Kế thừa kỹ năng

ke thua 1

Cơ bản

– Ghi chú:
+ Võ sĩ kế thừa: sẽ kế thừa buff của bản thân cho võ sĩ khác
+ Võ sĩ được kế thừa: sẽ được nhận buff từ võ sĩ kế thừa
– Điều kiện mở: Lv 79 (server mở 90 ngày)
– Kế thừa kỹ năng là tính năng kế thừa một số đặc tính của võ sĩ này cho võ sĩ khác, kỹ năng này chỉ buff cho võ sĩ được kế thừa, bản thân võ sĩ kế thừa sẽ không hưởng những buff này.
– Chỉ có thể kế thừa kỹ năng cho các võ sĩ tư chất LR, UR. Đối với UR được phép nhận buff từ tối đa 1 võ sĩ, LR được nhận buff từ tối đa 2 võ sĩ (slot thứ 2 cần 900 kim cương để mở khóa)
– Mỗi võ sĩ kế thừa chỉ được phép kế thừa kỹ năng cho 1 võ sĩ khác.
– Cả 2 võ sĩ (võ sĩ kế thừa và võ sĩ được kế thừa) phải tối thiểu 5 sao mới có thể kích hoạt buff
– Buff nhận được sẽ tùy thuộc vào số sao tối thiểu của 1 trong 2 võ sĩ (võ sĩ kế thừa và võ sĩ được kế thừa). Ví dụ: Rock 5 sao kế thừa kỹ năng của Benimaru 7 sao thì chỉ nhận được buff của 5 sao.
2 buff giống nhau buff lên cùng 1 võ sĩ sẽ không cộng dồn
– Khi cả 2 võ sĩ (võ sĩ kế thừa và võ sĩ được kế thừa) đạt 7 sao, những chỉ số từ thức tỉnh võ đạo (Công, Thủ, HP) của võ sĩ kế thừa cũng sẽ buff cho võ sĩ được kế thừa
– Sau khi gắn võ sĩ kế thừa, nếu muốn thay đổi võ sĩ kế thừa khác thì phải chờ 24 giờ hoặc bỏ kim cương để hủy thời gian chờ.

ke thua 2

Buff của các võ sĩ kế thừa

avatar krizalid
5 sao: tăng 5% sát thương thiêu đốt
6 sao: sát thương thiêu đốt tăng thành 10%. Mỗi lần tấn công, sẽ gây hiệu quả thiêu đốt bằng 20% chỉ số công của bản thân (2 lượt)
7 sao: sát thương thiêu đốt tăng thành 15%. Hiệu quả thiêu đốt tăng thành 30% chỉ số công của bản thân
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +7% tỷ lệ xuyên đỡ đòn
Vũ khí 3 sao: +5% tỷ lệ hút máu
Vũ khí 4 sao: +9% tỷ lệ xuyên đỡ đòn
Vũ khí 5 sao: +7% tỷ lệ hút máu
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Krizalid: Kyo Hỏa Viêm, Goblin Slayer, Iori Dị, Ash, Nameless, Saiki, Kyo Nests
avatar geese
5 sao: mỗi lần tung tuyệt kỹ, cơ thể của bản thân sẽ hóa khổng lồ 120%, tăng 5% kháng sát thương và thủ (1 lượt)
6 sao: khi vào trận, tăng 10% xác suất tung độc chiêu, duy trì vĩnh viễn
7 sao: kháng sát thương và thủ tăng thành 10%.
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +3% sát thương
Vũ khí 3 sao: +3% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +4% sát thương
Vũ khí 5 sao: +4% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Geese: Orochi, Oswald, Goeniko, Athena 02 UM, Leona XIII, Clone Zero, Robert XI, Zero, Ralf XIII, Terry 2003, Seth, Mai Remake, Mukai, Benimaru 2003, Nakoruru La Sát, Chang XIV, Mr. Karate II MIA, Mr. Karate II, Haohmaru, Erufu, Kim XIII, Saiki Ác Quỷ, Baiken, Shermie Lôi 02 UM, Yumi, Kensou XI
avatar ralf xiii
5 sao: mỗi lần tung tuyệt kỹ, giảm 100 nộ của 2 địch ngẫu nhiên
6 sao: hồi 100 nộ cho 2 đồng đội
7 sao: tăng thành giảm nộ 3 địch và hồi nộ cho 3 đồng đội
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% kháng chí mạng
Vũ khí 3 sao: +11% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 4 sao: +19% kháng chí mạng
Vũ khí 5 sao: +19% tỷ lệ chí mạng
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Ralf XIII: Clark XIII, Leona XIII, Mai Remake, Chang XIV, Sol Badguy, Saiki, Mary XIII, Yumi, Shingo 02 UM, Ralf XV
avatar maki
5 sao: mỗi lần tung tuyệt kỹ, hồi 100 nộ cho 1 đồng đội
6 sao: khi tung độc chiêu sẽ có 30% xác suất gây phong ấn lên 1 địch (2 lượt). Kẻ bị phong ấn sẽ bị giảm 30% tỷ lệ chí mạng (2 lượt).
7 sao: xác suất gây phong ấn tăng thành 35%. Tỷ lệ chí mạng của địch bị phong ấn giảm đến 35%
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +5% kháng chí mạng
Vũ khí 3 sao: +5% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 4 sao: +7% kháng chí mạng
Vũ khí 5 sao: +7% tỷ lệ chí mạng
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Maki: Geese, Robert XI, Kula, Onna Shinkan, Iori Dị, Shen Woo, Athena XIII, Meitenkun, Maxima XIV, Robert 02 UM, Tung Fu Rue, Kyo Nests, Haohmaru, Goenitz 02 UM, Nyotengu, Robert XIV, Kensou XI
avatar omega rugal
5 sao: mỗi lần tung tuyệt kỹ, hồi 10% HP cho bản thân
6 sao: bản thân vô hiệu với choáng, tê liệt vĩnh viễn
7 sao: khi bị hạ gục, sẽ hồi sinh vào lượt kế tiếp của phe ta (tối đa 1 lần)
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% kháng chí mạng
Vũ khí 3 sao: +16% tỷ lệ đỡ đòn
Vũ khí 4 sao: +12% kháng sát thương
Vũ khí 5 sao: +19% tỷ lệ phản đòn
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Omega Rugal: Goblin Slayer, King XIII, Kim XIII, Goenitz 02 UM, Homura
avatar meitenkun
5 sao: mỗi lần tung độc chiêu, hồi HP bằng 20% chỉ số công
6 sao: hồi thêm HP cho cả võ sĩ có HP thấp nhất
7 sao: lượng HP hồi tăng thành 30% chỉ số công
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +8% tỷ lệ chữa trị
Vũ khí 3 sao: +8% tỷ lệ chữa trị
Vũ khí 4 sao: +16% tỷ lệ chữa trị
Vũ khí 5 sao: +16% tỷ lệ chữa trị
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Meitenkun: Goeniko, Athena XIII, Saiki, Maxima XIV, Tung Fu Rue, Kim XIII, Hotaru, Billy XIV, Chris Hỏa 02 UM, Benimaru XIII, Elizabeth, Lương, Shun Ei XV, Kensou XI
avatar kula
5 sao: mỗi lần tung tuyệt kỹ, có 25% xác suất gây đóng băng mục tiêu bị trúng tuyệt kỹ (1 lượt)
6 sao: xác suất gây đóng băng tăng thành 40%. Mục tiêu bị đóng băng sẽ bị giảm 30% tỷ lệ chữa trị (1 lượt).
