, sẽ tăng thêm sát thương bằng 5% HP tối đa lên mỗi địch.
MAX. ĐẠI KÍCH PHÓNG (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công toàn bộ địch, địch càng ít sát thương tăng càng cao (tăng tối đa 120%). Trong 2 lượt, tăng 35% sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Trong lượt này, đệ tử chắc chắn tung độc chiêu. Sau khi tung tuyệt kỹ, mỗi lần bị tấn công, lượng sát thương tối đa mà bản thân gánh chịu sẽ không vượt quá 35% HP trong 2 lượt. Sau khi kích hoạt “Thiết linh thân”, sẽ tăng thêm sát thương bằng 5% HP tối đa lên mỗi địch, sát thương thêm này không gây hồi nộ cho địch.

SMAX. SIÊU XUNG BA (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công toàn bộ địch, địch càng ít sát thương tăng càng cao (tăng tối đa 120%). Trong 2 lượt, tăng 35% sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Trong 2 lượt, tăng 15% tỷ lệ chí mạng cho bản thân, địch càng ít tăng càng cao (tăng tối đa 30%). Trong lượt này, đệ tử chắc chắn tung độc chiêu, tăng 20% sát thương độc chiêu. Sau khi tung tuyệt kỹ, mỗi lần bị tấn công, lượng sát thương tối đa gánh chịu sẽ không vượt quá 30% HP trong 2 lượt. Sau khi kích hoạt “Thiết linh thân”, sẽ tăng thêm sát thương bằng 5% HP tối đa lên mỗi địch, sát thương thêm này không hồi nộ cho địch.

Khi đệ tử bị hạ gục, Tung sẽ hồi 1000 nộ, 30% HP và giải trạng thái xấu cho bản thân (kể cả hóa đá) vào lượt tiếp theo. Tuyệt kỹ chuyển thành sát thương một mục tiêu, đánh vào kẻ đã hạ gục đệ tử (hoặc ngẫu nhiên), lượt đánh này bỏ qua đỡ đòn, chống cự và chắc chắn chí mạng (mỗi trận kích hoạt 1 lần duy nhất). Trong 2 lượt, tăng 35% sát thương và kháng sát thương, 30% tỷ lệ chí mạng, 25% sát thương chí mạng cho bản thân. Trong lượt này, đệ tử chắc chắn tung độc chiêu, tăng 20% sát thương độc chiêu. Sau khi tung tuyệt kỹ, mỗi lần bị tấn công, lượng sát thương tối đa gánh chịu sẽ không vượt quá 30% HP trong 2 lượt. Sau khi kích hoạt “Thiết linh thân”, sẽ tăng thêm sát thương bằng 15% HP tối đa lên mỗi địch, sát thương thêm này không hồi nộ cho địch.

noi tai

Cường hóa công bát cực
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv).
THIẾT LINH THÂN
Giảm công toàn bộ phe địch (10% ở lv 1). Trong lượt đánh của địch, nếu HP của bản thân dưới 40%, sẽ kích hoạt “Thiết linh thân” (giải trạng thái xấu cho bản thân, hồi 500 nộ, hồi 70% HP, miễn nhiễm hiệu ứng vĩnh viễn, mỗi trận kích hoạt được 1 lần).
Khi vào đầu lượt, sẽ nhận 2 võ sĩ ngẫu nhiên phe ta làm đệ tử và dạy võ cho họ, giúp 1 người tăng 20% sát thương và 10% sát thương tuyệt kỹ, và 1 người tăng 20% kháng sát thương và 10% kháng sát thương tuyệt kỹ, nếu chỉ có 1 đệ tử thì sẽ buff cả hai hiệu ứng. Cứ mỗi khi đệ tử bị tấn công, sẽ hồi cho Tung 50 nộ (mỗi lượt tối đa 300 nộ). Mỗi khi Tung tấn công, sẽ hồi lượng HP bằng 20% sát thương gây ra cho 1 đồng minh có HP thấp nhất. Lượt đầu tiên, mỗi lần bị tấn công, lượng sát thương tối đa gánh chịu sẽ không vượt quá 30% HP của bản thân.
MAX. THIẾT LINH THÂNnhị môn
Giảm công toàn bộ phe địch (10% ở lv 1). Trong lượt đánh của địch, nếu HP của bản thân dưới 50%, sẽ kích hoạt “Thiết linh thân” (giải trạng thái xấu cho bản thân, hồi 500 nộ, hồi 80% HP, miễn nhiễm hiệu ứng vĩnh viễn, mỗi trận kích hoạt được 1 lần).
Khi vào đầu lượt, sẽ nhận 2 võ sĩ ngẫu nhiên phe ta làm đệ tử và dạy võ cho họ, giúp 1 người tăng 20% sát thương, 10% sát thương tuyệt kỹ, 10% kháng sát thương, và 1 người tăng 20% kháng sát thương, 10% kháng sát thương tuyệt kỹ, 10% sát thương, nếu chỉ có 1 đệ tử thì sẽ buff cả 2 hiệu ứng trên. Cứ mỗi khi đệ tử bị tấn công, sẽ hồi cho Tung 50 nộ (mỗi lượt tối đa 300 nộ). Mỗi khi Tung tấn công, sẽ hồi lượng HP bằng 20% sát thương gây ra cho 1 đồng minh có HP thấp nhất. Lượt đầu tiên, mỗi lần bị tấn công, lượng sát thương tối đa gánh chịu sẽ không vượt quá 30% HP của bản thân. Khi Tung bị hạ gục sẽ hồi 200 nộ cho đệ tử.

