Kensou Tiểu Long

kensou tieulong

botan dockynang

Giới thiệu nhân vật

Tiểu Long Phi Thiên Kensou bắt đầu xuất hiện từ KOF XII, thay đổi trang phục và phong cách chiến đấu so với các phiên bản trước. Nhờ tập luyện Long lực nên đã phần nào đó chế ngự được Long khí.

ava-kensoutieulong

Thông tin cơ bản

Đội Tân・Siêu năng lực
Tư chất LR
Thuộc tính Đả
Thể loại Long khí, siêu năng lực

Bộ kỹ năng

doc chieu

LONG PHỐC CỔ
Tấn công một hàng ngang (giảm 50% tỷ lệ tung độc chiêu, thay vào đó sẽ cường hóa sát thương độc chiêu), giải buff có lợi của các mục tiêu, hút 10% HP của mục tiêu chính. Tăng 25% tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng cho đợt tung độc chiêu này. Nếu địch đang bị trạng thái “Long thực” sẽ tăng thêm 30% sát thương. Hồi 150 nộ cho bản thân (nếu nộ của bản thân dưới 300 thì sẽ hồi 300 nộ) và cho một đồng đội bất kỳ chưa MAX nộ. Nếu bản thân đang trong trạng thái “Hóa rồng”, sẽ tăng thêm 2 bậc “Siêu năng lực”. Sát thương độc chiêu bỏ qua miễn khống.
MAX. LONG PHỐC CỔ  (tứ môn)
Tấn công một hàng ngang (giảm 50% tỷ lệ tung độc chiêu, thay vào đó sẽ cường hóa sát thương độc chiêu, sát thương độc chiêu không gây hồi nộ địch), giải buff có lợi của các mục tiêu, có 40% xác suất gây choáng các mục tiêu, hút 10% HP của mục tiêu chính. Tăng 35% tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng cho đợt tung độc chiêu này. Nếu địch đang bị trạng thái “Long thực” sẽ tăng thêm 35% sát thương. Hồi 150 nộ cho bản thân (nếu nộ của bản thân dưới 500 thì sẽ hồi 300 nộ) và cho một đồng đội bất kỳ chưa MAX nộ. Tăng thêm 1 bậc “Siêu năng lực”, nếu bản thân đang trong trạng thái “Hóa rồng”, sẽ tăng thêm 1 bậc “Siêu năng lực” nữa. Sát thương độc chiêu bỏ qua miễn khống.