7 sao: tỷ lệ chữa trị của mục tiêu bị đóng băng sẽ giảm đến 50%
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +5% tỷ lệ khống chế
Vũ khí 3 sao: +7% tỷ lệ đỡ đòn
Vũ khí 4 sao: +7% tỷ lệ khống chế
Vũ khí 5 sao: +9% tỷ lệ đỡ đòn
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Kula: Clark XIII, Orochi, Athena 02 UM, Omega Rugal, Mizuchi, Maki, Terry 2003, Adelheid, Shen Woo, Magaki, Meitenkun, Mr. Karate, Nameless, Nightmare Geese, Elisabeth XI, Asuka, Isla, Kula XIII, Dolores
avatar lin
5 sao: mỗi lần tung tuyệt kỹ, sẽ gây hiệu ứng độc lên 1 địch ngẫu nhiên bị trúng tuyệt kỹ (đầu mỗi lượt bị mất 3% HP, duy trì 2 lượt)
6 sao: sát thương của độc tăng thành 5% HP mỗi lượt, duy trì vĩnh viễn
7 sao: sát thương của độc tăng thành 7% HP mỗi lượt, sát thương từ độc không gây hồi nộ địch
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +5% tỷ lệ miễn khống
Vũ khí 3 sao: +5% tỷ lệ khống chế
Vũ khí 4 sao: +7% tỷ lệ miễn khống
Vũ khí 5 sao: +7% tỷ lệ khống chế
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Lin: Kensou Tiểu Long, Leona Dị, Goblin Slayer, Kula, Igniz, Duo Lon, Adelheid, Shun Ei, Choi XIV, Isla
avatar shen woo
5 sao: mỗi lần tấn công sẽ tăng 2% công cho bản thân (cộng dồn tối đa 6 lần, duy trì vĩnh viễn)
6 sao: tăng đồng thời cả công và kháng sát thương cho bản thân
7 sao: tăng đồng thời cả công, kháng sát thương và sát thương cho bản thân
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +3% sát thương
Vũ khí 3 sao: +3% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +4% sát thương
Vũ khí 5 sao: +4% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Shen Woo: Rugal, Kensou Tiểu Long, Clark XIII, Geese, Leona XIII, K’, Zero, Mizuchi, Seth, Igniz, Duo Lon, Leona Mèo, Lin, Goenitz, Iori Bản Năng, Shion, Chang XIV, Robert 02 UM, Mr. Karate II, Rock, Erufu, Baiken, Geese XIV, Honoka, Kyo XIV
avatar orochi
5 sao: mỗi lần tung tuyệt kỹ, giảm 100 nộ của 1 địch bị trúng tuyệt kỹ
6 sao: lượng nộ giảm tăng thành 200
7 sao: giảm 5% sát thương gánh chịu từ võ sĩ Vệ, tăng 5% sát thương lên võ sĩ Vệ, duy trì vĩnh viễn
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +5% tỷ lệ khống chế
Vũ khí 3 sao: +5% tỷ lệ miễn khống
Vũ khí 4 sao: +7% tỷ lệ khống chế
Vũ khí 5 sao: +7% tỷ lệ miễn khống
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Orochi: Rugal, Kula XIV, Leona Dị, Oswald, Mature XIII, Clone Zero, Omega Rugal, Maki, Igniz, Terryko, Mukai, Goenitz, Benimaru 2003, Krizalid, Haohmaru, Vice XIII, Elisabeth, Dizzy, Yashiro Thổ 02 UM, Shun Ei XV, Ryuji XIV, Shingo 02 UM
avatar goeniko
5 sao: mỗi lần tung tuyệt kỹ, giải trạng thái khống chế cho 1 đồng đội ngẫu nhiên (ưu tiên người đang bị khống chế)
6 sao: có thể giải hóa đá
7 sao: nếu không có đồng đội bị khống chế, sẽ buff “Ánh sáng thánh” cho 1 đồng đội (khi bị dính hiệu ứng khống chế, ngay lập tức giải khống chế bao gồm hóa đá)
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 3 sao: +14% kháng chí mạng
Vũ khí 4 sao: +19% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 5 sao: +24% kháng chí mạng
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Goeniko: Kensou Tiểu Long, Oswald, Kyo Hỏa Viêm, Duo Lon, Mukai, Meitenkun, Mr. Karate, Nakoruru La Sát, Ky Kiske, Terry XIII, Maxima XIV, Shermie Lôi 02 UM, Daimon Goro, Asuka, Dolores
avatar mukai
5 sao: mỗi lần tung tuyệt kỹ, có 30% xác suất gây hóa đá 1 mục tiêu (giảm 10% kháng sát thương, duy trì 1 lượt)
6 sao: xác suất hóa đá tăng thành 50%, kháng sát thương giảm đến 15%. Kẻ đang bị hóa đá không thể kích hoạt đỡ đòn, chống cự
7 sao: xác suất hóa đá tăng thành 70%, kháng sát thương giảm đến 20%. Kẻ đang bị hóa đá không thể hồi nộ
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% tỷ lệ khống chế
Vũ khí 3 sao: +11% tỷ lệ miễn khống
Vũ khí 4 sao: +19% tỷ lệ khống chế
Vũ khí 5 sao: +19% tỷ lệ miễn khống
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Mukai: Kula XIV, Omega Rugal, Mizuchi, Leona Mèo, Nightmare Geese, Vice XIII, Ky Kiske, Verse, Elisabeth XI, Krizalid 99
avatar kyo nests
5 sao: tăng 2% sát thương tuyệt kỹ cho tất cả võ sĩ lửa phe ta, duy trì vĩnh viễn
6 sao: tăng 3% sát thương độc chiêu cho bản thân
7 sao: sát thương tuyệt kỹ cho tất cả võ sĩ lửa phe ta tăng thành 4%, sát thương độc chiêu cho bản thân tăng thành 5%
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +3% sát thương
Vũ khí 3 sao: +3% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +4% sát thương
Vũ khí 5 sao: +4% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Kyo Nests: K’ XIV, Kyo Hỏa Viêm, K’, Iori Dị, Ash, Krizalid, Shun Ei, Saiki, Saiki Ác Quỷ, Mai XIV, Shingo 02 UM
avatar hoa viem
5 sao: tăng 3% sát thương tuyệt kỹ cho tất cả võ sĩ lửa phe ta, duy trì vĩnh viễn
6 sao: tăng 5% sát thương độc chiêu cho bản thân
7 sao: sát thương tuyệt kỹ cho tất cả võ sĩ lửa phe ta tăng thành 5%, sát thương độc chiêu cho bản thân tăng thành 10%
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +7% sát thương
Vũ khí 3 sao: +7% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +12% sát thương
