Goblin Slayer

goblin

botan dockynang

Giới thiệu nhân vật

Goblin Slayer là một người nghiêm khắc và điềm tĩnh, dành hết thanh xuân cho việc tiêu diệt lũ goblin nên anh thiếu khả năng hiểu các chuẩn mực xã hội và không chú ý đến tình cảm của những người xung quanh. Những người bạn đồng hành của anh ta mong muốn giúp anh ta vượt qua điều này, nhưng thực sự rất khó khăn.


sp-goblinslayer

Thông tin cơ bản

Tên Nhật ゴブリンスレイヤー
Đội Goblin Slayer
Tư chất LR
Thuộc tính Vệ
Thể loại Chiến thuật gia

Bộ kỹ năng

doc chieu

CƠ HỘI CÔNG KÍCH
Tấn công một mục tiêu. Trong 2 lượt, giảm 20% công và sát thương, hút 150 nộ của mục tiêu. Goblin Slayer 4 sao (đã học được nội tại), có 50% xác suất bảo lưu 1 “Thuốc trị liệu” (có khả năng bảo lưu đến mốc tối đa).
MAX. CƠ HỘI CÔNG KÍCH (tứ môn)
Tấn công một mục tiêu. Trong 2 lượt, giảm 30% công và sát thương, hút 200 nộ của mục tiêu. Mỗi lần kích hoạt độc chiêu, sẽ tăng 20% xác suất tung độc chiêu, cộng dồn tối đa 3 lần, duy trì vĩnh viễn. Bảo lưu ngẫu nhiên 1 “Thuốc trị liệu” hoặc 1 “Thuốc tinh lực” (có khả năng bảo lưu đến mốc tối đa).

tuyet ky

PHẤN TRẦN BẠO PHÁT
Tấn công một mục tiêu, có 30% xác suất gây tê liệt trong 1 lượt. Trong 2 lượt, tăng 20% tỷ lệ phản đòn (không thể hóa giải), sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Gây 30% sát thương lan ra những địch đứng xung quanh, gây hiệu ứng thiêu đốt trong 2 lượt cho những địch nhận sát thương, giảm 20% kháng sát thương của chúng. Gây thêm 20% sát thương lửa lên mục tiêu chính, gây thêm sát thương bằng 6% HP lên tất cả những địch đang bị thiêu đốt (sát thương lửa và sát thương thêm bỏ qua miễn khống, không gây hồi nộ địch, không thể hóa giải).
MAX. PHẤN TRẦN BẠO PHÁT (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, có 50% xác suất gây tê liệt trong 1 lượt. Trong 2 lượt, tăng 30% tỷ lệ phản đòn (không thể hóa giải), sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Gây 30% sát thương lan ra những địch đứng xung quanh, gây hiệu ứng thiêu đốt trong 2 lượt cho những địch nhận sát thương, giảm 30% kháng sát thương của chúng. Gây thêm 30% sát thương lửa lên mục tiêu chính, gây thêm sát thương bằng 7% HP lên tất cả những địch đang bị thiêu đốt (sát thương lửa và sát thương thêm bỏ qua miễn khống, không gây hồi nộ địch, không thể hóa giải).
Goblin Slayer 4 sao (đã học được nội tại), lần đầu sau khi sử dụng tuyệt kỹ, sẽ ngay lập tức hồi MAX nộ, tuyệt kỹ chuyển thành “Chuyển di quyển vật”.
“Chuyển di quyển vật”: tấn công một hàng ngang, bỏ qua đỡ đòn và chống cự, gây thêm sát thương bằng 10% HP của mục tiêu. Trong 2 lượt, giảm 20% kháng sát thương tuyệt kỹ của mục tiêu, gây hiệu ứng “Cắt xé” (vào đầu mỗi lượt bị mất 7% HP, sát thương này không gây hồi nộ). Tất cả hiệu quả của “Chuyển di quyển vật” đều bỏ qua miễn khống, không thế hóa giải. Sau khi kích hoạt “Chuyển di quyển vật”, mỗi lần tung tuyệt kỹ tiếp theo, sẽ tăng thêm 25% sát thương lửa.
SMAX. CƯỜNG ĐẢ (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, có 70% xác suất gây tê liệt trong 1 lượt. Trong 2 lượt, tăng 35% tỷ lệ phản đòn (không thể hóa giải), sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Gây 35% sát thương lan ra những địch đứng xung quanh, gây hiệu ứng thiêu đốt trong 2 lượt cho những địch nhận sát thương, giảm 35% kháng sát thương của chúng. Gây thêm 35% sát thương lửa lên mục tiêu chính, gây thêm sát thương bằng 8% HP lên tất cả những địch đang bị thiêu đốt (sát thương lửa và sát thương thêm bỏ qua miễn khống, không gây hồi nộ địch, không thể hóa giải).
Lần đầu sau khi sử dụng tuyệt kỹ, sẽ ngay lập tức hồi MAX nộ, tuyệt kỹ chuyển thành “Chuyển di quyển vật”.
“Chuyển di quyển vật”: tấn công một hàng ngang, bỏ qua đỡ đòn và chống cự, gây thêm sát thương bằng 12% HP của mục tiêu. Trong 2 lượt, giảm 30% kháng sát thương tuyệt kỹ của mục tiêu, gây hiệu ứng “Cắt xé” (vào đầu mỗi lượt bị mất 8% HP, sát thương này không gây hồi nộ). Tất cả hiệu quả của “Chuyển di quyển vật” đều bỏ qua miễn khống, không thế hóa giải. Sau khi kích hoạt “Chuyển di quyển vật”, mỗi lần tung tuyệt kỹ tiếp theo, sẽ tăng thêm 30% sát thương lửa.
Trong thời gian thuốc năng lượng còn hiệu lực, tuyệt kỹ sẽ chuyển thành SMAX “Cường Đả”. Tấn công một mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn và chống cự, lượt này toàn bộ chỉ số thủ sẽ chuyển thành công, trong 2 lượt tăng 35% tỷ lệ hút máu, sát thương và kháng sát thương cho bản thân, giảm 35% kháng sát thương và kháng sát thương tuyệt kỹ của địch, gây thêm sát thương bằng 16% HP của mục tiêu. Toàn bộ hiệu quả của lượt tấn công này bỏ qua miễn khống.