tuyet ky

THẦN LONG THÊ HOÀNG NÃ
Tấn công một mục tiêu, tăng thêm 40% sát thương lên một địch ngẫu nhiên. Trong 2 lượt, tăng cho bản thân 20% công và thủ, 30% tỷ lệ xuyên đỡ đòn. Tăng thêm 1 bậc “Siêu năng lực” (Kensou Tiểu Long 4 sao trở lên). Gây thêm sát thương bằng 80% chỉ số công của bản thân lên các địch đã từng tấn công, có 40% xác suất gây hiệu ứng “Long thực” lên các mục tiêu (trong 2 lượt giảm 40% tỷ lệ chữa trị và tốc độ hồi nộ, mỗi lần gây sát thương lên địch sẽ không gây hồi nộ). Sát thương tuyệt kỹ bỏ qua miễn khống.
MAX. THẦN LONG THÊ HOÀNG Nà(thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, tăng thêm 40% sát thương lên một địch ngẫu nhiên. Trong 2 lượt, tăng cho bản thân 30% công và thủ, 45% tỷ lệ xuyên đỡ đòn. Tăng thêm 1 bậc “Siêu năng lực” và 1 bậc Long khí (Kensou Tiểu Long 4 sao trở lên). Gây thêm sát thương bằng 100% chỉ số công của bản thân lên các địch đã từng tấn công, có 60% xác suất gây hiệu ứng “Long thực” lên các mục tiêu (bỏ qua miễn khống, trong 2 lượt giảm 40% tỷ lệ chữa trị và tốc độ hồi nộ, mỗi lần gây sát thương lên địch sẽ không gây hồi nộ). Sát thương tuyệt kỹ bỏ qua miễn khống.
SMAX. TIÊN KHÍ PHÁT KÍNH (lục môn + thức tỉnh vũ khí)
Tấn công một mục tiêu, tăng thêm 40% sát thương lên một địch ngẫu nhiên. Trong 2 lượt, tăng cho bản thân 35% công và thủ, 60% tỷ lệ xuyên đỡ đòn. Trong 1 lượt, tăng 20% tỷ lệ combo PERFECT cho toàn bộ phe ta. Tăng thêm 1 bậc “Siêu năng lực” và 2 bậc Long khí (Kensou Tiểu Long 4 sao trở lên). Gây thêm sát thương bằng 120% chỉ số công của bản thân lên các địch đã từng tấn công, có 70% xác suất gây hiệu ứng “Long thực” lên các mục tiêu (bỏ qua miễn khống, trong 2 lượt giảm 40% tỷ lệ chữa trị và tốc độ hồi nộ, mỗi lần gây sát thương lên địch sẽ không gây hồi nộ).
Lượt tung độc chiêu tiếp theo sẽ chuyển độc chiêu thành “Tiên khí phát kính” (chỉ có hiệu quả sau khi đã kích hoạt tứ môn). Ngoài những hiệu quả của tứ môn, sẽ tăng thêm 25% tỷ lệ chí mạng, gây hiệu ứng “Long thực” lên địch (duy trì 1 lượt, không thể hóa giải). Nếu hàng dọc địch chỉ có 1 người, tăng thêm 25% sát thương của công kích thông thường
Lượt thứ 2 kể từ khi ra trận, sẽ giải mọi trạng thái xấu kể cả hóa đá, hồi MAX nộ. Sát thương tuyệt kỹ bỏ qua miễn khống.