Vũ khí 5 sao: +12% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Kyo Hỏa Viêm: K’ XIV, Ash, Shun Ei, Saiki Ác Quỷ, Verse, Benimaru XIII, Meliodas, Mai XIV, Daimon Goro, Krizalid 99, Kyo XIV, Shingo 02 UM
avatar vice xiii
5 sao: khi tấn công thường hoặc tung độc chiêu, tăng 5% thủ cho bản thân. Vào lượt của phe ta, tăng 5% công (1 lượt)
6 sao: tăng đồng thời cả thủ và kháng sát thương, công và sát thương
7 sao: buff nói trên tăng thành 10%
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% kháng chí mạng
Vũ khí 3 sao: +11% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 4 sao: +19% kháng chí mạng
Vũ khí 5 sao: +19% tỷ lệ chí mạng
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Vice XIII: Mature XIII, Ralf XIII, Shion, Elisabeth, Dizzy, Terry XIII, Shermie Lôi 02 UM, Yashiro Thổ 02 UM, Geese XIV, Nyotengu, Daimon Goro, Yuri XIV, Kensou XI, Rugal 02 UM
avatar mr karate
5 sao: tăng 3% sát thương tuyệt kỹ cho tất cả võ sĩ Cực hạn lưu phe ta, duy trì vĩnh viễn
6 sao: tăng 5% sát thương độc chiêu cho bản thân
7 sao: sát thương tuyệt kỹ cho tất cả võ sĩ Cực hạn lưu phe ta tăng thành 5%, sát thương độc chiêu cho bản thân tăng thành 10%
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +7% sát thương
Vũ khí 3 sao: +7% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +12% sát thương
Vũ khí 5 sao: +12% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Mr. Karate: Robert XI, Mr. Karate II MIA, Robert XIV
avatar igniz
5 sao: tùy vào hồn của võ sĩ được kế thừa, sẽ buff những hiệu quả sau (2 lượt):
– Hồn gấu: tăng 3% tốc độ hồi nộ
– Hồn hổ: khi phe ta hoặc địch chết sẽ hồi 20 nộ
– Hồn rắn: khi tấn công sẽ hồi 15 nộ
– Hồn rùa: khi bị tấn công sẽ hồi 15 nộ
6 sao:
– Hồn gấu: tốc độ hồi nộ tăng thành 6%
– Hồn hổ: lượng nộ hồi khi phe ta hoặc địch chết tăng thành 30 nộ
– Hồn rắn: lượng nộ hồi khi tấn công tăng thành 25 nộ
– Hồn rùa: lượng nộ hồi khi bị tấn công tăng thành 25 nộ
7 sao:
– Hồn gấu: tốc độ hồi nộ tăng thành 8%
– Hồn hổ: lượng nộ hồi khi phe ta hoặc địch chết tăng thành 38 nộ
– Hồn rắn: lượng nộ hồi khi tấn công tăng thành 30 nộ
– Hồn rùa: lượng nộ hồi khi bị tấn công tăng thành 30 nộ
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +3% sát thương
Vũ khí 3 sao: +3% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +4% sát thương
Vũ khí 5 sao: +4% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Igniz: Rugal, Leona Dị, K’ XIV, Orochi, Mature XIII, Athena 02 UM, Geese, Clone Zero, Ralf XIII, Terry 2003, Seth, Leona Mèo, Adelheid, Shen Woo, Magaki, Lin, Goenitz, Benimaru 2003, Mr. Karate, Krizalid, Nameless, Mr. Karate II MIA, Nightmare Geese, Sol Badguy, Igniz 02 UM
avatar elisabeth
5 sao: mỗi lần tung tuyệt kỹ, buff khiên cho bản thân với độ bền khiên bằng 10% HP tối đa, nếu đang có khiên sẽ hồi 30% độ bền khiên (mỗi trận kích hoạt đối đa 2 lần)
6 sao: buff thêm khiên cho cả võ sĩ có HP thấp nhất
7 sao: độ bền khiên tăng thành 20% HP tối đa, nếu đang có khiên thì độ bền tăng thành 50%
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +16% tỷ lệ đỡ đòn
Vũ khí 3 sao: +14% lực đỡ đòn
Vũ khí 4 sao: +27% tỷ lệ đỡ đòn
Vũ khí 5 sao: +24% lực đỡ đòn
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Mr. Karate: Onna Shinkan, Terryko, Magaki, Iori Bản Năng, Rock, Ky Kiske, Isla, Kula XIII
avatar benimaru 2003
5 sao: mỗi lần tung độc chiêu, có 20% xác suất gây tê liệt 1 mục tiêu bị trúng độc chiêu (1 lượt)
6 sao: xác suất gây tê liệt tăng thành 30%. Khi vào trận, tăng 15% tỷ lệ phản đòn cho bản thân (2 lượt)
7 sao: xác suất gây tê liệt tăng thành 35%, tỷ lệ phản đòn tăng thành 20%
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +5% tỷ lệ phản đòn
Vũ khí 3 sao: +5% tỷ lệ phản đòn
Vũ khí 4 sao: +7% tỷ lệ phản đòn
Vũ khí 5 sao: +7% tỷ lệ phản đòn
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Benimaru 2003: K’, Zero, Lin, Iori Bản Năng, King XIII, Maxima XIV, Robert 02 UM, Tung Fu Rue, Mr. Karate II, Kyo Nests, Vice XIII, Rock, Kim XIII, Terry XIII, Benimaru XIII, Lương
avatar athena02um
5 sao: mỗi lần tung tuyệt kỹ sẽ giải trạng thái xấu cho bản thân
6 sao: mỗi lần tung tuyệt kỹ hồi 8% HP tối đa cho bản thân và 1 đồng đội nữ (duy trì 2 lượt, kích hoạt tối đa 2 lần)
7 sao: mỗi lần tung tuyệt kỹ sẽ giải trạng thái xấu cho 1 đồng đội nữ
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +4% tỷ lệ chữa trị
Vũ khí 3 sao: +3% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +6% tỷ lệ chữa trị
Vũ khí 5 sao: +4% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Athena 02 UM: Kula XIV, Goeniko, Kula, Onna Shinkan, Maki, Terryko, Mai Remake, Athena XIII, Shion, Nakoruru La Sát, King XIII, Erufu, Elisabeth, Shermie Lôi 02 UM, Elizabeth, Athena XI
avatar mature xiii
5 sao: nếu HP bản thân dưới 40%, sẽ tự tạo khiên với độ bền bằng 500% chỉ số công (1 lần, nếu đang có khiên sẽ tăng 30% độ bền khiên)
6 sao: với khiên được buff này, mỗi khi buff khiên hoặc bị mất khiên hoặc tăng độ bền khiên sẽ giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá cho bản thân.
