Erufu

erufu

botan dockynang

Giới thiệu nhân vật

Erufu là một yêu tinh mảnh khảnh và cao lớn với mái tóc màu xanh lá cây. Cô ấy có đôi tai dài khẳng định cô thuộc dòng dõi người Thượng Sâm. Cô được mô tả là tuyệt đẹp trong số các yêu tinh. Cô đi phiêu lưu cùng với Goblin Slayer, mong muốn được ra thế giới bên ngoài vì không muốn sống mãi cuộc sống trong rừng.


sp-erufu

Thông tin cơ bản

Tên Nhật 妖精弓手
Đội Goblin Slayer
Tư chất UR
Thuộc tính Đả
Thể loại Chiến binh, thu phục

Bộ kỹ năng

doc chieu

LIÊN XẠ
Tấn công một mục tiêu. Lượt này tấn công vào kẻ đã bị đánh bởi tuyệt kỹ của Erufu, có 50% xác suất bỏ qua 20% thủ, gây thêm sát thương bằng 12% lượng HP đã mất của mục tiêu, Erufu 4 sao trở lên (đã học được nội tại) sẽ tăng 1 bậc “Một phát trúng tâm”.
Nếu lượt này không có mục tiêu đã bị đánh bởi tuyệt kỹ của Erufu, sẽ ưu tiên đánh mục tiêu có HP thấp nhất, có 30% xác suất gây choáng trong 1 lượt, gây thêm 12% sát thương, hồi 150 nộ cho bản thân.
Tất cả sát thương thêm gây ra từ độc chiêu bỏ qua miễn khống.
MAX. LIÊN XẠ (tứ môn)
Tấn công một mục tiêu. Lượt này tấn công vào kẻ đã bị đánh bởi tuyệt kỹ của Erufu, có 50% xác suất bỏ qua 20% thủ, gây thêm sát thương bằng 15% lượng HP đã mất của mục tiêu, tăng 1 bậc “Một phát trúng tâm”.
Nếu lượt này không có mục tiêu đã bị đánh bởi tuyệt kỹ của Erufu, sẽ ưu tiên đánh mục tiêu có HP thấp nhất, có 50% xác suất gây choáng trong 1 lượt, gây thêm 15% sát thương, hồi 200 nộ cho bản thân.
Tất cả sát thương thêm gây ra từ độc chiêu bỏ qua miễn khống. Có 50% xác suất kích hoạt hiệu quả “Cung phá địch” (tăng ngẫu nhiên 1.2 lần, 1.3 lần, 1.5 lần sát thương).

tuyet ky

THƯ KÍCH
Tấn công một mục tiêu có HP thấp nhất hàng sau phe địch. Trong 2 lượt, tăng 15% sát thương và kháng sát thương, 20% tỷ lệ hút máu cho bản thân, giảm 15% kháng sát thương và kháng sát thương tuyệt kỹ của mục tiêu. Trong 2 lượt, buff hiệu ứng sinh sự cho bản thân (địch HP dưới 30% sẽ gây thêm 20% sát thương).
Erufu 4 sao trở lên (đã học được nội tại), sẽ tăng 1 bậc “Một phát trúng tâm”. Tùy theo bậc của “Một phát trúng tâm”, cứ mỗi một bậc sẽ tăng thêm 7% sát thương tuyệt kỹ cho đợt tung tuyệt kỹ này. Nếu đợt tung tuyệt kỹ này hạ gục được địch, sẽ tăng cho bản thân 10% sát thương tuyệt kỹ, duy trì vĩnh viễn.
MAX. THƯ KÍCH (thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu có HP thấp nhất hàng sau phe địch. Trong 2 lượt, tăng 20% sát thương và kháng sát thương, 40% tỷ lệ hút máu cho bản thân, giảm 20% kháng sát thương và kháng sát thương tuyệt kỹ của mục tiêu. Lượt này chắc chắn tung độc chiêu. Trong 2 lượt, buff hiệu ứng sinh sự cho bản thân (địch HP dưới 30% sẽ gây thêm 30% sát thương).
Erufu 4 sao trở lên (đã học được nội tại), sẽ tăng 1 bậc “Một phát trúng tâm”. Tùy theo bậc của “Một phát trúng tâm”, cứ mỗi một bậc sẽ tăng thêm 8% sát thương tuyệt kỹ cho đợt tung tuyệt kỹ này. Nếu đợt tung tuyệt kỹ này hạ gục được địch, sẽ tăng cho bản thân 15% sát thương tuyệt kỹ, duy trì vĩnh viễn, đồng thời hồi 200 nộ cho bản thân. Có 50% xác suất kích hoạt hiệu quả “Cung phá địch” (tăng ngẫu nhiên 1.2 lần, 1.3 lần, 1.5 lần sát thương).
SMAX. LƯU TINH CUNG (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công toàn bộ phe địch, gây thêm 150% sát thương (bỏ qua miễn khống) cho một mục tiêu có HP thấp nhất hàng sau phe địch (được tính là mục tiêu chính, sát thương thêm của “Một phát trúng tâm” chỉ tính lên mục tiêu chính, độc chiêu cũng sẽ ưu tiên tấn công mục tiêu chính). Trong 2 lượt, tăng 25% sát thương và kháng sát thương, 50% tỷ lệ hút máu cho bản thân, giảm 20% kháng sát thương và kháng sát thương tuyệt kỹ của mục tiêu. Lượt này chắc chắn tung độc chiêu. Trong 2 lượt, buff hiệu ứng sinh sự cho bản thân (địch HP dưới 30% sẽ gây thêm 35% sát thương).
Tăng 1 bậc “Một phát trúng tâm”. Tùy theo bậc của “Một phát trúng tâm”, cứ mỗi một bậc sẽ tăng thêm 8% sát thương tuyệt kỹ cho đợt tung tuyệt kỹ này. Nếu đợt tung tuyệt kỹ này hạ gục được địch, sẽ tăng cho bản thân 15% sát thương tuyệt kỹ, duy trì vĩnh viễn, đồng thời hồi 250 nộ cho bản thân. Có 50% xác suất kích hoạt hiệu quả “Cung phá địch” (tăng ngẫu nhiên 1.2 lần, 1.3 lần, 1.5 lần sát thương lên mục tiêu chính).
Khi đang kích hoạt chế độ “Phản kích”, mỗi lần tung tuyệt kỹ sẽ reset lại thời gian duy trì hiệu quả của chế độ “Phản kích”.