noi tai

Cường hóa công HP
Tăng lực công kích và HP của bản thân 5% (0.05% mỗi lv).
TIỂU LONG PHI THIÊN
Tăng sát thương của công kích thông thường (60% ở lv 1), khi đang “Hóa rồng” sẽ tăng thêm sát thương độc chiêu (20% ở lv 1).
Khi công kích thông thường, sẽ hút 8% HP của mục tiêu, có 40% xác suất gây choáng. Đồng thời có 30% xác suất lĩnh hội 1 bậc “Siêu năng lực” (tăng 9% kháng sát thương và kháng chí mạng, cộng dồn tối đa 4 lần).
Khi Kensou Tiểu Long ra trận sẽ có 4 “Siêu năng lực”. Vào đầu mỗi lượt, 1 bậc “Siêu năng lực” sẽ chuyển đổi thành “Long khí” (tăng 11% sát thương và sát thương tuyệt kỹ, cộng dồn tối đa 3 lần). Sau khi tích đủ 3 “Long khí”, sẽ dùng hết các “Long khí” để bước vào trạng thái “Hóa rồng” (ngay lập tức hồi 20% HP, tăng 33% sát thương và sát thương tuyệt kỹ, tăng 20% sát thương độc chiêu, duy trì 1 lượt, lượt này chắc chắn tung độc chiêu. Trong lúc đang “Hóa rồng” không thể hấp thụ thêm “Long khí”.
Vào lượt của phe ta, nếu đang “Hóa rồng” sẽ giải trạng thái xấu của bản thân (kể cả hóa đá). Mỗi lần bị tấn công, sát thương mà bản thân hứng chịu sẽ không quá 70% HP của bản thân (là 35% khi đang “Hóa rồng”). Mỗi lần bị tấn công, nếu HP bản thân dưới 50% sẽ kích hoạt “Long nộ” (tăng thêm 1 bậc “Long khí”, tăng 20% HP, 200 nộ, trong 1 lượt sẽ vô hiệu mọi hiệu ứng giảm nộ, mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần).
Nếu là 1vs1 sẽ không thể kích hoạt hiệu quả hồi HP của “Long nộ”.
MAX. TIỂU LONG PHI THIÊNnhị môn
Tăng sát thương của công kích thông thường (70% ở lv 1), khi đang “Hóa rồng” sẽ tăng thêm sát thương độc chiêu (25% ở lv 1).
Khi công kích thông thường, sẽ hút 8% HP của mục tiêu, có 40% xác suất gây choáng. Đồng thời có 60% xác suất lĩnh hội 1 bậc “Siêu năng lực” (tăng 10% kháng sát thương và kháng chí mạng, cộng dồn tối đa 4 lần).
Khi Kensou Tiểu Long ra trận sẽ có 4 “Siêu năng lực”. Vào đầu mỗi lượt, 1 bậc “Siêu năng lực” sẽ chuyển đổi thành “Long khí” (tăng 12% sát thương và sát thương tuyệt kỹ, cộng dồn tối đa 3 lần). Sau khi tích đủ 3 “Long khí”, sẽ dùng hết các “Long khí” để bước vào trạng thái “Hóa rồng” (ngay lập tức hồi 25% HP, tăng 36% sát thương và sát thương tuyệt kỹ, tăng 20% sát thương độc chiêu, duy trì 1 lượt, lượt này chắc chắn tung độc chiêu. Trong lúc đang “Hóa rồng” không thể hấp thụ thêm “Long khí”.
Vào lượt của phe ta, nếu đang “Hóa rồng” sẽ giải trạng thái xấu của bản thân (kể cả hóa đá). Mỗi lần bị tấn công, sát thương mà bản thân hứng chịu sẽ không quá 60% HP của bản thân (là 30% khi đang “Hóa rồng”). Lượt 1 khi vào trận, nếu phe địch có nhiều hơn 1 người, sát thương mà bản thân hứng chịu sẽ không quá 30% HP của bản thân. Mỗi lần bị tấn công, nếu HP bản thân dưới 50% sẽ kích hoạt “Long nộ” (tăng thêm 1 bậc “Long khí”, tăng 25% HP, 250 nộ, vô hiệu mọi hiệu ứng giảm nộ, mỗi lượt kích hoạt tối đa 1 lần).
Nếu là 1vs1 sẽ không thể kích hoạt hiệu quả hồi HP “Long khí”.

Skin

skin-kensoutieulong

Số mệnh

Duyên Siêu năng lực gia: Có Athena Thần Tượng, Kensou, Athena tăng 25% công
  Quyền pháp Trung Quốc: Có Bao, Chin tăng 25% công
  Đánh liên hoàn: Có Robert 02 UM, Shingo tăng 25% công
Huy hiệu hh bao to Bão tố
Sách hs sieu nang luc Siêu năng lực
Vũ khí hvk kensou tieu long Bánh bao đặc chế
Hồn ran 5 Xà long (rắn): Khi tấn công sẽ hồi thêm nộ. Khi phe ta hoặc phe địch chết sẽ hồi nộ.
Duyên ngầm avatar bao avatar chinjpg avatar athena 2002