7 sao: khi vào trận, trong 2 lượt, nếu phe địch có từ 4-6 võ sĩ nam sẽ tăng 15% công cho bản thân, nếu phe địch có từ 0-3 võ sĩ nam, sẽ tăng 15% thủ cho bản thân
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +7% kháng sát thương
Vũ khí 3 sao: +7% sát thương
Vũ khí 4 sao: +12% kháng sát thương
Vũ khí 5 sao: +12% sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Mature XIII: Ralf XIII, Omega Rugal, Terryko, Lương, Mary XIV, Robert XIV, Athena XI, Rugal 02 UM
avatar ash
5 sao: khi tung tuyệt kỹ sẽ gây hiệu ứng lửa xanh cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên (bỏ qua miễn khống, trong 2 lượt, mỗi lượt gây sát thương bằng 6% HP)
6 sao: khi tung tuyệt kỹ sẽ gây hiệu ứng lửa xanh cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên (bỏ qua miễn khống, trong 2 lượt, mỗi lượt gây sát thương bằng 6% HP, sát thương này không gây hồi nộ địch)
7 sao: khi tung tuyệt kỹ sẽ giải hiệu ứng có lợi của 1 mục tiêu ngẫu nhiên
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +7% sát thương
Vũ khí 3 sao: +7% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +12% sát thương
Vũ khí 5 sao: +12% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Ash: Mai Remake, Magaki, Mukai, Chris Hỏa 02 UM, Meliodas, Elisabeth XI, Choi XIV, Isla
avatar rugal
5 sao: mỗi lần tung độc chiêu, có 50% xác suất gây choáng (1 lượt)
6 sao: tăng 20% tỷ lệ hút máu, 5% sát thương cho bản thân
7 sao: gây thêm 8% sát thương lên võ sĩ Đả
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +5% tỷ lệ miễn khống
Vũ khí 3 sao: +7% tỷ lệ đỡ đòn
Vũ khí 4 sao: +5% tỷ lệ miễn khống
Vũ khí 5 sao: +7% tỷ lệ phản đòn
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Rugal: Oswald, Geese, Mr. Karate II, Hotaru, Yashiro Thổ 02 UM, Ban, Hikage, Rugal 02 UM
avatar athena xiii
5 sao: khi tung độc chiêu, sẽ buff hiệu quả “hồi phục” cho 1 đồng đội có HP còn lại ít nhất (ngay lập tức hồi HP bằng 100% chỉ số công, trong 2 lượt, mỗi luột hồi HP bằng 50% chỉ số công và 30 nộ)
6 sao: khi tung tuyệt kỹ sẽ giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá cho 1 đồng đội ngẫu nhiên (ưu tiên nữ, kích hoạt tối đa 2 lần)
7 sao: từ lượt 2 trở đi, hồi HP bằng 100% chỉ số công cho toàn bộ phe ta vào lượt của phe địch (kích hoạt tối đa 2 lần)
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +7% kháng sát thương
Vũ khí 3 sao: +8% tỷ lệ chữa trị
Vũ khí 4 sao: +12% kháng sát thương
Vũ khí 5 sao: +16% tỷ lệ chữa trị
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Athena XIII: Meitenkun, Tung Fu Rue, Kensou Tiểu Long, Dizzy, Ash, Hotaru, Elizabeth, Marie Rose, Duo Lon XIII, Isla, Athena XI, Kensou XI
avatar k'
5 sao: 2 lượt đầu khi vào trận, tăng cho hàng sau phe ta 5% tỷ lệ chí mạng
6 sao: 2 lượt đầu khi vào trận, tăng cho hàng sau phe ta 5% tỷ lệ chí mạng, giảm 10% thủ hàng trước phe địch
7 sao: gây thêm 8% sát thương lên võ sĩ Kĩ
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +3% sát thương
Vũ khí 3 sao: +3% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +4% sát thương
Vũ khí 5 sao: +4% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của K’: K’ XIV, Shun Ei, Kyo Nests, Baiken, Clone Zero, Meliodas, Shun Ei XV
avatar iori ban nang
5 sao: giảm 100 nộ của mục tiêu khi tung độc chiêu, giảm 15% sát thương độc chiêu của mục tiêu đó trong 2 lượt
6 sao: từ lượt thứ 2 trở đi, giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá cho 1 đồng đội ngẫu nhiên (kích hoạt tối đa 2 lần)
7 sao: 2 lượt đầu tiên khi vào trận, tăng 20% tỷ lệ đỡ đòn cho hàng trước và 10% sát thương cho hàng sau phe ta
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +7% sát thương
Vũ khí 3 sao: +7% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +12% sát thương
Vũ khí 5 sao: +12% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Iori Bản Năng: Kyo Hỏa Viêm, Shion, Elisabeth, Sol Badguy, Duo Lon, Angel XIV, Igniz 02 UM, Iori XIV, Mai XIV
avatar goenitz
5 sao: khi tung tuyệt kỹ sẽ giảm 200 nộ 1 mục tiêu ngẫu nhiên (kích hoạt tối đa 2 lần)
6 sao: khi tung tuyệt kỹ sẽ giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá cho toàn bộ phe ta (kích hoạt tối đa 2 lần)
7 sao: gây thêm 8% sát thương lên võ sĩ Vệ
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +3% kháng sát thương
Vũ khí 3 sao: +5% tỷ lệ miễn khống
Vũ khí 4 sao: +4% kháng sát thương
Vũ khí 5 sao: +7% tỷ lệ miễn khống
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Goenitz: Maki, Vice XIII, Orochi, Ky Kiske
avatar nameless
5 sao: buff hiệu ứng “bất khuất” (HP bản thân càng ít thì sát thương càng cao, tăng tối đa 10%)
6 sao: sát thương tối đa của “bất khuất” tăng thành 20%. Khi bản thân bị dính thiêu đốt sẽ hồi 8% HP tối đa (kích hoạt tối đa 1 lần)
7 sao: sát thương tối đa của “bất khuất” tăng thành 30%. Lượng HP khi bị dính thiêu đốt tăng thành 15%HP
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +5% tỷ lệ phản đòn
Vũ khí 3 sao: +5% kháng chí mạng
Vũ khí 4 sao: +7% tỷ lệ phản đòn
Vũ khí 5 sao: +7% kháng chí mạng
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Nameless: Rugal, Haohmaru, Ban, Hein, Yuri XIV
avatar mizuchi
5 sao: khi vào trận, tùy vào hệ của bản thân sẽ buff thêm hiệu quả sau (duy trì vĩnh viễn):
– Đả: +5% kháng sát thương tuyệt kỹ
– Vệ: +8% tỷ lệ chí mạng
– Kĩ: +5% sát thương tuyệt kỹ
6 sao: ngoài những hiệu quả trên, khi vào trận, tùy vào hệ của bản thân sẽ buff thêm hiệu quả sau (duy trì vĩnh viễn):
– Đả: +5% kháng sát thương độc chiêu
– Vệ: +8% sát thương chí mạng
– Kĩ: +5% sát thương độc chiêu
7 sao: tăng chỉ số của những hiệu quả trên
– Đả: kháng sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương độc chiêu tăng thành 8%
– Vệ: tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng tăng thành 11%
– Kĩ: sát thương tuyệt kỹ và sát thương độc chiêu tăng thành 8%
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +7% sát thương
Vũ khí 3 sao: +7% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +12% sát thương
Vũ khí 5 sao: +12% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Mizuchi: Kula XIV, Goeniko, Mr. Karate II MIA, Rock, Leona XIII, Mr. Karate, Dizzy, Verse, Yashiro Thổ 02 UM, Choi XIV, Mary XIV, Yuri XIV, Isla, Athena XI, Kensou XI, Dolores
avatar nmgeese
5 sao: khi vào trận, vào đầu mỗi lượt của phe ta, tăng cho bản thân 4% kháng sát thương (cộng dồn tối đa 5 lần, duy trì vĩnh viễn).