noi tai

Cường hóa công HP
Tăng công và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv).
SÁT GOBLIN
Tăng thủ cho bản thân (20% ở lv 1). Vô hiệu với những sát thương duy trì gây ra cho bản thân. Vào đầu mỗi lượt, tăng cho bản thân 10% công, 40% tỷ lệ kháng chí mạng (cứ mỗi lần bị mất 1% HP, sẽ tăng 0.2% công, giảm 0.2% kháng chí mạng, duy trì 1 lượt), trong lúc “thuốc năng lượng” còn hiệu lực, khi bị mất HP sẽ tăng 0,4% công, tỷ lệ kháng chí mạng duy trì mức tối đa. Khi vào trận, nếu phe ta chỉ có 1 người, tăng 10% kháng sát thương tuyệt kỹ, 25% tốc độ hồi nộ, duy trì vĩnh viễn (nếu trong lúc đang chiến đấu, phe ta chỉ còn 1 người, hiệu quả này tăng gấp đôi).
Trước khi chiến đấu, sẽ có tối đa 3 loại thuốc và 1 lần kích hoạt tuyệt kỹ “Chuyển di quyển vật”. (nếu khi vào trận phe ta chỉ có 1 người thì số lượng tối đa là 1).
※ 3 thuốc trị liệu: vào đầu mỗi lượt, hồi 20% HP, 150 nộ, giải trạng thái xấu kể cả hóa đá cho một đồng đội có HP thấp nhất trong những đồng đội có HP dưới 50%.
※ 1 thuốc tinh lực: nếu HP của bản thân dưới 20%, sẽ tăng 20% kháng sát thương độc chiêu, duy trì 2 lượt. Trong lúc thuốc còn hiệu lực, sát thương mà bản thân gánh chịu không vượt quá 35% HP của bản thân (hiệu quả này không kích hoạt nếu khi vào trận phe ta chỉ có 1 người). Hiệu quả của thuốc tinh lực không thể hóa giải, sau khi thuốc hết hiệu lực vẫn có thể tái sử dụng.
※ 1 thuốc năng lượng: khi nhận sát thương chí tử sẽ hồi 45% HP, ngay lập tức MAX nộ, giải trạng thái xấu kể cả hóa đá cho bản thân, vô hiệu với các hiệu ứng khống chế, thu nhỏ, hóa đá, giảm nộ, duy trì 2 lượt.
Tùy vào số lượng người thuộc đội Goblin Slayer xuất hiện khi vào trận, sẽ buff thêm các hiệu quả sau và duy trì vĩnh viễn:
– 2 người: tăng 10% công cho một người ngẫu nhiên trong đội
– 3 người: tăng 10% công cho cả 3 người
MAX. SÁT GOBLINnhị môn
Tăng thủ (30% ở lv 1), 20% tỷ lệ đỡ đòn cho bản thân. Vô hiệu với những sát thương duy trì gây ra cho bản thân, lượt đầu tiên khi ra trận vô hiệu với hiệu ứng giảm nộ. Vào đầu mỗi lượt, tăng cho bản thân 15% công, 60% tỷ lệ kháng chí mạng (cứ mỗi lần bị mất 1% HP, sẽ tăng 0.3% công, giảm 0.3% kháng chí mạng, duy trì 1 lượt), trong lúc “thuốc năng lượng” còn hiệu lực, khi bị mất HP sẽ tăng 0,4% công, tỷ lệ kháng chí mạng duy trì mức tối đa. Khi vào trận, nếu phe ta chỉ có 1 người, tăng 10% kháng sát thương tuyệt kỹ, 25% tốc độ hồi nộ, duy trì vĩnh viễn (nếu trong lúc đang chiến đấu, phe ta chỉ còn 1 người, hiệu quả này tăng gấp đôi).
Trước khi chiến đấu, sẽ có tối đa 3 loại thuốc và 1 lần kích hoạt tuyệt kỹ “Chuyển di quyển vật”. (nếu khi vào trận phe ta chỉ có 1 người thì số lượng tối đa là 1).
※ 3 thuốc trị liệu: vào đầu mỗi lượt, hồi 30% HP, 200 nộ, giải trạng thái xấu kể cả hóa đá cho một đồng đội có HP thấp nhất trong những đồng đội có HP dưới 50%.
2 thuốc tinh lực: nếu HP của bản thân dưới 20%, sẽ tăng 20% kháng sát thương độc chiêu, kháng sát thương tuyệt kỹ, duy trì 2 lượt. Trong lúc thuốc còn hiệu lực, sát thương mà bản thân gánh chịu không vượt quá 30% HP của bản thân (hiệu quả này không kích hoạt nếu khi vào trận phe ta chỉ có 1 người). Hiệu quả của thuốc tinh lực không thể hóa giải, sau khi thuốc hết hiệu lực vẫn có thể tái sử dụng.
※ 1 thuốc năng lượng: khi nhận sát thương chí tử sẽ hồi 65% HP, ngay lập tức MAX nộ, tăng 20% sát thương tuyệt kỹ, giải trạng thái xấu kể cả hóa đá cho bản thân, vô hiệu với các hiệu ứng khống chế, thu nhỏ, hóa đá, giảm nộ, duy trì 2 lượt.
Tùy vào số lượng người thuộc đội Goblin Slayer xuất hiện khi vào trận, sẽ buff thêm các hiệu quả sau và duy trì vĩnh viễn:
– 2 người: tăng 10% công và thủ cho một người ngẫu nhiên trong đội
– 3 người: tăng 10% công và thủ cho cả 3 người