Viện trợ

Kích hoạt Kể từ lượt thứ 2, kích hoạt vào đầu lượt.
Kỹ năng Tấn công một mục tiêu, tăng tỷ lệ chí mạng. Sau khi nâng cấp, sẽ gây trạng thái “Long thực” lên mục tiêu, tăng sát thương, hồi HP cho phe ta
Hiệu quả Trắng: Tấn công một mục tiêu (tăng 30% sát thương), tăng 25% sát thương và công, 30% tỷ lệ chí mạng cho bản thân. Có thể tham chiến từ lượt thứ 3 trở đi. 
  Lục: gây sát thương thêm bằng 180% chỉ số công lên mục tiêu chính. Mọi sát thương từ viện trợ bỏ qua miễn khống. Kensou Tiểu Long 4 sao (sau khi đã học nội tại) khi tham chiến, sẽ tăng cho bản thân 25% sát thương và kháng sát thương (duy trì vĩnh viễn). Mở ô 1 sách hỗ trợ.
  Lam: gây 40% sát thương thêm lên một mục tiêu ngẫu nhiên khác ngoài mục tiêu chính. Mở ô 2 sách hỗ trợ. +1 số lần giới hạn hỗ trợ.
  Tím: gây trạng thái “Long thực” lên mục tiêu chính (trong 2 lượt, giảm 50% tốc độ hồi nộ và tỷ lệ chữa trị, giảm 20% thủ, mỗi lượt gây sát thương và sát thương này không gây hồi nộ địch). Mở ô 3 sách hỗ trợ.
  Cam: hồi HP cho 1 võ sĩ hàng trước và 1 võ sĩ hàng sau có HP còn lại thấp nhất, lượng hồi bằng 20% tổng sát thương gây ra. Có thể tham chiến từ lượt thứ 1 trở đi.
  Đỏ: tăng 30% công và sát thương viện trợ. Gây sát thương thêm bằng 10%HP tối đa lên mục tiêu chính, giải trạng thái có lợi của hắn. Có 50% xác suất gây trạng thái “Long thực” lên một mục tiêu khác ngoài mục tiêu chính. Kensou Tiểu Long 4 sao (sau khi đã học nội tại) khi tham chiến sẽ ngay lập tức hồi MAX nộ, tăng vĩnh viễn 25% xác suất tung độc chiêu. +1 số lần giới hạn hỗ trợ.

Hình ảnh

(Bấm vào hình để phóng to)

kensou tl khung 1 kensou tl khung 2

Quote

Tên nhân vật: Tiểu Long Phi Thiên Chùy Quyền Sùng (Kensou XIII)
Độc chiêu: Long Phốc Cổ – Rồng đánh trống
Ryuu… ha… ga…
Long… Thức… phá
Tuyệt kỹ: Thần Long Thê Hoàng Nã: Rồng thần chụp bắt (rồi) đánh bầm dập
Nikuman! Honki de ikuze! O oo oooooo! Dounai ya
Nhục màn thầu (Bánh bao thịt)! Mị đánh nghiêm túc đây! Oooooo! Thấy sao hả!
Tuyệt kỹ SMAX: Tinh Nhãn: Tiên Khí Phát Kình
Hô ô ô ô ô! Dounai ya!
Thấy sao hả!

Một suy nghĩ 19 thoughts on “Kensou Tiểu Long

  1. Độc chiêu nó hên hên ra thôi ko thấy đánh thường ra choáng à khi ông dùng unti có khả năng ra mà ko đọc à ????

   Thích

   1. đcm 2 cái đấy liên quan lồn gì đến nhau mày bị điên à,tao đã nói gì về việc nó bao g ra ulti đéo đâu,hút cần à đcm,nói những thứ đ’ liên quan l gì

    Thích

 1. Phần tuyệt kĩ “tăng them một bậc siêu năng lực và một long khí” sang max tuyệt kĩ chỉ còn “tăng thêm một bặc siêu năng lực” kìa ông

  Thích

 2. Admin cho mình hỏi vấn đề : Kensou Xlll khi hóa rồng sẽ ko hấp thu tiếp dc ” Long khí” nhưng đang trong trạng thái ” hóa rồng ” và full nộ tung tuyệt kỹ đã thức tỉnh vũ khí sẽ có dòng LĨNH HỘI MỘT BẬC LONG KHÍ ,vậy 2 dòng giữa tuyệt kỹ và nội tại có xung đột nhau ko? Cuối cùng Kensou Xlll trong trạng thái ” hóa rồng ” có lĩnh hội dc bậc long khí hay ko? Mong admin giải đáp thắc mắc giùm mình. Thank

  Thích

Nhận xét về NAK Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s