6 sao: khi vào trận, vào đầu mỗi lượt của phe ta, tăng cho bản thân 4% sát thương (cộng dồn đa 5 lần, duy trì vĩnh viễn).
7 sao: lượng tăng nói trên tăng thành 5%
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% tỷ lệ hút máu
Vũ khí 3 sao: +11% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 4 sao: +19% tỷ lệ hút máu
Vũ khí 5 sao: +19% tỷ lệ chí mạng
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Nightmare Geese: Mature XIII, Onna Shinkan, Athena XIII, Saiki Ác Quỷ, Nakoruru La Sát, Billy XIV, Chris Hỏa 02 UM, Rock, Geese XIV, Mai XIV, Honoka, Asuka, Kyo XIV
avatar adelheid
5 sao: trong lượt, không tính bản thân, mỗi lần đồng đội tung tuyệt kỹ, sẽ giúp bản thân tăng 2% sát thương tuyệt kỹ (cộng dồn tối đa 5 lần)
6 sao: trong lượt, không tính bản thân, mỗi lần đồng đội tung độc chiêu, sẽ giúp bản thân tăng 3% sát thương độc chiêu (cộng dồn tối đa 5 lần)
7 sao: sát thương tuyệt kỹ nói trên tăng thành 4% và sát thương độc chiêu nói trên tăng thành 5%
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +3% sát thương
Vũ khí 3 sao: +3% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +4% sát thương
Vũ khí 5 sao: +4% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Adelheid: Shen Woo, K’, Krizalid, Billy XIV, Chris Hỏa 02 UM, Mary XIV, Daimon Goro, Krizalid 99
avatar shion
5 sao: khi vào trận, mỗi một đồng đội cùng giới tính với bản thân (không tính bản thân), sẽ tăng cho bản thân 5% tỷ lệ chí mạng và tỷ lệ đỡ đòn (cộng dồn tối đa 3 lần)
6 sao: khi tung độc chiêu, gây thêm 10% sát thương tổng của độc chiêu (bỏ qua miễn khống, nếu đối phương khác giới sẽ tăng gấp đôi hiệu quả)
7 sao: tỷ lệ chí mạng và tỷ lệ đỡ đòn nói trên tăng thành 6%, sát thương thêm nói trên tăng thành 12%
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 3 sao: +11% kháng chí mạng
Vũ khí 4 sao: +11% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 5 sao: +11% kháng chí mạng
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Shion: Chang XIV, Nightmare Geese, Goblin Slayer, Clark XIII, Leona Mèo, King XIII, Benimaru XIII, Geese XIV, Angel XIV, Igniz 02 UM, Mai XIV
avatar kula xiv
5 sao: khi tung độc chiêu, có 30% xác suất gây đóng băng mục tiêu (1 lượt), giảm 15% tốc độ hồi nộ của mục tiêu trong 1 lượt
6 sao: 2 lượt đầu khi vào trận, mỗi lần bị giảm nộ sẽ hồi lại 100 nộ
7 sao: tỷ lệ đóng băng địch tăng thành 50%, tốc độ hồi nộ giảm đến 20%, lượng nộ hồi khi bị giảm nộ sẽ tăng thành 150 nộ
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +16% tỷ lệ đỡ đòn
Vũ khí 3 sao: +7% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +27% tỷ lệ đỡ đòn
Vũ khí 5 sao: +12% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Kula XIV: Iori Bản Năng, Robert XI, Mizuchi, Sol Badguy, Goenitz 02 UM, Hein, Ryuji XIV, Kula XIII
avatar leona di
5 sao: khi vào trận, tùy vào hồn của đồng minh, sẽ buff cho bản thân hiệu quả sau (không cộng dồn, duy trì vĩnh viễn):
-Hổ: +4% công
-Rắn: +6% tỷ lệ hút máu
-Gấu: +30 nộ lượt đầu tiên khi vào trận
-Rùa: +4% thủ
6 sao: khi vào trận, tùy vào hồn của đồng minh, sẽ buff cho bản thân hiệu quả sau (không cộng dồn, duy trì vĩnh viễn):
-Hổ: +6% công
-Rắn: +9% tỷ lệ hút máu
-Gấu: +40 nộ lượt đầu tiên khi vào trận
-Rùa: +6% thủ
7 sao: khi vào trận, tùy vào hồn của đồng minh, sẽ buff cho bản thân hiệu quả sau (không cộng dồn, duy trì vĩnh viễn):
-Hổ: +7% công
-Rắn: +12% tỷ lệ hút máu
-Gấu: +50 nộ lượt đầu tiên khi vào trận
-Rùa: +7% thủ
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +7% tỷ lệ xuyên đỡ đòn
Vũ khí 3 sao: +7% tỷ lệ đỡ đòn
Vũ khí 4 sao: +9% tỷ lệ xuyên đỡ đòn
Vũ khí 5 sao: +9% tỷ lệ đỡ đòn
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Leona Dị: Saiki Ác Quỷ, Mizuchi, Homura
avatar ioridi
5 sao: hút 120 nộ của mục tiêu khi tung độc chiêu
6 sao: có xác suất gây tê liệt mục tiêu khi tung tuyệt kỹ (xác suất tùy vào số lượng loại hồn hổ rắn gấu đả bên địch, 1 loại hồn 40%, 2 loại hồn 30%, 3 loại hồn 20%, 4 loại hồn 10%)
7 sao: hút 150 nộ của mục tiêu khi tung độc chiêu, có xác suất gây tê liệt mục tiêu khi tung tuyệt kỹ (xác suất tùy vào số lượng loại hồn hổ rắn gấu đả bên địch, 1 loại hồn 45%, 2 loại hồn 35%, 3 loại hồn 25%, 4 loại hồn 15%)
Buff chỉ số:
Công + 9900 (MAX)
Thủ + 2970 (MAX)
HP + 99000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +3% sát thương
Vũ khí 3 sao: +3% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +4% sát thương
Vũ khí 5 sao: +4% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Iori Dị: Leona Dị, Goenitz, Robert XI, Verse, Angel XIV, Iori XIV
avatar duolon
5 sao: khi vào trận, trong 2 lượt, tăng 20% tỷ lệ chí mạng và 30% sát thương chí mạng cho bản thân
6 sao: vào đầu mỗi lượt của phe ta, gây sát thương bằng 5% HP tối đa lên địch có HP cao nhất phe địch (2 lượt).