Số mệnh

Duyên Kungfu Trung Hoa: Có Shun Ei, Shion tăng 25% công
Các nhà võ thuật: Có Chin, Saisyu tăng 25% công
Đồng môn: Có Geese, Terry tăng 25% công
Huy hiệu hh bao to Bão tố
Sách hs quyen thai Quyền Thái
Vũ khí hvk tung fu rue Đai võ thuật
Hồn Thánh xà: Khi tấn công và bị tấn công sẽ hồi 20 nộ. Khi võ sĩ phe ta hoặc địch chết sẽ hồi một lượng nộ nhất định.
Duyên ngầm avatar robert avatar mai avatar geese

Skin

skin-tungfurue

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

Tung Card Tung Card-2 Tung Fu Rue-3

Quote

Tên nhân vật: Đường Phúc Lộc (Tung Fu Rue)
Độc chiêu: Đại Trùng Ba: Sóng xung kích lớn – OotoHa
Ootoha!
Đại trùng ba!
Tuyệt kỹ: Đại Kích Phóng
Ootoha!
Đại trùng ba!
Tuyệt kỹ SMAX: Siêu Trùng Ba

6 thoughts on “Tung Fu Rue

 1. Á đù sư phụ:
  *Tứ môn:
  Tấn công một hàng ngang, có 50% xác suất gây choáng, nếu chỉ chỉ có 1 mục tiêu tăng 40% sát thương. Hồi 150 nộ cho các đệ tử, nếu chỉ có 1 đệ tử sẽ hồi 250 nộ cho đệ tử này, nếu không có đệ tử sẽ hồi nộ cho bản thân. Chuyển 35% sát thương gây ra thành HP cho bản thân. Nếu trong trạng thái “Thiết linh thân”, chắc chắn tung độc chiêu.
  *Nhị môn:
  Giảm công toàn bộ phe địch (10% ở lv 1, không cộng dồn với những nội tại giảm công khác, sau khi chết sẽ mất hiệu lực). Khi vào lượt, nếu HP của bản thân dưới 50%, sẽ kích hoạt “Thiết linh thân” (giải trạng thái xấu cho bản thân, hồi 500 nộ, hồi 80% HP, miễn nhiễm hiệu ứng vĩnh viễn, mỗi trận kích hoạt được 1 lần). Chuyển 20% sát thương gây ra thành HP cho đồng minh có HP thấp nhất. Khi vào lượt 1, miễn sát thương với những đòn đánh khiến mất hơn 30% HP. Khi vào đầu lượt, sẽ nhận 2 võ sĩ phe ta làm đệ tử và dạy võ cho họ, giúp 1 người tăng 20% sát thương 10% kst, và 1 người tăng 20% kháng sát thương và 10% st, nếu đệ tử chỉ có 1 người sẽ được buff cả hai hiệu ứng là 25% st, 25% kst. Khi tfr chết, đệ tử ở lượt hiện tại sẽ vĩnh viễn được buff các hiệu ứng này. Cứ mỗi khi đệ tử bị tấn công, sẽ hồi cho Tung 50 nộ (mỗi lượt tối đa 300 nộ).
  *Ttvk:
  Tấn công toàn bộ địch, địch càng ít sát thương tăng càng cao (tăng tối đa 120%). Trong 2 lượt, tăng 35% sát thương cho bản thân. Trong lượt này, đệ tử chắc chắn tung độc chiêu. Sau khi tung tuyệt kỹ, Tung sẽ miễn sát thương với những đòn đánh khiến mất hơn 35% HP trong 2 lượt. Sau khi kích hoạt “Thiết linh thân”, sẽ tăng thêm sát thương bằng 5% HP tối đa lên mỗi địch. sát thương từ tuyệt kỹ không hồi nộ cho địch.
  *lục môn :
  Tấn công toàn bộ địch, địch càng ít sát thương tăng càng cao (tăng tối đa 120%). Trong 2 lượt, tăng 35% sát thương, 15% chí mạng cho bản thân,kẻ địch càng ít tỉ lệ cm càng cao tối đa 30%. Trong 1 lượt, đệ tử chắc chắn tung độc chiêu và được giảm 20% st nhận phải. Sau khi tung tuyệt kỹ, Tung sẽ miễn sát thương với những đòn đánh khiến mất hơn 30% HP trong 2 lượt. Sau khi kích hoạt “Thiết linh thân”, sẽ tăng thêm sát thương bằng 15% HP tối đa lên mỗi địch, địch càng ít st càng cao ( tối đa 30%). Thức tỉnh vũ khí giúp sát thương từ tuyệt kỹ không hồi nộ cho địch.
  Khi có 2 đệ tử chết, lượt tiếp theo tfr sẽ được hồi 1k nộ, giải hiệu ứng xấu chuyển sang tuyệt kĩ đơn mục tiêu “Kamehaha” tấn công 1 kẻ giết đệ tử của tfr ( hoặc ngẫu nhiên). “kamehaha” khong thể chống cự, đỡ đòn và chắc chắn chí mạng,nếu đã kích hoạt “thiết linh thân” 10% Hp tối đa sẽ chuyển thành sát thương. “kamehaha” không gây hồi nộ cho địch.
  *Duyên ngầm : (robert,mai,gesse)

  Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s