Số mệnh

Duyên Những người phiêu lưu: có Erufu, Onna Shinkan tăng 25% công
  Nhân vật chính: có Kyo Hỏa Viêm, Iori Bản Năng tăng 25% HP
  Loạn nhập giả: có Nakoruru, Haohmaru, Ukyo tăng 25% HP
Huy hiệu hh bao to Bão tố
Sách hs vo tu do Võ tự do
Vũ khí hvk goblin Đoản kiếm và thuẫn
Hồn ho 7.png Thanh hổ: Khi võ sĩ phe địch hoặc phe ta chết sẽ hồi 40 nộ. Khi bị tấn công sẽ hồi nộ.
Duyên ngầm avatar-erufu avatar-onnashinkan avatar iori di

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

goblin slayer khung

Quote

Tên nhân vật: Yêu Vật Khắc Tinh Giả – Tiểu Yêu Tinh Sát Thủ – Goblin slayer
Độc chiêu: Đột kích cơ hội – tấn công bất ngờ
Tsune ni teki no shikai ga nitate. Soko ni soki are
Lúc nào cũng đưa địch vào tầm mắt!
Tuyệt kỹ: Phấn Trần Bạo Phát – ném thuốc nổYoku miroyo Goblin! Koitsu no tsukaimichi mada aru yo
Nhìn cho kĩ đi Goblin! Những thứ này vẫn có giá trị sử dụng nhá  

Chuyển Di Quyển Vật – sách dịch chuyển tức thời
Yoku miroyo Goblin! Bakame!
Nhìn cho kĩ đi Goblin! Thằng ngu!

Tuyệt kỹ SMAX: Cường đả – đòn tổng lực
Kore demo Kurae
Nhận lấy cái này!

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Goblin Slayer

  1. Dm thần bài owas cũng bá cc. Mới chơi sever s165 tế, thần bài 1 cân hết. Con nào có thể hạ bệ thần bài k nhỉ

    Thích

  2. Ủa tuyệt kỹ khi ttvk là kĩ 2 lần là chỉ đc lần đầu thôi ak anh ? Còn nếu kĩ tiếp có đc 2 lần ko ?

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s