7 sao: khi vào trận, trong 2 lượt, tăng 30% tỷ lệ chí mạng và 35% sát thương chí mạng cho bản thân. Vào đầu mỗi lượt của phe ta, gây sát thương bằng 8% HP tối đa lên địch có HP cao nhất phe địch (2 lượt).
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 3 sao: +11% kháng chí mạng
Vũ khí 4 sao: +19% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 5 sao: +19% kháng chí mạng
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Duo Lon: King XIII, Hotaru, Goenitz 02 UM, Angel XIV, Duo Lon XIII, Shun Ei XV, Athena XI, Rugal 02 UM
avatar terryko
5 sao: giảm 50 nộ của mục tiêu khi tấn công
6 sao: giảm 50% tỷ lệ chữa trị của mục tiêu bị trúng tuyệt kỹ của bản thân (2 lượt)
7 sao: giảm 70 nộ của mục tiêu khi tấn công. Giảm 65% tỷ lệ chữa trị của mục tiêu bị trúng tuyệt kỹ của bản thân (2 lượt)
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 3 sao: +14% sát thương chí mạng
Vũ khí 4 sao: +19% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 5 sao: +24% sát thương chí mạng
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Terryko: Terry XIII, Mai Remake, Lương, Shingo 02 UM
avatar oswald
5 sao: khi vào trận sẽ rút 1 lá bài, tùy vào loại bài sẽ có các hiệu quả sau:
– Quân bích ♠: hồi 120 nộ cho bản thân
– Quân cơ : tăng vĩnh viễn 15% kháng chí mạng. Vào đầu mỗi lượt của phe ta, hồi cho bản thân 5% HP tối đa (2 lượt).
– Quân rô : tăng vĩnh viễn 8% sát thương, trong 2 lượt chắc chắn tung độc chiêu
– Quân chuồn ♣: trong 2 lượt, vào đầu mỗi lượt của phe ta, giải trạng thái khống chế của kể cả hóa đá cho bản thân.
6 sao: khi vào trận có thể rút 2 lá bài
7 sao: khi vào trận có thể rút 3 lá bài. Chắc chắn rút được 1 lá Joker với hiệu quả sau:
– Quân Joker 🃏: lần đầu tiên tung tuyệt kĩ khi vào trận, chắc chắn chí mạng.
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% tỷ lệ hút máu
Vũ khí 3 sao: +11% tỷ lệ phản đòn
Vũ khí 4 sao: +19% tỷ lệ hút máu
Vũ khí 5 sao: +19% tỷ lệ phản đòn
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Oswald: Kula XIV, Billy XIII, Hein, Robert XIV, Yumi, Clark XV
avatar shun ei
5 sao: nếu bản thân đứng hàng trước, 2 lượt đầu tiên khi vào trận sẽ tăng 30% kháng sát thương, nếu bản thân đứng hàng sau, 2 lượt đầu tiên khi vào trận sẽ tăng 20% sát thương
6 sao: nếu bản thân đứng hàng trước, khi tung tuyệt kỹ sẽ giải trạng thái thiêu đốt cho 1 đồng đội ngẫu nhiên (tối đa 2 lần), nếu bản thân đứng hàng sau, 2 lượt đầu tiên khi vào trận sẽ tăng 10% sát thương tuyệt kỹ
7 sao: khi vào trận, tăng cho bản thân 30% kháng sát thương, 20% sát thương, 10% sát thương tuyệt kỹ. Khi tung tuyệt kỹ sẽ giải trạng thái thiêu đốt cho 2 đồng đội ngẫu nhiên (tối đa 2 lần)
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 3 sao: +11% kháng chí mạng
Vũ khí 4 sao: +19% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 5 sao: +19% kháng chí mạng
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Shun Ei: Hotaru, Tung Fu Rue, Ban, Igniz 02 UM, Marie Rose, Shun Ei XV, Kensou XI
avatar magaki
5 sao: vào đầu lượt của phe ta, hút trạng thái có lợi của 1 địch ngẫu nhiên hàng trước (1 lượt).
6 sao: hút trạng thái có lợi của 2 địch ngẫu nhiên hàng trước (1 lượt).
7 sao: hút trạng thái có lợi bỏ qua miễn khống
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +7% sát thương
Vũ khí 3 sao: +7% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +12% sát thương
Vũ khí 5 sao: +12% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Magaki: Goeniko, Verse, Hein, Choi XIV, Hikage, Kula XIII, Ralf XV
avatar mr karate ii mia
5 sao: tăng 20% tỷ lệ phản đòn cho bản thân, duy trì vĩnh viễn
6 sao: mỗi lần đồng đội bị hạ gục sẽ hồi 10% HP cho bản thân (không tính sau khi hồi sinh)
7 sao: tỷ lệ phản đòn tăng thành 30%, HP hồi tăng thành 20%
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% kháng chí mạng
Vũ khí 3 sao: +16% tỷ lệ đỡ đòn
Vũ khí 4 sao: +12% kháng sát thương
Vũ khí 5 sao: +19% tỷ lệ phản đòn
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Mr. Karate II MIA: Chang XIV, Billy XIII, Elisabeth XI, Yumi, Shingo 02 UM, Dolores, Athena NBC
avatar leona xiii
5 sao: khi tung tuyệt kỹ sẽ gây hiệu ứng chảy máu lên mục tiêu chính (3 lượt, sát thương duy trì 6% HP tối đa, không gây hồi nộ địch)
6 sao: giảm thêm 30% tỷ lệ chữa trị lên mục tiêu bị chảy máu. Khi độc chiêu cũng sẽ gây chảy máu lên mục tiêu chính
7 sao: chảy máu không thể hóa giải, sát thương duy trì tăng thành 8% HP tối đa
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 3 sao: +11% sát thương
Vũ khí 4 sao: +19% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 5 sao: +19% sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Leona XIII: Luong, Mary XIV, Yuri XIV, Hikage, Homura, Ryuji XIV, Kyo XIV, Kula XIII, Rugal 02 UM, Clark XV
avatar rock
5 sao: khi tung độc chiêu, nếu bản thân không có khiên sẽ buff khiên cho bản thân với độ bền khiên bằng 50% chỉ số công (mỗi trận tối đa 2 lần)