noi tai

Cường hóa công+5
Tăng công của bản thân 8% (0.1% mỗi lv).
NGƯỜI THƯỢNG SÂM DÙNG CUNG
Tăng công cho bản thân (10% ở lv 1). Khi vào trận, sẽ chuyển 5% trong tỷ lệ chí mạng thành 1% trong sát thương chí mạng cho bản thân, nếu HP địch dưới 50% sẽ chắc chắn chí mạng.
“Một phát trúng tâm”: gây thêm sát thương bằng 3% HP của mục tiêu. Cứ mỗi một bậc “Một phát trúng tâm”, sẽ gây thêm 3% sát thương, cộng dồn tối đa 3 lần. Sau khi cộng dồn đủ 3 lần, sẽ tăng 10% sát thương chí mạng, duy trì vĩnh viễn. Tất cả sát thương thêm của hiệu quả “Một phát trúng tâm” sẽ bỏ qua miễn khống.
Khi nhận sát thương chí tử, sẽ tạm thời rời khỏi sàn đấu và quay trở lại vào lượt tiếp theo của phe ta, kích hoạt chế độ “Phản kích”, ngay lập tức hồi MAX nộ, giải trạng thái xấu kể cả hóa đá, buff hiệu quả “Một phát trúng tâm” đến bậc 3. Trong 2 lượt tiếp theo, chắc chắn gây chí mạng, mỗi lần tấn công sẽ hồi HP bằng 50% sát thương gây ra, chắc chắn kích hoạt “Cung phá địch” (tăng ngẫu nhiên 1.2 lần, 1.3 lần, 1.5 lần sát thương).
MAX. NGƯỜI THƯỢNG SÂM DÙNG CUNGnhị môn
Tăng công cho bản thân (10% ở lv 1). Khi vào trận, sẽ chuyển 4% trong tỷ lệ chí mạng thành 1% trong sát thương chí mạng cho bản thân, nếu HP địch dưới 50% sẽ chắc chắn chí mạng.
“Một phát trúng tâm”: gây thêm sát thương bằng 3% HP của mục tiêu. Cứ mỗi một bậc “Một phát trúng tâm”, sẽ gây thêm 4% sát thương, cộng dồn tối đa 3 lần. Sau khi cộng dồn đủ 3 lần, sẽ tăng 10% sát thương chí mạng và sát thương độc chiêu, duy trì vĩnh viễn. Tất cả sát thương thêm của hiệu quả “Một phát trúng tâm” sẽ bỏ qua miễn khống.
Khi nhận sát thương chí tử, sẽ tạm thời rời khỏi sàn đấu và quay trở lại vào lượt tiếp theo của phe ta, kích hoạt chế độ “Phản kích”, ngay lập tức hồi MAX nộ, giải trạng thái xấu kể cả hóa đá, chắc chắn tung độc chiêu, vô hiệu với hiệu ứng giảm nộ, buff hiệu quả “Một phát trúng tâm” đến bậc 3. Trong 2 lượt tiếp theo, chắc chắn gây chí mạng, mỗi lần tấn công sẽ gây sát thương thêm lên một địch ngẫu nhiên bằng 20% sát thương gây ra cho mục tiêu chính, hồi HP bằng 60% sát thương gây ra, chắc chắn kích hoạt “Cung phá địch” (tăng ngẫu nhiên 1.2 lần, 1.3 lần, 1.5 lần sát thương).

Số mệnh

Duyên Những người phiêu lưu: có Goblin Slayer, Onna Shinkan tăng 25% công
  Một phát trúng tâm: có Leona, Leona Dị, Leona Mèo tăng 25% công
  Loạn nhập giả: có Nakoruru, Haohmaru, Ukyo tăng 25% công
Huy hiệu hh my nu Mỹ nữ
Sách hs judo Judo
Vũ khí f5a990e6b4300f6de7f240f5e8d1991a0038A1_deXOR Cung yêu tinh
Hồn ran 8 Linh xà: Khi tấn công sẽ hồi 192 nộ. Khi võ sĩ phe địch hoặc phe ta chết sẽ hồi nộ.
Duyên ngầm avatar-goblinslayer avatar-onnashinkan avatar chizuru

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

erufu khung

Quote

Tên nhân vật: Tinh Linh Cung Thủ – High Elf Archer – Erufu
Độc chiêu: Liên Xạ – bắn liên hoàn
Tuyệt kỹ: Thư kích – Nhắm bắn
Erufu no yumi wa me wo tsumuttetate atarun dakara
Cung tên của Erufu dù có bị cay mắt cũng bắn trúng
Tuyệt kỹ SMAX: Lưu Tinh Cung – Tên bắn như sao băng rơi.
Moratta. Takuetsu shita sukiru wa. Suberu to kubetsu wa tsukanai. Te ne
Đây là kỹ năng siêu việt. Không có chuyện bắn trượt đâu nhá

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Erufu

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s