6 sao: khi tung tuyệt kỹ sẽ giải trạng thái xấu cho bản thân, độ bền khiên ở độc chiêu tăng gấp đôi
7 sao: số lần buff khiên tối đa ở độc chiêu tăng lên thành 4 lần, khi tung tuyệt kỹ sẽ tăng 60% tỷ lệ miễn khống cho bản thân trong 1 lượt
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% sát thương
Vũ khí 3 sao: +11% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +19% sát thương
Vũ khí 5 sao: +19% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Rock: Yashiro Thổ 02 UM, Igniz 02 UM, Hikage, Clark XV
avatar chang xiv
5 sao: khi tung tuyệt kỹ sẽ có 60% xác suất gây choáng mục tiêu chính
6 sao: khi tung tuyệt kỹ sẽ hồi 150 nộ cho bản thân và một đồng minh ngẫu nhiên chưa MAX nộ
7 sao: xác suất gây choáng tăng thành 80%, đồng thời giảm 30% tốc độ hồi nộ của mục tiêu chính trong 1 lượt
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% kháng chí mạng
Vũ khí 3 sao: +11% sát thương
Vũ khí 4 sao: +19% kháng sát thương
Vũ khí 5 sao: +19% tỷ lệ đỡ đòn
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Chang XIV: Angel XIV, Geese XIV
avatar king xiii
5 sao: tăng 20% công và thủ cho bản thân khi vào trận, duy trì vĩnh viễn, không thể hóa giải
6 sao: tăng 20% tỷ lệ chữa trị cho bản thân khi vào trận, duy trì vĩnh viễn, không thể hóa giải
7 sao: tăng 10% siêu sát thương cho bản thân khi vào trận, duy trì vĩnh viễn, không thể hóa giải
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 3 sao: +11% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +19% sát thương
Vũ khí 5 sao: +19% tỷ lệ chí mạng
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của King XIII: Benimaru XIII, Mai XIV, Krizalid 99, Homura, Kyo XIV, Rugal 02 UM, Athena NBC
avatar hotaru
5 sao: khi tung độc chiêu có 60% xác suất gây choáng mục tiêu chính trong 1 lượt, tăng 10% sát thương độc chiêu trong 2 lượt (có thể cộng dồn), những hiệu quả nói trên kích hoạt tối đa 3 lần mỗi trận
6 sao: khi tung tuyệt kỹ, giảm 20% sát thương độc chiêu và tỷ lệ chữa trị của mục tiêu chính (bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải), đồng thời giảm 200 nộ, những hiệu quả nói trên kích hoạt tối đa 3 lần mỗi trận
7 sao: hồi 100 nộ và 10% HP tối đa cho bản thân và những đồng đội đứng xung quanh khi tung độc chiêu, kích hoạt tối đa 3 lần mỗi trận
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% kháng chí mạng
Vũ khí 3 sao: +11% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +19% kháng chí mạng
Vũ khí 5 sao: +19% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Hotaru: Iori XIV, Mai XIV, Asuka, Yumi, Athena XI
avatar maxima iv
5 sao: khi tung độc chiêu, nếu HP bản thân dưới 50% sẽ hồi 25% HP tối đa, kích hoạt tối đa 3 lần mỗi trận
6 sao: khi tung tuyệt kỹ, gây trạng thái “suy nhược” lên mục tiêu chính trong 1 lượt, nếu đồng đội đứng phía sau bản thân tấn công kẻ này bằng tuyệt kỹ hoặc độc chiêu, sẽ gây thêm 20% sát thương, nếu phía sau bản thân không có ai, sẽ tăng 30% sát thương của tuyệt kỹ lần này, kích hoạt tối đa 3 lần mỗi trận
7 sao: khi tung tuyệt kỹ, hút 200 nộ của mục tiêu chính, hồi 200 nộ cho đồng đội đứng phía sau, nếu phía sau bản thân không có ai, sẽ hồi 200 nộ cho bản thân, kích hoạt tối đa 3 lần mỗi trận
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% kháng sát thương
Vũ khí 3 sao: +11% kháng chí mạng
Vũ khí 4 sao: +19% kháng sát thương
Vũ khí 5 sao: +19% tỷ lệ đỡ đòn
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Maxima XIV: Elisabeth XI, Yashiro Thổ 02 UM, Ryuji XIV, Dolores
avatar terry xiii
5 sao: khi tung tuyệt kỹ, tăng cho bản thân 10% tốc độ hồi nộ, 20% sát thương độc chiêu (1 lượt, mỗi trận kích hoạt tối đa 3 lần)
6 sao: khi tung độc chiêu, bản thân sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng giảm nộ trong 1 lượt (mỗi trận kích hoạt tối đa 3 lần)
7 sao: khi tung tuyệt kỹ, tốc độ hồi nộ nói trên tăng thành 20%, sát thương độc chiêu tăng thành 30%. Nếu lần tung tuyệt kỹ này vẫn tấn công vào kẻ đã tấn công bằng tuyệt kỹ ở lần trước, sẽ bỏ qua 30% thủ của mục tiêu (mỗi trận kích hoạt tối đa 3 lần)
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% sát thương
Vũ khí 3 sao: +11% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 4 sao: +19% sát thương
Vũ khí 5 sao: +19% tỷ lệ chí mạng
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Terry XIII: Goenitz 02 UM, Krizalid 99, Athena XI, Clark XV
avatar saiki acquy
5 sao: khi vào trận, tùy vào hệ của bản thân sẽ buff thêm hiệu quả sau (duy trì vĩnh viễn):
– Đả: +10% tỷ lệ chí mạng
– Vệ: +10% kháng sát thương tuyệt kỹ
– Kĩ: +10% sát thương tuyệt kỹ
6 sao: khi vào trận, tùy vào hệ của bản thân sẽ buff thêm hiệu quả sau (duy trì vĩnh viễn):
– Đả: +10% sát thương chí mạng
– Vệ: +10% kháng sát thương độc chiêu
– Kĩ: +10% sát thương độc chiêu
Khi tung độc chiêu, sẽ giảm 5% sát thương và kháng sát thương của mục tiêu chính (1 lượt)
7 sao: những chỉ số nói trên sẽ tăng thành:
– Đả: 15%
– Vệ: 12% 
– Kĩ: 12%
Giảm sát thương và kháng sát thương nói trên tăng thành 10%.
Hơn nữa, tùy vào hồn của bản thân sẽ buff thêm hiệu quả sau:
– Rùa: trong 2 lượt, khi HP bản thân xuống dưới 50% sẽ hồi 15% HP tối đa (kích hoạt tối đa 1 lần)
– Rắn: hút 6% HP tối đa của mục tiêu chính 
– Hổ: có 25% xác suất gây câm lặng mục tiêu chính trong 2 lượt
– Gấu: giảm 200 nộ của mục tiêu chính
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +10% sát thương
Vũ khí 3 sao: +10% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +15% sát thương
Vũ khí 5 sao: +15% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Saiki Ác Quỷ: Shermie Lôi 02 UM, Robert XIV, Yumi, Kula XIII, Mai XIV, Clark XV
avatar verse
5 sao: nếu bản thân là hệ Kĩ, sẽ lĩnh hội tỷ lệ khống chế bằng 25% kháng sát thương của bản thân (duy trì vĩnh viễn)
6 sao: nếu bản thân là hệ Kĩ, khi HP xuống dưới 50% sẽ hồi 20% HP tối đa, trong 1 lượt tăng 30% tỷ lệ khống chế (mỗi trận kích hoạt tối đa 3 lần)
7 sao: nếu bản thân là hệ Kĩ, sẽ giảm 10% sát thương gánh chịu đến từ võ sĩ hệ Đả
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% tỷ lệ khống chế
Vũ khí 3 sao: +11% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +19% tỷ lệ khống chế
Vũ khí 5 sao: +19% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Verse: Ralf XV
avatar benimaru xiii
5 sao: 3 lượt đầu khi vào trận, khi tung tuyệt kỹ sẽ gây hiệu ứng “lực dẫn điện” lên 1 mục tiêu ngẫu nhiên (1 lượt, giảm 30% tỷ lệ miễn khống, nếu phe ta có Benimaru XIII thì không kích hoạt)
6 sao: khi gây lực dẫn điện sẽ gây sát thương thêm bằng 20% HP còn lại của mục tiêu, tăng 15% tỷ lệ khống chế cho bản thân trong 1 lượt
7 sao: khi gây lực dẫn điện sẽ giảm 25% tốc độ hồi nộ của mục tiêu trong 1 lượt, có 60% xác suất gây tê liệt mục tiêu đó
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% tỷ lệ khống chế
Vũ khí 3 sao: +11% tỷ lệ đỡ đòn
Vũ khí 4 sao: +19% tỷ lệ khống chế
Vũ khí 5 sao: +19% tỷ lệ đỡ đòn
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Benimaru XIII: chưa có
avatar goenitz 02 um
5 sao: 2 lượt đầu khi vào trận, khi tung tuyệt kỹ sẽ hút 25% công của võ sĩ có công cao nhất phe địch (1 lượt, bỏ qua miễn khống)
6 sao: 2 lượt đầu khi vào trận, khi tung độc chiêu sẽ hồi 100 nộ cho người đứng cùng hàng ngang với bản thân
7 sao: 2 lượt đầu khi vào trận, khi tung độc chiêu sẽ giải trạng thái khống chế cho người đứng cùng hàng ngang với bản thân
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% tỷ lệ xuyên đỡ đòn
Vũ khí 3 sao: +11% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 4 sao: +19% tỷ lệ xuyên đỡ đòn
Vũ khí 5 sao: +19% tỷ lệ chí mạng
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Goenitz 02 UM: Ralf XV
avatar shermie loi 02um
5 sao: 3 lượt đầu khi vào trận, khi tung tuyệt kỹ sẽ có 60% xác suất gây tê liệt 1 mục tiêu ngẫu nhiên trong 1 lượt
6 sao: 3 lượt đầu khi vào trận, khi tung độc chiêu sẽ giảm 20% tỷ lệ miễn khống của mục tiêu
7 sao: 3 lượt đầu khi vào trận, khi tấn công sẽ bỏ qua 15% thủ của mục tiêu
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% tỷ lệ khống chế
Vũ khí 3 sao: +11% tỷ lệ miễn khống
Vũ khí 4 sao: +19% tỷ lệ khống chế
Vũ khí 5 sao: +19% tỷ lệ miễn khống
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Shermie Lôi 02 UM: Athena NBC
avatar billy xiv
5 sao: 2 lượt đầu khi vào trận, khi tấn công vào những mục tiêu đang bị hiệu ứng thiêu đốt, sẽ gây sát thương thêm bằng 50% công của bản thân
6 sao: 2 lượt đầu khi vào trận, khi bị những võ sĩ đang dính thiêu đốt tấn công, sẽ tăng 25% tỷ lệ miễn khống và tỷ lệ đỡ đòn cho bản thân trong 1 lượt
7 sao: khi vào trận, nếu phe ta có từ 2 người trở lên thuộc võ sĩ lửa, sẽ tăng 20% sát thương thiêu đốt cho toàn bộ phe ta (có thể cộng dồn, duy trì 2 lượt)
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% kháng chí mạng
Vũ khí 3 sao: +11% kháng sát thương
Vũ khí 4 sao: +19% kháng chí mạng
Vũ khí 5 sao: +19% kháng sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Billy XIV: chưa có
avatar chris hoa 02 um
5 sao: 3 lượt đầu khi vào trận, khi tung độc chiêu vào những mục tiêu đang dính thiêu đốt, sẽ giảm 20% kháng thiêu đốt của hắn (1 lượt, bỏ qua miễn khống)
6 sao: 3 lượt đầu khi vào trận, khi tung tuyệt kỹ vào những mục tiêu đang dính thiêu đốt, sẽ giảm 20% tốc độ hồi nộ của hắn (1 lượt, bỏ qua miễn khống)
7 sao: 3 lượt đầu khi vào trận, khi tung tuyệt kỹ sẽ gây hiệu quả thiêu hồn lên một mục tiêu ngẫu nhiên (1 lượt, thiêu đốt giảm 10% HP tối đa, giảm 100 nộ, bỏ qua miễn khống)
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 3 sao: +11% sát thương
Vũ khí 4 sao: +19% tỷ lệ chí mạng
Vũ khí 5 sao: +19% sát thương
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Chris Hỏa 02 UM: Clark XV
avatar yashiro tho 02 um
5 sao: 3 lượt đầu khi vào trận, tăng cho bản thân 20% thủ và kháng sát thương
6 sao: 3 lượt đầu khi vào trận, vào đầu mỗi lượt phe ta và phe địch sẽ hồi cho bản thân HP với lượng hồi bằng 150% chỉ số thủ của bản thân
7 sao: 3 lượt đầu khi vào trận, nếu HP của bản thân từ 30% HP trở lên, sẽ chia sẻ 20% sát thương gánh chịu cho võ sĩ đứng phía sau bản thân, giảm 50% sát thương chia sẻ
Buff chỉ số:
Công + 29700 (MAX)
Thủ + 8910 (MAX)
HP + 297000 (MAX)
Thức tỉnh vũ khí:
Vũ khí 2 sao: +11% kháng chí mạng
Vũ khí 3 sao: +11% tỷ lệ đỡ đòn
Vũ khí 4 sao: +19% kháng chí mạng
Vũ khí 5 sao: +19% tỷ lệ đỡ đòn
Các võ sĩ có thể kế thừa kỹ năng của Yashiro Thổ 02 UM: Dolores

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Kế thừa kỹ năng

 1. Hỏi ngu chút Nameless kế thừa kỹ năng của Krizalid vậy tuyệt kỹ của namless có gây thiêu đốt ko mọi người

  Thích

 2. Wow, vậy là thêm 1 tính năng giúp những con boss cũ có ích
  Nhật đúng là rất quan tâm tới những người chơi đam mê boss cũ
  Trận chiến cuối thì cấm sự xuất hiện của bossLR để boss UR có chỗ thể hiện
  Võ đường thì có 1 mục riêng cho các võ sĩ tư chấp thấp đánh nhau
  Thần khí buff lên LR
  Pklsv smax cấm LR, còn có cái chế độ cấm LR, UR ( chế độ chán nhất :v )
  1 sv ko bỏ rơi những con cũ :v

  Thích

Nhận xét về Ẩn danh Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s